Indkomne forslag til generalforsamlingen

Der er d.d. ikke modtaget nogen forslag til generalforsamlingen fra medlemmer.

Bestyrelsen stiller ét forslag til generalforsamlingens pkt. 6 ’Behandling af eventuelt indkomne andre forslag’, samt ét forslag til generalforsamlingens pkt. 7 ’Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser’.
Forslagene kan læses her >>

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til

Generalforsamling i Sundby Sejlforening

Søndag den 27. marts 2022 kl. 9.00 i klubhuset.

(mere…)

Alle dokumenter fra generalforsamlingen på hjemmesiden

Så ligger det underskrevne referat og årsregnskabet på hjemmesiden.

Læs dem her

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær
Generalforsamling i Sundby Sejlforening

Mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 11, 2300 København S.

Grundet fortsatte covid-19 restriktioner er det ikke muligt at afholde generalforsamlingen i klubhuset uden en deltagerbegrænsning, hvorfor bestyrelsen ser sig nødsaget til at afholde generalforsamlingen uden for foreningens område.

Alle deltagere skal have et gyldigt coronapas. Medlemmer, der møder op uden et gyldigt coronapas, er vi efter krav fra myndighederne desværre nødsaget til at nægte adgang til generalforsamlingen.

SE DAGSORDEN M.M.

Sundby Sejlforening udsætter generalforsamlingen d. 21. marts 2021

Selvom situationen tegner bedre nu hvor covid-19 vaccinationerne skrider frem, og der er åbnet delvis op for udendørsaktiviteter i idrætsforeninger, så er der stadig et forsamlingsforbud for indendørs aktiviteter gældende som minimum til d. 5. april og sandsynligvis endnu længere. Dette gælder også for generalforsamlinger.


SSF skal iht. vedtægterne afholde ordinær generalforsamling i marts måned, men det er Dansk Sejlunions holdning, at den foreliggende situation stadig er så alvorlig, at sådanne frister kan tilsidesættes.
Vi har indkaldt til generalforsamling d. 21. marts 2021, men set i lyset af myndighedernes og Dansk Sejlunions fortsatte anbefalinger og restriktioner, ser bestyrelsen sig nødsaget til at flytte SSF’s generalforsamling til afholdelse snarest muligt på et senere tidspunkt, hvor det vil være muligt.
Den ny dato for generalforsamlingen vil blive varslet iht. vedtægterne, dvs. senest 4 uger før afholdelsen.
Der vil ligeledes komme en ny frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen. Allerede indsendte forslag behøves ikke at blive genindsendt til bestyrelsen.
Bestyrelsen følger situation nøje, og vi vil løbende melde ud, hvis der skal ske yderligere tiltag, eller når situationen normaliseres.
Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse / 05-03-2021

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til  Generalforsamling i Sundby Sejlforening Søndag den 21. marts 2021 kl. 9.00 i klubhuset. 

 Hvis det pga. covid-19 restriktioner ikke vil være muligt at afholde generalforsamlingen i klubhuset på dette tidspunkt vil bestyrelsen se sig nødsaget til at udsætte generalforsamlingen til afholdelse på et snarest muligt tidspunkt. 

(mere…)

Sejlerskolen søger ny leder!

Den nuværende sejlerskoleleder stopper af personlige årsager som bestyrelsesmedlem på den ordinære generalforsamling d. 31. august 2020.

Har du lyst og energi til at yde en ledelsesmæssig indsats for vores forening, så overvej om du vil stille op til valg som sejlerskoleleder på generalforsamlingen!

Som sejlerskoleleder får du mulighed for at bruge dine lederevner og knytte nye venskaber, og du har to hovedansvar: (mere…)

Forslag til behandling på generalforsamlingen, den 31. august 2020

Bestyrelsen forslår en række vedtægtsændringer og stiller desuden 2 forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 ’Behandling af eventuelt indkomne andre forslag’.

Under dagsordenens pkt. 7 foreslår bestyrelsen justeringer af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser pr. 1. januar 2021.

Fra medlemmerne er der i år indkommet flere forslag til behandling på generalforsamlingen under ’Behandling af eventuelt indkomne andre forslag’ samt under dagsordenens pkt. 7 ‘Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser’.

Læs forslagene her >>

Er du kandidat til SSF’s bestyrelse?

Den ordinære generalforsamling 2020 bliver med ca. 5 måneders forsinkelse pga. covid-19 endelig afholdt den 31. august. Her er en række bestyrelsesposter på valg. Har du lyst og energi til at yde en ledelsesmæssig indsats for vores forening, så overvej om du vil stille op til valg til bestyrelsen på generalforsamlingen!

