Nye regler vedrørende udlejning af båd i SSF’s havn.

På generalforsamlingen d. 17. marts 2024 blev det besluttet at ændre Reglement for havnen § 9, således at det nu tydeligt fremgår, at det ikke er tilladt at udleje sit fartøj fra SSF’s havn. Det gælder erhvervsmæssig såvel som privat udlejning, herunder udlejning til beboelse eller overnatning via f.eks. Airbnb eller på anden måde. SSF er en forening hvor medlemmerne har glæde af deres både. Det har aldrig været hensigten, og ej heller tilladt, at der skulle være mulighed for at tjene penge via udlejning af sit fartøj.

Nye regler vedrørende bådfællesskaber i SSF’s havn.

På generalforsamlingen d. 17. marts 2024 blev det besluttet at ændre Reglement for havnen § 11, således at det nu er beskrevet hvordan bådfællesskaber skal håndteres i SSF.

Der er en trend i samfundet henimod dele-koncepter, og det gælder også bådfællesskaber, hvor flere personer går sammen om at eje en båd. Vi har allerede flere af disse i SSF, og med vores opdaterede reglementer er det nu klart beskrevet, hvordan foreningen skal forholde sig til udskiftning af delejere, anciennitet ved ansøgning om havneplads osv. 

Kort fortalt er de nye regler:

 • En bådfællesskabskontrakt (samejeoverenskomst) skal være underskrevet af delejerne og godkendt af havneudvalget
 • Alle delejere skal være A-medlem af SSF
 • Ved tildeling af havneplads udregnes ancienniteten som gennemsnittet af de enkelte delejeres anciennitet
 • Alle delejere skal mindst have en 25 % ejerandel (dvs. max 4 delejere)
 • Delejerskabet registreres på alle delejere i medlemssystemet og ved ansøgninger om havneplads
 • Alle delejere skal have bestået minimum praktisk og teoretisk duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere
 • Ved ændringer af bådfællesskabet skal opdateret bådfællesskabskontrakt godkendes af havneudvalget, og den ny gennemsnitlige anciennitet skal være stor nok til at kunne få en plads iht. den årlige ansøgningsliste til havneplads

Læs den fulde tekst af de opdaterede paragraffer i ’Vedtægter og reglementer for Sundby Sejlforening’ >>

Med sejlerhilsen 

31-03-2024 / SSF Bestyrelse

Vi har i efteråret/vinteren haft to tilfælde af tyveri af påhængsmotorer fra både i havnen. Der er i begge tilfælde tale om nye mindre påhængsmotorer, som blot har været ”løst” monteret på agterspejlet, uden yderligere sikring. Noget tyder på, at gerningsmændene er sejlet ind i havnen og har demonteret påhængsmotorerne, hvorefter de er sejlet ud igen.

Vi henstiller derfor til alle bådejere med påhængsmotor, at motoren demonteres inden vinteren og anbringes et sikkert sted (så kan man ved samme lejlighed også vinterkonservere sin motor). Ifald motoren skal benyttes i løbet af vinteren, bør denne være forsvarligt sikret/låst så eventuelt tyveri umuliggøres/besværliggøres. 

Vi opfordrer samtidig alle medlemmer, som færdes på havnen til at holde et vågent øje med eventuelle fremmede fartøjer i havnen, og give havnekontoret besked ifald noget ser mistænkeligt ud.

De bedste sejlerhilsener

Havnekontoret

Alle både er nu på land for vinteren (bortset fra de, som skal overvintre i havnen), og havnens folk har gennemgået molerne og bjærget en del efterladte fortøjninger, tovværk, vandslanger, måtter og fendere m.v. Formålet med denne oprydning er dels at undgå at nogle måtte falde over det efterladte grej, og dels at gøre plads for friske fortøjninger i den kommende sejlsæson.

Udtjent grej som eksempelvis skamfilet tovværk, hullede fendere og knækkede vandslanger m.v. er bortskaffet, mens tovværk og fortøjninger, som efter havnemyndighedens opfattelse stadig kan anvendes, er ophængt i gummibådsgaragen, hvor det kan afhentes.

Med sejlerhilsen

Havnekontoret

Læseren til opdatering af nøglebrikker, som tidligere var at finde ved døren til det gamle havnekontor, er nu flyttet til mellemgangen med foreningens mødelokale.

Der er nu lukket for ”sommervandet” til moler og broer, samt søndre plads. Der er fortsat ”vintervand” i vandposterne ved nordre plads.

Der åbnes igen for sommervand til april, såfremt der ikke er risiko for frost.

Med venlig hilsen 

Havnekontoret

Årets uddeling af pladser i havnen er nu formelt afsluttet. På oversigten kan det ses, at der i år er uddelt over 81 pladser i form af 34 fastepladser, 21 byttepladser og 26 lånepladser. Det er altså rigtig mange medlemmer, der nu får en sæson, hvor deres fartøj kan være i havnen på deres ”egen” plads. Der tages forbehold for, at der nogen tid endnu kan uddeles nye lånepladser. Alle ansøgere med mere end 6 års medlemstid har fået tilbudt en af pladstyperne.

