Den nye vesmole er klar!

Molen er nu færdig istandsat og kan igen benyttes!

Havneudvalget

Pinsemorgen i SSF

Pinsesolen danser i år på Grundlovsdag og det fejrer alle de morgenfriske på klubhusets terrasse. Der serveres rundstykker og ”en lille én”. Morgenkaffen skal man selv sørge for at have med.

Alle medlemmer og gæstesejlere er meget velkomne. 
Af hensyn til bestilling bedes medlemmerne venligst tilmelde sig (navn/medlemsnummer) senest den 2. juni 2022 pr. e-mail til ssf@sundby-sejlforening.dk.

Lotteriet er desværre aflyst i år.

Vel mødt!

Pinsetur 2022 går til Lomma

Fredag den 3. juni til mandag den 6. juni.

Kære alle Sundbysejlere 

Vores traditionsrige Pinsetur, går i år til Lomma og vi har igen fået lov, at låne klubhuset hos Svenska Kryssarklubben Öresundskretsen, som ligger midtvejs inde i åen, til styrbord. Sejl derfor ind i åen. Det er helt uformelt og det handler bare om, at være sammen. 

Adressen er, Höjeågatan 6, 234 33 Lomma, Sverige

Læs hele programmet

Standerhejsning 2022

Standerhejsning 2022
Foto: Flemming Lamberth

Efter flere år med begrænsninger som følge af COVID-19, kunne vi i år endelig holde en ordentlig standerhejsning. Som en ekstra bonus startede vi i år med fælles morgenmad til det godt halvthundrede fremmødte.

Formanden taler
Foto. Flemming Lambeth

Efter morgenmaden holdt formanden traditionen tro tale, der blev afsluttet med kanon salut. Herefter strøg standeren til tops, som symbol på at endnu en sæson, med mange planlagte aktiviteter, er skudt igang.

foto: flemming lamberth

Det hele blev i bedste stil afsluttet med fællessang, skrevet til lejligheden af Lilian, hvorefter der blev råbt et trefoldigt leve for foreningen.

Læs formandens tale her >>

Sidste nyt om Vestmolen

Istandsættelsen af Vestmolen er nu færdigt på den sydlige del. Pladserne til og med B084 kan tages i brug!
Desværre må pladserne B085 til B095 vente et stykke tid endnu og medlemmerne må indtil da benytte grønne pladser. Hvorfor? Cementfabrikken kan først levere efter 15/5! Herefter skal støbningen hærde og der skal laves topkant. Der gives besked, når det er sket.

Med venlig hilsen
Havneudvalget

Standerhejsning den 7. maj 2022

SSF-standeren hejses lørdag den 7. maj og signalerer starten på en ny sæson.

Vi starter med at spise fælles morgenbord fra kl. 09:30 i klubhuset.

Kl. 11:00 hejses årets nye stander med formandens tale, dåb af nye fartøjer og en kanonsalut.

Derefter er foreningen vært for en øl eller vand.

Morgenbordet vil være gratis, da det er finansieret af Amager Øst Lokaludvalgs Frivilligpris som SSF vandt i 2021, men kræver, af hensyn til planlægning og indkøb, tilmelding senest den 3. maj til: ssf@sundby-sejlforening.dk

På gensyn

SSF Bestyrelse

Foreningsdag d. 8. Maj

Vi har brug for dig!

Allerede søndag den 8. maj er der en enestående mulighed for både at bidrage til vedligeholdelse og forskønnelse af vores forening på den allerbedste måde. Det er nemlig den dag årets ”Foreningsdag” afholdes. 

Vi starter med fælles morgenmad kl. 9,00 i Pejsestuen, hvorefter dagens mange opgaver fordeles og vi starter i arbejdshold (lavet efter de fremmødtes ønsker). 

Kl. 13,00 Der servers frokost doneret af midler fra Frivillighedsprisen, som foreningen modtog i 2021. Efter frokosten arbejder vi videre til kl. 16,00.