Selvfølgelig er det et stort ansvar at være bestyrelsesmedlem i en forening som Sundby Sejlforening med over 1000 medlemmer, men det er også meget givende at være med til at sætte retningen for en af Danmarks bedste foreninger, sætte nye aktiviteter i gang og forbedre forholdene på havn og plads.

Bestyrelsesarbejdet foregår i en seriøs atmosfære med godt humør, hvor du får mulighed for at bruge dine lederevner og knytte nye venskaber.

Følgende bestyrelsesposter er iht. vores vedtægter på valg: (mere…)

Generalforsamlingen den 31. august 2020 flyttes til større lokaler!

Generalforsamlinger er ikke underlagt forsamlingsforbuddet på forsamlinger over 100 personer, men de nuværende covid-19-arealrestriktioner giver os kun mulighed for at være 110 personer i klubhuset til en generalforsamling.

Bestyrelsen anser det for meget vigtigt, at vi får afholdt generalforsamlingen den 31. august, og vi har derfor på bestyrelsesmødet den 13. august besluttet at afholde generalforsamlingen i nogle større lokaler i nærområdet, hvor vi kan være op til 250 personer. Historisk har vi aldrig været så mange, men vi vil ikke stå i en situation, hvor der ikke er plads til alle medlemmer, der vil deltage.

Den ordinære generalforsamling 2020 i SSF vil blive afholdt mandag den 31. august 2020, kl. 19:00 i følgende lokalitet:

Mødesalen i Markmandsgade 11, 2300 København S

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening, mandag, den 31. august 2020, kl. 19.00, i klubhuset.

(mere…)

Ny anvendelse af den nedlagte bedding

Til den kommende generalforsamling har et udvalg udarbejdet forslag til, hvordan den nu nedlagte bedding kan anvendes fremover. Det drejer sig om kaj og landplads. Skitserne herunder viser eksempler på muligheder. (mere…)

Sundby Sejlforening aflyser generalforsamlingen den 22. marts 2020

corona12. mar. 2020:
Der tegner sig nu et meget alvorligt billede af situationen i forhold til smittespredningen. Derfor ændrer regeringen og myndighederne strategi og fraråder unødvendig kontakt mellem borgerne og lukning af institutioner.

SSF skal iht. vedtægterne afholde ordinær generalforsamling i marts måned, men det er Dansk Sejlunions holdning, at der nu foreligger en så alvorlig situation, at sådanne frister kan tilsidesættes.

Vi har indkaldt til generalforsamling den 22. marts, men set i lyset af myndighedernes og Dansk Sejlunions anbefalinger samt ikke mindst for at udvise samfundssind, ser bestyrelsen sig nødsaget til at flytte SSF’s generalforsamling til et senere tidspunkt, hvor der formentlig er mere styr på epidemien.

I vil få nærmere besked, når en ny dato kan meldes ud.

Ungdomsafdelingens træning og tovværkskurset er også aflyst i foreløbigt 14 dage.

Bestyrelsen følger situation nøje, og vi vil løbende melde ud, hvis der skal sker yderligere tiltag, eller når situationen normaliseres.

Mvh
Bestyrelsen

Coronavirus og generalforsamlingen den 22. marts

10. mar. 2020:
Da vi traditionen tro plejer at være mange til vores årlige generalforsamling, følger bestyrelsen dag for dag nøje udbredelsen af coronavirus samt de vejledninger og anbefalinger, der kommer fra myndighederne.

Der er et par forhold vi er nødsaget til at tage med i betragtning: (mere…)

Generalforsamlinger

Herunder kan du læse relevante dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2011 og frem.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

 • Indkaldelse til generalforsamling 27. marts 2016 (6. feb. 2016)
 • Indkomne forslag (12. mar. 2016):
  Forslag 1-3 – om havnepenge, om ansøgningsfrist vedr. havneplads og om forhøjelse af pladsleje
  Forslag 4 – om medlemmers indsigt i bestyrelsens aftaler
  Forslag 5 – om bladets fortsættelse
  Forslag 6-7 – om gæsters gratis to timer og om kontingent vedr. ‘Blueberry’
  Forslag 8 – om analyse af pladsmandens arbejdsopgaver
  Forslag 9 – om arbejdsseddel
  Forslag 10-11 – om nordre slæbesteds tilstand og om renovering af toiletfaciliteter
  Forslag 12 – om loppemarked/bagagerumssalg
  Forslag 13 – om kontorets åbningstider
  Forslag 14-20 – om forhøjelse af forpagtningsafgift, om ombygning, om forhøjelse af pælepenge, om ekstraordinært kontingent, om aftale med pladsmand, om fordeling af bådpladser og om fratagelse af æresmedlemskab
 • Regnskab 2015 (29. feb. 2016)
  Regnskabet er foreløbigt; det endelige regnskab kan først offentliggøres, når det er underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen. P.t. er Jørgen Valdsgaard og Sten Lykkebo bortrejst.
 • Endeligt regnskab 2015 (8. mar. 2016)
 • Referat

2015

2014

2013 – ekstraordinær

2013

2012

2011 – ekstraordinær

2011

 

Holder du af SSF og vil gerne bidrage

Så kom til infomøde om arbejdet i bestyrelsen samt i de tilhørende udvalg, mandag den 2. marts, kl 19:00, i restauranten i klubhuset.