Der er i år kun 11 medlemmer, der må håbe på, at der til næste år bliver en plads til dem. Det er rekord for de sidste år, hvor tallet i gennemsnit har været omkring 40 medlemmer! Herudover er der også 5 ansøgere, der endnu ikke har erhvervet duelighedsbevis, hvorfor de ikke kan få tilbud om en plads. Hele 26 medlemmer har frafaldet deres ansøgning af flere årsager.

Husk at alle med låneplads og ansøgere, der ikke fik en plads i år, skal søge igen i december / januar.

Hilsen Havneudvalget

Medl.NavnFAST pladslåneplads
1Martin BregnhøiB139 
772Peter Ulf JørgensenB008 
328Kim KisbyeB311 
875Hans Christian JensenB299 
814Preben Søgaard-JørgensenB157 
830Per GargasB020 
859Jens KirkB087 
20Kim ApitzB144 
64Jonas FøghB319 
1373Kristoffer FromB016 
1389Claus Due AndersenB310 
1424Martin VelgaardB312 
1733Mikkel Havegaard L154
1450Kristina Momsen SlothB163 
1474Peter PouplierB117 
1489Henrik MennéB212 
1490Bo ChristensenB134 
1482Bo Karl ChristensenB098 
1499Brian ThomsenB283 
1743Søren Bak-JensenB103 
1754Jakob SøndorfB102 
1765Gregers GjersøeB183 
1768Lone Gregersen L049
1789Mathias Amdi Cato JensenB006 
1855Kenneth Kjær NielsenB173 
1850Hjalti Hardarson L220
1859Nikolaj Bak PørksenB201 
1872Simon Thomas Gerling L083
1879Kasper Nielsen L100
1875Lars Henrik Sørensen L303
1884Jens Kristian RasmussenB314 
1863Laurits Valentin Drønen L106
1909Poul Henning Nielsen L313
1913Raimund Echertz L064
1919Jørgen Annfeldt L002
1923Jonas Egmose L159
1934Michael Kjær AndersenB244 
1968Heine kaarsberg L124
2000Morten Maansson Møller L092
1996Knud WerlinB164 
1998Henrik Nehm L188
1994Elizabeth JunkerB210 
2028Troels MortensenB229 
2033Carsten Martens L083
2042Vitus OvergaardB213 
2044Karen Philipp Arvedsen L286
2049Louis Gateano Volpe L287
2097Steen Frederiksen L273
2100Nicki BilleB233 
2127Kenneth EllinghartB069 
2110Carl-Ole Holbøll L215
2161Niels Wider L044
2203Jeppe Nybroe L190
2232Anders Stendevad L155
2235Kim Skjoldborg L301
2238Lars Munch ReulB231 
2277Nicholas Wændelin L154
2279Mikkel Leihardt L270
BYTTEPLADS
449Joan HøstB090
1191Lennart Vitoft NordstedtB030
1841Anne -Therese HagenB028
2050Alexandr NovosyelokB066
634Torben Dam JensenB057
50Ole JensenB055
368Nils Elkjær FuglesangB323
388Svend-Erik GlumsøB262
688Kim Sonny RasmussenB018
466Ditte AndreassenB027
843Lars Juhl SørensenB111
499Carl HauschultzB108
913Dan Holst JensenB293
14Dennis B027
1793Fugl og FiskB308
99999BlueberryB298
382Rokade 382 med 884B057
884 B060
1389Claus Bue AndersenB310
64Jonas FoghB157
328Kim KisbyeB319
1499Brian ThomsenB283

Som du måske har bemærket, er der kommet yderligere containere til på affaldssorteringsstederne i havnen. Det skyldes, at vi nu, ligesom derhjemme, skal sortere vores affald i flere fraktioner.

Alt affald skal derfor sorteres i følgende kategorier: Madaffald, plast samt mad- og drikkekartoner, metal, glas, pap, og restaffald.

Plast og mad- og drikkekartoner skal i samme container.

Containerne er placeret således:

 MadaffaldPlast samt mad- og drikkekartonerMetalPapRestaffaldGlas
Gl. havnekontorJaJaJaJaJaJa
MasteskurJaJaJaJaJa 
ServicekajJaJaJa Ja 
Toiletbygning Nordre moleJaJaJaJaJaJa

Madaffald skal ikke nødvendigvis være pakket ind.

Sorteringsvejledninger kan du finde her https://remondisdanmark.dk/affaldsguide/

Farligt affald skal stadig sorteres og afleveres i Miljøstationen ved servicekajen, og der er stadig containere til maleaffald på Søndre Mole. 

Større mængder af brandbart restaffald (inkl. haveaffald) kan smides i den store blå container for enden af kanalen, og større stykker metalskrot kan smides i metalcontaineren, ligeledes for enden af kanalen.

Husk at alle skal sortere affaldet inden det lægges i containerne.

Det er vigtigt, at alt affald sorteres korrekt, af hensyn til både miljøet og SSF’s økonomi. Når affald smides i de forkerte containere, skal vi betale for manuel sortering og/eller en strafafgift. Dette kan på årsbasis let løbe op på 10.000-vis af kroner, som kun kan dækkes via kontingentet.

Sommeren er nu for alvor over os, og det er for mange medlemmers vedkommende tid at drage på sommertogt af kortere eller længere varighed. Det er samtidig tid til at bringe retningslinjerne for havnepladser i erindring.

