Vil du være en del af Sundby Sejlforenings bestyrelse som Klubhus- og havnerepræsentant eller som Sekretær?

På generalforsamlingen d. 17. marts 2024 skal vi vælge en række bestyrelsesposter, herunder nogle der ikke er besat i dag, eller som erstatning for bestyrelsesmedlemmer der ikke genopstiller dvs. en ny Sekretær samt 2 nye Klubhus- og havnerepræsentanter. Har du lyst og tid til at være en del SSF’s bestyrelse de kommende år, er det nu, du skal melde dig. SSF er inde i en spændende udvikling med mange nye medlemmer og en sund økonomi. 

De to Klubhus- og havnerepræsentanter er formand for hhv. Havneudvalget og Udvalget for klubhus og bygninger, men de er begge med i de to udvalg og de vil udføre deres opgaver i et tæt parløb. 

Havneudvalget står for den årlige tildeling af havnepladser og skure, samt i øvrigt for driften af havn, plads og bygninger i samarbejde med foreningens ansatte havnechef og pladsmænd, og et antal frivillige medlemmer.

Udvalget for klubhus og bygninger står for brugen og indvendig vedligeholdelse af vores Klubhus og foreningsbygninger (Fritidshuset, Medlems- og gæstehuset og Saltsø Pavillon, alle på nordre mole). Derudover arbejder udvalget med foreningens visionsarbejde.

Sekretæren har en række mere administrative opgaver ifm. afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamling, f.eks. udarbejdelse af indkaldelser og referater, samt ajourføre lister over udvalgsmedlemmer, bistå ved udarbejdelse af kommissorier for udvalgene, og i øvrigt bistå formand og bestyrelsesmedlemmer, hvor der måtte være behov.

Alle bestyrelsesmedlemmer har, på trods af at mange opgaver er løbende opgaver, der gentages år efter år, en stor frihed til at kaste sig over de opgaver og aktiviteter, som medlemmet brænder for.

Vi opfordrer alle med interesse til at melde sig på banen som kandidat, og skulle du ikke blive valgt ind, er der altid brug for hjælpende hænder.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Læs mere om Klubhus- og havnerepræsentanternes ansvar og opgaver her>>

Læs mere om Sekretærens ansvar og opgaver her>>

Med sejlerhilsen 

SSF Bestyrelse

Spar Nord er Sundby Sejlforenings primære bankforbindelse. Derudover har Spar Nord og Spar Nord Fonden gennem nogle år støttet forskellige aktiviteter i ungdoms- og kapsejladsafdelingerne med sponsorstøtte eller fondsdonationer, f.eks. ved sidste års Verdensmesterskab for Int. Yngling Class. 

Støtten har været med til at gøre det mulig for foreningen at afholde arrangementerne, og det er vi meget taknemmelige for.

Nu har Spar Nord introduceret et ’cashback’ program, hvorved SSF medlemmer med Spar Nord Visa-kort får mulighed for at støtte SSF med en procentdel af køb på Visa-kortet som Spar Nord tilbagebetaler.

Læs mere om ’cashback’ programmet og hvordan du tilmelder dig:

Støt din forening, når du svinger kortet

Tillykke! Spar Nord-kunder kan støtte SSF i 2024

Torsdag den 28. marts er Skærtorsdag og dermed en helligdag. SSF Kontoret er derfor lukket denne dag.

Næste kontortid er torsdag d. 4. april kl. 19:00 – 20:30, hvor der er åbent for indmeldelse og mulighed for at tale med havneudvalget.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

Den 7. marts afholdes der ekstraordinært bestyrelsesmøde i forbindelse med foreningens Generalforsamling den 17. marts. Kontoret er derfor lukket denne dag.

Torsdag den 7. marts 2024 kl. 12.30 til 16.00.

Eleverne får lov til at afprøve:

 • et brændstoffilter
 • en diesel-forpumpe
 • højtryks brændselspumper og dyser
 • en impellerpumpe = saltvandskølepumpe
 • adskille en oliekøler
 • kendskab til udluftning af brændstofsystemet
 • udskiftning af oliefilter
 • frostsikring af motoren efter båden er kommet på land.

DieselHouse er B&W´s museum og ligger i Energiporten 8, København SV.
Transport Bus 7a og stoppested H.C. Ørsted Værket
Indgang for personer/cykler gennem låge i Vasbygade over for Apcoa Parkering
Mange P-pladser rundt om  DieselHouse – Nummerplade registrering i foyeren

Max. deltagere til kurset: 10 personer

Tilmelding på e-mail: IbPetersen42@outlook.dk

En Bur-Wain dieselmotor startes op.

Vi har modtaget nedenstående fra By og Havn.

Som vi tidligere har informeret om, blev Lynetteløbet lukket for gennemsejling i oktober 2023 i forbindelse med anlæg af Lynetteholms stormflodssikringsprojekt. 

Lukningen af løbet blev dengang markeret med infoskilt og gule krydsbøjer. Af sikkerhedsmæssige årsager har vi nu suppleret bøjer og skilt med en flydespærre. Den skal sikre, at der ikke sker sejlads ind over Lynetteholms arbejdsområde, hvor store arbejdspramme arbejder i døgndrift, og hvor der derfor kan opstå farlige situationer for både sejlere og medarbejdere på havet, hvis sejladsreglerne ikke efterleves. 

I kan finde mere information om flydespærren i denne nyhed, som vi udsendte den 5. februar 2024: https://byoghavn.dk/by-havn-udlaegger-gardiner-og-flydespaerre-i-vandet-ved-lynetteholm-for-at-passe-paa-aalegraesset/

Se eventuelt også vedhæftede billede af udlagt flydespærre. Udover røde og orange kugler er flydespærren udstyret med fem store røde gajer for at gøre den synlig i vandet. 

Til orientering har vi udover flydespærre også udlagt siltgardiner langs Trekroner Fortet. Gardinerne skal beskytte områdets ålegræs ved at værne mod, at ophvirvlet sediment fra Lynetteholms gravearbejde aflejrer sig på ålegræsset. Vi har også udlagt et boblegardin på tværs af Lynetteløbet. Et boblegardin er luftbobler, der stiger op igennem vandet, og som skal sikre, at faner af opgravet sediment ikke flyder ind i inderhavnen.

Vi håber, at I alle vil hjælpe med at dele denne mail og information med jeres medlemmer og ad den vej i fællesskab være med til at styrke sejladssikkerheden i havnen samt nær Lynetteholms anlægsarbejde.

Alle informationer om de nye sejladsforhold omkring Lynetteholm kan fortsat tilgås via By & Havns havneapp ’KBH Havn’ og via Lynetteholms hjemmeside: https://byoghavn.dk/lynetteholm/wp-content/uploads/sites/7/2019/04/LH_plakat_171023.pdf

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at skrive til info@byoghavn.dk, så vil vi svare hurtigst muligt.

Bliv en del af Sundby Sejlforening – Ungdom. Vi optager nye medlemmer i alderen 8-18 år nu, så skynd dig at udfylde formularen på vores hjemmeside under ”Ungdom”. Der er allerede opstart med tovværkskursus fra den. 26. februar 2024

Sundby Sejlforenings ’Team Ginger’, der vandt bronze-medaljer ved VM for Int. Yngling class i juli måned, var af Københavns Kommune inviteret til ’Idrætsfesten 2023’ på Københavns Rådhus d. 5. februar sammen med ca. 200 danmarksmestre og medaljetagere fra officielle VM og EM stævner i alle idrætsgrene, der stillede op for Københavnske klubber og foreninger.

Vi er stolte af at være repræsenteret i det fine selskab.

Den glade trio. Michael Empacher, Kristian Schaldemose og Marc Wain
Den glade trio. Michael Empacher, Kristian Schaldemose og Marc Wain. Foto: Klaus Sletting Jensen

Kære alle SSF medlemmer

Dette er en klar opfordring til nye og til gamle medlemmer til, at komme og være med. I forlængelse af sommerens Tirsdagssejladser, er vi nogle medlemmer som udfordrer vinteren med noget socialt i Skipperstuen. Tirsdagssejlertemaaften er under udvikling og konstellationen er endnu ikke helt på plads, så der er brug for dine inputs.
Vi har alle sammen brug for oplysninger og viden omkring, hvordan det er at have båd og SSF er faktisk en kæmpe vidensbank og som vi alle i fællesskab kan have gavn af. Der kan spørges om alt!

Planen for denne vinter er, at den anden tirsdag i måneden bliver fastsat til fællesuddeling af erfaringer og inspiration til næste sommertogt.
De andre tirsdage i måneden, vil være i det sociale hjørne.

Sted; Skipperstuen kl. 18.30, sharp!!

Datoer indtil videre:

Tirsdag den 6 februar – Hyggeligt samvær
Tirsdag den 13 februar – TEMA: erfaringer og inspiration
Tirsdag den 20 februar – TEMA: Billeder fra Stillehavet samt gennemgang af batterier, solpaneler og opdatering af kortplotter
Tirsdag den 27 februar – Hyggeligt samvær 😉
Tirsdag den 5 marts – Ankring og havnemanøvrer
Tirsdag den 12 marts – Hyggeligt samvær 😉
Tirsdag d. 19. marts – Inspirationsejlads til Limfjorden

Vi er nogle der spiser sammen i restauranten fra kl 17.30, det er alle selvfølgelig meget velkommen til.

De bedste sejler hilsner.
Jens, Morten, Peter og Tirsdagssejlerne

Ansøgningsfristen til ansøgning om havneplads er nu udløbet, og der er kommet rigtig mange ansøgere…

Medl.nr.Fulde navnAnc.datoLængde (cm)Bredde (cm)
 Havnepladser   
99999sundby sejlforening28/10/1923744233
99999sundby sejlforening28/10/1923800250
99999sundby sejlforening28/10/1923600250
113kirsten Bech21/04-1968828218
140Ole Steen Peinow03/10/1991900280
630René Emil Braby05/08/2004890293
466Ditte Andreasen02/12/2004736235
414Eva Noer Kondrup19/10/2006800250
1523Mikkel Sonne Clifforth14/02/2008702234
1529Aske Ytting Lambert10/04/2008854295
527Josephine Fock19/03/2009850285
419Frederik Simonsen25/03/2010930300
354Solveig Baltzer Nielsen29/11/2012830285
830Per Gargas07/02/2014600245
1312Michael Frank Hansen29/10/2015425172
1376Ole Ostenfeldt Lund04/08/2016900287
1433Mads Lumholt01/01/2017800260
1477Phil Regnauld29/06/2017535208
1500Niels V. Haar Sørensen07/09/20171029328
716Jannie Funch01/01/2018825280
716Jannie Funch01/01/2018886286
1733Mikkel Havelund01/02/2018899320
1768Lone Toftgård Gregersen30/08/2018787240
1763Kasper Harsberg27/09/2018770220
1796Kasper Leonhard Lønne Ring29/11/2018950320
1803Michael Emil Svensson31/01/2019970310
1843Allan Bjarne Christensen06/06/2019970300
1850Hjalti Hardarson06/06/2019487187
1872Simon Thomas Gerling01/08/2019914296
1875Lars Henrik Sørensen29/08/2019918291
1879Kasper Nielsen29/08/2019735230
1892Emil Kristensen05/09/2019840260
1863Laurits Valentin Drønen09/09/2019710224
1909Poul Henning Nielsen31/10/2019795260
1913Raimund Karlsen Eckertz07/11/2019828218
1923Jonas Egmose05/12/2019701240
1931Niels Hvidtfeldt Rasmussen30/01/2020825280
1940Jesper Sjørvad30/01/2020900310
1934Michael Kjær Andersen30/01/2020620246
1941Søren Vernegren Kirk30/01/2020770250
1948Nikolai Kold01/05/2020914296
1955Jeppe Schou05/05/2020912299
1954Hjalte Rosendahl Arge06/05/2020714252
1975Iben Holck05/06/2020787225
2000Morten Maansson Møller06/08/20201040263
1996Knud Werlin Larsen06/08/2020764220
2007michael Lind06/08/2020595240
1998Henrik Nehm06/08/2020720235
1995Niels Boye Petersen06/08/2020640232
2022Christian Bønnelykke27/08/2020855205
2032Finn frydenlund27/08/2020805280
2033Carsten Anton Martens28/08/2020941325
2044Karen Philipp03/09/2020720240
2036erik kjøller petersen03/09/2020530210
2049Louis Gaetano Volpe09/10-2020680205
2058Klaus Kofoed29/10/2020595240
2072Leif Jørgensen05/11/20201200350
2094Anders Pedersen08/02/2021630240
2097Steen Bjørn Frederiksen01/03-2021709240
2106Simon Kodal06/04/2021830288
2110carl-ole holbøll12/04/2021514213
2118Claus Lindgren Ipsen03/05/2021914296
2122Line Hasle03/05/2021800260
2127Kenneth Ellinghart07/05/2021723284
2123Joachim O. Seiler07/05/2021700160
662Janus Knudsen24/06/2021623239
2157Kennet Kærslund Lauridsen24/06/2021475188
2170Flemming Andersen05/08/20211280310
2161Niels Willer05/08/2021845285
2184HC Jeppesen26/08/2021610230
2203Jeppe Nybroe30/09/2021742231,4
2208Karin Elsbudóttir30/09/2021650150
2215Marc Somers28/10/2021886260
2211Christopher Zee28/10/2021937285
2221Mares Radomir25/11/2021835290
2233Emil Blædel Nygaard27/01/2022855250
2232Anders Stendevad27/01/2022736243
2279Mikkel Leihardt25/08/2022580220
2288Julius Højgaard Nielsen25/08/2022785250
2300Martin Senderovitz29/09/2022950305
2308Carl Hansen27/10/2022480185
2309Jesper Thyge Johansen27/10/20229,75299
1710Petra Mathilde Jørs01/11/20227,68220
2319Morten Luxhøi02/02/2023787225
2323Mogens Jensen27/04/2023754250
2339Rasmus Alleslev Køie25/05/2023780276
2383Erling Fokdal31/08/2023430170
2384Dirk Natorp31/08/2023714252
2385Jens Christian Rørmann Olsen07/09/2023777249
2404Kasper Janus Rasmussen26/10/2023500200
2405Ellen Kirk26/10/2023658216
2409Vilhelm Nordgaard02/11/2023500 incl. motor162
2424Carl Fröding25/01/2024760285
2426Iben Nielsby Christensen01/02/2024744233
Byttepladser
627Geert Hansen25/09/1997750250
1Martin Bregnhøi02/01/2001895300
298Jan Mikkelsen12/02/2007750245
6Mikkel Thagaard10/07/2014699279
20Kim Apitz07/08/20141023315
1295Niels Retbøll03/09/20151000230
1339Alfred Peter Born25/05/2016835275
1389Claus Due Andersen01/09/2016770250
1484Simon Schou03/08/2017670250
2050Alexandr Novosyelok24/09/2020535211

Vi har i efteråret/vinteren haft to tilfælde af tyveri af påhængsmotorer fra både i havnen. Der er i begge tilfælde tale om nye mindre påhængsmotorer, som blot har været ”løst” monteret på agterspejlet, uden yderligere sikring. Noget tyder på, at gerningsmændene er sejlet ind i havnen og har demonteret påhængsmotorerne, hvorefter de er sejlet ud igen.

Vi henstiller derfor til alle bådejere med påhængsmotor, at motoren demonteres inden vinteren og anbringes et sikkert sted (så kan man ved samme lejlighed også vinterkonservere sin motor). Ifald motoren skal benyttes i løbet af vinteren, bør denne være forsvarligt sikret/låst så eventuelt tyveri umuliggøres/besværliggøres. 

Vi opfordrer samtidig alle medlemmer, som færdes på havnen til at holde et vågent øje med eventuelle fremmede fartøjer i havnen, og give havnekontoret besked ifald noget ser mistænkeligt ud.

De bedste sejlerhilsener

Havnekontoret

Opkrævning af kontingent m.v. for 2024

Den årlige udsendelse af opkrævning af kontingent, pladsleje og skurafgift m.v. er desværre blevet forsinket. Dette indebærer, at den normale betalingsfrist 01 FEB nu er rykket til 08 FEB 2024.

Der er således ingen grund til bekymring, når den årlige opkrævning ikke er dukket op til sædvanlig tid. Den er på vej.

Med sejlerhilsen

SSF


Søndag den 18. februar 2024 kl. 13.00 er der tøndeslagning for børn og voksne

Vi serverer Fastelavnsboller, kakaomælk og kaffe

Præmier til kattekonger, kattedronninger og bedst udklædte

Tryllekunstneren kommer og underholder både børn og voksne 

Arrangementet er gratis, men af hensyn til planlægning, indkøb m.m er det nødvendigt med tilmelding.

Husk at skrive: medlemsnummer, antal voksne og antal børn

Tilmelding senest søndag den 11. februar 2024 på:

SSF@sundby-sejlforening.dk

Vi håber at se jer til en hyggelig dag og sjov dag

Arrangementsudvalget

DMI har varslet forhøjet vandstand torsdag til lørdag langs Vestkysten, i Limfjorden, Skagerrak, Kattegat, Storebælt og den nordlige del af Øresund. Vi følger udviklingen løbende, og ifald vandet i SSF havn når truende højder, afbrydes strømmen til molerne og midterbroen for at undgå eventuelle skader på vore elinstallationer. Strømmen afbrydes ved hovedtavlerne, hvilket også vil indebære at strømmen til nogle af skurene vil blive afbrudt.

Afhængig af udviklingen i vandstanden, afbrydes strømmen på havnen fredag, og tilsluttes igen i løbet af julen, når dette skønnes hensigtsmæssigt.

Alle medlemmer med båd i havnen og strøm tilsluttet, skal afbryde strømmen og bjærge elkablet, senest torsdag. 

”Better safe than sorry”

Glædelig jul til alle.

Havnekontoret

Torsdag aften får Danmark hård vind til kuling fra vest og nordvest, ved kysterne hård kuling med vindstød op til stærk storm, og DMI varsler at den kraftige vind giver forhøjet vandstand torsdag til lørdag langs Vestkysten, i Limfjorden, Skagerrak, Kattegat, Storebælt og den nordlige del af Øresund. 

Uagtet at SSF ikke ligger i den nordlige del af Øresund, og de fleste både er kommet på land, vil det alligevel være på sin plads at repetere retningslinjerne for ”god fortøjningsskik”:

 • Fortøjningerne skal være tilstrækkeligt dimensioneret (tovværket bør have en brudstyrke på mindst 2 x fartøjets vægt/deplacement).
 • Tovværket skal være håndtérbart (skal kunne opgås hvis behov opstår, og bør være mindst 16 mm i diameter, uanset at fortøjet er lille).
 • Tovværket skal være friskt (bør ikke være over tre år gammelt, da brudstyrken nedsættes væsentligt med alderen).
 • Fortøjningerne skal anbringes så fartøjet ligger neutralt ved middelvandstand, og fortsat ligger fornuftigt fortøjet ved høj- eller lavvande.
 • Der bør anvendes ”kødben” for at begrænse stress på tovværk og pullerter på både fartøjer og broer/moler.
 • Der skal anvendes rigtige knob eller stik – ikke ”kællingeknuder”, som let går i bekneb.
 • Fartøjet skal tilses med jævne mellemrum (ca. en gang om ugen, og altid ved kraftig vindstyrke og/eller store ændringer i vandstanden).

For både på land gælder, at presenninger og surringer m.v. skal tilses, og om nødvendigt justeres/strammes.

Ved at følge ovenstående retningslinjer kan vi undgå eventuelle skader på eget fartøj og/eller andre fartøjer og havnen.

Med sejlerhilsen – samt ønsker om en glædelig jul.

Havnekontoret

Alle både er nu på land for vinteren (bortset fra de, som skal overvintre i havnen), og havnens folk har gennemgået molerne og bjærget en del efterladte fortøjninger, tovværk, vandslanger, måtter og fendere m.v. Formålet med denne oprydning er dels at undgå at nogle måtte falde over det efterladte grej, og dels at gøre plads for friske fortøjninger i den kommende sejlsæson.

Udtjent grej som eksempelvis skamfilet tovværk, hullede fendere og knækkede vandslanger m.v. er bortskaffet, mens tovværk og fortøjninger, som efter havnemyndighedens opfattelse stadig kan anvendes, er ophængt i gummibådsgaragen, hvor det kan afhentes.

Med sejlerhilsen

Havnekontoret

D. 30 november blev Lynetteløbet lukket for gennemsejling. Det betyder, at man fremover skal sejle igennem Kroneløbet for at komme ind i Københavns havn. 

Læs mere i nyheden fra By og Havn: https://byoghavn.dk/sejladsinfo-lukning-af-lynetteloebet-aabner-for-nye-sikkerhedstiltag-i-kronloebet/  

Læseren til opdatering af nøglebrikker, som tidligere var at finde ved døren til det gamle havnekontor, er nu flyttet til mellemgangen med foreningens mødelokale.

Som en del af afslutningen på jubilæumssæsonen blev der afholdt en velbesøgt 100års reception. Blandt de mange indbudte gæster var repræsentanter for vores støtter og samarbejdspartnere heriblandt DIF, Dansk Sejlunion, sponsorer og naboklubber. Formanden holdt en glimrende tale, der kan læses her>>, hvor han bl.a. talte om den store betydning af alt det frivillige arbejde der lægges i foreningen.

 SSF er kun noget i kraft af de medlemmer, der yder en indsats for foreningen. Dem har der gennem tiderne været rigtig mange af. Ja, foreningen og havnen er bygget af medlemmerne… 

Mange medlemmer havde trodset det kølige og fugtige oktobervejr for at deltage i den traditionsrige afslutning på en god sejlsæson, med masser af begivenheder og god sejlads i jubilæumsåret.

Formanden taler ved standernedhalingen 2023
Formanden taler ved standernedhalingen 2023

Her kan du læse formandens tale >>

Tom stod for nedhalingen og Kanonlauget sørgede selvfølgelig for en passende salut.

