By & Havn vil lukke Lynetteløbet – formanden orienterer

By & Havn har på vegne af Københavns kommune stillet et forslag om at anlægge en ny halvø ’Lynetteholmen’ i Øresund fra Refshaleøen, øst om Trekroner Fort og næsten helt ud til Middelgrundsfortet. Opfyldningen i Øresund kræver vedtagelse af en anlægslov i Folketinget. 

I forbindelse med at Lynetteholmen etableres, vil By & Havn lukke Lynetteløbet, dvs. indsejlingen til Københavns Havn syd om Trekroner Fort. Lynetteløbet bruges i dag af lystfartøjer, dvs. sejl- og motorbåde samt joller, kajakker, robåde m.fl., idet indsejlingen nord om Trekroner Fort, dvs. Kronløbet, af sikkerhedsgrunde udelukkende må benyttes af erhvervstrafikken (Oslo færgen, krydstogtsskibe m.fl.).

Hvorfor vil By & Havn etablere Lynetteholmen som en halvø i stedet for som en rigtig ø?

Konsekvenser for fritidssejlere
Med lukningen af Lynetteløbet vil By & Havn tvinge mindre sejl- og motorbåde samt kajakfolket og roere til at passere igennem Kronløbet sammen med Oslofærgen og krydstogtsskibe. Dette er der selvfølgelig en stor risiko ved, hvorfor By & Havn har tænkt sig at lave et signalsystem, således at fritidssejlere kan holde tilbage, når de store skibe skal passere. Dette er ikke en realistisk mulighed, da man ikke kan forestille sig, at en Oslofærge vil vente i 30 minutter eller mere før en sejlbåd i næsten vindstille har flyttet sig ud af Kronløbet ved pludselig opstået ’rødt’ signal.

Lynetteløbet bør derfor bevares som en sejlrende, der muliggør gennemsejling med fuld frihøjde, dvs. uden tværgående broer. Al trafik for Metro, biler, cykler og gående skal lægges i tunneler under Lynetteløbet, så det efter etableringen af Lynetteholmen stadig vil være muligt for fritidssejlere og andre vandsportsudøvere at sejle ind og ud af Københavns Havn på en sikker måde.

Hvis Lynetteløbet lukkes, vil det i praksis stoppe alle sejlere fra Amagers østkyst i at sejlere ind i Københavns Havn. Ligeledes vil det forhindre hovedparten af alle de både, der i dag har bådplads i Københavns kanaler, i at sejle ud i Øresund, hvorfor Københavns Havn i realiteten vil blive ændret fra at være en havn til at blive en indsø!

By & Havn har ikke ønsket at se på muligheden for at bevare Lynetteløbet, da det vil fordyre projektet. Hvis det ikke er muligt at lave et ordentligt projekt, der hænger økonomisk sammen, når der tages rimelige hensyn, herunder ikke mindst sikkerhedshensyn, til alle grupper af borgere, hvorfor skal kommune og stat så lave et sådan projekt? Så er det vel bedre helt at droppe Lynetteholm projektet?

By & Havn afholdt d. 5. januar en række informationsmøder om Lynetteholm projektet vedr. ’Sejladsforhold’, ’Klimasikring, natur og miljø’ samt ’Jordtransport’. Efterfølgende har jeg på SSF’s vegne stillet en række opfølgende spørgsmål, som jeg håber kan være med til oplyse om projektets fejl og mangler vedr. specielt sikkerheden for lystsejlere og konsekvenserne for lystsejlere og lystfiskere.

Sundby Sejlforenings bestyrelse indsender ligeledes et høringssvar til den offentlige høring om den offentliggjorte miljøvurdering foretaget af By & Havn vedr. Lynetteholm projektet. Jeg vil samtidig opfordre alle, der har holdninger til projektet, til selv at indsende et høringssvar.

Med sejlerhilsen
Claus Brask Thomsen
Formand for Sundby Sejlforening

Læs også artiklen i Amagerbladet