Sundby Sejlforening indkalder alle medlemmer til generalforsamling søndag den 19. marts 2023 kl. 09:00 i klubhuset

Generalforsamlingen er formelt Sundby Sejlforenings øverste myndighed. Brug din demokratiske ret som medlem af Sundby Sejlforening til at få indflydelse på foreningens udvikling.

Du gør en forskel ved at være til stede og ved at lytte, bakke op, være kritisk og foreslå ideer. Du får indblik i bestyrelsens arbejde for foreningen og for sejlsporten, og du får styrket dit netværk.

Der skal vælges flere nye medlemmer til bestyrelsen, så hvis du vil være med til at præge foreningen via bestyrelsen, vil vi gerne opfordre til at du stiller op. Der skal vælges en ny sekretær, da Michael Svensson ikke genopstiller, og der skal vælges en ny arrangementsleder i stedet for Daniel Orth. Du er også velkommen til at stille op til de øvrige poster, der er på valg (se indkaldelsen). For at være valgbar til tillidsposter skal du have været A-aktiv medlem i mindst 2 år umiddelbart før valget, eller også skal du enstemmigt godkendes af generalforsamlingen som valgbar.

Vil du høre mere om arbejdet i bestyrelsen er du velkommen til at henvende dig til et af medlemmerne af bestyrelsen. Det er ikke et krav at du har bestyrelseserfaring, men du skal kunne lide at tage ansvar og være med til at få ting til at ske.

Hvis du ikke selv vil stille op til bestyrelsen er du meget velkommen til at opfordre andre medlemmer til at stille op.

Tag meget gerne et ungt medlem med til generalforsamlingen for at introducere denne til sejlsportens demokratiske grundlag. Vi ses til en god dag i SSF sammen med andre medlemmer.

Se indkaldelsen og alle relevante dokumenter her >>

Med sejlerhilsen

SSF Bestyrelse

Der er d.d. ikke modtaget nogen forslag til generalforsamlingen fra medlemmer.

Bestyrelsen stiller ét forslag til generalforsamlingens pkt. 6 ’Behandling af eventuelt indkomne andre forslag’, samt ét forslag til generalforsamlingens pkt. 7 ’Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser’.
Forslagene kan læses her >>

Der indkaldes hermed til

Generalforsamling i Sundby Sejlforening

Søndag den 27. marts 2022 kl. 9.00 i klubhuset.

Læs mere