Traditionelt uddeler vi ved afriggergildet en pokal til ’Årets SSF’er’.

Hædringen som Årets SSF’er tildeles et medlem eller en gruppe medlemmer, der har lavet et stort og uegennyttigt arbejde for vores forening. Bestyrelsen synes, at der er mange, unge som gamle, der gør et rigtig godt stykke arbejde for SSF, og som har været i betragtning som ’Årets SSF’er 2023’.

Der er dog et kandidatur, som i vores 100 års jubilæumsår har skilt sig ud fra mængden, og derved har fortjent hæderen.

Årets SSF’er er en lille gruppe medlemmer, der igennem et år har arbejdet med planlægningen ned til mindste detalje og derefter gennem 8 dage med eksekveringen af vores største jubilæumsarrangement. Et arrangement der involverede omkring 60 frivillige og 150 deltagere.

Et arrangement der blev en stor succes og som SSF har fået megen ros for.

De har ikke udført dette arbejde fordi de skal, men fordi de ikke kan lade være og fordi SSF er deres forening. 

Årets SSF’er er to foreningsmænd og nogle rigtige SSF’ere. I har nok gættet hvem jeg taler om.

Tillykke til ’Årets SSF’er 2023’: Yngling VM Organisationskomitéen, Kim Steffensen & Jesper Lorents 

Reserver torsdag 18. januar 2024 kl. 19 – 21:30 til et spændende foredrag om vores medlem Joakim Refn og hans families jordomsejling.

Restauranten serverer vintergryde inkl. 1 øl eller vand til kr. 100,- fra kl. 17.

Foreningen giver kaffe/te i pausen. Tilmelding ikke nødvendig.

Vel mødt.

Seniorernes afholder det årlige Bankospil søndag den 12. november kl. 13, hvor vi håber der dukker mange medlemmer, venner og andre gæster op.

Adgangsbillet kr. 20,-   Der trækkes lod på indgangsbilletten mellem hvert spil

Der spilles 8 spil  – pr. plade 10 kr.
Derefter 3 ekstra – pr. plade 10 kr.

Mange flotte præmier – 

Restauranten har åben fra kl. 11 – så der er tid til lidt frokost

JULEMANDEN OG HANS KONE KOMMER FORBI SUNDBY SEJLFORENING 

Søndag den 10. december 2023 kl. 14 – 17

Tag dine børn, dine børnebørn/oldebørn med, eller måske er du ungdomssejler og har mindre søskende, du kan glæde med slikpose, varm kakao og æbleskiver.

Der er gløgg til de voksne. Alt på foreningens regning.

Alle medlemmer med børn i familien er velkomne, men af hensyn til indkøb (vi vil helst ikke skuffe nogen børn med ”øv, slikposerne er udsolgt”) og køkkenet, bør du/I senest onsdag 6. december 2023 tilmelde jer til ssf@sundby-sejlforening.dk

Skriv også antal børn og alderen på hvert barn.

Vi vil lege, spille og synge julesange, og ikke mindst danse om juletræet i restaurantens julepyntede lokaler.

Vi glæder os til at se glade børn og voksne til en varm eftermiddag i foreningen. 

På bestyrelsens vegne

Den 4. november kl. 09:00 – 15:15 i SSF Klubhus

Se det fulde program i tilmeldingslinket nedenfor.

Hvem kan deltage i Årstræffet?

Træffet er gratis for roere, sejlere og padlere, der interesserer sig for byggeprojekter, bæredygtighed, adgangsforhold og biodiversiteten i og ved vandet.
Det er særligt for dig, der vil have inspiration og sparring til klubbens byggeprojekt, din fondssøgning, hvordan du og din klub kan arbejde med bæredygtige aktiviteter og hvordan du kan være med til at forbedre vores adgang til vandet og biodiversiteten under overfladen.

ÅRSTRÆFFET ER GRATIS, men der vil være et No-show gebyr på 350 kr., som vil trækkes på din konto efter afholdt arrangement, hvis du afmelder dig mindre end 5 dage før arrangementet, eller ikke møder op på dagen.
Vi gør opmærksom på, at man kan blive flyttet til en anden workshop, hvis der ikke er nok deltagere eller hvis arrangementet bliver aflyst i tilfælde af for få deltagere.

Tilmelding sker via denne link: Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 20. oktober 2023

Kære alle medlemmer af Sundby Sejlforening

Foreningen blev oprettet d. 28. oktober 1923, så vi fejrer vores 100 års jubilæum igen på selve dagen med det sædvanlige afriggergilde.

Kl. 17:00 taler Formanden, Claus Brask Thomsen

Kl. 17:15 saluterer Kanonlauget sæsonafslutningen og standeren bliver halet ned

 • foreningen giver en flaske øl eller en sodavand på terrassen.

Kl. 18:15 serveres middag med dessert og kaffe og vi hygger over maden med 3 øl eller ½ fl. vin pr. deltager (3 kuponer udleveres til 3 øl, mens 1 flaske vin bruger 6 kuponer). Herefter er der musik og dans.

Kl. 24:00 (cirka) slutter festen.

Ekstra øl/vin/vand udover til velkomst og de udleverede kuponer betales af jer selv til restaurantens specialpriser.

Tilmelding senest 22. oktober 2023 foretages ved indbetaling af kr. 150 pr. deltager til MobilePay nr. 31583 eller indbetaling til Spar Nord, reg. 6509 konto 3050 513 512.

HUSK at angive på betalingen: Afriggergilde, medlemsnr. og navn eller navne på deltager(ne)

Bemærk: festen er KUN for medlemmer og en eventuel partner. Hvis du har spørgsmål eller specielle ønsker til bordplanen, så kan du maile til: ssf@sundby-sejlforening.dk

Torsdag den 5. oktober kl. 19:00-21:00, mødes SSF’s medlemmer og bestyrelse i klubhusets Store Sal. 

SSF Kontoret holder derfor ekstraordinært lukket torsdag d. 5. oktober!

Vi opfordrer medlemmerne til at komme og spise i Restaurant Sundby Sejl før medlemsmødet.

Ifm. medlemsmødet har Restaurant Sundby Sejl følgende medlemstilbud:

Lasagne med tomatsalat inkl. 1 flaske øl/vand kr. 100,-. Tilbuddet serveres i tidsrummet kl. 18:00 til 18:30.

Reservation med angivelse af antal deltagere via mail til ssf@sundby-sejlforening.dk er nødvendigt senest tirsdag d. 3. oktober.

På medlemsmødet er der i modsætning til på generalforsamlingen tid til at gå i dybden med de emner man ønsker at diskutere. Medlemsmødet kan ikke formelt beslutte noget, men de synspunkter der fremsættes og styrken af støtten til synspunkterne indgår som et vigtigt input til bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen vil fortælle om planer og ønsker at høre medlemmerne holdning til bl.a. følgende emner:

 • Den strategiske udvikling af foreningens bygningsmasse
 • Den fortsatte molerenovering
 • Mulige ændringer af vedtægterne mht. medlemsejede delebåde
 • Ønsker til nye tiltag eller styrkelse af eksisterende aktiviteter

Hvis du vil høre om mulighederne for at blive frivillig i foreningen, er medlemsmødet et godt sted at få forbindelse til bestyrelsen, udvalgsformænd og andre frivillige!

Deltag i medlemsmødet og kom med dine input og giv din mening til kende!

Alle medlemmer opfordres til at udtrykke deres ønsker til nye aktiviteter og brugen af vores faciliteter, så vi fortsat kan udvikle vores dejlige forening og havn.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

Anja Kondal Jensen2610  Rødovre
Mathilde Bredning 2300  København S
Mikkel Galschiøt2000  Frederiksberg
Mikkel Hansen1310  København K
Kasper Vesth2930  Klampenborg
Nikolaos Moidinis2610  Rødovre
Anton Veile2300  København S
Malou Eline Knudsen2300  København S
Papaya Marie Knudsen2300 
Victoria Nees Andersen2300  København S
Ingrid Holbøll2300  København S
Harry Bjørn Riis2000  Frederiksberg
Birk Esinu Lilndblad Slavik2300  København S
Mikkel Lund Schmedes2300  København S
Lars Christiansen1408  København K
Marie Riis Mortensen1663  København V
Jacob Buntzen Vejlemand1422  København K
Erling Fokdal2000  Frederiksberg
Dirk Natorp2300  København S

Ifølge foreningens vedtægter kan der gøres indsigelser frem til d. 26/09/2023 (14 dage fra d.d.)

Så er der kun få dage til Women’s Sailing Champions League finalen i Sundby Sejlforening.
32 hold fra 11 nationer dyster fredag, lørdag og søndag – 15. – 17. september.

Vi har produceret et stort WOW Magasin, som inspiration til at få flere kvinder på vandet.

Under det prægtige Ynglinge VM i slutningen af juli var der både intens aktivitet på vandet og på land hvor en stor gruppe frivillige morgen, eftermiddag og aften, holdt kursen stabilt rettet på god stemning. En gruppe  frivillige bestående af både nye, semi nye og bestandige medlemmer. En gruppe frivillige der sørgede for indtjekning, opmåling og indkvartering. For varme molepølser efter sejladserne og for kolde øl, musik, dans og stemning til langt ud på aftenen. De stillede op tidligt om morgenen for at servere morgenmaden og tog opvasken fra aftenen før og hjalp behændigt med praktiske spørgsmål fra sejlere og gæster. Ynglingestævnet har dermed ikke blot været godt for gæstesejlerne, og endnu engang bevist at Sundby sejlforening er verdensmestre i at arrangere stævner. Det har også været med til at styrke fællesskabet på tværs blandt foreningens medlemmer.

Som nye og semi nye medlemmer af foreningen er det en fornøjelse at blive draget ind i sådan et arrangement. At mærke opbakningen blandt klubbens medlemmer og at kunne mødes på kryds og tværs har været en helt igennem god oplevelse, for nye og bestandige sejlerkammerater 

Vi ses til orienteringsmøde for WOW stævnet

Venlig hilsen 
Ida

 

Så kom dagen endelig for SSF`s fiskekonkurrence, og sikke en dag, tak til HondaShoppen, for hjælp til opsætning af banner og reklameskilte. 
Vejret var med os, vind og strøm fra syd og 3-4 sekundmeter. 

Dagen startede kl. 8.00 med morgenmad og en lille en. 
Kl.9.00 gik starten med skud fra SSF´s Kanonlaug og de 32 tilmeldte både med 94 frisk lystfiskere ombord, dystede til kl. 15.00 om største fisk i forskellige arter, samt fangst at flest arter. Desværre var mængden af fisk begrænset. 

Efter alle var ankommet var der arrangeret pølser med brød samt steg med kartoffelsalat/salat som kunne købes for et beskedent beløb.
Efter afvejning og registrering af fangede fisk blev gevinsterne fordelt. Aldrig har vi haft så mange flotte præmier.  

Største torsk
1.plads: HondaShoppen
2.plads: Noah
3.plads: Luni 

Største fladfisk
1.plads:Trold
2.plads: Nam Nam 

Største makrel
1.plads:Krigeren
2.plads: lm16 

Største Ørred
1.plads: Nam Nam 

Flest arter 
1. plads: Bóto 
2. plads: Smut (Flere både havde hver 6 arter, derfor blev 2. og 3. plads fordelt efter samlet vægt) 
3. plads: Bimmer 

Der deltog i år 15 børn, som fik overrakt en præmie for deltagelse. 

Juniorpræmien for største fisk, et el-løbehjul gik til Isabella fra båden Luni. 

Tak til alle sponsorer for de fine præmier. 

Sundby Sejlforening, Jagt og Fiskeri, Savage Gear, Jan’s Lystfiskershop, Rema1000, Marinetorvet, Hellers, Hvidovre Sport, Din glade malermester, Honda Shoppen, Aamann & CO, Geoff Andersson, Pure Fishing 

Der skal også lyde en stor tak til alle som hjalp med til at dette arrangement kunne lade sig gøre. 

STORT TILLYKKE TIL ALLE OG TAK FOR EN GOD DAG. 

På lystfiskerlaugets vegne 

Tony Olsen 

Kære SSFére

Onsdag den 27/8-2023 afholdt foreningen et velbesøgt visionsmøde i restauranten i SSF.

Der har igennem nogen tid været arbejdet med emnet i Udvalget for Klubhus og bygninger. For at få andre øjne på, at få inspiration til udviklingen blev det besluttet at inddrage arkitekt Dan B. Hasløv, der har gennemført et hav af lignende projekter rundt om i Danmark. 

Vi skulle så med visionsmødet indsamle gode ideer til det videre arbejde sammen med det allerede udførte arbejde i udvalgene, og det var en sand fornøjelse at se det store positive engagement fra alle fremmødte deltagere, der til fulde indfriede vores forventninger, og vigtigst af alt gav mange nyttige input til det videre arbejde.

Primo september vil der på hjemmesiden være en beskrivelse af alle indkomne forslag.

Uanset, hvilke ideer der skal blive til virkelighed, så er det vigtigt, at vi beholder samme SSF-ånd i foreningen, men gerne på et stærkere fundament. Et af de store emner er bl.a. at få etableret et stærkere socialt sammenhæng mellem ældre og nye medlemmer, et naturligt samlingspunkt. Visionsmødet viste betydelig interesse i at få et nyt foreningshus, der vil kunne samle og understøtte mange af vores forskelligartede funktioner i SSF. Vi er naturligvis opmærksomme på at vi skal have noget, som vil blive brugt rigtig meget, og at det vil blive et naturligt samlingspunkt i havnen.

Til jer der ikke kunne få tid til at deltage, så er der frist frem til 4/9-23 om at skrive til os om netop dine ønsker, det kan være nye ideer eller noget vi allerede har, som du ønsker vi skal bevare. Håber så mange som overhovedet muligt griber muligheden for at komme med ideer, og meget gerne, hvorfor det skal være sådan. 

Endnu en gang tusind tak til alle jer der mødte op til visionsmødet.

Skriv til os på havnerep_l@sundby-sejlforening.dk senest den 4/9-23 med dine ideer, alt er velkomment.

Venlig hilsen

Klubhus- og bygningsudvalget samt Havneudvalget

Den glade kapsejladsleder

I hver udgave af nyhedsbrevet Klubliv fra Dansk Sejunion, zoomer de ind på Sejlerdanmarks ildsjæle. De personer der hver dag gør en kæmpe forskel for, at sejlsporten trives.

I seneste nyhedsbrev blev Jesper Lorents udnævnt til “månedens ildsjæl”. Det er velfortjent, når vi ser på det store arbejde han gør for kapsejladsen i SSF! Stort tillykke.

Du kan læse interviewet med Jesper i nyhedsbrevet her:

https://preview.mailerlite.com/g7y5k4f7p2/2294165780742280823/y5l0/

Sund & Bælt vil fra midten af denne uge foretage undersøgelser af havmiljøet ud for Amager Øst med dykkere, og beder alle med aktiviteter i området om at være opmærksomme på dette. 

Sund & Bælt foretager undersøgelserne for at blive klogere på, hvor i området der er ålegræsbede. Helt konkret kommer undersøgelsen til at foregå ved, at en båd trækker en dykker efter båden, hvor dykkeren registrerer dækningsgraden af ålegræs i området. Det er vigtig viden, som Sund & Bælt blandt andet skal bruge til at vurdere, i hvilket omfang projektet med østlig ringvejstunnel vil kunne påvirke havmiljøet. Dykkeren kommer vidt omkring i området og tilsammen dækkes mere end 45 km havbund. I alt vil ålegræsset blive undersøgt langs 33 transektlinjer (de linjer, som dykkeren undersøger langs). Til sammenligning er det mere end dobbelt så mange transekter, som der ligger i det nationale overvågningsprogram for hele Øresundskysten fra Gilleleje til Stevns.

Det præcise område, Sund & Bælt undersøger, er fremhævet med de grønne, sorte og lilla-stiplede linjer på det nedenfor viste oversigtskort. Hele undersøgelsen vil foregå fra slut august til midt september, og når dykkeren er i vandet, vil båden føre dykkerflag.

Befinder man sig i området, appellerer Sund & Bælt til, at man ikke sejler for tæt på båden. Særligt bagved, hvor dykkeren ligger med luftslange.

Nattevagtsæsonen 2023/2024 starter den 1. oktober.

Du skal gå nattevagt(er), hvis du har plads på foreningens område.

Se nærmere regler og vejledning på https://sundby-sejlforening.dk/nattevagt/ eller i Skipperstuen.

LØRDAG DEN 2. SEPTEMBER er en åben fiskekonkurrence, så inviter familie og venner til denne dag. Alle kan deltage.

Der er i år store flotte præmier fra vores sponsorer. Der er præmier til alle tilmeldte børn.

PROGRAM:

 • kl. 08.00 morgenmad
 • Kl. 09.00 Startskud
 • Kl. 15.00 Afslutning (alle skal være indenfor molerne)
 • Kl. 16.00 Indvejning med efterfølgende præmieoverrækkelse

Der fiskes i flere kategorier, nærmere info følger.

Pris: Voksen 50kr. p.p., børn 0-15 år gratis

Det vil være muligt at købe mad og drikkevarer under og efter fiskekonkurrencen til fornuftige priser.

Tilmelding skal ske senest 30. august 2023 til Tony Olsen på: tony@tgolsen.dk eller via mobilepay 40509801

Husk at opgive bådnavn, deltagerantal samt børnenes navne og alder.

Deltager man ikke med sin egen båd, kan man som SSF-medlem tilmelde sig på ”Flyvefisken”.

Læs alle detaljerne her >>

Sundby Cup, 2.-3, september 2023

Nye tiltag og masser af sjov: Kom med til 100 års jubilæums-udgaven af Sundby Cup

Vil du møde andre medlemmer og deltage i årets sjoveste kapsejlads? Så er Sundby Cup lige noget for dig – og nu er det tid til at tilmelde sig. I anledning af foreningens 100-års jubilæum har vi opdateret konceptet, ligesom arrangementet vil være fyldt med endnu mere underholdning.

Årets stævne løber af stablen den 2.- 3. september, og det spiller ingen rolle, om du er nybegynder, sejlerskoleelev eller verdensmester – bare du er medlem af SSF. Der vil som sædvanligt blive konkurreret i klubbens Ynglinge til søs, ligesom der vil være grill og aktiviteter på land. 

Som noget nyt, kan tilmelding både foregå individuelt, parvis eller i hold. Eneste krav er, at alle hold består af en nybegynder, en erfaren gast og en rorsmand. Derudover er det i år både muligt at tilmelde sig stævnet som helhed, eller blot at tilmelde sig en enkelt af dagene.

På skippermødet på stævnets første dag (lørdag d. 2. september) vil de endelige hold blive fastlagt, således at vi sikrer, at nybegyndere, erfarne gaster og rorsmænd fordeles ligeligt på tværs af hold – samt at alle hold har deltagere for hele stævnet. 

Vi ser frem til nogle gode dage, og vi håber, at du vil tage familien med til et par gode dage til søs. Det endelige program er stadig under udarbejdelser, så har du gode forslag til underholdning til middagen lørdag aften eller aktiviteter, så hører vi gerne fra dig!

Ynglingen er en lille kølbåd, der ikke kan vælte, og selv helt nye sejlere kan derfor med ro i sindet melde sig til. Du kan finde flere oplysninger om Sundby Cup på foreningens hjemmeside.

Tilmelding

Du tilmelder dig Sundby Cup ved at sende en mail til sundby-cup@sundby-sejlforening.dk snarest muligt og senest mandag d. 21. august. Husk at angive, om du deltager som begyndererfaren gast eller rorsmand, om du ønsker at tilmelde dig individuelt eller som del af et hold, samt om du deltager både lørdag og søndag eller kun en af dagene.

Deltagelse i stævnet er gratis, men du skal være medlem af SSF for at kunne deltage.

HUSK TILMELDING FOR DELTAGELSE

Program:

08:30               Velkomst og morgenmad i Fritidshuset

08:50 – 09:00     Fordeling af opgaver

09:00 – 11:30    Arbejder med vores opgaver

11:30 – 12:15     Frokost – Byg selv burger v/Fritidshuset

12:15 – 15:30    Arbejder med vores opgaver

15:30                 Vi afslutter dagen med en vand eller øl i Fritidshuset

Der vil naturligvis være kaffe og te ad libitum under arrangementet i Fritidshuset. Der vil være hjemmebagt kage (-:

I kan selv melde opgaver ind, dog ser den foreløbige arbejdsliste således ud:

 1. Oprydning på parkeringspladsen
 2. Opsamling af affald på parkeringspladsen
 3. Oprydning af affald/bevoksning bag grejskurene på nordre plads mod kolonihaverne
 4. Oprydning af affald Nordre Plads
 5. Oprydning af affald Søndre Plads
 6. Maling af fritidshusets vinduesrammer m.v.
 7. Oprydning ved toiletbygning Nordre Plads
 8. Rense tagrende på toiletbygning Nordre Plads
 9. Maling af toiletbygning Nordre Plads
 10. Oprydning ved toiletbygning Søndre Plads
 11. Rense tagrende på toiletbygning Søndre Plads
 12. Lugning/soignering af Søndre mole
 13. Lugning/soignering af molen foran restauranten
 14. Male hegn v/rensepladsen Nordre Plads
 15. Male masteskuret´s vestlige gavl evt. øvrige flader efter eget skøn
 16. Male elskur 
 17. Oprydning i og ved skoletelt på Søndre Plads
 18. Lugning/soignering omkring klubhus/restaurant.
 19. Klippe hække og buske v/parkeringspladsen, også udvendigt mod Amager Strandvej
 20. Ideer fra deltagerne

Du tilmelder dig ved at sende en mail til havneudvalget på: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk eller skrive dig på tilmeldingslisten, der er ophængt på tavlen i klubhuset.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 23/8-23

Alle bedes tilmelde sig af hensyn til indkøb.