Hvad synes du, der skal laves i år? Havneudvalget har selvfølgelig mange bud på opgaver, der skal udføres, men dit forslag er måske vigtigere! Det kan jo være noget, som virker irriterende og skæmmende, som ikke er med i planerne. Dine ønsker er derfor også vigtige af hensyn til indkøb af materialer.

Hvis du vil deltage i spisningen, så er det i år absolut nødvendigt, at du tilmelder dig senest tirsdag den 3. maj med dine eventuelle ønsker til: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk  mærket foreningsdag.

På gensyn
Havneudvalget

Arbejdsopgaver til Foreningsdagen den 09 MAJ 2022
Klipning af hække, Opsamling af affald på pladsen, Opsamling af affald på parkeringspladsen, Lugning omkring klubhus/restaurant, Maling af affalds/miljøstationer, Maling af fritidshusets vinduer, bænke mv., Udvendig rengøring ved toiletbygninger nord og syd, Lugning/soignering af moler, Udskiftning af overdækning ved røgerlauget, Maling af afskærmning/plankeværk ved røgerlauget, Fjerne jord bag skure på nordre mole langs kolonihaverne, Rense tagrender på toiletbygning nord og syd, Fjerne trådhegn ved ”DMU sti”, Renovere skoletelt mod vest, Maling af vægge indvendigt i gæstehus, Maling af skurbagsider ud mod nordremole, fjerne overflødige skilte, Idéer fra deltagere.

Aflysning af Bankospil d. 24. april

Foreningens arrangementsleder har af personlige årsager besluttet at udtræde af bestyrelsen og arrangementsudvalget med øjeblikkelig virkning. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke Helle for hendes indsats for SSF i de forløbne 3 år.

Det har ikke væres muligt for bestyrelsen med så kort varsel at finde en anden, der kunne planlægge og stå for bankospillet d. 24. april, og bestyrelsen har derfor besluttet at aflyse det.

Hvis du brænder for at gøre en indsats for SSF eller bare har lyst til at hjælpe med at arrangere nogle af de mange arrangementer, som vi afholder hen over året, så vil jeg opfordre dig til at melde dig til arrangementsudvalget. Ring eller skriv en e-mail til mig eller et andet bestyrelsesmedlem (ssf@sundby-sejlforening.dk), så finder vi ud af det.

Med sejlerhilsen

Claus Brask Thomsen
SSF Formand

Ny Vestmole!

Arbejdet med at etablere den nye spunsvæg ved vestmolen er desværre forsinket og forventes først endeligt afsluttet kort tid før 1. maj.

Vi giver besked, når området igen kan benyttes.

Havneudvalget

Årets ansøgere til skur 2022

anciennitetsdatomedl.nrNavn
01-09-2011556jesper Lorents
26-09-2013875Hans Christian Jensen
07-03-2014830Per Gargas
28-08-2014192Anders Rasmussen
28-08-2014A65Henrik Gorm Hansen
26-04-20161702Peter Kirkegaard
29-09-20161418Nanna Louis-jensen
27-07-20171474Peter Pouplier
02-08-20181760Morten Piper
30-08-20181765Gregers Gjersøe
30-08-20181768Lone Toftgård Gregersen
25-10-20181785Mogens Henrik Sørensen
21-01-20191802Peter Salling Petersen
28-03-20191820Torben Nielsen
25-04-20191827Kristian Lykkemark Andersen
23-05-20191841Anne-Therese Hagen
06-06-20191849Mathias Eli Lyngbæk
06-06-20191843Allan Christensen
01-08-20191872Simon Gerling
01-05-20201948Nikolai Kold
06-08-20201996Knud Werlin Larsen
09-10-20202049Louis Gaetano Volpe
09-04-20212107Frederik Hjelm

Bestået teoriprøve til Duelighedsbevis

Vi er glade for at kunne fortælle, at alle 23 eksaminander til Teori til duelighedsbevis har bestået:

Kasper Sørensen, Frederik Orth Kølbel, Karen Philipp Arvedsen, Anders Nielsen, Dan Nielsen, Niels Hvidtfeldt Rasmussen, Simon Sejer Nielsen, Signe Palm, Henning Nielsen, Søren Vernegren Kirk, Jan Støvhase, Michael Refsing Andersen, Mia Thomsen, Sarah Beckerlee, Per Albrechtsen, Niels Willer, Troels Mortensen, Erik Kjøller Petersen, Cecilie Rørth, Anders Larsen, Thor Mortensen, Josefine C. B. Christensen og Kenneth Ellinghart.