Mens vore egne medlemmer er ude af havnen lejer vi de ledige pladser ud til både gæstesejlere og egne medlemmer uden plads i havnen, til glæde for såvel de gæstende både og SSF’s økonomi. For at gøre det lettere at udnytte de ledige pladser, og samtidig sikre at pladserne ikke er optaget, når de faste brugere vender tilbage til SSF, foreskriver vort reglement at pladsens skilt skal skiftes til grøn når pladsen forlades mere end en dag, og markeres med hjemkomstdato. Det er altid muligt at ringe til havnechefen et par dage før hjemkomst, og anmode om at pladsskiltet skiftes til rød.

Havnepladser, der observeres ledige mere end en dag, uden at være mærket med en hjemkomstdato, vil få pladsskiltet skiftet til grøn.

Vi opererer i SSF med 3 kategorier for gæstepladser:

A: ”Rigtige” gæstepladser – der skal indtastes bådnavn og mobiltelefonnr.

B: Frihavnspladser – for medlemmer af frihavnsordningen – der skal indtastes bådnavn, mobiltelefonnr. og hjemhavn

C: ”Grønne pladser” – for medlemmer af SSF uden fast plads eller låneplads i havnen – der skal indtastes medlemsnr. og mobiltelefonnr.

Ifald der ligger en gæst på pladsen, når den faste bruger af pladsen kommer hjem, kan man altid kontakte gæsten via det telefonnr., som er trykt på billetten, og bede gæsten om at flytte sig.

God sommertur til alle, som drager ud på togt…

Havneudvalget opfordrede for nogen tid siden til, at der blev sparet på unødig brug af elektricitet overalt på foreningens område. I den forbindelse var der en henvisning til reglerne:

”Reglementer for Sundby Sejlforening, Pladsen

§ 4  Unødig brug af ferskvand og el, herunder til opvarmning og køle- og fryseskabe, er forbudt, medmindre der er truffet aftale med bestyrelsen om betaling og betingelser for brugen. Overtrædelse vil blive betragtet som tyveri…” 

Hver måned aflæses foreningens el-forbrug. Der har heldigvis været en mærkbar nedgang i forbruget i forhold til sidste år! Det milde efterår har selvfølgelig været medvirkende, men hvis du også har medvirket, så siger vi tak!

Medlemmerne med fartøjer i vandet eller på land kan nu købe et orangefarvet elkabel (Med længder 10, 15, 20 eller 25 m ) med monteret energimåler (bi-måler). (Køb ved S.L.ENERGITEKNIK ApS, tlf. 40176808. Du skal oplyse, at du er medlem af SSF, så får du måleren til specialpris sendt direkte til din privatadresse). Måleren registreres af Havnechefen / kontoret og der afregnes forbrug 1 gang om året, ligesom grejskure med fast måler.

Et fartøj kan stadig være tilsluttet 220/230 volt uden opsyn ved opladning og vedligeholdelse af akkumulatorer, hvis der benyttes en moderne lader af typen IU0U (pulslader/switch-mode lader), men akkumulatorer må selvfølgelig ikke benyttes til opvarmning og køle- og fryseskabe og opladning af elmotorer uden tilslutning af en registreret energimåler. 

Med foreningens termisk kamera, der måler temperaturforskelle, bliver der fortsat lavet stikprøvekontrol af fartøjer i havnen, på pladsen samt ved grejskure (hvor der ikke er monteret bi-måler). Herudover kan der laves kontrol med en energimåler for at se, om der bruges mere strøm i længere tid end det tager at vedligeholde akkumulatorer. Vis et godt eksempel ved kun at have elkabler tilsluttet kortvarigt.

Havneudvalget.

De sidste dages kuling fra øst har været en belastning for bådene i SSF, såvel i havnen som på land. 

Heldigvis udviser de fleste bådejere rettidig omhu, og deres både ligger solidt fortøjet og affendret i havnen, og bliver løbende tilset af deres ejere, eller de står solidt i deres stativ på land med fornufitgt surrede presenninger.

Men der er desværre også nogle både i havnen, som ikke er tilstrækkeligt fortøjet, og havnekontoret har de seneste dage eftergået en del fortøjninger. I et enkelt tilfælde måtte havnekontoret bjærge en løsrevet båd og fortøje denne midlertidigt, og give ejeren besked om at fortøje den forsvarligt. På land står nogle både med blafrende presenninger, som slider på egen båd, og i værste fald risikerer at beskadige nabobåden(e).

Husk derfor, at der er godt sømandskab og god stil at tilse sit fartøj med jævne mellemrum, og særligt når vejret er hårdt, samt at sikre at tovværk og presenning m.v. er friskt og tiltrækkeligt dimensioneret til også at holde i hårdt vejr.

De bedste sejlerhilsener

Havnekontoret

Det Maritime Ungdomshus (DMU), som ligger i den nordøstlige del af SSFs område, skal gennemgå en større renovering, som bl.a. omfatter udskiftning af hele trædækket og eftersyn/udskiftning af de bærende konstruktioner. Renoveringen påbegyndes i uge 43 (2022) og forventes at være færdig i begyndelsen af 2023. Dette indebærer, at DMU-komplekset skal ryddes for både og udstyr i renoveringsperioden, hvilket især berører SSFs ungdomsafdeling og de af SSFs medlemmer, som har kajakker liggende ved DMU. Ungdomsafdelingens joller og de private kajakker vil i renoveringsperioden være oplagt umiddelbart nord for stien langs nordre mole. 