Vi glæder os til at se mange glade SSFére til foreningsdagen, og meget gerne også vores nye medlemmer i foreningen 

På vegne af udvalgene

Steen Frederiksen               Torben R. Nielsen

Havneudvalget             Klubhus- og bygningsudvalg

Invitation til workshop den 23/8-2023 kl. 19:00

Kære medlemmer

Der har igennem et stykke tid været arbejdet med hvordan Sundby Sejlforenings havn, med mange anlæg og bygninger, skal udvikles i fremtiden:

 • Hvad er velfungerende, hvad bidrager til havnens unikke miljø og hvad skal derfor bevares? 
 • Hvor er det nødvendigt at forny, på kort og lang sigt? 
 • Og hvad mangler foreningen og havnen, som kan bevare og udvikle Sundby Sejlforening, som et unikt havnemiljø, også i fremtiden? 
 • Hvilke funktioner på havnen virker, og i særdeleshed, hvilke funktioner understøttes ikke i dag, og som ønskes understøttet.   

Det videre arbejde med en visionsplan for Sundby Sejlforening sættes nu i gang, hvorfor vi sammen med jer skal have afdækket, hvad vi skal have fokus på i dette arbejde. Visionsplanen skal fungere som ramme for den fremtidige, langsigtede udvikling af SSF de næste mange år. Planen vil ikke blive realiseret på en gang, men skal opdeles på flere delprojekter. 

Alle medlemmer af SSF inviteres derfor til en workshop onsdag den 23. august 2023 fra kl. 19:00 til kl. 22:00 om visionsplanen for SSF.  

Deltag og kom med dine bidrag:

 • Det er vigtigt at bevare den særlige ånd på havnen, og at visionsplanen har plads og rum til alle.  
 • Der er er allerede kommet flere ønsker til planen, bl.a. at der skabes bedre rammer for nogle af de eksisterende brugere af havnen.
 • Kan/skal havnens mange delområder bindes bedre sammen, både til lands og til vands?  
 • Mangler vi faciliteter på havnens områder, bygningerne er de som vi ønsker det, etc. 

På workshoppen skal vi sammen prøve at skue ind i fremtiden – hvad skal der skabes plads til, hvor er der muligheder, og hvilke faciliteter skal havnen tilbyde i fremtiden – for nye maritime anvendelser og medlemmer?

Reserver allerede nu aftenen. Et nærmere program vil blive udsendt i god tid inden workshoppen.

Da det er vigtigt vi får så mange input som overhovedet muligt, så vil det også være muligt at sende mail til os med bidrag, hvis du ikke har mulighed for at deltage i workshoppen. Forslag på mail skal være modtaget senest den 19/8-2023.

Tilmelding er nødvendigt, så for at deltage så sender du senest den 16/8-23 en mail til havneudvalget på havneudvalget@sundby-sejlforening.dk , og tilmelder dig. 

Til arbejdet med visionsplanen har bestyrelsen tilknyttet arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard. De kommer med erfaringer fra mange havne, sejlererfaringer og et godt lokalkendskab. Det var bl.a. Hasløv & Kjærsgaard, der sammen med Rivieraudvalget, skabte Amager Strandpark. 

Med sommerlig hilsen

Havneudvalget

Årets uddeling af pladser i havnen er nu formelt afsluttet. På oversigten kan det ses, at der i år er uddelt over 81 pladser i form af 34 fastepladser, 21 byttepladser og 26 lånepladser. Det er altså rigtig mange medlemmer, der nu får en sæson, hvor deres fartøj kan være i havnen på deres ”egen” plads. Der tages forbehold for, at der nogen tid endnu kan uddeles nye lånepladser. Alle ansøgere med mere end 6 års medlemstid har fået tilbudt en af pladstyperne.

Der er i år kun 11 medlemmer, der må håbe på, at der til næste år bliver en plads til dem. Det er rekord for de sidste år, hvor tallet i gennemsnit har været omkring 40 medlemmer! Herudover er der også 5 ansøgere, der endnu ikke har erhvervet duelighedsbevis, hvorfor de ikke kan få tilbud om en plads. Hele 26 medlemmer har frafaldet deres ansøgning af flere årsager.

Husk at alle med låneplads og ansøgere, der ikke fik en plads i år, skal søge igen i december / januar.

Hilsen Havneudvalget

Medl.NavnFAST pladslåneplads
1Martin BregnhøiB139 
772Peter Ulf JørgensenB008 
328Kim KisbyeB311 
875Hans Christian JensenB299 
814Preben Søgaard-JørgensenB157 
830Per GargasB020 
859Jens KirkB087 
20Kim ApitzB144 
64Jonas FøghB319 
1373Kristoffer FromB016 
1389Claus Due AndersenB310 
1424Martin VelgaardB312 
1733Mikkel Havegaard L154
1450Kristina Momsen SlothB163 
1474Peter PouplierB117 
1489Henrik MennéB212 
1490Bo ChristensenB134 
1482Bo Karl ChristensenB098 
1499Brian ThomsenB283 
1743Søren Bak-JensenB103 
1754Jakob SøndorfB102 
1765Gregers GjersøeB183 
1768Lone Gregersen L049
1789Mathias Amdi Cato JensenB006 
1855Kenneth Kjær NielsenB173 
1850Hjalti Hardarson L220
1859Nikolaj Bak PørksenB201 
1872Simon Thomas Gerling L083
1879Kasper Nielsen L100
1875Lars Henrik Sørensen L303
1884Jens Kristian RasmussenB314 
1863Laurits Valentin Drønen L106
1909Poul Henning Nielsen L313
1913Raimund Echertz L064
1919Jørgen Annfeldt L002
1923Jonas Egmose L159
1934Michael Kjær AndersenB244 
1968Heine kaarsberg L124
2000Morten Maansson Møller L092
1996Knud WerlinB164 
1998Henrik Nehm L188
1994Elizabeth JunkerB210 
2028Troels MortensenB229 
2033Carsten Martens L083
2042Vitus OvergaardB213 
2044Karen Philipp Arvedsen L286
2049Louis Gateano Volpe L287
2097Steen Frederiksen L273
2100Nicki BilleB233 
2127Kenneth EllinghartB069 
2110Carl-Ole Holbøll L215
2161Niels Wider L044
2203Jeppe Nybroe L190
2232Anders Stendevad L155
2235Kim Skjoldborg L301
2238Lars Munch ReulB231 
2277Nicholas Wændelin L154
2279Mikkel Leihardt L270
BYTTEPLADS
449Joan HøstB090
1191Lennart Vitoft NordstedtB030
1841Anne -Therese HagenB028
2050Alexandr NovosyelokB066
634Torben Dam JensenB057
50Ole JensenB055
368Nils Elkjær FuglesangB323
388Svend-Erik GlumsøB262
688Kim Sonny RasmussenB018
466Ditte AndreassenB027
843Lars Juhl SørensenB111
499Carl HauschultzB108
913Dan Holst JensenB293
14Dennis B027
1793Fugl og FiskB308
99999BlueberryB298
382Rokade 382 med 884B057
884 B060
1389Claus Bue AndersenB310
64Jonas FoghB157
328Kim KisbyeB319
1499Brian ThomsenB283

Som det allerede er de fleste bekendt, skal vi i SSF være vært for Yngling VM i tiden 22 – 30 JUL 2023. 

Vi forventer omkring 60 deltagende både, hvoraf mange ankommer på trailer, og efter endt opmåling skal alle deltagende både ligge i vandet ved vestmolen mellem mastekranen og midterbroen.

Dette indebærer, at alle ”fastliggende” både på pladserne B068 til B095 må frigive deres pladser, og ikke kan benytte pladserne i perioden 20 – 30 JUL 2023. Vi er opmærksom på at dette er ubelejligt, og for nogle et irritationsmoment, men Yngling VM er en stor og vigtig begivenhed for SSF, og det er vigtigt at logistikken er på plads, når deltagerne og deres både, såvel som officials og tilskuere, ankommer til SSF. 

Vi håber at alle i SSF vil medvirke til at Yngling VM bliver en succes.

Kære alle medlemmer af Sundby Sejlforening

Foreningen fylder jo 100 år her i efteråret, og det er da noget, der er værd at fejre.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi fejrer vores fødselsdag som en sommerfest lørdag 5. august 2023 fra kl. 17 – 24 med stor grillbuffet med lækre salater og dejlig dessert leveret fra vores flinke restauratør.

 • Kl. 17 er der velkomstbobler eller 1 fadøl og SSF eget husorkester spiller i/ved teltet som står på den nye græsplæne ved siden af klubhuset – vi håber på godt vejr.
 • Kl. 18:30 serveres grillbuffeten og vi hygger over maden med 3 fadøl eller ½ fl. vin pr. deltager (3 kuponer udleveres til 3 øl, mens 1 flaske vin bruger 6 kuponer, så find her sammen med en nabo ved bordet).
 • Kl. 20:30 spiller Shake and Bake op til dans i teltet og vi beder jer gerne flytte lidt rundt, så også vores mange nye medlemmer kan føle sig velkomne. 
 • Kl. 24:00 lukker vi ned og hjælper hinanden med at rydde det sidste op i god foreningsånd.

Ekstra fadøl/vin/vand udover til velkomst og maden betales af jer selv til kostpris via mobilpay (prisskilt kommer op ved fadølsanlægget). Kontanter kan ikke benyttes.

Tilmelding senest 1. august: foretages ved indbetaling af kr. 150 pr. deltager til mobilpay nr. 31583 eller indbetaling til Spar Nord, reg. 6509 konto 3050 513 512.

Men da der desværre er begrænset antal pladser, er det først til mølle, afgjort af indbetalingsdatoen.

HUSK: MEDLEMSNR. OG NAVNE PÅ BEGGE DELTAGERE

Bemærk: festen er KUN for medlemmer med eventuel partner.

Hvis du har spørgsmål, så kan du maile til: 100@sundby-sejlforening.dk

Også hvis du har tid/lyst til at være med i at arrangere- eller bare skænke fadøl op i en time eller to. 

PÅ BESTYRELSENS VEGNE, Vel mødt, Lene Skadborg, medlem 1084.

Sommeren er nu for alvor over os, og det er for mange medlemmers vedkommende tid at drage på sommertogt af kortere eller længere varighed. Det er samtidig tid til at bringe retningslinjerne for havnepladser i erindring.

Mens vore egne medlemmer er ude af havnen lejer vi de ledige pladser ud til både gæstesejlere og egne medlemmer uden plads i havnen, til glæde for såvel de gæstende både og SSF’s økonomi. For at gøre det lettere at udnytte de ledige pladser, og samtidig sikre at pladserne ikke er optaget, når de faste brugere vender tilbage til SSF, foreskriver vort reglement at pladsens skilt skal skiftes til grøn når pladsen forlades mere end en dag, og markeres med hjemkomstdato. Det er altid muligt at ringe til havnechefen et par dage før hjemkomst, og anmode om at pladsskiltet skiftes til rød.

Havnepladser, der observeres ledige mere end en dag, uden at være mærket med en hjemkomstdato, vil få pladsskiltet skiftet til grøn.

Vi opererer i SSF med 3 kategorier for gæstepladser:

A: ”Rigtige” gæstepladser – der skal indtastes bådnavn og mobiltelefonnr.

B: Frihavnspladser – for medlemmer af frihavnsordningen – der skal indtastes bådnavn, mobiltelefonnr. og hjemhavn

C: ”Grønne pladser” – for medlemmer af SSF uden fast plads eller låneplads i havnen – der skal indtastes medlemsnr. og mobiltelefonnr.

Ifald der ligger en gæst på pladsen, når den faste bruger af pladsen kommer hjem, kan man altid kontakte gæsten via det telefonnr., som er trykt på billetten, og bede gæsten om at flytte sig.

God sommertur til alle, som drager ud på togt…

Københavns Politi indfører fra mandag den 03 JUL 2023 nye regler for sejlads langs kysterne i politikredsen, som i nogen grad også påvirker SSF’s medlemmer og vore gæstesejlere.

Reglerne gælder for motordrevne fartøjer, der sejler i en zone på op til 300 meter ud for kyststrækningerne i Københavns Politikreds.

 • Man må kun sejle vinkelret på kysten og kun i direkte gennemsejling af 300 meter zonen.
 • Man må ikke sejle til eller fra kystområder, der er udlagt som kommunal badestrand.
 • Gennemsejling må ske med en hastighed på maksimalt 5 knob. Dog med regionale undtagelser.
 • Man må højst sejle 3 knob ved Amager Strandpark (uden for sommerbadezonen), ved Lagunen i Amager Strandpark og ud for Kastrup Strandpark.
 • Alle fartøjer – med undtagelse af brætsejlads – skal være forsynet med navn og hjemmehavn eller andet identifikationsmærke på minimum 50 mm. i højden, som skal være placeret på et synligt sted, så det kan ses fra land.
 • Vandskiløb må foregå med den nødvendige hastighed, men skal foregå vinkelret på kystlinjen indtil man når 300 meter ud. Trækkende fartøj skal være bemandet med minimum to personer på mindst 18 år til udkig for og agter. Den ene person kan være føreren af båden.
 • Sejlads med bræt, surfing, kitesurfing og lignende må ikke være til hindring eller ulempe for badende, ligesom det ikke må medføre unødig støj til ulempe for andre. Det er ikke tilladt at surfe inden for badezonen i Kastrup Søbad.

Traditionen tro afholdes der Skt. Hans aften med grill og bål på vandet 

Vi mødes ved Ungdomshuset kl. 19:30 og medtager egen mad til grillen og egne drikkevarer.

Bålet tændes kl. ca. 21:30 og vi synger den gamle midsommersang.

Tale v. arrangementsleder Lene Skadborg

Medlemmer med sangevner ønskes til at synge for.

Tilmelding: ikke nødvendigt

Såfremt Hovedstadens Beredskabsstyrelse forbyder Skt.Hans bål og grill,så flyttes arrangementet til medlemshuset på Nordmolen – her er der lidt køkkenfaciliteter – ellers medbring færdig madpakke.

Lørdag d. 10. juni kan du få en gratis tur ud på Øresund med Flyvefisken. Det kræver ikke andre forudsætninger at deltage på turene end godt humør og tøj efter vejret.

Sejlturen er et led i Havnens Dag i Sundby Sejlforening og arrangeres af forening Fugl og Fisk.

Vi sejler gratis Kl. 11 – 12 – 13 – 14 – 15 og 16.

Der bliver skudt Kanoner af kl. 11.

Anders står for arrangementet med hjælp fra flere af Skippere, kom og mød dem.

Vil du ud at sejle så skriv en mail til Anders ah@vibehus.dk Oplys i mailen navn, alder og et telefonnummer og gerne ønsket sejltidspunkt. 

Husk, der skal sætte årsmærke på din båd uanset om den står på land eller er i vandet

Årsmærke skal være afhentet og påsat fartøj/trailer senest den 1. juni, og altid ved søsætning. Mærket skal altid kunne ses tydeligt fra land. Overholdelse af ovennævnte er fartøjsejerens eget ansvar

Årsmærker kan afhentes hos havnechefen:

Mandag, onsdag og fredag, kl. 08:00-09:00
Tirsdag og torsdag, kl. 16:00-17:00

Eller

SSF Kontoret, første og sidste torsdag i måneden, fra kl. 19.00 til kl. 20.30

Der vil nu også være en ekstra mulighed for at afhente årsmærker til både, trailere og kajakker m.v.

Årsmærkerne kan afhentes på kontoret

Søndag 4/6                     kl. 10.00 – 12.00

Der vil være mulighed for køb fra butikken, kasketter, bluser, frihavnsmærker, stander m.m. 

Husk du skal have ansvarsforsikring på båden.

Med venlig hilsen
Joan Høst
Kontoret

Pinsesolen danser igen i år og det fejrer alle de morgenfriske fra Sundby Sejlforening på klubhusets terrasse fra kl. 9 – 12.

Restauranten serverer røræg med cocktailpølser, rundstykker med pålæg/ost og ”en lille én”/sodavand til børnene – pr. tilmeldt deltager. 

Egenbetaling til specialpris for øl/vand kr. 20 indtil kl.12.

Morgenkaffen/teen skal I dog selv sørge for at have med. Ellers kan I købe til specialpris på kr. 25 pr. kande, hver kop koster så kr. 10.

Lotteriet er desværre aflyst igen i år på grund af skærpede myndighedsregler.

Alle medlemmer med partner/børn og gæstesejlere er meget velkomne, men husk tilmelding for alle deltagere INDEN 26.MAJ, så køkkenet kan lave nok til alle jer morgenfriske.

NYT !  Tilmelding sker i år via vores flinke restauratørs hjemmeside 
https://restaurantsundbysejl.dk/shop/6-arrangementer/46-pinsemorgen–nbspsoendag-den-28-maj-kl-0900/

Vi er glade for at annoncere, at vores ungdomsafdeling nu har åbent for tilmeldinger af nye sejlere i alderen 8 til 15 år! Dette er en fantastisk mulighed for børn og unge i vores nærmiljø til at udforske sejlsportens verden og lære nye færdigheder.

Vi vil gerne opfordre forældre til at tilmelde deres børn til dette sjove og udfordrende program, hvor de vil lære sejladsens grundlæggende teknikker og principper. Vores dygtige instruktører vil guide dem gennem træningsøvelser, der vil styrke deres sejlerfærdigheder og hjælpe dem med at udvikle tillid og selvstændighed.

Sejlsport er mere end bare en hobby – det er også en dannelsesrejse, der lærer børnene at arbejde sammen som et team og at have respekt for naturen og havet. Dette er værdier, som vi ønsker at videregive til den yngre generation.

Tilmeldinger er nu åbne, så skynd dig at sende en forespørgsel for dit barn til vores ungdomsafdeling og blive en del af vores sejlerfællesskab. Udfyld formen på vores hjemmeside ved at klikke på dette link, hvorefter vores ungdomsleder tager kontakt. Vi ser frem til at møde vores nye sejlere og byde dem velkommen ombord!

De bedste sejler-hilsner,

Janus Niclasen

Ungdomsleder

Det er ved at være sidste chance for at give besked, hvis du har en fast havneplads og ikke kommer i vandet i år. Der er igen i år rigtig mange ansøgere til at få en havneplads / låneplads og de vil gerne have besked så hurtigt som muligt, hvis der er en ledig plads.

Sidste frist for besked til Havneudvalget er 1. juni, men jo tidligere du gør det, jo bedre. Hvis det ikke sker – og båden står på land efter denne dag – kan havneudvalget uddele din plads som låneplads.

Husk også, at uanset om et fartøj er på land eller i vandet, så skal der inden 1. juni være påsat gyldigt årsmærke! Stativer / trailere skal også være tydeligt mærket med medlemsnummer, bådnavn eller årsmærke. Det er ærgerligt at få et gebyr på 600 kr. for manglende gyldigt årsmærke.

Havneudvalget

Den 6. maj holder SSF den første foreningsdag i vores jubilæumsår, og her har du en enestående mulighed for socialt samvær med andre gode medlemmer.

Vi mødes til fælles morgenmad kl. 09:00 i Fritidshuset på Nordre Plads, hvor vi snakker om dagens mange opgaver. Vi laver arbejdshold efter deltagernes ønske.

Når vi har fået arbejdet med 1. del af vores opgaver, så mødes vi til frokost, hvor vi skal have byg-selv-burger kl. 12, også ved Fritidshuset. Fritidshuset bliver vores base på Foreningsdagen.

Når vi har fået spist vores frokost, så tager vi fat i 2. del af vores opgaver, hvor nogen fortsætter med det de var i gang med, mens andre tager fat på andre opgaver. Vi fortsætter frem til ca. kl. 15.

Vi har naturligvis ideer til opgaver, der skal løses, men det der er garanteret nogle af jer, som har en eller flere gode ideer til noget I godt kunne tænke jer at vi får gjort noget ved.

Jeres forslag er vigtige, så derfor meld meget gerne forslag ind på vores mail havneudvalg@sundby-sejlforening.dk og skriv gerne ”Foreningsdag” i emnefeltet.

Af hensyn til indkøb til dagens bespisning og ikke mindst indkøb af materialer, så send din tilmelding om deltagelse på samme mail senest den 2. maj.

Der kommer flere oplysninger om opgavetyperne, når du har meldt tilbage. 

Skriv hellere i dag end i morgen!

På gensyn 

Havneudvalget

Steen & Torben

Kære alle Sundbysejlere

Vores traditionsrige Pinsetur i år, går endnu engang til Lomma og vi har fået lov igen, at låne klubhuset hos Svenska Kryssarklubben Öresundskretsen.

Læs alle detaljerne i kalenderen >>

Med sejlerhilsen

Niels Peter og Charlotte på Fandango

Morten Speerschneider på PEA

Kontoret holder lukket torsdag den 4. april 2023

På grund af påske holder kontoret lukket skærtorsdag den 6. april 2023 kl. 19.00 – 20.30

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen

Joan Høst

På grund af bestyrelsesmøde, holder kontoret lukket på torsdag den 2. marts 2023 kl. 19.00 – 20.30

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen

Joan Høst

STANDERHEJSNING SØNDAG D. 7. MAJ 2023.

2023 er foreningens 100 års sæson. Dette vil vi fejre med en række 100 års arrangementer startende med vores Standerhejsning og sluttende med vores Standernedhaling på selve jubilæumsdagen d 28. oktober.

Standerhejsningen er i år flyttet til den første søndag i maj.

Vi håber at rigtig mange vil komme og fejre igangsættelsen af 100 års festlighederne ved vores standerhejsning. Alle er velkomne, men i år laver vi en lang række informationsstande specielt for vores nyere medlemmer, hvor vi vil introducere foreningens mange aktiviteter. Mere herom senere.