Synes du, at Sundby Sejlforening er et rart sted at bevare og holder du af kammeratskabet og gør dig tanker om, hvordan en fremtid i vores dejlige havn kan udvikle sig – men ved ikke, hvordan du kan støtte op og påvirke?

På infomødet om bestyrelses- og udvalgsarbejde i SSF vil bestyrelsen orientere om, hvad bestyrelsesarbejdet omfatter, hvilke muligheder det giver, samt svare på spørgsmål. Det samme gælder for de udvalg, der er tilknyttet bestyrelsen, og det spændende arbejde, der foregår i udvalgene.

Aftenen er ganske uforpligtende, men er til for jer, der er nysgerrige eller overvejer at give en hånd med, så I får en idé om, hvem man kontakter eller hvad det indebærer.

Følgende poster er på valg på generalforsamlingen: (mere…)

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening, søndag, den 22. marts 2020, kl. 9.00, i klubhuset.

(mere…)

Er du kandidat til SSF’s bestyrelse?

På generalforsamlingen, søndag den 22. marts, er en lang række bestyrelsesposter på valg. Har du lyst og energi til at yde en ledelsesmæssig indsats for vores forening, så overvej om du vil stille op til valg på generalforsamlingen!

Følgende bestyrelsesposter er iht. vores vedtægter på valg: (mere…)

Forslag til behandling på generalforsamlingen den 24. marts 2019

Bestyrelsen har ingen forslag til vedtægtsændringer, men stiller 3 forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 ’Behandling af eventuelt indkomne andre forslag’. Læs forslagene her >>

Under dagsordenens pkt. 7 foreslår bestyrelsen (mere…)

Er du SSF’s ny kasserer?

SSF’s kasserer igennem de sidste 5 år har valgt ikke at genopstille ved generalforsamlingen, den 24. marts 2019. Vi søger derfor en eller flere kandidater, der vil stille op til valg som kasserer på generalforsamlingen. (mere…)

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening søndag, den 24. marts 2019, klokken 9, i klubhuset.

(mere…)

Snart er der generalforsamling i SSF

gf2016_DSC8201

Den årlig generalforsamling afholdes søndag, den 24. marts 2019, kl. 9.00, i klubhuset.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde op og gøre deres indflydelse gældende.

I år er der valg til følgende bestyrelsesposter: (mere…)

Er du den nye sejlerskoleleder, kapsejladsleder eller ungdomsleder?

På generalforsamlingen, 25. marts 2018, skal der blandt andet vælges nye folk til posterne som sejlerskolechef, kapsejladsleder og ungdomsleder.  Var det ikke noget for dig? (mere…)

Indkomne forslag til generalforsamlingen

Nu kan du læse bestyrelsens og indkomne forslag fra medlemmer til behandling på SSF’s generalforsamling, den 25. marts 2018.

Du finder alle forslag, foreningens regnskab mv. ved at trykke på den røde ‘knap’ med teksten ‘Generalforsamling 2018‘ i øverste højre hjørne her på siden.

Som du vil se, handler de fleste forslag til årets generalforsamling i SSF om ændringer af foreningens vedtægter og reglementer. Til sammenligning med de foreslåede ændringer kan du her læse de nuværende Vedtægter og reglementer i SSF.

Formøde til generalforsamlingen

Torsdag, den 22. marts, kl. 19.30, i Pejsestuen, afholdes formøde til generalforsamlingen i SSF.

På generalforsamlingen, den 25. marts 2018, skal vi bl.a. drøfte og stemme om bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens vedtægter og regle­menter.

For at give interesserede medlemmer en god mulighed for både at sætte sig grundigt ind i forslagene og spørge ind til begrundelserne for ændringerne heraf, indkaldes til dette åbne aftenmøde.

Bestyrelsen håber, at mange vil møde op, så der på selve general­for­sam­lingen er en større forståelse for både forslag og de dermed også totalt gennemskrevne vedtægter og reglementer. Disse er nu beskrevet som tingene bør foregår i praksis.

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening søndag, den 25. marts 2018, klokken 9, i klubhuset. Husk sommertid!