Hele DMU-komplekset skal overdækkes og afspærres med hegn i renoveringsperioden, og der vil indenfor hegnet blive opstillet containere og telte til byggematerialer m.v. Der vil derfor kun være sparsom adgang til DMU via nordre mole og den østlige indgang til DMU (mod vandet). Adgang til den nordre del af havnen, incl. fritidshuset, skal som udgangspunkt ske via grusvejen (”Nørregade”), og ikke via stien langs nordre mole, som vil blive spærret af ved servicekajen. Det overvejes derfor midlertidigt at flytte ungdomsafdelingens aktiviteter til skipperstuen. 

Opmærksomhed og forsigtighed tilrådes ved færdsel på del nordlige del af havnen, idet der i renoveringsperioden vil køre en del tunge køretøjer med byggematerialer og affald m.v. på området.

Der vil i byggeperioden være opstillet et antal containere på parkeringspladsen til opbevaring af DMUs fartøjer og udstyr, ligesom DMUs flydebro vil blive vinteropbevaret på parkeringspladsen.

Hvad kan du hjælpe med?

Bestyrelsen har drøftet, hvorledes foreningen kan medvirke til at mindske brugen af elektricitet (energi) så hurtigt som muligt.

Alle foreningens bygninger vil blive tjekket for el- og varmeforbruget. Det sker ved at holde nogle af bygningerne uopvarmede (max. 10 grader) og holder temperaturen på ca. 19 – 20 grader øvrige steder. Medlemmerne opfordres til udelukkende benytter skipperstuen, som opvarmes med fjernvarme.

Herudover er det også vigtigt, at du hjælper ved ikke at bruger unødig elektricitet. Reglerne er beskrevet her:

Pladsen

§ 4

Unødig brug af ferskvand og el, herunder til opvarmning og køle- og fryseskabe, er forbudt, medmindre der er truffet aftale med bestyrelsen om betaling og betingelser for brugen.

Overtrædelse vil blive betragtet som tyveri.

Medlemmer med fast el-installation og/eller stort forbrug i skure, haver, både m.v. skal have en separat el-måler (bi-måler) eller betale en fast pris (fastsat af havneudvalget) for el-forbrug……

Alt el-materiel skal opfylde de almindelige regler for udendørs brug. 

Et fartøj tilsluttet 220/230 volt kan være uden opsyn ved opladning og vedligeholdelse af akkumulatorer, hvis der benyttes en moderne lader af typen IU0U (pulslader/switch-mode lader),…..”

Foreningen har anskaffet et termisk kamera, der kan måle temperaturforskelle. I den kommende tid vil der blive lavet stikprøvekontrol ved fartøjer i havnen, på pladsen samt ved grejskure (hvor der ikke er monteret bi-måler) så der kan tjekkes, at temperaturen ikke i nogle områder ligger over udendørstemperaturen. Herudover kan der laves stikprøvekontrol med en energimåler for at se, om der trækkes strøm. Opladning af elmotorer er selvfølgelig også unødig brug af el, hvorfor der altid skal være tilsluttet energimåler, når dette sker.

Vis et godt eksempel ved kun at have elkabler tilsluttet ved kortvarigt brug.

Hvis du nu eller senere bruger elektricitet, som ikke sker kortvarigt eller til opladning af batterierne, så skal du straks henvende dig til Havnechefen / kontoret for at få registreret din egen energimåler eller få lavet en aftale om betaling af et skønnet forbrug. En energimåler koster ca. 1200 – 2400 kr. alt efter fabrikatet. Foreningen kan formidle informationer om leverandører af disse.

Sammen kan vi mindske foreningens energiforbrug! 

På forhånd tak for din hjælp.

Havneudvalget

I SSF har vi 6 affalds-/miljøstationer fordelt på havneområdet:

 • Masteskuret
  • 2 containere til dagrenovation (brændbart)
  • 1 container til pap
  • 1 container til metal(dåser)
 • Søndre plads
  • 3 containere til male-/kemiaffald
  • 1 container til spraydåser
 • Gammelt havnekontor
  • 2 containere til dagrenovation (brændbart)
  • 1 container til pap
  • 1 container til metal(dåser)
  • 1 container til glas
 • Pumpepladsen
  • 1 12 m3 container til brændbart restaffald (incl. haveaffald)
  • 1 åben container til metalaffald
 • Servicekajen
  • 1 container til dagrenovation (brændbart)
  • 2 containere til male-/kemiaffald
  • 1 container til el-/elektronikaffald
  • 1 container til restaffald (ikke dagrenovation)
  • 1 tank til spildolie uden vand
  • 1 tromle til spildolie med vand
  • 1 tromle til kølervæske
  • 1 beholder til batterier
 • Nordre plads (ved toiletter)
  • 2 containere til dagrenovation (brændbart)
  • 1 container til pap
  • 1 container til metal(dåser)
  • 1 container til glas

Alle affaldscontainere er tydeligt mærket med affaldstype.