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen

 Der indkaldes hermed til 

Generalforsamling i Sundby Sejlforening 

Søndag den 19. marts 2023 kl. 09:00 i klubhuset. 

 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4. Forelæggelse af budgettet for det igangværende år samt et estimat for det kommende år 

5. Behandling af eventuelt indkomne vedtægtsændringsforslag 

6. Behandling af eventuelt indkomne andre forslag 

7. Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen samt andre tillidsposter 

10. Valg af revisorer 

11. Eventuelt 

Læs hele indkaldelsen samt relevante dokumenter her >>

Vi har brug for din hjælp!

SSF har altid været drevet af medlemmernes interesse og ønske om at foreningen kan danne rammen om rigtig mange aktiviteter i velegnede rammer.

Vi vil derfor gerne genopfinde det gamle ”Havnesjak”, som var med til at løse diverse praktiske opgaver overalt i havnen.

Eksempler på opgaver, der – koordineret med Havnechefen og pladsmændene – kan tænkes udført:

 • Maling af bygninger
 • Reparation af vinduer, døre, murværk og træbeklædning
 • Hjælp ved bugsering af fartøjer
 • Medvirkning til, at havnens fartøjer er i en stand, som det forventes af et fritidsfartøj
 • Hjælp til at fjerne ukrudt og holde beplantningen vedlige (koordineret med ”Det grønne Team”), så området ikke kommer til at se forsømt ud.

Kunne du tænke dig at være med i dette sjak, eller i øvrigt er frisk til at hjælpe foreningen med en eller flere af dens mange aktiviteter, så meld dig til: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk  

På genhør!

Havneudvalget

Herunder kan årets ansøgere om havneplads hhv. bytteplads ses.

Det er stort set samme antal ansøgere som sidste år. Der uddeles løbende pladser frem til primo juni, som er sidste frist for medlemmer for at give besked om, at de ikke skal benytte deres plads i år.
De fleste pladser vil i år blive uddelt som lånepladser!

Ansøgere til havneplads

1Martin Bregnhøi01.02.2001895300
962Nikolaj28.04.2005900300
772Peter Ulf Jørgensen18.12.2008825246
328Kim Kisbye10.10.2012950305
875Hans Christian Jensen26.09.20131030330
814Preben Søgaard-Jørgensen27.02.2014843295
830Per Gargas07.03.2014590240
859Jens Kirk24.04.2014992305
20Kim Apitz07.08.2014989315
64Jonas Føgh30.10.2014985321
1307Frank sørensen01.10.2015940320
1373Kristoffer From25.07.2016580220
1389Claus Due Andersen01.09.2016762250
1424Martin Velgaard03.11.2016823300
1662Nicolas Magnussen30.03.2017457192
1450Kristina Momsen Sloth30.03.2017830220
1474Peter Pouplier27.06.2017915296
1479Rasmus Nissen29.06.2017770249
1489Henrik Menné03.08.2017465188
1490Bo Christensen03.08.2017792250
1482Bo Karl Christensen03.08.2017850285
1499Brian Thomsen07.09.2017610240
1500Niels V. Haar Sørensen07.09.20171029328
1733Mikkel Havelund01.02.2018899320
1743Søren Bak-Jensen03.05.2018600230
1754Jakob Søndorf02.08.2018705250
1765Gregers Gjersøe30.08.2018600242
1789Mathias Amdi Cato Jensen25.10.2018760260
1796Kasper Leonhard Lønne Ring29.11.2018950320
1803Michael Svensson31.01.2019946306
1855Kenneth Kjær Nielsen06.06.2019840260
1843Allan Bjarne Christensen06.06.20199970299
1859Nikolaj Bak Pørksen27.06.2019584244
1872Simon Thomas Gerling01.08.2019912295
1879Kasper Nielsen29.08.2019735230
1875Lars Henrik Sørensen29.08.2019918292
1877Joy Thygesen Simon Andersen29.08.20191100350
1889Jonas Hans Larsen05.09.2019770250
1892Emil Kristensen05.09.2019840260
1884Jens Kristian Rasmussen05.09.2019795267
1863Laurits Valentin Drønen09.09.2019710224
1909Poul Henning Nielsen31.10.2019795260
1919Jørgen Annfeldt28.11.2019860285
1920Josefine Gro Fridal Hansen28.11.20198,053,05
1923Jonas Egmose05.12.2019240701
1934Michael Kjær Andersen30.01.2020460185
1935Arne Palle Bruun30.01.2020900190
1941Søren Vernegren Kirk30.01.202077002500
1940Jesper Sjørvad30.01.2020900308
1948Nikolai Kold01.05.2020914296
1954Hjalte Mathias Rosendahl Arge06.05.2020714252
1955Jeppe Schou15.05.2020912295
2000Morten Maansson Møller06.08.20201040160
1996Knud Werlin06.08.2020764220
1998Henrik Nehm06.08.2020735230
1994Elizabeth Junker06.08.2020520210
2012Ib Solhøj06.08.2020695254
2028Troels Mortensen27.08.2020450160
2020Holger Mørch27.08.2020740260
2032Finn frydenlund27.08.2020805280
2022Christian Bønnelykke27.08.2020600220
2033Carsten Martens28.08.2020941325
2042Vitus Overgaard03.09.2020450160
2044Karen Philipp Arvedsen03.09.2020720240
2049Louis Gaetano Volpe09.10.2020680205
2066Jens Christian Thuren Lindahl29.10.2020787220
2072Leif Jorgensen05.11.20201200350
2094Anders Pedersen08.02.2021640255
2100Nicki Bille30.03.2021517186
2114Martin Grundmann15.04.2021800245
2118Claus Lindgren Ipsen03.05.2021914296
2121Jesper Karabanov03.05.20211030335
2127Kenneth Ellinghart07.05.2021530213
2256Martin Molt Ipsen02.06.2021510190
2157Kennet Kærslund Lauridsen24.06.2021475188
662Janus Knudsen24.06.2021623239
2161Niels Willer05.08.2021785285
2189Jeppe Tuxen26.08.2021720240
2184Hans Christian Jeppesen26.08.2021600230
2110Carl-Ole Holbøll12.09.2021514213
2203Jeppe Nybroe30.09.2021744233
2211Christopher Zee28.10.2021937287
2215Marc Somers28.10.2021886260
2227Mikkel Gram02.12.20211000330
2232Anders Stendevad27.01.2022736243
2233Emil Blædel Nygaard27.01.2022855252
2235Kim Skjoldborg27.01.2022770270
2238Lars Munch Reul03.02.2022470200
2277Nicholas Wændelin25.08.2022650240
2278Christoffer Lindén Nyeland25.08.2022533213
2279Mikkel Leihardt25.08.2022580220
2294Karen Westman Hertz01.09.2022475190
2305Kåre Anshøj29.09.2022895290
2309Jesper Thyge Johansen27.10.2022840260
1710Petra Mathilde Jørs01.11.20227,68220
1968Heine kaarsberg02.06.2023785249
Byttepladser
684torben hede08.11.1984744233
449Joan Høst03.09.2009890300
6Mikkel Thagaard10.07.2014739279
1191Lennart Vitoft Nordstedt06.08.2015820259
1390Anton Corbal30.08.2016939269
1484Simon Schou03.08.2017670247
1721Claus Stovgaard26.10.2017928212
1802Peter Salling Petersen21.01.2019764220
1841Anne -Therese Hagen23.05.2019746235
1959Mia Cudrio Thomsen11.05.2020545197
2050Alexandr Novosyelok24.09.2020535213

Havneudvalget opfordrede for nogen tid siden til, at der blev sparet på unødig brug af elektricitet overalt på foreningens område. I den forbindelse var der en henvisning til reglerne:

”Reglementer for Sundby Sejlforening, Pladsen

§ 4  Unødig brug af ferskvand og el, herunder til opvarmning og køle- og fryseskabe, er forbudt, medmindre der er truffet aftale med bestyrelsen om betaling og betingelser for brugen. Overtrædelse vil blive betragtet som tyveri…” 

Hver måned aflæses foreningens el-forbrug. Der har heldigvis været en mærkbar nedgang i forbruget i forhold til sidste år! Det milde efterår har selvfølgelig været medvirkende, men hvis du også har medvirket, så siger vi tak!

Medlemmerne med fartøjer i vandet eller på land kan nu købe et orangefarvet elkabel (Med længder 10, 15, 20 eller 25 m ) med monteret energimåler (bi-måler). (Køb ved S.L.ENERGITEKNIK ApS, tlf. 40176808. Du skal oplyse, at du er medlem af SSF, så får du måleren til specialpris sendt direkte til din privatadresse). Måleren registreres af Havnechefen / kontoret og der afregnes forbrug 1 gang om året, ligesom grejskure med fast måler.

Et fartøj kan stadig være tilsluttet 220/230 volt uden opsyn ved opladning og vedligeholdelse af akkumulatorer, hvis der benyttes en moderne lader af typen IU0U (pulslader/switch-mode lader), men akkumulatorer må selvfølgelig ikke benyttes til opvarmning og køle- og fryseskabe og opladning af elmotorer uden tilslutning af en registreret energimåler. 

Med foreningens termisk kamera, der måler temperaturforskelle, bliver der fortsat lavet stikprøvekontrol af fartøjer i havnen, på pladsen samt ved grejskure (hvor der ikke er monteret bi-måler). Herudover kan der laves kontrol med en energimåler for at se, om der bruges mere strøm i længere tid end det tager at vedligeholde akkumulatorer. Vis et godt eksempel ved kun at have elkabler tilsluttet kortvarigt.

Havneudvalget.

Først vil jeg ønske alle medlemmer et rigtig godt nytår! 

2023 er SSF’s 100 års jubilæumsår og det er med stor glæde, at vi allerede har fået den første jubilæumsgave idet jeg på vegne af SSF har underskrevet en ny 30 årig Brugsaftale med Københavns Kommune for vores område. Dermed er der ro omkring foreningens fremtid i lang tid fremover, og vi kan nu for alvor kigge på renovering og/eller udvidelser af foreningens bygninger og anlæg.

2023 bliver selvfølgelig et år med fejring af vores første 100 år. Vi planlægger en lang række arrangementer under 100 års ’paraplyen’ startende ved vores standerhejsning i første weekend i maj og igennem hele sæsonen frem til selve 100 års dagen d. 28. oktober, der falder sammen med standernedhalingen.

Til de mange arrangementer, herunder ikke mindst ’VM for Yngling’ d. 22.-29. juli er der brug for rigtig mange frivillige til små og store opgaver. Jeg vil derfor opfordre alle medlemmer, og ikke mindst vores mange nye medlemmer, til at melde sig til at hjælpe, og dermed vise at det ikke er en tilfældighed at SSF er nomineret som ’Årets Idrætsforening 2022’ som en ud af tre foreninger blandt mere end 700 indstillede.

Til slut vil jeg ønske jer alle en god vinter og et godt helbred.

Godt Nytår! 

Med sejlerhilsen

Claus Brask Thomsen

SSF Formand

VIL DU VÆRE MED?

Sundby er vært for 2 store kapsejlads stævner i 2023, Yngling VM 22-29/7 og Women sailing championsleague.15-17/9

Vi har brug hjælp til forberedelse og afvikling af disse 2 events. Så har du lyst til at høre om hvad du kan hjælpe med, så kom til informations aften d.23/1 kl.19 i restauranten.

Vi vil gennemgå de forskellige funktioner under stævnerne og du vil have mulighed for at stille spørgsmål. Vi har brug for alle der kan afse 1 eller 7 dage. Erfaring med kapsejlads er ikke en forudsætning for at hjælpe. Så er du ny eller gammel i Sundby Sejlforening, er dette en oplagt chance for at skabe nye relationer.

Vi lover det bliver sjovt:

Jesper Lorents

Hvis du ikke har mulighed for at komme d.23/1 og gerne vil hjælpe, så skriv en mail til.

kapsejlads@sundby-sejlforening.dk

På vegne af Sundby Sejlforening har jeg underskrevet en Brugsaftale gældende for de næste 30 år med Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Det er en kæmpe forløsning, at vi nu efter at have talt med kommunen i over 4 år om en ny aftale endelig kan sige, at SSF’s fremtid i havnen er sikret i rigtig mange år fremover. Jeg vil gerne takke Kultur- og Fritidsforvaltningen for en konstruktiv dialog undervejs samt de mange andre, der har støttet os i bestræbelserne på at opnå en aftale som begge parter kan være tilfredse med, herunder ikke mindst Amager Øst Lokalråd og en række lokalpolitikere, der har talt vores sag. Desuden vil jeg takke de bestyrelsesmedlemmer, nuværende som tidligere, der har været med til at støtte op om forhandlingerne.

Da aftalen er længerevarende, skal Borgerrepræsentationen samt Ankestyrelsen i det nye år godkende aftalen før den kan træde fuldt i kraft, men efter det grundige arbejde der er gjort, kan jeg ikke forestille mig, at det ikke vil ske.

For medlemmer generelt vil der ikke blive oplevet den store forskel ift. den nuværende lejeaftale, og det er i aftalen slået fast, at området som hidtil styres iht. foreningens vedtægter og reglementer samt selvfølgelig de love og regler, der kommer fra myndighederne generelt. SSF anerkendes som en forening, der iht. foreningens formålsparagraf er berettiget til at modtage støtte iht. folkeoplysningsloven og derved får vi området stillet vederlagsfrit til rådighed i de næste 30 år. Så længe vores aktiviteter er iht. vore formålsparagraf kan kommunen ikke opsige aftalen. Herudover får vi i aftalen fastlagt at vi er berettiget til at bortforpagte driften af Restaurant Sundby Sejl på kommercielle vilkår.

Det anerkendes i aftalen, at alle bygninger og anlæg på området er foreningens, og at de kan blive stående uanset at de ikke er tinglyst, idet de er opført på tidligere umatrikuleret grund. Der er også lavet en aftale mht. vedligeholdelse af kørevejen til DMU.

Der er enkelte områder, hvor vi har måtte acceptere et kompromis imellem vores og kommunens ønsker. F.eks. vil den første del af vores parkeringsplads (ca. 25 pladser) fremover bliver offentlig parkering med de parkeringsregler der gælder for området (3-timers zone). Desuden skal vi betale en markedsleje for grunden under den del af klubhuset, hvor vi har en kommerciel restaurant.

Alt i alt mener bestyrelsen, at det har været værd at bruge de mange timer på forberedelse og forhandlinger samt at vente i årevis på en ny aftale. Vi mener, at vi har indgået den bedst mulige aftale for SSF, og specielt er vi glade for at aftalen gælder i 30 år.

Med sejlerhilsen

Claus Brask Thomsen

SSF Formand

Josefine Boel Rasmussen giver et fint interview til TV2 Lorry i forbindele med SSF nominering til årets idrætsforening. Se omtalen og indslaget her>>

Efteråret er over os, og vintersæsonen truer. Snart skal din båd rigges af og på land – og du skal gå dine nattevagter, hvis du har plads på foreningens område i vinterperioden. 

Nattevagtsperioden begynder 1. oktober 2022 og slutter 30. april 2023. Husk, at du kan tilmelde dig digitalt: Tjek hvornår der er ledige vagter i den digitale vagtkalender, udfyld en formular med den ønskede dato og tryk på send.

Læs om vagtordningen og tilmeld dig dine nattevagter >>

Små 100 medlemmer var mødt op for at fejre afslutning på endnu en god sæson i SSF med mange stævner og hyggelige tirsdagssejladser. Traditionen tro var der tale fra formanden, sang og salut. Tak til Lillian Green for den fine sang.

Læs hele formandens talen her >>

I forbindelse med standernedhalingen blev årets SSF’er udnævnt. I år tilfaldt æren meget fortjent Morten Speerschneider. Læs bestyrelsens begrundelse her >>

 

Traditionelt har vi ved afriggergildet uddelt en pokal til ’Årets SSF’er’, men da årets prismodtager ikke har mulighed for at deltage i aften, så vil vi udnævne Årets SSF’er 2022 her ved standerhejsningen. 

Hædringen som Årets SSF’er tildeles et medlem, der har lavet et stort og uegennyttigt arbejde for vores forening. Bestyrelsen synes, at der er mange, unge som gamle, der gør et rigtig godt stykke arbejde for SSF, og som har været i betragtning som ’Årets SSF’er 2022’. 

Der er dog et medlem, som ikke blot i år men som igennem en årrække altid er stillet op for SSF, og som vi mener skiller sig ud fra mængden, og derved har fortjent hæderen. 

Årets SSF’er er en håndværker, der med sin faglige ekspertise selv foreslår og som frivillig udfører projekter, som SSF gerne vil have udført, men som der måske ikke er økonomi til at få udført af eksterne håndværkere. Han fører sig aldrig frem, men udfører opgaverne i ro og mag lidt uden for synsvidde af de fleste. Han gør det ikke fordi han skal, men fordi SSF er hans forening. 

Årets SSF’er er også altid klar bag grillen, når der skal grilles pølser på molen ved SSF store kapsejladser, og ingen griller en frankfurter bedre end ham. 

Årets SSF’er er en foreningsmand og en rigtig SSF’er. I har nok gættet hvem jeg taler om. 

Tillykke til ’Årets SSF’er 2022’: Morten Speerschneider (medl 822) 

De sidste dages kuling fra øst har været en belastning for bådene i SSF, såvel i havnen som på land. 

Heldigvis udviser de fleste bådejere rettidig omhu, og deres både ligger solidt fortøjet og affendret i havnen, og bliver løbende tilset af deres ejere, eller de står solidt i deres stativ på land med fornufitgt surrede presenninger.

Men der er desværre også nogle både i havnen, som ikke er tilstrækkeligt fortøjet, og havnekontoret har de seneste dage eftergået en del fortøjninger. I et enkelt tilfælde måtte havnekontoret bjærge en løsrevet båd og fortøje denne midlertidigt, og give ejeren besked om at fortøje den forsvarligt. På land står nogle både med blafrende presenninger, som slider på egen båd, og i værste fald risikerer at beskadige nabobåden(e).

Husk derfor, at der er godt sømandskab og god stil at tilse sit fartøj med jævne mellemrum, og særligt når vejret er hårdt, samt at sikre at tovværk og presenning m.v. er friskt og tiltrækkeligt dimensioneret til også at holde i hårdt vejr.

De bedste sejlerhilsener

Havnekontoret

Renoveringen af de gamle moler i SSF fortsætter i 2023.

Umiddelbart efter nytår påbegyndes renoveringen af vestmolen nord for midterbroen (fra plads B188) , og det manglende stykke af kanalmolen (til plads B241). Renoveringen omfatter, i lighed med de tidligere renoveringer, ny spunsvæg, nyt forhøjet betondæk, og ny hammer. Da der også skal laves ny spunsvæg under midterbroen, vil første sektion af midterbroen blive demonteret medio/ultimo DEC, og det vil således ikke være muligt at komme ud på midterbroen før denne retableres i forbindelse med færdiggørelse af molerenoveringen. 

Molerenoveringen udføres af SeaServices, som også har udført renoveringen af kanalmolen, og vestmolen syd for midterbroen , samt stikmolen ved mastekranen. SeaServices vil i renoveringsperioden have en grejcontainer og en affaldscontainer stående på pladsen syd for klubhuset. 

De bådejere, som har deres både fortøjet ved plads B188 til plads B239 skal senest 31 DEC 2022 være forhalet til andre pladser i havnen, således at der er fri og uhindret adgang til de molestykker, der skal renoveres.

Der vil blive opsat afspærring af arbejdsområdet, og vi henstiller til at denne respekteres, af hensyn til såvel egen sikkerhed som arbejdets udførelse.

Molerenoveringen skal være færdiggjort den 01 APR, således at havnen er klar til aktiviteterne i forbindelse med SSFs 100 års jubilæum i 2023.

De bedste sejlerhilsener

Havneudvalget

Søndag den 4. dec. kl. 14-17.30: Julehygge i sejlforeningen, hvor vi sammen synger julens sange, danser om juletræet med julemanden og får gløgg/æbleskiver, sodavand og godter til børnene.

Tilmelding senest den 1. dec. herunder antal børn til e-mail: ssf@sundby-sejlforening.dk.

Planen er at indlede arrangementet med Luciaoptog, og vi opfordrer derfor alle medlemmers børn og børnebørn om snarest muligt at kontakte Vibeke på mobil 5363 2699, hvis de er interesserede i at deltage. Vibeke står for et par Luciaprøver i Skipperstuen i uge 48 og 49.

Vel mødt til alle

VI ER MEGA STOLTE!
SÅ ER DET NU I SKAL IND OG STEMME.
SPRED DET I JERES OMGANGS KREDS, VI HAR BRUG FOR JERES STEMME
TAK TIL ALLE FRIVILLIGE KRÆFTER I SUNDBY SEJLFORENING.
TAK TIL SEJLSPORTSLIGAEN, WOW OG IKKE MINDST ALLE DE KVINDER DER KOMMER TIL STÆVNET I SUNDBY.

Der kan stemmes frem til 1. december her: https://www.dif.dk/arets-idraetsforening

Både fortøjet til midterbroen skulle være på land, eller forhalet til andre pladser i havnen, inden den 15 NOV.

Årsagen hertil er, at midterbroen bliver meget glat om vinteren, og det er derfor i reglementer for Sundby Sejlforening (§21) bestemt, at der ikke må fortøjes både til midterbroen i tiden fra 15 NOV til 01 MAR.

Der henligger dog stadig en del både ved midterbroen, og ejerne af disse skal derfor straks forhale til de ledige pladser langs søndre eller nordre mole.

Med venlige efterårshilsener
Havnekontoret

Tom Høst har booket nogle søhelte fra Dansk Søredningsselskab til at komme og fortælle om foreningen og det de laver. De vil også fortælle om, hvad de oftest kommer ud til og hvordan du kan forhindre det for dig selv, samt hvad du skal huske på.

Der vil blive selvfølgelig blive lejlighed til spørgsmål til de frivillige fra DSRS.

