Brug af elektricitet på SSF’s område

Efter forslag fra medlem bringes her en revideret beskrivelse af brug af el på havnen.

Der har i mange havne været flere bådbrande pga. fejl i den elektriske installation. Det skulle vi helst aldrig opleve i Sundby Sejlforening! Bestyrelsen har derfor været så heldige, at et medlem har gjort opmærksom på dette alvorlige problem og kommet med et løsningsforslag, som er blevet behandlet på dets møder den 22. oktober 2020 og 18. marts 2021.

Bestyrelsen besluttede, at der på landområdet hele året opfordres til, at forbrug af elektricitet til opladning af batterier og elektrisk værktøj kun må finde sted når ejeren af båden er til stede.

Medlemmerne må derfor være indstillet på, at el-ledninger tilsluttet standere vil kunne fjernes uden varsel af havnemyndigheden. Ved opladning af batterier – uden ejeren tilstedeværelse – påsættes medlemsnummer og dato på el-tilslutningen.  Med denne markering kan, der være tilsluttet elektricitet i op til 24 timer.

I sommerperioden bedes medlemmerne ligeledes være opmærksomme på brandfaren ved benyttelse af el, som beskrevet. Da mange af bådene om sommeren er beboede og dermed under tilsyn, så opfordres der til også at holde øje med omkringliggende fartøjer. Der kan dog være tale om en nødvendig el-tilslutning til f.eks. en lænsepumpe, hvor en afbrydelse af strømmen vil være fatal og det er jo kun havnemyndigheden der må afbryde strømmen (medmindre der opstår en akut situation).

Husk i øvrigt Reglement for Pladsen, §4 ”Unødig brug af ferskvand og el, herunder til opvarmning og køle- og fryseskabe, er forbudt, medmindre der er truffet aftale med bestyrelsen om betaling og betingelser for brugen.”

Bestyrelsen håber på forståelse for den beskrevne ansvarlige anvendelse af elektricitet på SSF området til glæde for alle medlemmer.

Havneudvalget 23-10-2020

Revideret marts 2021