Vi sorterer endnu ikke i alle de 10 ”fraktioner”, som bliver et krav i fremtiden, men vi kan let sortere vort affald i de hovedkategorier, der svarer til mærkningen af vore containere. Med de mange affaldscontainere placeret rundt omkring på havnen er det altid muligt at bortskaffe sit affald korrekt.

Det sker dog dagligt, at affald smides i de forkerte containere. Dette er ikke alene ødelæggende for genanvendelsen og skadeligt for miljøet, men koster også SSF mange penge, idet vi må betale ekstra gebyrer for manuel sortering af affaldet (hvis ikke havnens medarbejdere ikke allerede har gjort dette), og højere pris for bortskaffelse af affaldet. Eksempelvis kan en malerbøtte i en container til dagrenovation medføre at hele containeren bliver kategoriseret som maleraffald, som er meget dyrt at bortskaffe. Almindeligt affald (dagrenovation) smidt i en container til maleaffald bortskaffes til den dyre takst for maleaffald.

Nedenstående foto viser det manuelt frasorterede indhold i en papcontainer en tilfældig dag i juli 2022, som kostede SSF et ekstra gebyr for manuel sortering af containeren.

image003.png

Vi anmoder derfor alle i SSF til at 

 • Smide alt affald i affaldscontainere.
 • Sortere affaldet korrekt og anbringe det i de rigtige containere – uanset at den rigtige container ikke altid er den nærmeste.
 • Folde papkasser sammen, inden de smides i papcontaineren, så vi ikke skal betale for bortskaffelse af luft.
 • Undlade at ”importere” affald til SSF, men køre dette på den kommunale genbrugsstation (eksempelvis køleskabe, bildæk, toiletter, byggeaffald og lign.).
 • Give en hånd med, og smide affald i den rigtige container, hvis man observerer affald anbragt i en forkert container (eksempelvis dagrenovation i en pap- eller metalcontainer).
 • Hjælpe og vejlede de brugere af havnen, som ikke umiddelbart forstår vigtigheden af at sortere affaldet korrekt.

Hvis vi alle gør en indsats for miljøet, er det ikke så svært – og der er mange penge at spare for SSF 😊

De bedste sejlerhilsener

Havnekontoret

Årets formelle sæsonstart er 1. maj. Efter vinteren er båden nu klargjort og søsat påsat det nye årsmærke!

Det er for mange kun teori men ikke praksis! Af mange årsager kan det have trukket i langdrag med søsætningen. Det har foreningen taget lidt hensyn til. Der er nemlig frist frem til 1. juni med at give besked om, at søsætningen er forsinket og tilsvarende er det sidste dag for i tide at få påsat den nye årsmærke.

Hvad betydet det? Hvis en båd med fast havneplads ikke er søsat og Havneudvalget intet har hørt, så kan havnepladsen uddeles som låneplads for sæsonen. Altså op på dupperne og give besked, også hvis du ved, at du slet ikke kommer i vandet dette år! Der er rigtig mange medlemmer, som står på venteliste til en låneplads. 

Et manglende årsmærke betyder et gebyr på 600 kr. Årsmærket er vores eneste kontrolmulighed for at tjekke identiteten på et fartøj. Årsmærket skal også være påsat fartøjer, der har vinterplads, sommerplads eller helårsplads på land samt naturligvis medlemmernes ekstra joller, kajakker mv. Der laves snart kontrol, så få nu hentet og påsat dit årsmærke.

Havneudvalget

Efter vi i 2020 fik renoveret den vestlige sydside af kanalen, og i 2021 fik etableret et molestykke hvor den nedlagte bedding lå, tager vi her i 2022 fat på renovering af den sydlige del af vestmolen fra mastekranmolen til midterbroen.

Renoveringsarbejdet udføres, ligesom sidst, af Sea Services, og påbegyndes primo februar med forventet afslutning primo april, afhængig af vejrliget.

Læs mere

Der er nu opsat nye skilte på parkeringspladsen, så det er tydeligt, at det er en privat parkeringsplads. Der vil laves stikprøver på, om det kun er medlemmer, som parkerer på pladsen i tidsrummet kl. 22,00 – 08,00. Altså om natten! 

Hvad skal du gøre, hvis du benytter pladsen i det tidsrum? Du skal blot lægge en seddel i forruden med dit medlemsnummer og navn, så bliver du ikke politianmeldt.

Brug derfor altid trygt parkeringspladsen for du må jo ikke holde på havnepladsen.

I vort reglement for PLADSEN i §1 står: ”…Al motorkørsel og parkering uden tilladelse på havnepladsen er forbudt. Ærindekørsel er tilladt. Ved kørsel på havnepladsen skal vises størst muligt hensyn til fartøjer under klargøring. Cykler og knallerter skal henstilles på de af bestyrelsen anviste pladser. Hvis de henstilles udenfor disse, kan de fjernes uden ansvar……”

I sommerperioden er der dog mulighed for – efter aftale med Havnechefen – at parkere på området, hvor den nedlagte bedding var.

Havneudvalget

Sundby Sejlforening er blandt landets største og rigtig mange medlemmer nyder at være medlem af foreningen.