(mere…)

Dato for generalforsamlingen ændret

Da formanden er forhindret i at deltage i den planlagte generalforsamling, søndag den 18. marts, har en enig bestyrelse besluttet at flytte generalforsamlingen til søndag den 25. marts.

Bestyrelsen

Kandidater til bestyrelsen efterlyses!

På SSF’s generalforsamling d. 26. marts ønsker vores aktivitetsleder, Jørgen Valdsgaard, samt sekretær, Britt Bødtker, ikke at genopstille til deres bestyrelsesposter. Desuden takker Lillian Green Jensen af som kasserersuppleant. Den tilbageværende bestyrelse vil gerne takke alle tre for deres entusiastiske og dedikerede arbejde i og omkring bestyrelsesarbejdet.  (mere…)

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening søndag, den 26. marts 2017, klokken 9.00, i klubhuset. Husk sommertid!

(mere…)

Fotografens referat af generalforsamlingen 2016

gf2016_DSC8201Selv om der var meget papir at forholde sig til, gik det da meget fredeligt alt sammen.  (mere…)

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening søndag den 27. marts 2016, klokken 9.00 i klubhuset. Husk sommertid!

(mere…)

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening søndag den 29. marts 2015 klokken 09 i klubhusets restaurant. Husk sommertid!

(mere…)

Indkaldelse til generalforsamling 2011

Søndag den 27. marts 2011, kl. 9.00 i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Valg
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt

Følgende er på valg for 2 år:

Sekretær
Poul Christensen
Skolechef
Jan Lauridsen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Søren Rasmussen
Havneudvalgsmedlem
Lars Fure
Festudvalgsformand
Hanne Rosa Nielsen
Suppleant til bestyrelsen
Niels Jørgen Axelsen
Webredaktør
Poul Christensen
1 revisor
Bjarne Kallesøe
1 revisor
Brian Frisendal (vælges for 1år)
1 revisorsuppleant
Tom Benda
1 kasserer
Britta Scharff
1 kasserersuppleant
Lillian Green

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 27. februar 2011 kl. 9.00.

Indkaldelse til generalforsamling 2012

Søndag den 25. marts kl. 9.00 i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Budget
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Valg
8. Eventuelt

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således i lige år:

Følgende er på valg:

Formanden
Tonny Pedersen
Kapsejladschefen
Marc Wain Pedersen (modtager ikke genvalg)
Ungdoms- og jolleleder
Lena Skov Andersen
2 havneudvalgsmedlemmer
Flemming von Wowern
Leif Henriksen (modtager ikke genvalg)
Formanden for klubhus og bygninger
Frits Meiniche
1 suppleant til bestyrelsen
Bjarne A. Larsen
1 revisor
Brian Frisendahl

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 26. februar kl. 9.

Bestyrelsen
14. februar 2012

Indkaldelse til generalforsamling 2013

Søndag den 7. april 2013 kl. 9.00 i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Budget
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Valg
8. Eventuelt

Følgende er på valg:

Sekretær
Poul Christensen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Niels Fuglesang (modtager ikke genvalg)
Havneudvalgsmedlem
Lars Fure (modtager ikke genvalg)
Havneudvalgsmedlem for 1 år (*)
Nyt havneudvalgsmedlem
Festudvalgsformand
Hanne Rosa Nielsen (modtager ikke genvalg)
Suppleant til bestyrelsen
Niels Jørgen Axelsen
Webredaktør
Poul Christensen
1 revisor
Bjarne Kallesøe
1 revisor
Slettes
1 revisorsuppleant
Tom Benda
1 kasserer
Britta Scharff
1 kasserersuppleant
Lillian Green

(*) Flemming von Wowern ønsker at fratræde sin post som havneudvalgsmedlem og næstformand og stille op til posten som Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant.
Flemming vil begrunde dette på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 10. marts 2013 kl. 9:00.

Indkaldelse til Generalforsamling 2014

Søndag, den 30. marts 2014
, kl. 9.00, i klubhuset

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Protokol og beretning
 3. Regnskab
 4. Budget
 5. Lovændringsforslag
 6. Andre forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt

Følgende er på valg:

 • Formand
  Tonny Pedersen modtager ikke genvalg
 • Sejladschef
  Jan Lauridsen genopstiller
 • Ungdomsleder
  Lena Skov Andersen genopstiller
 • Havneudvalgsmedlem
  Frits Meiniche modtager ikke genvalg
 • Havneudvalgsmedlem
  John Jacobsen genopstiller
 • Motorbåd & sikkerhed
  Flemming von Wowern fratræder posten, ny skal vælges for 1 år
 • Kasserer
  Britta Scharff fratræder posten, ny skal vælges for 1 år
 • Suppleant til bestyrelsen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag, den 2. marts 2014, kl. 9.00.