Arrangementet foregår i Pejsestuen i klubhuset den 24. november kl. 18.30-20.30. Der er gratis adgang og gratis kaffe/te.

Weekendkursus den 4. & 5. Marts 2023 fra kl. 09.00 – ca. 15.00

Et VHF/SRC certifikat er lovpligtigt såfremt man ønsker at benytte en VHF radio ombord på sin båd!

Nu har du chancen for at få dit certifikat hos Sundby Sejlforening i samarbejde med VHF Skolen i Ballerup.

Bliv dus med din VHF/DSC radio – den er din livline på vandet.

På kurset lærer du om korrekt brug af en VHF radio, såvel med som uden DSC.

Du lærer om korrekte opkalds – og nødprocedurer, får et solidt kendskab til hvilke muligheder du har med en VHF/DSC radio, samt hvordan du skal bruge den. 
Du får også kendskab til Navtex systemet.

Ligeledes lærer du om andre muligheder når det gælder nødsituationer, herunder SART og EPIRB. Vi kommer også ind på AIS systemet. 

VHF med DSC – større sikkerhed og flere muligheder

En VHF/DSC radio giver dig mulighed for at udsende en nødalarm, som indeholder din ID og aktuelle position ved et tryk på blot en enkelt knap.

Systemet rummer mange andre muligheder, herunder direkte selektive kald til andre skibe eller kystradio, som vi gennemgår på kurset.

Til brug for dette skal du have et MMSI nummer som skal indkodes i radioen. Vi hjælper dig med ansøgning af nummer.

Husk at du ikke må anvende en DSC radio med det gamle VHF certifikat, men skal have et SRC certifikat i stedet.

Tilmeld dig allerede nu til dette kursus. 

Tilmelding kan ske til kapsejlads@sundby-sejlforening.dk

Pris for kursus: 1.500 kr. inkl. alle bøger og materialer.  

Det afsluttende prøvegebyr er igennem VHF Skolens udbyder 195 kr., og prøven kan aflægges via Internettet hjemme fra din egen PC.

Hvordan man tilmelder sig til prøve tager vi den 1. dag.

Kurset arrangeres i samarbejde med VHF Skolen i Ballerup.

Din lærer er Mogens Larsen fra VHF Skolen, som er professionel instruktør inden for maritim radiokommunikation, såvel for fritidssejlere som for erhverv.

Læs mere om VHF Skolen og om kurset, herunder pensum og prøven, på VHF Skolens hjemmeside www.vhfskolen.dk  Besøg også www.vhfshoppen.dk

Allan Føns fra Kanal 1 smutter forbi lokale havne, hvor han støver de gode fortællinger op, om livet på kajen. Sidst besøgte han Sundby Sejlforening Havn og fik en snak med formanden om livet i SSF.

Hele indslaget kan ses her:

https://kanal-1.dk/video/fortaellinger-fra-havnen-sundby-sejlforening-havn/

Carl Hansen
Jesper T. Johansen
Tommaso Ferrari
Ifølge foreningens vedtægter kan der gøres indsigelser frem til d. 20/11/2022 (14 dage fra d.d.)

Hvad kan du hjælpe med?

Bestyrelsen har drøftet, hvorledes foreningen kan medvirke til at mindske brugen af elektricitet (energi) så hurtigt som muligt.

Alle foreningens bygninger vil blive tjekket for el- og varmeforbruget. Det sker ved at holde nogle af bygningerne uopvarmede (max. 10 grader) og holder temperaturen på ca. 19 – 20 grader øvrige steder. Medlemmerne opfordres til udelukkende benytter skipperstuen, som opvarmes med fjernvarme.

Herudover er det også vigtigt, at du hjælper ved ikke at bruger unødig elektricitet. Reglerne er beskrevet her:

Pladsen

§ 4

Unødig brug af ferskvand og el, herunder til opvarmning og køle- og fryseskabe, er forbudt, medmindre der er truffet aftale med bestyrelsen om betaling og betingelser for brugen.

Overtrædelse vil blive betragtet som tyveri.

Medlemmer med fast el-installation og/eller stort forbrug i skure, haver, både m.v. skal have en separat el-måler (bi-måler) eller betale en fast pris (fastsat af havneudvalget) for el-forbrug……

Alt el-materiel skal opfylde de almindelige regler for udendørs brug. 

Et fartøj tilsluttet 220/230 volt kan være uden opsyn ved opladning og vedligeholdelse af akkumulatorer, hvis der benyttes en moderne lader af typen IU0U (pulslader/switch-mode lader),…..”

Foreningen har anskaffet et termisk kamera, der kan måle temperaturforskelle. I den kommende tid vil der blive lavet stikprøvekontrol ved fartøjer i havnen, på pladsen samt ved grejskure (hvor der ikke er monteret bi-måler) så der kan tjekkes, at temperaturen ikke i nogle områder ligger over udendørstemperaturen. Herudover kan der laves stikprøvekontrol med en energimåler for at se, om der trækkes strøm. Opladning af elmotorer er selvfølgelig også unødig brug af el, hvorfor der altid skal være tilsluttet energimåler, når dette sker.

Vis et godt eksempel ved kun at have elkabler tilsluttet ved kortvarigt brug.

Hvis du nu eller senere bruger elektricitet, som ikke sker kortvarigt eller til opladning af batterierne, så skal du straks henvende dig til Havnechefen / kontoret for at få registreret din egen energimåler eller få lavet en aftale om betaling af et skønnet forbrug. En energimåler koster ca. 1200 – 2400 kr. alt efter fabrikatet. Foreningen kan formidle informationer om leverandører af disse.

Sammen kan vi mindske foreningens energiforbrug! 

På forhånd tak for din hjælp.

Havneudvalget

Traditionen tro begynder aftenen med formandens tale kl. 17 ved masten med standeren. Vi synger fællessang og har lidt tid til at hilse på hinanden, kanonerne gjalder, standeren hales, hvorefter der er en forfriskning.

Middagen serveres kl. 18, hvor restauranten har kreeret en spændende menu med wienerschnitzel med det hele og derefter chokolademousse.

Billetter til kr. 200 inkluderer spisning, tre øl/vand eller en halv flaske vin. Senere på aftenen kan man få sig en svingom til orkestret ”Stop 1 Halv”.

Bindende tilmelding på Mobile Pay 31583 senest tirsdag d. 25. oktober.

Hvilke regler gælder for lystsejlere, og hvor store er bøderne hvis man overtræder dem?

Dansk Sejlunion har skrevet en god og oplysende artikel, som især kan være interessant for motorsejlere.

Læs artikel fra Dansk Sejlunion her >>

Torsdag den 6. oktober kl. 19:00-21:00, mødes SSF’s medlemmer og bestyrelse i klubhusets Store Sal( restauranten). 

SSF Kontoret holder derfor ekstraordinært lukket torsdag d. 6. oktober!

Vi opfordrer medlemmerne til at komme og spise i Restaurant Sundby Sejl før medlemsmødet.

Ifm. medlemsmødet har Restaurant Sundby Sejl følgende medlemstilbud:

’Dagens ret (lasagne) + 1 øl/vand’ for 100,00 kr. Tilbuddet serveres i tidsrummet kl. 17:00 til 18:30.

Reservation hos restauranten er nødvendigt senest tirsdag d. 4. oktober.

På medlemsmødet er der i modsætning til på generalforsamlingen tid til at gå i dybden med de emner man ønsker at diskutere. Medlemsmødet kan ikke formelt beslutte noget, men de synspunkter der fremsættes og styrken af støtten til synspunkterne indgår som et vigtigt input til bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen ønsker at høre medlemmerne holdning til bl.a. følgende emner:

 • Fejringen af SSF’s 100 års jubilæum i 2023
 • Den strategiske udvikling af foreningen
 • Den fortsatte molerenovering
 • Ønsker til nye tiltag eller styrkelse af eksisterende aktiviteter

Herudover vil kapsejladsudvalget fortælle om de spændende stævner som vi skal afholde i 2023 som en del af fejringen af vores 100 års jubilæum:

 • VM for International Yngling Class d. 22.-29 juli 2023
 • Women’s Sailing Champions League d. 14.-17. september 2023

Hvis du vil høre om mulighederne for at blive frivillig i foreningen, er medlemsmødet et godt sted at få forbindelse til bestyrelsen, udvalgsformænd og andre frivillige!

Deltag i medlemsmødet og kom med dine input og giv din mening til kende!

Alle medlemmer opfordres til at udtrykke deres ønsker til nye aktiviteter og brugen af vores faciliteter, så vi fortsat kan udvikle vores dejlige forening og havn.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

Charlotte Z Amtorp1053  København K
Søren Sømand7700  Thisted
Tim Sigaard Andersen2300  København S
Carl Risby Nielsen1675  København V
Jean Manhart2770  Kastrup
Thomasz Burian2300  København S
Philip H Christiansen1054  København K
Daniel Pedersen2300  København S
Nicholas Wandelin2300  København S
Christoffer Nyeland2300  København S
Mikkel Leihardt2300  København S
Kamille Kold Leihardt2300  København S
Preben Skjønnemand-Nielsen2300  København S
Nikolaj Bysted2300  København S
Helle Carpentier1422  København K
Christian Cronfalk2300  København S
Jonas Herby2300  København S
Asser Schrøder Femø2300  København S
Flemming Morsch2300  København S
Julius Højgaard Nielsen2300  København S
Thea Noem Nielsen2700  Brønshøj
Niels Krarup Larsen2300  København S
Casper Ihlemann2000  Frederiksberg

Ifølge foreningens vedtægter kan der gøres indsigelser 14 dage fra d.d.(20/09/2022)

Afdelingsdirektør Morten Gravlund Lyndrup (tv.), og direktør Anders Baun Hübschmann (th.) fra Spar Nord Amager overrække donationsbevis til Claus Brask Thomsen, formand for Sundby Sejlforening.

Det ver en glad formand der på Sundby Sejlforenings vegne, for nyligt modtog en dejlig donation på 50.000 kr fra Spar Nord. Donationen skal bruges til nye sejl i ungdomsafdelingen.

Læs omtalen af begivenheden i AmagerNyt >>

 Deltagerpris kr. 50 pr. person
Tilmelding senest 21.september.2022 til tony@tgolsen.dk
Betaling på skippermødet -kontant eller MobilePay.

Konkurrencen er arrangeret af SSF’s Lystfiskerlaug. Har du spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Tony Olsen på tlf. 4050 9801.

Ved udsigt til stærk blæst aflyses konkurrencen. Vi satser på at meddele eventuel aflysning dagen før på sundby-sejlforening.dk og/eller facebook-gruppen ‘SSF sejlere/Sundby Sejlforening’. 

Læs hele programmet her>>

Efteråret er over os, og vintersæsonen truer. Snart skal din båd rigges af og på land – og du skal gå dine nattevagter, hvis du har plads på foreningens område i vinterperioden. 

Nattevagtsperioden begynder 1. oktober 2022 og slutter 30. april 2023. Husk, at du kan tilmelde dig digitalt: Tjek hvornår der er ledige vagter i den digitale vagtkalender, udfyld en formular med den ønskede dato og tryk på send.

Læs om vagtordningen og tilmeld dig dine nattevagter >>

På tirsdag d. 16. august spiller Stop1Halv egne numre på Søndre mole fra kl. 18

Arbejdet omkring Lynetteholmen giver i stigende grad udfordringer for sejladsen i området. Vi henleder derfor opmærksomheden på By og Havns sikkerhedsfolder der kan læses her >>

Sundby Cup 2022 3. – 4. september

Vil du møde andre medlemmer og deltage i årets sjoveste kapsejlads? Så er Sundby Cup lige noget for dig – og nu er det tid til at tilmelde sig.

Årets stævne løber af stablen den 3.-4. september, og det spiller ingen rolle, om du er nybegynder eller verdensmester – bare du er medlem af SSF. Der vil som sædvanligt blive konkurreret i klubbens Ynglinge til søs, ligesom der vil være grill og aktiviteter på land – ikke mindst den populære middag lørdag aften. Så medbring endelig familien og kom med til et par gode dage til søs.

Ligesom sidste år foregår tilmelding individuelt. På stævnets første dag (lørdag d. 3. september) vil holdene ved lodtrækning blive inddelt, således at nybegyndere, erfarne gaster og rorsmænd fordeles ligeligt på tværs af hold. På denne måde sikres der både spænding i konkurrencen, ligesom du får mulighed for at møde nye medlemmer. Du vil sejle med de samme holdmedlemmer både lørdag og søndag.

Ynglingen er en lille kølbåd, der ikke kan vælte, og selv helt nye sejlere kan derfor med ro i sindet melde sig til.

Læs mere

 Konkurrencen er arrangeret af SSF’s Lystfiskerlaug. Har du spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Tony Olsen på tlf. 4050 9801.

 Deltagerpris kr. 50 pr. person -Tilmelding senest 24.august.2022 til tony@tgolsen.dkBetaling på skippermødet -kontant eller MobilePay.

Læs mere
Maria Pries Møller2970  Hørsholm
Martin Molt Ipsen2300  København S
Bertram Silver2100  København Ø
Mads Hansen2300  København S
Jacob Høholt Nielsen2300  København S
Janus Borges2770  Kastrup
Anita Vibsig Netsky-Wulff2300  København S
Marcus Mchay2300  København S
Louise Piel Mckay2300  København S
Mette M Skovbo Silbiger1720  København V
Mikkel Skovbo4000  Roskilde
Amalie Konigsfeld2400  København NV
Kathrine Piil Just2300  København S
Per Schandorff1416  København K

Ifølge foreningens vedtægter kan der gøres indsigelser 14 dage fra d.d.(16/8/2022)

Årets uddeling af pladser i havnen er nu formelt afsluttet. På oversigten kan det ses, at der i år er uddelt over 60 pladser i form af fastepladser, byttepladser og lånepladser. Det er rigtig mange medlemmer, der nu har en sæson, hvor deres fartøj kan være i havnen på deres ”egen” plads. Der tages forbehold for, at der nogen tid endnu kan uddeles nye lånepladser.

Desværre er der jo godt 40 medlemmer, der må håbe på, at der til næste år bliver en plads til dem.

Husk at alle med låneplads og ansøgere, der ikke fik en plads i år, skal søge igen i december / januar.

Hilsen Havneudvalget

Se listen over tildelte havnepladser

Kom til åben havn lørdag d. 11. juni kl. 11-17
På Amager Strandvej 15

Efter to år med aflysninger, er Sundby Sejlforening på banen igen med Vild med Vand – Havnens Dag.
Så nærmer dagen sig hvor Sundby sejlforening står klar med aktiviteter for dig og din familie.

 • Kom på sejltur med Flyvefisken, hvor du måske også er heldig at fange en fisk.
 • Har du en kapsejler i blodet, kan du prøve en tur med en af klubbens J-70´ere.
 • Børn og unge kan besøge ungdomsafdelingen og høre mere om de mange muligheder, der er for at komme på vandet.
 • Sejlerskolen står klar til at fortælle, hvordan du kan lære at sejle.
 • Prøv at ro kajak i en af Danmarks mest vindende kajakklubber.
 • Se om du kan holde balancen på et subboard.
 • Få styr på knob og stik, eller lær at flette en tovmåtte i vores tovværksbod.
 • Har I børn med, kan I, med søfartsbogen i hånden, gå på jagt i alle afkroge af havnen og løse de mange spørgsmål. Når bogen er fuld, kan I være med i den store gebis-jagt.
 • I restauranten kan du nyde grillmad til søde jazz toner fra Amager Jazzclub.

Studer programmet, der rummer mange flere sjove aktiviteter og kom og få en herlig dag sammen med os.

Se mere her https://www.vildmedvand.dk/kalender/category/sundby/

Måske er sejlerlivet lige det du har drømt om.

Molen er nu færdig istandsat og kan igen benyttes!

Havneudvalget

Årets formelle sæsonstart er 1. maj. Efter vinteren er båden nu klargjort og søsat påsat det nye årsmærke!

Det er for mange kun teori men ikke praksis! Af mange årsager kan det have trukket i langdrag med søsætningen. Det har foreningen taget lidt hensyn til. Der er nemlig frist frem til 1. juni med at give besked om, at søsætningen er forsinket og tilsvarende er det sidste dag for i tide at få påsat den nye årsmærke.

Hvad betydet det? Hvis en båd med fast havneplads ikke er søsat og Havneudvalget intet har hørt, så kan havnepladsen uddeles som låneplads for sæsonen. Altså op på dupperne og give besked, også hvis du ved, at du slet ikke kommer i vandet dette år! Der er rigtig mange medlemmer, som står på venteliste til en låneplads. 

Et manglende årsmærke betyder et gebyr på 600 kr. Årsmærket er vores eneste kontrolmulighed for at tjekke identiteten på et fartøj. Årsmærket skal også være påsat fartøjer, der har vinterplads, sommerplads eller helårsplads på land samt naturligvis medlemmernes ekstra joller, kajakker mv. Der laves snart kontrol, så få nu hentet og påsat dit årsmærke.

Havneudvalget

Pinsesolen danser i år på Grundlovsdag og det fejrer alle de morgenfriske på klubhusets terrasse. Der serveres rundstykker og ”en lille én”. Morgenkaffen skal man selv sørge for at have med.

Alle medlemmer og gæstesejlere er meget velkomne. 
Af hensyn til bestilling bedes medlemmerne venligst tilmelde sig (navn/medlemsnummer) senest den 2. juni 2022 pr. e-mail til ssf@sundby-sejlforening.dk.

Lotteriet er desværre aflyst i år.

Vel mødt!

SEJLKLUBBEN LYNETTEN og SUNDBY SEJLFORENING
inviterer til
AMAGERCUP
Lørdag d. 11. juni 2022
Basishavn: S/K Lynetten

Læs mere

Der vil nu være en ekstra dag med mulighed for at afhente årsmærker til både, trailere og kajakker m.v.

Årsmærkerne kan afhentes i Skipperstuen
Lørdag 14/5           kl. 14.30 – 15.30

Der vil være mulighed for køb fra butikken, kasketter, bluser, frihavnsmærker, stander m.m. 

Husk du skal have betalt dit kontingent og pladsleje m.v. for at få udleveret årsmærke(r) 😊

Fredag den 3. juni til mandag den 6. juni.

Kære alle Sundbysejlere 

Vores traditionsrige Pinsetur, går i år til Lomma og vi har igen fået lov, at låne klubhuset hos Svenska Kryssarklubben Öresundskretsen, som ligger midtvejs inde i åen, til styrbord. Sejl derfor ind i åen. Det er helt uformelt og det handler bare om, at være sammen. 

Adressen er, Höjeågatan 6, 234 33 Lomma, Sverige

Læs hele programmet
Standerhejsning 2022
Foto: Flemming Lamberth

Efter flere år med begrænsninger som følge af COVID-19, kunne vi i år endelig holde en ordentlig standerhejsning. Som en ekstra bonus startede vi i år med fælles morgenmad til det godt halvthundrede fremmødte.

Formanden taler
Foto. Flemming Lambeth

Efter morgenmaden holdt formanden traditionen tro tale, der blev afsluttet med kanon salut. Herefter strøg standeren til tops, som symbol på at endnu en sæson, med mange planlagte aktiviteter, er skudt igang.

foto: flemming lamberth

Det hele blev i bedste stil afsluttet med fællessang, skrevet til lejligheden af Lilian, hvorefter der blev råbt et trefoldigt leve for foreningen.

Læs formandens tale her >>

Istandsættelsen af Vestmolen er nu færdigt på den sydlige del. Pladserne til og med B084 kan tages i brug!
Desværre må pladserne B085 til B095 vente et stykke tid endnu og medlemmerne må indtil da benytte grønne pladser. Hvorfor? Cementfabrikken kan først levere efter 15/5! Herefter skal støbningen hærde og der skal laves topkant. Der gives besked, når det er sket.

Med venlig hilsen
Havneudvalget

SSF-standeren hejses lørdag den 7. maj og signalerer starten på en ny sæson.

Vi starter med at spise fælles morgenbord fra kl. 09:30 i klubhuset.

Kl. 11:00 hejses årets nye stander med formandens tale, dåb af nye fartøjer og en kanonsalut.

Derefter er foreningen vært for en øl eller vand.

Morgenbordet vil være gratis, da det er finansieret af Amager Øst Lokaludvalgs Frivilligpris som SSF vandt i 2021, men kræver, af hensyn til planlægning og indkøb, tilmelding senest den 3. maj til: ssf@sundby-sejlforening.dk

På gensyn

SSF Bestyrelse

Foreningens arrangementsleder har af personlige årsager besluttet at udtræde af bestyrelsen og arrangementsudvalget med øjeblikkelig virkning. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke Helle for hendes indsats for SSF i de forløbne 3 år.

Det har ikke væres muligt for bestyrelsen med så kort varsel at finde en anden, der kunne planlægge og stå for bankospillet d. 24. april, og bestyrelsen har derfor besluttet at aflyse det.

Hvis du brænder for at gøre en indsats for SSF eller bare har lyst til at hjælpe med at arrangere nogle af de mange arrangementer, som vi afholder hen over året, så vil jeg opfordre dig til at melde dig til arrangementsudvalget. Ring eller skriv en e-mail til mig eller et andet bestyrelsesmedlem (ssf@sundby-sejlforening.dk), så finder vi ud af det.

Med sejlerhilsen

Claus Brask Thomsen
SSF Formand

Skal du sejle i Københavns Havn denne sommer? Så husk, at anlæg af Lynetteholm er i fuld gang i den nordlige del af havnen øst for Trekroner. I en ny digital folder finder du information om, hvor Lynetteholms arbejdsområder er placeret på vandet, og hvad du skal være opmærksom på, når du sejler nær arbejdsområderne, hvor der ofte udføres arbejde under vandet.  

læs folderen her >>

Vi har brug for dig!