Men det betyder desværre også, at der er rigtig meget udstyr på foreningens område! Og hvad så?

For at området ikke fyldes med efterladte genstande, så prøver havnemyndigheden hele tiden at rydde op og fjerne alt, hvad der ser efterladt, værdiløst og ubrugeligt ud. Men hvordan kan man sikre, at der ikke ind imellem bliver fjernet en genstand, som stadig er i brug og af værdi for ejeren – der er jo en ejer til alt i havnen.

Svaret er enkelt:
Alt skal være mærket med medlemsnummer og bådnavn

Når en genstand findes kan ejeren derfor altid kontaktes for at få den bragt til opbevaring, hvor den ikke genere andre eller virker glemt.
Så det er om at få efterset master, bomme, bukke, stativer mv. om der er tydelig markering herpå. Stiger kan selvfølgelig sikres ved at være fastlåst til bådstativet.

På gensyn til et nyt år, hvor alle er med til at holde orden i havnen.

På forhånd tak

Havneudvalget 

Sundby Sejlforening har atter haft et fantastisk år, hvor vi igen har fået mange nye medlemmer. Velkommen til alle, der selvfølgelig skal have det bedst mulige ud af deres medlemskab.

Vores succes betyder selvfølgelig også mere pres på vores tilbud!

Her drejer det sig alene om vores landpladser.

Læs mere

Årets uddeling af pladser i havnen er nu afsluttet. På oversigten kan det ses, at der i år er uddelt 67 pladser i form af fastepladser, byttepladser og lånepladser. Det er rigtig mange medlemmer, der nu har en sæson, hvor deres fartøj kan være i havnen på deres ”egen” plads.

Desværre er der jo også næsten lige så mange, der må håbe på, at der til næste år bliver en plads til dem.

Husk at alle med låneplads og ansøgere, der ikke fik en plads i år, skal søge igen i december / januar.

Hilsen Havneudvalget

Liste over tildelte havnepladser

Alle SSF’ere ved, at gæster i havnen skal løse billet for at ligge i havnen (ligesom vi selv skal, når vi ligger i fremmed havn), men ikke alle ved hvad informationerne på billetterne betyder.

Vi har 3 kategorier af gæster:

A – Fuldt betalende gæster (p.t. DKK 140,00 per nat)
B – Frihavnegæster (fra havne, som er med i frihavnsordningen, p.t. DKK 40,00 per nat)
C – Egne medlemmer uden fast plads eller låneplads (p.t. DKK 40,00 per døgn)

Gæstekategorien er printet på billetten, sammen med udløbs-/afrejsedatoen.

Når billetten købes i havneautomaten, skal gæsten indtaste nogle oplysninger:

A – Fuldt betalende gæster skal vælge nationalitet og indtaste bådnavn og mobiltelefonnr.
B – Frihavnegæster skal vælge nationalitet og indtaste bådnavn, hjemhavn og mobiltelefonnr.
C – Egne medlemmer uden fast plads eller låneplads skal indtaste medlemsnr. og mobiltelefonnr.

I fald en gæstesejler (eller et medlem uden fast plads eller låneplads) optager en plads, som skal benyttes af et medlem, eller ligger uhensigtsmæssigt, kan gæsten/medlemmet altså kontaktes via det telefonnr., der er printet på billetten.

Egne medlemmer uden fast plads eller låneplads skal i øvrigt være opmærksom på, at båden skal tilses ofte (gerne dagligt) for at sikre at pladsen fortsat er ledig, og at båden skal kunne flyttes med kort varsel ifald den faste bruger af pladsen skal bruge denne.

Gæstebilletter skal altid anbringes så de er let aflæselige fra molen/broen; og gamle billetter skal fjernes, så der ikke kan opstå tvivl om betalingen.

Der kan opstå situationer med trængsel i havnen; eksempelvis hvis vejret er dårligt og gæstesejlere ikke kan forlade havnen. I sådanne tilfælde kan det blive nødvendigt at gæsterne, eller hjemvendte medlemmer må ligge midlertidigt på en uhensigtsmæssig plads, eksempelvis i et hjørne, i slæbestedet eller ved servicekajen. Dette er selvsagt ikke optimalt, men når blot alle involverede udviser lidt smidighed og godt humør, skal det nok gå alt sammen 😊

De bedste sejlerhilsener

Havnekontoret

Det har gennem længere tid været et ønske at kunne tilbyde flere pladser til de populære klassebåde, f.eks. Nordisk Folkebåd, J-70 og Melges 24, som bidrager til et aktivt sejlermiljø og tillige ofte deltager aktivt i kapsejladser og stævner. Behovet for flere pladser er ikke blevet mindre efter vort vellykkede DM for Nordisk Folkebåd, som fik flere folkebådssejlere til at melde sig ind i SSF. 

Læs mere

Medio juli ændres koderne på toiletterne. Gæstesejlere får koden på kvitteringen for havnepenge.

Husk at henvise gæster til toiletter i klubhuset. Hvis det er en ”hastesag”, så åben til et toilet (uden bad!) uden at vores besøgende ser koden!

