Brug af riggerpladsen

Sejlsæsonen står for døren, og mange bådejere er i færd med at klargøre båden til sæsonen, hvilket for sejlbådsejernes vedkommende også indebærer klargøring af mast og rig.

Vi skal venligst gøre opmærksom på at bukkene på riggerpladsen øst for masteskuret er til til- og afrigning af master – ikke til opbevaring af master! Når mastebukkene benyttes til (langtids)opbevaring af master, ligger masterne i vejen for de medlemmer, som har behov for bukkene til at rigge deres mast. Dette er ikke alene dårlig stil! Det er også i strid med SSF’s Reglement for Havnen. Alle (sejl)bådejere opfordres derfor til kun at benytte mastebukkene til til- og/eller afrigning, samt at gøre til-/afrigningstiden så kort som muligt, så øvrige medlemmer også har mulighed for at benytte bukkene, og gøre deres båd klar til sæsonen.

Alle i SSF ønskes en god sejlsæson.

De bedste sejlerhilsener

Havnekontoret og havneudvalget