Allerede søndag den 8. maj er der en enestående mulighed for både at bidrage til vedligeholdelse og forskønnelse af vores forening på den allerbedste måde. Det er nemlig den dag årets ”Foreningsdag” afholdes. 

Vi starter med fælles morgenmad kl. 9,00 i Pejsestuen, hvorefter dagens mange opgaver fordeles og vi starter i arbejdshold (lavet efter de fremmødtes ønsker). 

Kl. 13,00 Der servers frokost doneret af midler fra Frivillighedsprisen, som foreningen modtog i 2021. Efter frokosten arbejder vi videre til kl. 16,00.

Hvad synes du, der skal laves i år? Havneudvalget har selvfølgelig mange bud på opgaver, der skal udføres, men dit forslag er måske vigtigere! Det kan jo være noget, som virker irriterende og skæmmende, som ikke er med i planerne. Dine ønsker er derfor også vigtige af hensyn til indkøb af materialer.

Hvis du vil deltage i spisningen, så er det i år absolut nødvendigt, at du tilmelder dig senest tirsdag den 3. maj med dine eventuelle ønsker til: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk  mærket foreningsdag.

På gensyn
Havneudvalget

Arbejdsopgaver til Foreningsdagen den 09 MAJ 2022
Klipning af hække, Opsamling af affald på pladsen, Opsamling af affald på parkeringspladsen, Lugning omkring klubhus/restaurant, Maling af affalds/miljøstationer, Maling af fritidshusets vinduer, bænke mv., Udvendig rengøring ved toiletbygninger nord og syd, Lugning/soignering af moler, Udskiftning af overdækning ved røgerlauget, Maling af afskærmning/plankeværk ved røgerlauget, Fjerne jord bag skure på nordre mole langs kolonihaverne, Rense tagrender på toiletbygning nord og syd, Fjerne trådhegn ved ”DMU sti”, Renovere skoletelt mod vest, Maling af vægge indvendigt i gæstehus, Maling af skurbagsider ud mod nordremole, fjerne overflødige skilte, Idéer fra deltagere.

Arbejdet med at etablere den nye spunsvæg ved vestmolen er desværre forsinket og forventes først endeligt afsluttet kort tid før 1. maj.

Vi giver besked, når området igen kan benyttes.

Havneudvalget

anciennitetsdatomedl.nrNavn
01-09-2011556jesper Lorents
26-09-2013875Hans Christian Jensen
07-03-2014830Per Gargas
28-08-2014192Anders Rasmussen
28-08-2014A65Henrik Gorm Hansen
26-04-20161702Peter Kirkegaard
29-09-20161418Nanna Louis-jensen
27-07-20171474Peter Pouplier
02-08-20181760Morten Piper
30-08-20181765Gregers Gjersøe
30-08-20181768Lone Toftgård Gregersen
25-10-20181785Mogens Henrik Sørensen
21-01-20191802Peter Salling Petersen
28-03-20191820Torben Nielsen
25-04-20191827Kristian Lykkemark Andersen
23-05-20191841Anne-Therese Hagen
06-06-20191849Mathias Eli Lyngbæk
06-06-20191843Allan Christensen
01-08-20191872Simon Gerling
01-05-20201948Nikolai Kold
06-08-20201996Knud Werlin Larsen
09-10-20202049Louis Gaetano Volpe
09-04-20212107Frederik Hjelm

Molerenoveringsprojektet skrider planmæssigt frem, og der er nu støbt nyt moledæk på molestykket mellem mastekranen og den nye molestykke ud for sejlerskoleskurene. Når betonen er gennemhærdet monteres den nye hammer og pladsnumrene. Der vil dog gå endnu et par uger, inden vi kan tage det nyrenoverede molestykke i brug.

Næste etape er renovering af molestykket mellem sejlerskoleskurene og midterbroen, som er påbegyndt, og forventes færdigt inden påske.

Solen har skinnet de sidste par uger. Selvomk vi stadig har lidt nattefrost, er der ved at være forår i luften, og det begynder at rykke i bådfolket for at få bådene i vandet og monteret master og rig. Containeren og affaldscontaineren, som stod ud for masteskuret, er nu flyttet til en ny plads syd for restauranten, så masterne kan bæres ud af masteskuret og klargøres.

Der er et par forhold man skal være opmærksom på når masten skal monteres:

 • Der vil være en niveauforskel mellem den nyrenoverede mole og stikmolen ved mastekranen samt sydmolen. Pas derfor på ikke at snuble!
 • Kranarmen må IKKE løftes og/eller forlænges når der er belastning på krankrogen. Indstil derfor kranen til det rigtige udlæg INDEN masten løftes. Løft eller forlængelse af kranarmen når kranen er belastet ødelægger mekanikken, da kranen ikke er konstrueret til dette.

Hvis blot vi alle følger disse enkle forholdsregler, kan vi undgå skader på personer og materiel, og vores mastekran kan holde mange år endnu 😊

De bedste forårs- og sejlerhilsener

Havnekontoret.

Vi er glade for at kunne fortælle, at alle 23 eksaminander til Teori til duelighedsbevis har bestået:

Kasper Sørensen, Frederik Orth Kølbel, Karen Philipp Arvedsen, Anders Nielsen, Dan Nielsen, Niels Hvidtfeldt Rasmussen, Simon Sejer Nielsen, Signe Palm, Henning Nielsen, Søren Vernegren Kirk, Jan Støvhase, Michael Refsing Andersen, Mia Thomsen, Sarah Beckerlee, Per Albrechtsen, Niels Willer, Troels Mortensen, Erik Kjøller Petersen, Cecilie Rørth, Anders Larsen, Thor Mortensen, Josefine C. B. Christensen og Kenneth Ellinghart.

Personerne med kursiv skrift har dermed også erhvervet det endelige duelighedsbevis.

Tillykke til alle.

Der er d.d. ikke modtaget nogen forslag til generalforsamlingen fra medlemmer.

Bestyrelsen stiller ét forslag til generalforsamlingens pkt. 6 ’Behandling af eventuelt indkomne andre forslag’, samt ét forslag til generalforsamlingens pkt. 7 ’Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser’.
Forslagene kan læses her >>

Lars Munch Reul2730  Herlev
Jako Kryger Sørensen1428  København K

Ifølge vedtægterne kan der gøres indsigelser indtil d. 23/3 2022 (14 dage fra d.d.)

Årsregnskab 2021 for Sundby Sejlforening er nu revideret af vores revisor og underskrevet af bestyrelsen.

Se Årsregnskab 2022 og alle andre relevante dokumenter til generalforsamlingen >>
Oversigten opdateres løbende.

Vil du være en del af Sundby Sejlforenings bestyrelse med ansvar for Sejlerskolen eller Ungdomsafdelingen?

På generalforsamlingen d. 27. marts 2022 skal vi vælge en ny Sejlerskoleleder og en ny Ungdomsleder, så har du lyst og tid til at være en del SSF’s bestyrelse de kommende år, er det nu, du skal melde dig. SSF er inde i en spændende udvikling med mange nye medlemmer og en sund økonomi. 

Sejlerskolen er med et solidt fundament af instruktører og rekord mange elever i gang med at implementere den ny diplomsejlerskoleuddannelse under Dansk Sejlunion.

Ungdomsafdelingen har også stor efterspørgsel fra børn og unge.

Og med de fine faciliter i og omkring DMU er der mulighed for at få et blomstrende miljø til at vokse. Ungdomsmedlemmerne sejler i foreningens fartøjer: Optimist, Zoom8, Feva RS, Yngling samt J/70

Vi opfordrer alle med interesse til at melde sig på banen som kandidat, og skulle du ikke blive valgt ind, er der altid brug for hjælpende hænder.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Læs om Sejlerskolelederens ansvar og opgaver her!

Læs om Ungdomslederens ansvar og opgaver her!

Med sejlerhilsen 
SSF Bestyrelse

Stor fastelavnsfest i SSF søndag den 06. MARTS kl. 11.00
Tøndeslagning for børn og voksne
Fastelavnsboller og kakaomælk til børnene
Præmier til bedst udklædte
Gratis adgang for børn :
I skal tilmelde jeres børn, så vi ved hvor meget vi skal købe ind senest d.27/02/22 på denne mail:
arrangementsleder@sundby-sejlforening.dk eller
kontoret@sundby-sejlforening.dk
Med sejlerhilsner
Arrangementsudvalget

Efter vi i 2020 fik renoveret den vestlige sydside af kanalen, og i 2021 fik etableret et molestykke hvor den nedlagte bedding lå, tager vi her i 2022 fat på renovering af den sydlige del af vestmolen fra mastekranmolen til midterbroen.

Renoveringsarbejdet udføres, ligesom sidst, af Sea Services, og påbegyndes primo februar med forventet afslutning primo april, afhængig af vejrliget.

Læs mere

Ansøgningsfristen til ansøgning om havneplads er nu udløbet, og der er kommet rigtig mange ansøgere…

Se oversigten over alle ansøgerne >>

Den kvindelig pendant til Sailing Champions League, hvor verdens bedste klubhold mødes og dyster om det store trofæ, skal nu sejles ud for Amagers kyst.

Sundby Sejlforening, som har afviklet Copenhagen WOW Sailing Event de sidste år, er og bliver det helt rigtige sted for sådan et stævne.

Dette er også et af budskaberne fra den internationale organisation bag Women’s SAILING Champions League, ISLA (International Sailing League Association), at WOW’s fødested, er det rigtige sted for sådan en event, fortæller Sejlsportsligaen til pressen.

læs hele omtalen på minbaad.dk her >>

Det er nu for alvor vintersæson i SSF. Alle både er enten kommet på land, eller ligger på deres vinterplads i vandet. Vinterens skiftende vejrforhold med høj/lavvande, stærk blæst eller kraftigt nedbør påvirker bådene, og mange bådejere udviser godt sømandskab og kikker jævnligt forbi havnen for at sikre sig at deres båd er i orden. 

Men det er desværre ikke alle bådejere, der er lige opmærksomme på at båden skal tilses med jævne (hyppige) mellemrum – også i vintersæsonen – for at sikre at stativ, presenning, surringer og/eller fortøjninger m.v. er OK. Alle bådejere opfordres derfor til løbende at inspicere deres båd, også om læ, og foretage de nødvendige tiltag, som sikrer at båden kommer vel igennem vintersæsonen, uanset om båden er på land eller i vandet.

De bedste sejlerhilsener

Havnechefen

Vores æresmedlem ‘Gartner-Allan’ Petersen er efter længere tids sygdom gået bort d. 26. november 2021 i en alder af 82 år. Han blev bisat ved en privat ceremoni og hans aske er spredt ud for SSF’s havn.

Allan blev meldt ind i SSF d. 6. maj 1960. Han passede igennem en menneskealder foreningens grønne arealer. Han brugte det meste af sin fritid på dette arbejde, hvor han nidkært slog græs og fjernede ukrudt. Man så ham altid på foreningens område gående rundt med sin trillebør og sine haveredskaber. Altid venlig, aldrig førende sig frem, men næsten anonym travlt optaget af sine arbejdsopgaver.

I 1993 blev Allan udnævnt til æresmedlem af SSF. Det stoppede dog ikke hans arbejde med foreningens grønne arealer. Det var først, da helbredet ikke længere kunne følge med, at han stoppede.

I de sidste år havde Allan det helbredsmæssigt ikke godt, og han kom sjældent udenfor det plejehjem, hvor han boede, og derfor så vi ham heller ikke i SSF.

SSF har meget at takke Gartner-Allan for. Må han hvile i fred.

Claus Brask Thomsen
SSF Formand

Kære alle, I denne usikre coronatid har vi besluttet at bankospillet d.06/02/2022 desværre er  aflyst.  
Vi har fundet en ny dato som hedder d. 24/04/2022 – nærmere information følger. 
Vi glæder os til at se jer allesammen. 
Med sejlerhilsner
Arrangementsudvalget

Kajakrampe

For at alle vore kajakroere kan dyrke deres sejlads hele året, er der lavet en isætningsplatform ud for Det Maritime Ungdomshus. Platformen kan bruges om vinteren, hvor broerne er taget ind og der ikke er både på deres faste pladser.

Vi håber rigtig mange får fornøjelse af den nye facilitet.

Havneudvalget

Først vil jeg ønske alle medlemmer et rigtig godt nytår! 

Forhåbentlig er I alle kommet godt igennem julen og nytåret i familie og venners gode lag. Vi kommer desværre til at leve med covid-19 lidt længere, men meget tyder på at når foråret kommer, vil vi igen kunne leve normalt, men indtil da må vi følge de forholdsregler, som myndighederne anbefaler. Det går ikke så meget ud over vores foreningsaktiviteter, men Restaurant Sundby Sejl er ramt af restriktionerne mod store selskaber. De holder dog åbent vinteren igennem, og jeg vil da opfordre jer til at besøge restauranten, så der er noget liv i klubhuset.

2022 ser ud til at blive endnu et år med mange aktiviteter for medlemmerne. Foreningen har en god økonomi, bl.a. på grund af den store medlemsfremgang vi har haft, så vi har både mulighed for at fortsætte renoveringen af molerne og igangsætte nye aktiviteter under de forskellige udvalg. I 2021 fik vi netto 85 nye medlemmer, således at vi ved årets udgang nu er 1163 medlemmer.

D. 28. oktober 2023 kan SSF fejre 100 års fødselsdag. På medlemsmødet i oktober blev der diskuteret forskellige forslag til, hvordan vi skal fejre dette, herunder at vi skal fejre jubilæet igennem hele 100 års jubilæumssæsonen, dvs. fra standerhejsning til standernedhalingen. Det blev besluttet at nedsætte et 100 års jubilæumsudvalg, der skal komme med et oplæg til bestyrelsen. Hvis du har lyst til at deltage i dette udvalg, eller har ideer til hvordan vi kan fejre de 100 år, så kontakt snarest formanden.

Der er forskellige medlemsarrangementer planlagt i løbet af vinteren som vi håber at vi kan afholde, og jeg vil opfordre alle til at deltage i disse. Vores mange udvalg dygtiggør sig på kurser og/eller planlægger den kommende sommers mange aktiviteter. Hvis du har lyst til at gøre en indsats i et af disse udvalg eller som træner, instruktør eller hjælper ved aktiviteter, så vil jeg opfordre dig til at tage kontakt til udvalgsformanden og ’melde dig på banen’. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside under fanen KONTORET->Bestyrelsen->Foreningens faste udvalg.

Bestyrelsen er heller ikke gået i vinterhi. I den kommende weekend afholder vi en visionsdag, hvor vi vil begynde arbejdet med at lave en vision for SSF i de næste 5-10 år. Det er spændende at samle alle de gode ideer, der er i foreningen, i en fælles vision. I vil høre nærmere fra bestyrelsen, når der kommer et konkret oplæg ud af vores anstrengelser.

Til slut vil jeg ønske jer alle en god vinter og et godt helbred. Pas godt på hinanden!

Med sejlerhilsen

Claus Brask Thomsen
SSF Formand

Bjarno Sørensen blev ansat som vikar for vores Pladsmand i slutningen af september, og han søgte stillingen som ny Pladsmand, da vi slog stillingen op.

Selvom vi fik mange kvalificerede ansøgere, stod det hurtigt klart for ansættelsesudvalget at Bjarno skulle være vores ny Pladsmand, og bestyrelsen har derfor ansat Bjarno som Pladsmand i SSF.

Vi har været glade for ham i hans tid som vikar og jeg er sikker på at Bjarnos energi, foretagsomhed og venlige væsen vil blive en stor gevinst for SSF. 

Bjarno vil arbejde på fuld tid om sommeren. I perioderne, hvor de fleste både skal i vandet og op fra vandet, vil han desuden arbejde om lørdagen.

I vintermånederne fra d. 1. december til den 31. marts vil Bjarno arbejde på nedsat tid. I denne periode vil han dog normalt kunne træffes på pladsen mandag, onsdag og fredag.

Vi ønsker Bjarno velkommen som vores Pladsmand!

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

SSF sender I den kommende uge opkrævninger ud for kontingenter, pladslejer m.v. Vi fakturerer via Mastercard BetalingsService, så det er vigtigt at vi har din rigtige adresse i vores medlemsregister.

Vi opfordrer alle til at tilmelde betalinger fra SSF til BetalingsService i Netbanken, da det er billigere og nemmere for foreningen i stedet for a fremsende girokort.

Hvis du har ændringer til din adresse, tlf. eller mobilnr., e-mailadresse, eller hvis der skal ændres ved dine abonnementer, så kontakt snarest kontoret på kontoret@sundby-sejlforening.dk

På forhånd tak!

SUNDBY SEJLFORENING
byder velkommen til BB10M DS-DM
Stævnet afholdes i dagene fra d. 19-21. august 2022

Læs mere

2021 har været et kompliceret år mht. skurtildelinger, da en del af de tilbagekøbte skure har været i meget dårlig stand, og mangler og dårlig vedligeholdelse har måtte udbedres, før de kunne formidles videre til de nye ejere efter ekspektancelisten.

Herudover har foreningen fået bygget 7 nye enkeltskure under eksisterende tag på nordre plads, og et antal dobbeltskure er blevet ombygget til enkeltskure.

Prisen på et skur der er i OK stand er af bestyrelsen sat op til 3.000 kr. for et enkeltskur og 6.000 kr. for et dobbeltskur.

I alt 23 skure inklusiv 7 nye skure er blevet tildelt i 2021.

Se listen over de tildelte skure her.

Med sejlerhilsen
SSF Havneudvalg

Der er nu opsat nye skilte på parkeringspladsen, så det er tydeligt, at det er en privat parkeringsplads. Der vil laves stikprøver på, om det kun er medlemmer, som parkerer på pladsen i tidsrummet kl. 22,00 – 08,00. Altså om natten! 

Hvad skal du gøre, hvis du benytter pladsen i det tidsrum? Du skal blot lægge en seddel i forruden med dit medlemsnummer og navn, så bliver du ikke politianmeldt.

Brug derfor altid trygt parkeringspladsen for du må jo ikke holde på havnepladsen.

I vort reglement for PLADSEN i §1 står: ”…Al motorkørsel og parkering uden tilladelse på havnepladsen er forbudt. Ærindekørsel er tilladt. Ved kørsel på havnepladsen skal vises størst muligt hensyn til fartøjer under klargøring. Cykler og knallerter skal henstilles på de af bestyrelsen anviste pladser. Hvis de henstilles udenfor disse, kan de fjernes uden ansvar……”

I sommerperioden er der dog mulighed for – efter aftale med Havnechefen – at parkere på området, hvor den nedlagte bedding var.

Havneudvalget

For at være mere tilgængelig for vore medlemmer, så ændres havnekontorets åbningstider fra 1. januar 2022.

De nye kontortider for Havnekontoret bliver:  
Mandag, onsdag og fredag kl. 8,00 – 9,00 
Tirsdag og torsdag kl. 16-17

Havneudvalget

I midten af januar 2022 vil molen på strækningen mellem mastekranen og den nedlagte bedding istandsættes. Hvis bestyrelsen skønner, at der er midler til det, så vil det også gælde strækningen til midterbroen.

Alle der har båden liggende her for vinteren kan derfor forvente en henvendelse om, at båden i en kortere periode skal flyttes til en anden grøn plads. Hvis det ikke kan lade sig gøre, da at sejle båden til en anden havn.

Havneudvalget     

Vi ser os desværre nødsaget til at aflyse børnenes juletræsfest i år. Vi kommer stærkt igen med et nyt koncept i 2022…

Venlig hilsen 
Arrangementsudvalget

Frivilligprisen 2021

Ved en lille ceremoni d. 25/11 fik SSF overrakt Amager Øst Lokaludvalgs Frivilligpris 2021. Det var samtidig tiende gang at prisen blev uddelt, og med prisen fulgte 25.000kr og for første gang – en fin glasmosaik af kunstneren Pia Mortensen.

Begrundelsen for valget af SSF kan læses herunder:

Læs mere

Weekendkursus den 19. & 20. Februar 2022 fra kl. 09.00 – ca. 14.30

Et VHF/SRC certifikat er lovpligtigt såfremt man ønsker at benytte en VHF radio ombord på sin båd! Nu har du chancen for at få dit certifikat hos Sundby Sejlforening i samarbejde med VHF Skolen i Ballerup.

Læs mere

For tiende år uddeler Amager Øst Lokaludvalg årets frivilligpris til en forening, der har udmærket sig for frivilligt arbejde. I jubilæumsåret blev det Sundby Sejlforening, der fik prisen for snart 100 års arbejde med sejlsport ved Amager Strand.
SSF var indstillet fra flere sider, og det blev i indstillingerne fremhævet, at de frivillige spiller en afgørende rolle i alt fra bestyrelsesarbejde over sejlerskole og til afvikling af stævner.

Læs artiklen fra Amagerøstlokaludvalg her >>

75 medlemmer var mødt op for at fejre afslutning på endnu en god sæson i SSF. Traditionen tro med tale fra formanden, sang og salut. Tak til Lillian Green for den fine sang.

Læs hele formandens talen her >>

I år stod juniorerne Hannah og Amalie for nedhalingen.

Traditionelt har vi ved afriggergildet uddelt en pokal til ’Årets SSF’er’. Årets SSF’er et medlem, der har lavet et stort og uegennyttigt arbejde for vor forening. Bestyrelsen synes, at der er mange, unge som gamle, der gør et rigtig godt stykke arbejde for SSF, og som har været i betragtning som Årets SSF’er 2021’.

I den sidste årrække har vi givet pokalen til én eller flere medlemmer, der igennem mange år har tjent klubben og derved fortjent hæderen. I år har vi kigget en anden vej, da vi traf vores valg, for at sætte fokus på vores ungdomsarbejde.

