By og Havn har udlagt flydespærre på tværs af Lynetteløbet

Vi har modtaget nedenstående fra By og Havn.

Som vi tidligere har informeret om, blev Lynetteløbet lukket for gennemsejling i oktober 2023 i forbindelse med anlæg af Lynetteholms stormflodssikringsprojekt. 

Lukningen af løbet blev dengang markeret med infoskilt og gule krydsbøjer. Af sikkerhedsmæssige årsager har vi nu suppleret bøjer og skilt med en flydespærre. Den skal sikre, at der ikke sker sejlads ind over Lynetteholms arbejdsområde, hvor store arbejdspramme arbejder i døgndrift, og hvor der derfor kan opstå farlige situationer for både sejlere og medarbejdere på havet, hvis sejladsreglerne ikke efterleves. 

I kan finde mere information om flydespærren i denne nyhed, som vi udsendte den 5. februar 2024: https://byoghavn.dk/by-havn-udlaegger-gardiner-og-flydespaerre-i-vandet-ved-lynetteholm-for-at-passe-paa-aalegraesset/

Se eventuelt også vedhæftede billede af udlagt flydespærre. Udover røde og orange kugler er flydespærren udstyret med fem store røde gajer for at gøre den synlig i vandet. 

Til orientering har vi udover flydespærre også udlagt siltgardiner langs Trekroner Fortet. Gardinerne skal beskytte områdets ålegræs ved at værne mod, at ophvirvlet sediment fra Lynetteholms gravearbejde aflejrer sig på ålegræsset. Vi har også udlagt et boblegardin på tværs af Lynetteløbet. Et boblegardin er luftbobler, der stiger op igennem vandet, og som skal sikre, at faner af opgravet sediment ikke flyder ind i inderhavnen.

Vi håber, at I alle vil hjælpe med at dele denne mail og information med jeres medlemmer og ad den vej i fællesskab være med til at styrke sejladssikkerheden i havnen samt nær Lynetteholms anlægsarbejde.

Alle informationer om de nye sejladsforhold omkring Lynetteholm kan fortsat tilgås via By & Havns havneapp ’KBH Havn’ og via Lynetteholms hjemmeside: https://byoghavn.dk/lynetteholm/wp-content/uploads/sites/7/2019/04/LH_plakat_171023.pdf

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at skrive til info@byoghavn.dk, så vil vi svare hurtigst muligt.