Læs mere

Træbeskyttelse til skure
Når du skal male dit skur udvendigt (for og bagside samt evt. endevæg), så kan du afhente sort træbeskyttelsesmaling i metalværkstedet, der ligger i det NV hjørne af de røde bygninger ud for bådkranen. Du skal bruge din medlemsnøgle for at åbne hængelåsen.

God arbejdslyst og sæt bøtten tilbage efter brug!

Nyt om køb af grejskure!
Havneudvalget er startet med at opfordre ejere af grejskurene til at sørge for, at disse regelmæssigt vedligeholdes. Ud over at facade og bagvæg skal være malet, så må der selvfølgelig ikke være utætheder i tag eller bagbeklædning ligesom døren skal se hel og pæn ud og der skal være pænt ryddet for og bag skuret.

Læs mere
numre på pladser i havnen

vinteren 20/21

Sundby Sejlforening har altid været og er stadig en eftertragtet forening, som rigtig mange gerne være en del af!

For at flest mulig af medlemmerne kan få glæde af de mange faciliteter, så vil Havneudvalget de næste år arbejde på at optimere området!

Hvad betyder nu det?

LÆS HELE INDLÆGGET >>

Efter forslag fra medlem bringes her en revideret beskrivelse af brug af el på havnen.

Læs mere

Vagtordningen omfatter alle medlemmer over 18 år og under 70 år, der har plads på foreningens område i nattevagtsperioden. Dette gælder ejere af alle fartøjer (inkl. trailerbåde, joller, kajakker, osv.) med plads i havnen eller på land i vinterperioden, uanset om fartøjet rent faktisk er på havnens område.
Hvert medlem skal melde sig til to nattevagter, dog er medlemmer over 65 år fritaget for den ene.

Nattevagtsperioden starter 1. oktober og slutter 30. april. 
Du kan tilmelde dig dine nattevagter på 2 forskellige måder: Læs mere

En del bådejere har monteret et hjemmelavet trin på molen for at gøre det lettere at komme til og fra borde. Dette er en udmærket løsning til gavn og glæde for de bådejere (og/eller gæster), som har vanskeligt ved at gå direkte til/fra borde.

MEN en del af disse trin er nu i så dårlig stand, at de udgør en risiko. Dette er måske ikke et problem for den enkelte bådejer, som kender sin bådplads og sit trins svagheder, men det kan være farligt for gæster og gæstesejlere m.fl., som benytter trinnet i den tro, at det er i orden. I fald der sker skade som følge af defekte trin, er det SSF’s ansvar og SSF bliver erstatningspligtig.

Alle bådejere med “hjælpetrin” monteret skal derfor kontrollere, at trinnet er løbende vedligeholdt og i forsvarlig stand. Havnechefen kan være behjælpelig med at fjerne trin, som er uforsvarlige eller uønskede.

På foranledning af henvendelser fra flere medlemmer har bestyrelsen diskuteret retningslinjerne for brug af private borde, bænke, griller og lignende, der er placeret på foreningens område.

Bestyrelsen har forståelse for, at nogle oplever, at vores område bliver ’oversvømmet’ af ikke-medlemmer. Det er imidlertid den nye virkelighed med de mange ny bebyggelser vest for Amager Strandvej og det er ligeledes fastslået i vores lejekontrakt med Københavns Kommune, at der skal være offentlig adgang i dagtimerne.

Bestyrelsen har besluttet at bibeholde hidtil gældende regler, der er som følger: Læs mere

Havneudvalget får et stigende antal henvendelser vedrørende problemer med parkering på foreningens område indenfor porten. Parkerede biler optager trailerpladser for andre medlemmer, blokerer for ud- & indkørsel af trailere, eller holder til gene for kranbiler, som skal søsætte både. Læs mere

Medlemmer af Sundby Sejlforening, der ikke allerede har en plads på land på havneområdet, og som ønsker en sådan plads, skal ansøge om en plads ved at sende en e-mail til havnechefen med de oplysninger, der fremgår herunder.

Husk at skrive alle oplysninger korrekt. Det gælder især Læs mere

 • 3 Nilfisk støvsugere til afskrabning af bundmaling. Når du skraber bundmaling af, skal den afskrabede maling enten opsamles af støvsuger eller på en presenning lagt ud under båden og smides i beholderen for malingsaffald.
 • Buskrydder til vinterpladsen, der sikkert er groet godt til i den danske sommer: Honda med benzinmotor eller kraftig elektrisk Bosch.
 • Godkendt bådsmandsstol til det, du glemte oppe i masten.
 • Andet værktøj kan også lånes af havnefogeden: Vinkelsliber, rystepudser, batteriskruemaskine m.m.

Snak med Dan Trunjér på havnekontoret, tlf. 3258 1424, eller hans havnemobil 3060 1405.

Der er sat en ny lås på skabet med fjernbetjeningen til mastekranen. Fremover er der altså ikke en kodelås, men i stedet skal skabet åbnes med medlems­nøglebrikken (tilsvarende åbning af hovedporten).

Har du allerede en medlemsnøglebrik, kan du bruge denne. Hvis du ikke har en medlemsnøglebrik, kan du købe en i kontortiden den første og sidste torsdag i måneden, kl. 19:00-20:30. En nøglebrik koster 100 kr.