Årets SSF’er er en ung gut fra ungdomsafdelingen. Han er en del af vores Youngsters Team og har også deltaget på andre af vores hold i sejlsportsligaen. Han har bestået førerprøven i år og meldt sig klar til at instruere nye sejlere fra næste sæson. Han har været hjælper på vandet ved vores DM-stævner i år. Men ikke mindst tildeles han titlen, fordi han med sit gode humør, sin store energi (og mange kræfter) og sit altid positive væsen rager op som en rollemodel i ungdomsafdelingen. Vort håb er at vi med dette valg af Årets SSF’er vil sætte fokus på det store arbejde der udføres i ungdomsafdelingen, og at det vil inspirere andre til at være aktive i ungdomsafdelingen, både børn, unge og voksne.

Tillykke til ’Årets SSF’er 2021’: Hjalmar Elmegaard 

Maria Thastum2300  København S
Ulla Stuart2300  København S
Dimitris Moidinis2610  Rødovre
Lærke Havbløkke Tomassen2300  København S
Felix Havbløkke Tomassen2300  København S
Dorthe M. Hansen2200  København N
Philip Ejlev Eisen2200  København N
Sara Braunstein2300  København S
Anne-Marie Fogelstrøm2300  København S
Niels Fogelstrøm2300  København S
Jeppe Nybroe2100  København Ø
Gunhild Jørgensen1420  København K
Cecilie Westergaard2300  København S
Martin Frøstrup2300  København S
David Ravn Senderovitz2300  København S
Karin Elsbudottir2300  København S
Louise Stryhn Borg2300  København S
Christopher Xia Shing Zee2300  København S
Malte Jarlgaad Hansen2000  Frederiksberg
Lars Emil Kragh2450  København SV
Anders Holm2300  København S
Marc Somers2300  København S
Lene Reinholdt Jensen2300  København S

Ifølge vedtægterne kan der gøres indsigelser indtil d. 28/11 (14 dage fra d.d.)

Hvis du mener, at WOW 2021 og SSF har fortjent Dansk Sejlunions Bæredygtighedspris 2021 – og de 20.000 kr. der følger med anerkendelsen – skal du stemme senest torsdag, 4. november, kl. 12:00.

Læs om de nominerede kandidater til prisen og stem på din favorit >>

En reportage fra DEN 840 vinder af Dm i Sundby Sejlforening d. 9.-11. oktober.

Sundby Sejlforening var endnu en gang vært for et DM – denne gang i sportsbådsklassen Melges 24. 

Læs mere

Sundby Sejlforening er en fremgangsrig forening med mere end 1.100 aktive medlemmer og egen privat havn med offentlig adgang, beliggende på lejet område tæt ved det nyudviklede område Amager Øst. Vi søger nu en Pladsmand m/k til at udføre arbejde på foreningens område samt servicering af foreningens medlemmer og gæster.

Vi har valgt at annoncere stillingen på Jobindex.dk som ”Havneassistent/Pladsmand m/k” for at skabe interesse for stillingen og få flere ansøgere.

Sundby Sejlforening søger snarest muligt en ny Pladsmand m/k. Har du et brændende ønske om at holde foreningens havn, plads, bygninger og materiel i en ordentlig stand, samt at sætte service overfor medlemmer, brugere og gæstesejlere i højsædet, og kan du indgå i en foreningsledet organisation, hvor service og mindre reparationer/vedligeholdelse/oprydning/rengøring er en del af dagligdagen, så hører vi gerne fra dig.

Sundby Sejlforening har en lang historie (stiftet i 1923), men vi oplever i disse år en kraftig vækst både i antal medlemmer og i aktiviteter; bl.a. står vi overfor en række molerenoveringsprojekter.

Sundby Sejlforenings Havn har 315 bådpladser i vandet, ca. 75 joller og trailerbåde på land samt ca. 1000 gæstesejlere om året.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

Den 28. oktober 2023 fylder Sundby Sejlforening 100 år!

På medlemsmødet blev det foreslået, at der bliver nedsat et ’100 års jubilæumsudvalg’, der kan komme med ideer til og efterfølgende kan være med til at planlægge, hvordan vi skal fejre foreningens 100 års jubilæum, f.eks. via en række aktiviteter og arrangementer igennem hele 100 årssæsonen.

Dette synes bestyrelsen er en vældig god ide, og vi vil derfor opfordre alle, der vil være med i sådan et udvalg til at skrive til formanden (e-mail: formand@sundby-sejlforening.dk) og melde sig.

Med sejlerhilsen

SSF Bestyrelse 

D. 7. oktober blev der afholdt medlemsmøde i SSF hvor ca. 50 medlemmer deltog.

Udover kommentarer og spørgsmål fra de fremmødte medlemmer, blev der diskuteret nogle emner som bestyrelsen gerne ville høre medlemmernes holdninger til.

Emnerne var bl.a. 

 • Vision for SSF; ideer, ønsker og forbehold til hvilke muligheder du ser i de næste 5 – 10 år for SSF
 • Hvordan kan vi styrke aktiviteterne i Ungdomsafdelingen, Kapsejladsafdelingen og Sejlerskolen
 • Hvordan skal vi fejre 100års jubilæet i 2023?

Under det første punkt blev det bl.a. diskuteret hvorvidt SSF skulle involvere sig i et projekt omkring ’Ny Prøvestens Lystbådehavn’. Derudover blev der snakket om bedre faciliteter for gæstesejlere, Halvtag til lange master og fondssøgning.

Under det andet punkt blev der bl.a. diskuteret hvordan der kunne tiltrækkes flere hjælpere til ungdomsafdelingen. Mangel på både i sejlerskolen. Problemer med ansvar for vedligeholdelse af delebådene samt ønsker om flere aktive kvinder i foreningen.

Bestyrelsen informerede om at man vil anskaffe endnu en J/70 til næste sæson.

Med hensyn til fejringen af 100års jubilæet var der mange idéer, fra nye toiletbygninger, kapsejlads og fest til en 100års sæson.

Efter diskussion af de ovennævnte emner, blev der også tid til spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte medlemmer bl.a.:

 • Forslag om etablering af Teleslynge-anlæg i klubhuset. 
 • Spørgsmål til likviditeten i i år og næste år.
 • Spørgsmål til beskæring af træer og buske på søndre mole.
 • Hvad gør vi med de misligholdte både der fylder i havnen?

Diskussionerne var som altid i SSF livlige, og vidner om at vi har en levende forening med engagerede medlemmer.

Foreningen har ansat Bjarno Sørensen som vikar på pladsen. Bjarno vil under ledelse af Erik, vores Havnechef, være at finde på pladsen i perioden fra den 27. september til den 30. november 2021.

Bjarno vil arbejde fuld tid (37 timer/uge). Den daglige normale arbejdstid er placeret fra mandag til fredag i tidsrummet kl. 08:00 – 18:00 og lørdage i lige uger (til og med uge 44) kl. 09:00-13:00. Bjarno vil umiddelbart holde fri om onsdagen.

Bjarnos primære opgaver er praktiske gøremål på havn og plads, herunder oprydning, opsamling af skrald, mindre reparationer, pasning af de grønne arealer i samarbejde med frivillige og tjek af toiletbygninger og udvendige toiletter i klubhuset (herrer og damer alle steder) for håndklædepapir, toiletpapir, sæbe og evt. andre mangler.

Desuden vil Bjarno passe havnekontoret i åbningstiden under Eriks ferie i uge 41 og 45.

Bestyrelsen ønsker Bjarno velkommen til Sundby Sejlforening og til vores havn.

Hvis du oplever, at noget er i uorden på havn og plads, skal du henvende dig til Erik på Havnekontoret (mobil 30621405) eller sende en e-mail til havnen@sundby-sejlforening.dk.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

27-09-2021

Torsdag den 7. oktober kl. 19:00-21:00, mødes SSF’s medlemmer og bestyrelse i klubhusets Store Sal. 

SSF Kontoret holder derfor ekstraordinært lukket torsdag d. 7. oktober!

Ifm. medlemsmødet har Restaurant Sundby Sejl følgende medlemstilbud:

’Dagens ret + 1 øl/vand’ for 100,00 kr. Tilbuddet serveres i tidsrummet kl. 17:00 til 18:30.

Reservation hos restauranten er nødvendigt senest tirsdag d. 5. oktober.

Mødet vil blive afholdt iht. de anbefalinger som myndighederne har givet mht. covid-19, og bestyrelsen opfordrer alle til at overholde disse anbefalinger ved f.eks. at undgå fysisk kontakt, at holde afstand, brug af håndsprit, m.m.

På medlemsmødet er der i modsætning til på generalforsamlingen tid til at gå i dybden med de emner man ønsker at diskutere. Medlemsmødet kan ikke formelt beslutte noget, men de synspunkter der fremsættes og styrken af støtten til synspunkterne indgår som et vigtigt input til bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen ønsker at høre medlemmerne holdning til følgende emner:

 • I 2016 lavede en gruppe medlemmer et idekatalog over, hvordan de så SSF kunne udvikle sig i fremtiden. Mange af deres visioner er allerede blevet nået, så bestyrelsen vil i løbet af vinteren holde en visionsdag, hvor vi i bestyrelsen vil arbejde med visioner på alle foreningens områder.

Kom med dine ideer, ønsker og forbehold til hvilke muligheder du ser i de næste 5-10 år for SSF.

 • Bestyrelsen ønsker på kort sigt at styrke aktiviteterne i Ungdomsafdelingen, Kapsejladsafdelingen og i Sejlerskolen f.eks. med anskaffelse af nyt materiel og bedre udnyttelse af det nuværende materiel.

Kom med dine input og giv din mening, ønsker og forbehold til kende, f.eks.:

 • Ideer til hvordan vi får flere instruktører, trænere, hjælpere
 • Ideer til finansiering
 • Vil du hjælpe med i et sponsorudvalg?
 • Ideer til nye aktiviteter

Alle medlemmer opfordres til udtrykke deres ønsker til nye aktiviteter og brugen af vores faciliteter, så vi fortsat kan udvikle vores dejlige forening og havn.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

24-09-2021

Det er nu blevet den tid på året, hvor dagene bliver kortere & temperaturen mærkbart lavere, master rigges af & bæres i skuret, græsset studses på vinterpladserne og enkelte både står allerede i stativ.

Lørdag den 30. oktober 2021 haler vi standeren ned!

Klokken 17 ved flagmasten foran klubhuset
Formanden siger tak for sæsonen, hvorefter standeren stryges og samtidigt skyder kanonlauget sæsonen af. Efter et SSF-leve giver foreningen et glas vin, en vand eller en øl.

Klokken 18 i Restaurant Sundby Sejl
Afriggergilde med middag og efterfølgende dans til levende musik i klubhuset

Menu
Menuen bestående af hovedret, dessert og kaffe.
Til middagen serveres ½ fl. vin eller 3 fl. øl/vand pr. person.

Efter maden spiller ”Stop en halv” op til dans.

Klokken 02:00
Festen slutter.

Sådan kommer du med
Som noget nyt vil salg af billetter til Afriggergildet med middag og dans  foregå direkte hos SSF.
Du kan tilmelde dig ved senest d. 25/10 at indbetale kr. 200,00 pr. person til: MobilePay: 31583  
Skriv i kommentarfeltet:  Medlemsnr., navn(e), AFRIGGERGILDE

Ved spørgsmål kontakt Joan på ssf@sundby-sejlforening.dk

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer. 
NB Der er plads til 150 deltagere ved middagen, og billetter sælges efter ’først til mølle’ princippet!

Med venlig hilsen
SSF Arrangementsudvalg

Det mørke efterår trænger sig på, og tirsdagssejlerne har derfor – efter en hurtig afstemning i Facebook-gruppen – besluttet at fremrykke starttidspunktet for de sidste to tirsdage i år.

17:30 Skippermøde ved Mastekranen / banetavlen.
18:00 Start.

Vi ses til “Tirsdags-VM”!

Emil Lund T Christensen2200  København N
Niels Willler2300  København S
Pernille Rørth2300  København S
Cecilie Rørth2300  København S
John Schmidt2300  København S
Morten Tellefsen2300  København S
Vibeke N Andersen2300  København S
Dorthe Duus Nielsen2300  København S
Morten Duus Nielsen2300  København S
Olmo Ahlmann2300  København S
Flemming Andersen2300  København S
Alex Møller26135 Landskrona
John Kenny Rasmussen1620  København V
Oliver Kjærsgaard2300  København S
Birgit Helle Martens2300  København S
Nicklas Martens2300  København S
Maria Martens2300  København S
Bo Landgreen-Petersen2200  København N
Rasmus Lyhne2300  København S
Thomas Mikkelsen2300  København S
Marianne G. Frøstrup2300  København S
Anders Kristiansen2300  København S
Bo Laksafoss Holbek2300  København S
Josefine Kampmann1623  København V
Hans Christian Jeppesen2300  København S
Gabriele Albani2100  København Ø
Mayada Magdi Mohamadani2200  København N
Neel Bodholdt2300  København S
Lotte Boas2300  København S
Jeppe Tuxen2500  Valby
Jannik Nisted Nipper1904  Frederiksberg C
Pamela Nørgaard2720  Vanløse
Mia Høyland- McMahon2100  København Ø

Ifølge vedtægterne kan der gøres indsigelser indtil d. 27/9 (14 dage fra d.d.)

Vores pladsmand Jon Høgsted Hansson har valgt at opsige sin stilling hos SSF, således at han stopper med udgangen af september måned. Han vil dog afvikle noget restferie, inden han stopper.

Bestyrelsen takker Jon for hans indsats for Sundby Sejlforening og ønsker God Vind fremover.

Med sejlerhilsen

SSF Bestyrelse

Så afholder SSF’s lystfiskerlaug igen fiskekonkurrence med flotte præmier fra vores sponsorer…

læs hele programmet her

Sundby Cup 2021 4. – 5. september

Vil du møde andre medlemmer og deltage i årets sjoveste kapsejlads? Så er Sundby Cup lige noget for dig – og nu er det tid til at tilmelde sig.

Årets stævne løber af stablen den 4.-5. september, og det spiller ingen rolle, om du er nybegynder eller verdensmester – bare du er medlem af SSF. Der vil som sædvanligt blive konkurreret i klubbens Ynglinge til søs, ligesom der vil være grill og aktiviteter på land – ikke mindst den populære middag lørdag aften. Så tag medbring endelig familien og kom med til et par gode dage til søs.

Læs mere

Søndag d. 22. august sejler vi Saltholm Rundt.

Vi mødes kl. 10:00 ved mastekranen på Søndre, hvor detaljer og info om dagens tur udleveres.

Start kl. 10:30 fra SSF Startlinjen (mellem den store røde kuglebøje ud for badeanstalten Helgoland og yderste molehoved på “spøgelseshavnen” lige overfor). Mål samme sted.

Vi håber på en dejlig tur, og stort fremmøde. Der er bestilt smukt, højt vejr. Det bliver super.

På vegne af Tirsdagssejlerne
Jens C. Andersen, “Abbey”

Årets uddeling af pladser i havnen er nu afsluttet. På oversigten kan det ses, at der i år er uddelt 67 pladser i form af fastepladser, byttepladser og lånepladser. Det er rigtig mange medlemmer, der nu har en sæson, hvor deres fartøj kan være i havnen på deres ”egen” plads.

Desværre er der jo også næsten lige så mange, der må håbe på, at der til næste år bliver en plads til dem.

Husk at alle med låneplads og ansøgere, der ikke fik en plads i år, skal søge igen i december / januar.

Hilsen Havneudvalget

Liste over tildelte havnepladser

Det har gennem længere tid været et ønske at kunne tilbyde flere pladser til de populære klassebåde, f.eks. Nordisk Folkebåd, J-70 og Melges 24, som bidrager til et aktivt sejlermiljø og tillige ofte deltager aktivt i kapsejladser og stævner. Behovet for flere pladser er ikke blevet mindre efter vort vellykkede DM for Nordisk Folkebåd, som fik flere folkebådssejlere til at melde sig ind i SSF. 

Læs mere

Kære alle sejlere og frivillige

Tak for den store opbakning til DM for Nordisk Folkebaad, Det er væltet ind med positive tilbagemeldinger. Dejligt at vi i Sundby kan lave store stævner.

Vi går nu ind i planlægningen af de næste stævner og kapsejladser i august, september og oktober. Derfor indkaldes til møde for alle der er interesseret kapsejlads i Sundby.

 • Vi har fået et folkebådsfelt i SSF, her er det aftalt at lægge bane ud om tirsdagen, startende fra d.24/8.
 • Vi har WOW stævne d. 18-19/9 
 • DM for melges 24. d.8-10/10.

Til disse stævner, er der brug for frivillige til rib´s, morgenmad, banemærker…..

Vi har fået flere henvendelser fra medlemmer der gerne vil sejle J/70, så vi skal se om vi kan lave et nyt hold.

Så hvis du vil hjælpe eller skal sejle, så kom til mødet d.12/8 kl 19.00 i klubhuset

Håber at se så mange så muligt.

Hvis du ikke har mulighed for at komme til mødet, men gerne vil give en hånd med så send en mail til kapsejlads@sundby-sejlforening.dkher skriver du hvilke stævner du har mulighed for hjælpe

Kapsejladsudvalget.

Med lettede restriktioner blev det atter muligt at holde den traditionsrige midsommerfejring med sang, musik og båltale af formanden.

Læs formandens tale

Medio juli ændres koderne på toiletterne. Gæstesejlere får koden på kvitteringen for havnepenge.

Husk at henvise gæster til toiletter i klubhuset. Hvis det er en ”hastesag”, så åben til et toilet (uden bad!) uden at vores besøgende ser koden!

Læs mere

Sommeren er nu for alvor over os, og det er for mange medlemmers vedkommende tid at drage på sommertogt af kortere eller længere varighed.

Mens vore egne medlemmer er ude af havnen lejer vi de ledige pladser ud til både gæstesejlere og egne medlemmer uden plads, til glæde for såvel de gæstende både og SSF’s økonomi. For at gøre det lettere at udnytte de ledige pladser, og samtidig sikre at pladserne ikke er optaget, når de faste brugere vender tilbage til SSF, foreskriver vort reglement at pladsens skilt skal skiftes til grøn når pladsen forlades mere end en dag, og markeres med hjemkomstdato. Det er altid muligt at ringe til havnechefen et par dage før hjemkomst, og anmode om at pladsskiltet skiftes til rød.

Havnepladser, der observeres ledige mere end en dag, uden at være mærket med en hjemkomstdato, vil få pladsskiltet skiftet til grøn.

God sommertur til alle, som drager ud på togt 😊

De bedste sejlerhilsener

Havnekontoret

12 både med 30 raske lystfiskere meldte sig til start i årets første fiskekonkurrence i SSF-regi. Konkurrencen løb af stablen den 19. juni 2021.

Der var sædvanen tro kø ved håndvasken på Prampladsen på nordre mole…
Læs mere

Bestyrelsen for SSF følger de anbefalinger, som vi modtager fra DIF og Dansk Sejlunion. Af meddelelse fra Dansk Sejlunion kan læses, at vores foreningslokaler, dvs. Skipperstuen, Fritidshuset, Medlems- og gæstehuset (’Kajakhuset’) og Saltsø Pavillonen nu også må benyttes til socialt samvær og anden ukontrolleret brug. 

Vi må afholde foreningsarrangementer indendørs med op til 100 deltagere, så længe den ansvarlige for arrangementet kontrollerer at alle har et gyldigt coronapas, og at der er min 2 m2 gulvplads pr. deltager. 

’Stuerne’ i Fritidshuset er ca. 50 m2, så der må være max 25 deltagere til f.eks. seniorernes onsdagsfrokost eller tilsvarende officielle arrangementer. Husk at der kun er adgang med et gyldigt coronapas! 

Læs mere

Der er nu 14 dage til stævnet i Sundby, og planlægningen skrider fremad.
Der er Pt. 33 tilmeldte både, hvilket giver omtrent 100 deltagere.

Her lidt info om det praktiske:
Stævnedeltagerne skal ligge på Søndre mole mellem plads 38 og 67. Der er sendt mail ud til de berørte pladslejere om at søge andre pladser i havnen i perioden 30/06-04/07. Vi skal prøve at være behjælpelige med alternative pladser.
Der er også taget kontakt til de medlemmer, der skifter rundt mellem de grønne pladser om at de skal flytte til andre havne i perioden 27/6-04/07.

Læs mere

Vi har i weekenden haft et nedbrud på mastekranen ved søndre mole, til gene for en del bådejere, som havde planlagt at sætte mast på deres båd i weekenden.

Nedbruddet skyldtes at nødstoppet på fjernbetjeningen var gået i stykker – formentlig ved tab af fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen er nu udskiftet (og indkodet), og mastekranen virker igen 😊

Læs mere

Onsdag den 23. juni, fejrer vi, som vi plejer i Sundby Sejlforening, Sankt Hans ved Det Maritime Ungdomshus på Nordre mole med grill, musik og bål.
Grillen bliver tændt ved atten-tiden.
Tag din madkurv med og kom og nyd stemningen og udsigten.
Der bliver holdt båltale kl.ca. 20.50
og bålet tændes kl. ca. 21.00

Arrangementsudvalget

Forberedelserne til DM for Folkebåde fortsætter. Det er et stort arbejde at arrangere et DM, og der bliver arbejdet meget bag kulisserne for at vi kan være klar til den 01 JUL.

Nogle bådejere med plads på søndre mole har allerede meddelt, at de gerne flytter deres båd for at give plads til de gæstende folkebåde. Der skal lyde en stor tak denne opbakning til arrangementet.

Læs mere

Alle fartøjer hjemmehørende i SSF skal senest d. 1. juni have påsat et ’2021 SSF Årsmærke’. Det gælder fartøjer i havnen såvel som på land inkl. vinterpladslejere, kajakker, skydepramme, SUB’er, slæbejoller m.v. Ligeledes skal alle trailere og jollevogne have påsat et årsmærke.

