HUSK TILMELDING FOR DELTAGELSE

Program:

08:30               Velkomst og morgenmad i Fritidshuset

08:50 – 09:00     Fordeling af opgaver

09:00 – 11:30    Arbejder med vores opgaver

11:30 – 12:15     Frokost – Byg selv burger v/Fritidshuset

12:15 – 15:30    Arbejder med vores opgaver

15:30                 Vi afslutter dagen med en vand eller øl i Fritidshuset

Der vil naturligvis være kaffe og te ad libitum under arrangementet i Fritidshuset. Der vil være hjemmebagt kage (-:

I kan selv melde opgaver ind, dog ser den foreløbige arbejdsliste således ud:

 1. Oprydning på parkeringspladsen
 2. Opsamling af affald på parkeringspladsen
 3. Oprydning af affald/bevoksning bag grejskurene på nordre plads mod kolonihaverne
 4. Oprydning af affald Nordre Plads
 5. Oprydning af affald Søndre Plads
 6. Maling af fritidshusets vinduesrammer m.v.
 7. Oprydning ved toiletbygning Nordre Plads
 8. Rense tagrende på toiletbygning Nordre Plads
 9. Maling af toiletbygning Nordre Plads
 10. Oprydning ved toiletbygning Søndre Plads
 11. Rense tagrende på toiletbygning Søndre Plads
 12. Lugning/soignering af Søndre mole
 13. Lugning/soignering af molen foran restauranten
 14. Male hegn v/rensepladsen Nordre Plads
 15. Male masteskuret´s vestlige gavl evt. øvrige flader efter eget skøn
 16. Male elskur 
 17. Oprydning i og ved skoletelt på Søndre Plads
 18. Lugning/soignering omkring klubhus/restaurant.
 19. Klippe hække og buske v/parkeringspladsen, også udvendigt mod Amager Strandvej
 20. Ideer fra deltagerne

Du tilmelder dig ved at sende en mail til havneudvalget på: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk eller skrive dig på tilmeldingslisten, der er ophængt på tavlen i klubhuset.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 23/8-23

Alle bedes tilmelde sig af hensyn til indkøb.

Vi glæder os til at se mange glade SSFére til foreningsdagen, og meget gerne også vores nye medlemmer i foreningen 

På vegne af udvalgene

Steen Frederiksen               Torben R. Nielsen

Havneudvalget             Klubhus- og bygningsudvalg

Vi har brug for dig!

Allerede søndag den 8. maj er der en enestående mulighed for både at bidrage til vedligeholdelse og forskønnelse af vores forening på den allerbedste måde. Det er nemlig den dag årets ”Foreningsdag” afholdes. 

Vi starter med fælles morgenmad kl. 9,00 i Pejsestuen, hvorefter dagens mange opgaver fordeles og vi starter i arbejdshold (lavet efter de fremmødtes ønsker). 

Kl. 13,00 Der servers frokost doneret af midler fra Frivillighedsprisen, som foreningen modtog i 2021. Efter frokosten arbejder vi videre til kl. 16,00.

Hvad synes du, der skal laves i år? Havneudvalget har selvfølgelig mange bud på opgaver, der skal udføres, men dit forslag er måske vigtigere! Det kan jo være noget, som virker irriterende og skæmmende, som ikke er med i planerne. Dine ønsker er derfor også vigtige af hensyn til indkøb af materialer.

Hvis du vil deltage i spisningen, så er det i år absolut nødvendigt, at du tilmelder dig senest tirsdag den 3. maj med dine eventuelle ønsker til: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk  mærket foreningsdag.

På gensyn
Havneudvalget

Arbejdsopgaver til Foreningsdagen den 09 MAJ 2022
Klipning af hække, Opsamling af affald på pladsen, Opsamling af affald på parkeringspladsen, Lugning omkring klubhus/restaurant, Maling af affalds/miljøstationer, Maling af fritidshusets vinduer, bænke mv., Udvendig rengøring ved toiletbygninger nord og syd, Lugning/soignering af moler, Udskiftning af overdækning ved røgerlauget, Maling af afskærmning/plankeværk ved røgerlauget, Fjerne jord bag skure på nordre mole langs kolonihaverne, Rense tagrender på toiletbygning nord og syd, Fjerne trådhegn ved ”DMU sti”, Renovere skoletelt mod vest, Maling af vægge indvendigt i gæstehus, Maling af skurbagsider ud mod nordremole, fjerne overflødige skilte, Idéer fra deltagere.