Hilsen
Havneudvalget

untitled

Du har måske bemærket, at vi har fået nye affaldscontainere. Som alle andre steder skal vi i SSF også sortere vores skrald, så så meget som muligt af den stadig voksende affaldsmængde kan genbruges.

Her kan du se, hva’ der skal hvor: Læs mere

NoglebrikRulleporten er automatisk og lukker selv uden for åbningstiden.
For at åbne den nye port skal du bruge en elektronisk nøglebrik.

Nøglebrikken koster 100 kr. og kan fås hos kassereren i kontorets åbningstid eller hos havnefogeden i arbejdstiden hvis du oplyser navn & medlemsnummer.

OBS! Du skal stadig bruge den gamle nøgle til de andre døre og indgange.

Haveaffald ikke må blandes sammen med dagrenovation. På P-pladsen ud til Amager Strandvej er der en plads til haveaffald markeret med betonblokke.

I vores havn er der hjertestarter i Skipperstuen i klubhuset og i det røde Fritidshus midt på nordre mole.

Kort_m_tal

Klik på billedet for større kort!

 1. Klubhus / Restaurant Sundby Sejl
 2. Skipperstuen, for medlemmer, gæstesejlere og deres medbragte mad. TV & kaffemaskine.
 3. Toilet/bad
 4. Havnekontor med betalingsautomat for havnepenge; hjertestarter
 5. Servicekaj m/motor-/bådkran (3 max tons), brændstofstander (automat) med GTL, og miljøstation (toilet tømningsstation)
 6. Miljøaffaldsskur
 7. Havnefogedens værksted
 8. Hovedporten, Amager Strandvej 15
 9. Slæbested/trailerrampe m/elektrisk spil
 10. Sejlerskolen
 11. Det Maritime Ungdomshus (DMU)
 12. Joller
 13. Medlems- og gæstehus nordre mole
 14. Prampladsen med muret røgeovn
 15. Fritidshuset (medlemshus); hjertestarter
 16. Sejlerskolen
 17. Masteplads m/mastekran (max 500 kg) & masteskur
 18. Græsplæne m/grillplads
 19. Medlemmers grejskure
 20. Nyttehaver
 21. Parkeringsplads for medlemmer og gæster
 22. Parkeringsplads for medlemmer og gæster
 23. Legeplads for børn

… til svigermor, børnebørn eller din kammerat, der gerne vil med på vandet

SSF har etableret en indsamling af brugbare redningsveste, så du altid kan låne en ekstra vest, hvis du skal have gæster med på båden eller børn med på havnen.

Vestene hænger på garderobestativet i Skipperstuen. Her skal de også hænges pænt på plads efter brug.

Har du anvendelige veste, du ikke længere bruger, er du meget velkommen til at aflevere dem i Skipperstuen.

_PeterSpars_skur

Hvem kan købe et skur?

Kun A-medlemmer, der har fartøj på havnens område, har ret til at købe et skur. Køb og salg af skure kan kun ske til og fra foreningen; prisen for det enkelte skur fastsættes ved vurdering af havneudvalget inden for en minimum- og en maksimumsats fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen fører ekspektanceliste over medlemmer, der ønsker at købe skur. Placering på listen følger medlemmets anciennitet. For at blive optaget på ekspektancelisten skal ansøgning skriftligt meddeles bestyrelsen mellem den 1. januar og 1. marts hvert år. Hvert medlem kan højst disponere over ét enkelt- eller dobbeltskur, svarende til foreningens standardtegning. Skuret skal være forsynet med nummer, som påsættes af havneudvalget.

dsc_6829

Prisen

Prisen på et skur fastsættes ved vurdering af bestyrelsen, inden for en minimum- og en maksimumsats, som kan justeres hvert andet år. For skuret betales en årlig afgift, der fastsættes af generalforsamlingen. Ved omlægning af pladsen kan bestyrelsen forlange skure flyttet til anden anvist plads uden udgift for det enkelte medlem.

Vedligeholdelse

Det påhviler ejeren at vedligeholde skuret, dog leveres træbeskyttelsesmiddel af foreningen.

Hvor længe har man ret til et skur?

Har et medlem været uden fartøj i 3 år eller er overflyttet til B-medlem, har medlemmet pligt til at afhænde sit skur. Et A-medlem, der er folkepensionist, kan dog ansøge bestyrelsen om tilladelse til at fortsætte som ejer. Såfremt skuret ikke er afhændet senest 3 måneder efter medlemskabets ophør, tilfalder skuret og eventuelt indhold foreningen.

Masteskuret er tegnet af piratjollesejleren John Hessing Simonsen, der nu sejler folkebåd på Limfjorden.

Synes du, der er for lidt plads i gangene til at bære din store mast ind, kan jeg fortælle dig, der er lidt mere plads i det yderste skur.

Masterne ligger med toppen mod portene og mastefoden inde i mørket. Din bom og evt. stage skal ikke ligge på en hylde for sig, men på hylden for foden af din mast. Så er der plads til os alle.

Tag venligst hensyn til andres knæ og skinneben, når du placerer din mast: Det er ikke rart at ramme et topbeslag i mørket!

Lige uden for masteskuret er der faste bukke til klargøring: Vent venligst med at lægge din mast her ud, til du er klar til at gøre klar! Så vi alle kan komme til.