Det er nu sidste chance til at få afhentet dit/dine årsmærker og få dem sat på fartøjet/traileren. I slutningen af juni vil havneudvalget notere alle fartøjer/trailere uden et 2021 årsmærke og ejerne vil derefter iht. SSF Reglement for Havnen §7 blive faktureret et gebyr på 600,00 kr. for manglende årsmærke.

Årsmærkerne kan afhentes på Havnekontoret (til og med d. 18/6):

Mandag, tirsdag, onsdag, fredag    kl. 12:00 – 13:00
Torsdag                                                  kl. 15:00 – 17:00

eller

Årsmærkerne kan afhentes i Skipperstuen (dørsalg):

Torsdag d. 10/6,             kl. 19.00 – 20.30
Torsdag d. 17/6,             kl. 19.00 – 20.30

Her vil der også være mulighed for køb fra butikken (kasketter, bluser, frihavnsmærker, standere m.m.)

Husk du skal have betalt dit kontingent, pladsleje m.v. samt din ansvarsforsikring for at få udleveret årsmærke(r) 😊

Med sejlerhilsen
SSF Havneudvalg

Kom og vær med til en sjov dag på vandet, hvor vi alle, motorbåde såvel som sejlbåde, i samlet trop viser vores SSF stander i et arrangement for alle sejlklubber imellem Køge og Gilleleje.

Sidste år deltog ca. 500 både og vi håber, at der kommer flere i år.

Der er afgang fra SSF’s havn kl. 11:15, men vi samles udenfor Helgoland, således at vi i samlet flok og med ’Bollen’ som forreste båd afsejler fra den store orange ’tirsdagssejladsbøje’ kl. 11:30.

Det vil være flot, hvis vi kan ankomme til Københavns Havn i en lang række. 😊

Læs mere

Sundby Sejlforening er medlem af ’Foreningen Fugl og Fisk af 2019’, der ejer motorbåden ’Flyvefisken’. Denne har plads på nordre østmole lige ud for DMU.

SSF’s medlemmer har derfor mulighed for at booke ture med ’Flyvefisken’ til medlemspris, men nu holder ’Fugl og Fisk’ i samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg et ”Vild med Vand” arrangement

Lørdag d. 12. juni 2021

Her vil der være mulighed for at få en gratis prøvetur med delebåden Flyvefisken – med fiskestang. Men du skal tilmelde dig.

Læs mere

Myndighederne har lempet corona restriktionerne, så der er igen åbent for fysisk adgang i SSF Kontor åbningstiden den første og sidste torsdag i måneden kl. 19:00 til 20:30..

Kun adgang med gyldigt coronapas iht. krav fra myndighederne!

Der er åbent to gange inden sommerferien i juli måned, dvs. d. 3. juni og d. 24. juni.

I kontortiden er det muligt at blive meldt ind i Sundby Sejlforening, og desuden træffes Formand, havneudvalg og kontorets personale for diverse spørgsmål og køb af standere m.m.

SSF Bestyrelse

Sundby Sejlforening afholder fiskekonkurrence 19. juni 2021

Deltagerpris kr. 50 pr. person. Registrering og betaling på skippermødet – kontant eller MobilePay.

Konkurrencen er arrangeret af SSF’s Lystfiskerlaug. Har du spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Tony Olsen på tlf. 4050 9801.

Læs mere

VIGTIGT FOR BÅDEJERE PÅ PLADS B038 – B067!

Som det formentlig vil være de fleste bekendt, skal SSF være vært for DM i Nordisk Folkebåd i perioden fra torsdag den 01 JUL til lørdag den 03 JUL 2021. Dette er en oplagt mulighed for at bakke op om folkebådsmiljøet i Danmark, og samtidig promovere SSF og vores hyggelige havn.

Vi forventer op til 40 deltagende både, som med deres besætninger, samt officials og tilskuere m.fl. vil give en hel del liv og trafik i havnen, både før, under og umiddelbart efter DM, som på forskellig vi vil påvirke os alle.

Vi skal bl.a. gøre plads til de deltagende folkebåde. Nogle ankommer på trailer og skal sættes i vandet fra servicekajen, som vil være reserveret til dette formål i dagene omkring DM. Alle de deltagende både skal ligge i havnen før og efter sejladserne, og vi har derfor valgt at reservere pladserne fra B038 til B067 (begge incl.) på sydmolen til de deltagende folkebåde i tiden fra den 30 JUN til den 04 JUL. Dette indebærer, at de bådejere som normalt benytter disse pladser, må flytte deres både til andre (ledige) pladser i havnen i denne periode. Vi beklager den ulejlighed dette evt. må medføre for de berørte bådejere, men håber på jeres forståelse og opbakning til dette arrangement.

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær
Generalforsamling i Sundby Sejlforening

Mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 11, 2300 København S.

Grundet fortsatte covid-19 restriktioner er det ikke muligt at afholde generalforsamlingen i klubhuset uden en deltagerbegrænsning, hvorfor bestyrelsen ser sig nødsaget til at afholde generalforsamlingen uden for foreningens område.

Alle deltagere skal have et gyldigt coronapas. Medlemmer, der møder op uden et gyldigt coronapas, er vi efter krav fra myndighederne desværre nødsaget til at nægte adgang til generalforsamlingen.

SE DAGSORDEN M.M.

I år holder vi pinsemorgen på terrassen ved restauranten.  Da der stadig er forsamlingsforbud, er der lagt tilmeldingslister i restauranten. Der er lagt lister til 75 personer indtil videre.

Sejlforeningen gør opmærksom på at der stadig er forsamlingsloft på højst 100 personerudendørs, inkl. Arrangører og køkkenpersonale.

Hvis vejrguderne driller, vil arrangementer bliver flyttet indendørs, og her er kun adgang med mundbind/visir/coronapas/negativ test osv. Og her er forsamlingsloftet så på højst 50 personer, alle inklusiv.

Vi glæder os til at se jer allesammen

Arrangementudvalget

Sundby Sejlforening har mange aktiviteter og muligheder for dens mange medlemmer.

Det at er eje et grejskur er et af dem, og rigtig mange medlemmer står på venteliste for at erhverve et!

Da vi alle skal være tilfredse medlemmer og lidt stolte af vores sejlforening, så er det selvfølgelig nødvendigt, at vi har en pæn vedligeholdt havn. Det er derfor ærgerligt, at rigtig mange skurejere ikke vedligeholder netop deres skur.

Havneudvalget har nemlig netop gennemgået samtlige skure og noteret 80 skurnumre, hvor skuret ikke er i en tilfredsstillende stand – de fleste steder mangler en pæn sortmalet facade – og  virker derfor forsømte. Det ses selvfølgelig tydeligst, hvor naboskuret er i tip top stand!

Læs mere

Så blev det endelig tid til standerhejsning.
Solen skinnede og der var stort fremmøde ( indenfor det tilladte antal).

Se Formandens tale:

Eller læs den her >>

På trods af det kolde vejr i april måned er det alligevel lykkes for en hel del bådejere at få deres båd klargjort og søsat, og bådene begynder nu at fylde godt op i havnen.

Fartøjer med plads i havnen skal være søsat senest den 1. juni. I modsat fald skal medlemmet iht. SSF Reglement for Havnen inden denne dato skriftligt meddele havneudvalget, hvornår søsætning finder sted. Dette kan ske via en e-mail til havnen@sundby-sejlforening.dk

Havneudvalget og havnekontoret vil dog opfordre til, at du allerede nu giver besked, hvis du ikke kommer i vandet i år, således at SSF kan disponere over de ledige pladser til de mange medlemmer, der står på venteliste til en låneplads for den kommende sæson.

Husk også at der efter søsætning skal ryddes op på landpladsen, og hvis bådstativet/bukkene efterlades på pladsen, skal det/de mærkes tydeligt med ejerens medlemsnummer og fartøjets navn – og gerne også telefonnr. Bukke og klodser skal samles i den inderste ende af pladsen, og stiger skal fastlåses til bådstativet eller en buk. 

Læs mere

Nu er det atter ved at være tid til at afhente og påsætte årsmærker på både, trailere og kajakker m.v.

Årsmærkerne kan afhentes i Skipperstuen (dørsalg) :
Søndag 2/5,           kl. 11.00 – 12.00
Lørdag 8/5             kl. 10.00 – 12.00
Søndag 9/5            kl. 10.00 – 12.00

Der vil være mulighed for køb fra butikken (kasketter, bluser, frihavnsmærker, stander m.m)

eller på havnekontoret:
Mandag, tirsdag, onsdag, fredag       kl. 12.00 – 13.00
Torsdag                                                   kl. 15.00 – 17.00

Husk du skal have betalt dit kontingent og pladsleje m.v. for at få udleveret årsmærke(r) 😊

Med venlig hilsen

Havnechefen og Kontoret

Bestyrelsen har den store glæde at byde Jørgen Michelsen velkommen som forpagter af Restaurant Sundby Sejl.

Forpagter Jørgen Michelsen

Jørgen og hans team har brugt tiden siden påske til at sætte køkken og restaurant i fin stand, således at Restaurant Sundby Sejl, om myndighederne tillader det, kan åbne i nyrestaurerede lokaler fredag d. 14. maj 2021.

Læs mere

Standerhejsning til 2021 sæsonen foretages lørdag d. 1. maj kl. 11:00

Standerhejsning

Lempelserne i forsamlingsforbuddet har gjort, at vi i år kan afholde en ’rigtig’ standerhejsning ved flagstangen foran klubhuset, dog med den begrænsning at der max. må være 50 deltagere samlet.

Det er dejligt at vi igen kan mødes, men pga. covid-19 restriktionerne er morgenmaden kl. 09:30 dog aflyst!

Vi kan synge en sang og formanden vil holde sin tale før standeren går til tops til en kanonsalut fra kanonlauget.

Vi beder alle om at respektere forsamlingsforbuddets max. grænse på 50 deltagere, så hvis vi allerede er lige ved 50 forsamlet, beder vi om forståelse, for at du skal holde dig på afstand af arrangementet foran klubhuset.

Sejlbåde i havnen opfordres til at flage med signalflag fra top for at markere, at det er en festdag, at sæsonen efter en lang corona vinter nu er i gang.

Med sejlerhilsen

SSF Bestyrelse / 24-04-2021

Arbejdet med nedlæggelse af den tidligere bedding og retablering af arealet nord for skoleskurene til rekreative formål og landpladser for både, nærmer sig sin afslutning.

Læs mere

Nu er det atter ved at være tid til at afhente og påsætte årsmærker på både, trailere og kajakker m.v.

Læs mere

Påsken står for døren, og påsken er højsæson for forårsklargøring af bådene til sejlsæsonen. Både forårsklargøringen og udskiftning/montering af udstyr m.v. resulterer i en hel del affald, som skal bortskaffes.

Der er rundt omkring på havnen opstillet containere til forskellige typer affald, og vi henstiller til at affaldet sorteres og smides i de rigtige containere, til gavn for både miljøet og SSF’s økonomi 😊. Hvis forskellige typer affald blandes i samme container, skal indholdet i containeren efterfølgende sorteres manuelt, hvilket koster ekstra for SSF. 

Containere til malingaffald findes på søndre plads og i miljøskuret ved servicekajen.

Beholdere til spildolie, kølervæske, batterier og elektronikaffald findes i miljøskuret ved servicekajen.

Containere til pap findes ved masteskuret, ved havnekontoret og ved toiletterne på nordre mole. Husk at folde papkasser sammen inden de lægges i containerne. 

Metalskrot kan dumpes i skrotbunken ved den store container til brandbart restaffald.

Med ønsker om en god påske – og rigtig god arbejdslyst 😊

Havnekontoret

Bestyrelsen har fundet en ny forpagter til Restaurant Sundby Sejl. Der mangler kun nogle formalia før vi kan underskrive en ny forpagtningsaftale med vores kommende forpagter Jørgen Michelsen.

Jørgen og hans folk er allerede gået i gang med at rydde op og male i køkkenet, så alt står klart til åbning d. 6. maj, hvis vi får lov til at åbne iht. covid-19 restriktionerne.

Gulvet i restaurantens store sal er blevet fornyet og vægge og vinduer får en gang maling inden åbningen. Vores pladsmand Jon har malet entreen, så den også er fin.

Vi glæder os til, at vi igen får lov til at åbne klubhuset og vi ser frem til at byder Jørgen velkommen som forpagter for Restaurant Sundby Sejl.

Lige så snart vi kan fastsætte en endelig åbningsdag vil vi melde det ud på vores hjemmeside samt på Restaurant Sundby Sejl’s hjemmeside og Facebook side.

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen /28-03-2021

SSF’s bestyrelse har modtaget nedenstående vedr. et nyt borgerforslag om at udsætte lovbehandlingen Folketinget indtil der har været en grundig borgerinddragelse. Dette synes bestyrelsen, at SSF’s medlemmer skal have mulighed for at støtte. Bestyrelsen har selv tidligere afgivet et høringssvar på vegne af SSF.

Læs mere

Kære sejler/lystbådehavn/bådelaug

By & Havn offentliggør i dag det nye havnereglement for Københavns Havn. Havnereglementet er By & Havns værktøj til at regulere trafikken og skabe muligheder for forskellige aktiviteter i havnen, samtidigt med at sørge for at sikkerheden er i top. Det er også her du finder ordensregler, forbud mm. i havnen.

Læs mere

Hej alle kapsejlere i Sundby

Hvis i har planer om, eller allerede har tilmeldt jer stævner i 2021, så skriv til mig.
Jeg kunne tænke mig, at få et overblik over hvor mange Sundby sejlere der tager rundt til stævner, med henblik på at skrive om det på hjemmesiden, for at at motivere andre til at prøve selv.

Når vi igen må samles, indkalder jeg til møde for alle der er interesserede i kapsejlads. Agendaen kunne være:

 1. Hvad vil vi med kapsejladsen i Sundby
 2. Hvad vil jeg som kapsejladsleder i Sundby
 3. Hvordan styrker vi kapsejladsen i Sundby
 4. Skal vi have en kapsejlads skole sundby

Mvh. 
Jesper Lorents

Der har i år været mange ansøgere til skure. se hele listen…

Læs mere

Foreningens SejlSikkert ambassadør – Tom Høst – har fået arrangeret et online foredrag om nødkommunikation og brug af SejlSikkert Alarm appen ekslusivt for vores medlemmer. Det bliver onsdag den 17. marts fra kl. 19-21.

Se hele beskrivelsen i kalenderen

Som nogle af vore medlemmer måske har bemærket, har vi i løbet af efteråret og vinteren haft fire mindre olieudslip i havnen. I jule-/nytårsperioden havde vi en oliepøl som, grundet ringe udskiftning af vandet i havnen, flød rundt i havnen i næste tre uger. Disse olieudslip stammer formentlig fra spild i forbindelse med påfyldning af brændstof, eller fra lænsning af sumpen i en af bådene i havnen.

Vi opfordrer derfor alle bådejere med både i vandet til at kontrollere sumpen i deres både, og rense sumpen for eventuel olie, således at olien ikke pumpes overbord i forbindelse med automatisk lænsning af båden.

Hvis der spildes brændstof i forbindelse med påfyldning, opfordrer vi til at melde dette til havnekontoret, så vi ved hvorfra udslippet stammer. Det gør opfølgning og eventuel indsats meget lettere.

På forhånd tak.

Havnekontoret

Der er begyndende forår i luften, og det varer ikke længe før vi kan begynde at klargøre bådene til den kommende sæson.

Der skal både slibes, males og poleres på bådene, hvilket helt naturligt giver en del affald. Vi skal i den forbindelse være opmærksomme på at reglerne for bortskaffelse af affald bliver stadigt strammere, ikke mindst for ”farligt affald” som maling, olie og kemikalier m.v. Det er derfor særdeles vigtigt, at vi alle sorterer vort affald korrekt og anbringer det i de rigtige affaldscontainere – eksempelvis til ”maling”, ”spraydåser”, ”elektronik” eller ”batterier”. 

Læs mere

Årsregnskab 2020 for Sundby Sejlforening er nu revideret af vores revisor og underskrevet af bestyrelsen.

Se Årsregnskab 2020 og alle andre relevante indlæg og dokumenter til generalforsamlingen >>
Oversigten opdateres løbende.

Der indkaldes hermed til  Generalforsamling i Sundby Sejlforening Søndag den 21. marts 2021 kl. 9.00 i klubhuset. 

 Hvis det pga. covid-19 restriktioner ikke vil være muligt at afholde generalforsamlingen i klubhuset på dette tidspunkt vil bestyrelsen se sig nødsaget til at udsætte generalforsamlingen til afholdelse på et snarest muligt tidspunkt. 

Læs mere

Der har atter i år været rigtig mange medlemmer, der har søgt om havneplads. 

Første uddeling af havnepladser / byttepladser er nu fuldendt! Hvis du har søgt og intet hørt, så var du ikke blandt de få heldige.

De ledige pladser var stort set kun pladser med en bredde mellem 1,8 – 2,5 m. Den bredeste plads var på 3,1 m.

Der etableres nye pladser ud for det nedlagte slæbested på Søndre Mole, så der inden sejlsæsonens begyndelse kan uddeles nogle få pladser på op til 3,5 m i bredden. Men det bliver første år kun som lånepladser, da vi skal være sikker på ikke at være låst, hvis der senere kommer en flydebro.

Medlemmer, der ikke skal bruge deres faste havneplads i 2021, opfordres til snarest og senest 31/5 at give besked herom, så deres plads kan uddeles som låneplads. På forhånd tak!

Havneudvalget

Foreningen byder velkommen til:

Gitte Sauerberg
Ronnie Bremer
Anton Sauerberg-Hansen
Jan Skov Otte

Ifølge vedtægterne kan indsigelser indgives indtil 23/02 21 (14 dage fra d.d.)

Se listen over ansøgere til havneplads 2021 herunder. Hvis du mener, at du har søgt rettidigt i perioden 01/12-2020 til 31/1-2021, og ikke kan se dit navn på listen, bedes du tage kontakt til havneudvalget på mail havneudvalg@sundby-sejlforening.dk.
Vi bestræber os på at dele ledige pladser ud i løbet af februar måned og sender kun meddelelse til de heldige ansøgere, der er blevet tildelt plads.

https://sundby-sejlforening.dk/wp-content/uploads/2021/02/ansoegning-havneplads-jan21.pdf

Vh Havneudvalget

Eftersom vi ikke kan regne med at Covid-19 restriktionerne bliver ophævet frem mod fastelavn, er fastelavnsfesten d. 21. februar desværre aflyst.

Arrangementsudvalget 

By & Havn har på vegne af Københavns kommune stillet et forslag om at anlægge en ny halvø ’Lynetteholmen’ i Øresund fra Refshaleøen, øst om Trekroner Fort og næsten helt ud til Middelgrundsfortet. Opfyldningen i Øresund kræver vedtagelse af en anlægslov i Folketinget. 

Læs mere

Foto: Frederik Sivertsen, Sejlsportsligaen

Husk, at det på generalforsamlingen blev besluttet, at det fra 2021 skal koste 1500 kr. pr. sæson at være en del af fællesskabet omkring vores J/70. Så hvis du planlægger at sejle J/70 til næste år, må du gerne give besked til j70@sundby-sejlforening.dk – så vil det blive opkrævet sammen med kontingentet i januar.
Dette gælder ikke de unge, der sejler gennem ungdomsafdelingen.

Hold dig opdateret via SSF’s J/70-gruppe på Facebook >>

J/70-stævner på bedding
I 2021 er der 4 liga-stævner, som vi skal finde mandskaber til: Læs mere

For at mindske faren for Covis-19 smitte, lukke havnekontoret for fysisk besøg indtil videre frem til den 17. januar 2021.

Henvendelser til havnekontoret kan i perioden ske via e-mails til havnen@sundby-sejlforening.dk eller i den normale åbningstid på kontorets telefon: 3258 1424.

Mandag til onsdag og fredag, kl. 12.00-13.00
Torsdag, kl. 15.00-17.00.
Lørdag, søndag samt helligdage: Lukket.

Foreningen byder velkommen til :

Anna Søndergaard, 2300 Kbh. S
Josefine C. B. Christensen, 22 Kbh. N
Jonas Madsen, 2300 Kbh. S
Amaili Damm, 2300 Kbh. S
Nikolai Sørensen, 2300 Kbh. S
Daniel A. Ackermann, 1432 Kbh. K

Ifølge vedtægterne kan indsigelser indgives indtil 28/12 20

2020 har været et vanskeligt år for foreningen og vores medlemmer pga. corona pandemien, og nu lakker året mod enden med nye alvorlige restriktioner. Men det er trods alt lykkedes at gennemføre en sæson. Vi havde færre arrangementer, men vi har kunnet sejle, og vi har kunnet mødes i mindre grupper.

Forhåbentlig vil de nye restriktioner hjælpe til, at der kommer kontrol over covid-19 smittespredningen. En vaccine synes også at være på vej, så vi kan kigge ind i 2021 med en del optimisme.

Vi planlægger at 2021 sæsonen kan starte som normalt til foråret, men vi er selvfølgelig parate til at ændre vores planer for generalforsamlingen og andre arrangementer, hvis myndighederne anbefaler fortsatte restriktioner.

Ligeledes forventer vi, at vi kan åbne Restaurant Sundby Sejl igen til foråret med en ny forpagter ved roret.

Vi takker jer alle for, at I hjælper med til at reducere risikoen for covid-19 smittespredning, ved at følge de anbefalinger som myndighederne og Dansk Sejlunion har udstedt. Pas godt på jer selv og andre i denne juletid!

Jeg vil hermed ønske alle medlemmer og jeres familie en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår!

På bestyrelsens vegne

Claus Brask Thomsen 🎅
SSF Formand

Nu er vintersæsonen over os, og stort set alle både er kommet på land og står sikkert i deres stativer, bortset fra de, som ønsker at forblive i vandet vinteren over.

Læs mere