Personerne med kursiv skrift har dermed også erhvervet det endelige duelighedsbevis.

Tillykke til alle.

Indkomne forslag til generalforsamlingen

Der er d.d. ikke modtaget nogen forslag til generalforsamlingen fra medlemmer.

Bestyrelsen stiller ét forslag til generalforsamlingens pkt. 6 ’Behandling af eventuelt indkomne andre forslag’, samt ét forslag til generalforsamlingens pkt. 7 ’Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser’.
Forslagene kan læses her >>

Velkommen til nye medlemmer i februar 2022

Lars Munch Reul2730  Herlev
Jako Kryger Sørensen1428  København K

Ifølge vedtægterne kan der gøres indsigelser indtil d. 23/3 2022 (14 dage fra d.d.)

Er du den nye leder til Sejlerskolen eller Ungdomsafdelingen?

Vil du være en del af Sundby Sejlforenings bestyrelse med ansvar for Sejlerskolen eller Ungdomsafdelingen?

På generalforsamlingen d. 27. marts 2022 skal vi vælge en ny Sejlerskoleleder og en ny Ungdomsleder, så har du lyst og tid til at være en del SSF’s bestyrelse de kommende år, er det nu, du skal melde dig. SSF er inde i en spændende udvikling med mange nye medlemmer og en sund økonomi. 

Sejlerskolen er med et solidt fundament af instruktører og rekord mange elever i gang med at implementere den ny diplomsejlerskoleuddannelse under Dansk Sejlunion.

Ungdomsafdelingen har også stor efterspørgsel fra børn og unge.

Og med de fine faciliter i og omkring DMU er der mulighed for at få et blomstrende miljø til at vokse. Ungdomsmedlemmerne sejler i foreningens fartøjer: Optimist, Zoom8, Feva RS, Yngling samt J/70

Vi opfordrer alle med interesse til at melde sig på banen som kandidat, og skulle du ikke blive valgt ind, er der altid brug for hjælpende hænder.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Læs om Sejlerskolelederens ansvar og opgaver her!

Læs om Ungdomslederens ansvar og opgaver her!

Med sejlerhilsen 
SSF Bestyrelse

Stor fastelavnsfest i SSF

Stor fastelavnsfest i SSF søndag den 06. MARTS kl. 11.00
Tøndeslagning for børn og voksne
Fastelavnsboller og kakaomælk til børnene
Præmier til bedst udklædte
Gratis adgang for børn :
I skal tilmelde jeres børn, så vi ved hvor meget vi skal købe ind senest d.27/02/22 på denne mail:
arrangementsleder@sundby-sejlforening.dk eller
kontoret@sundby-sejlforening.dk
Med sejlerhilsner
Arrangementsudvalget

Molerenovering i foråret

Efter vi i 2020 fik renoveret den vestlige sydside af kanalen, og i 2021 fik etableret et molestykke hvor den nedlagte bedding lå, tager vi her i 2022 fat på renovering af den sydlige del af vestmolen fra mastekranmolen til midterbroen.

Renoveringsarbejdet udføres, ligesom sidst, af Sea Services, og påbegyndes primo februar med forventet afslutning primo april, afhængig af vejrliget.

(mere…)

Bankospil 6/2 aflyst

Kære alle, I denne usikre coronatid har vi besluttet at bankospillet d.06/02/2022 desværre er  aflyst.  
Vi har fundet en ny dato som hedder d. 24/04/2022 – nærmere information følger. 
Vi glæder os til at se jer allesammen. 
Med sejlerhilsner
Arrangementsudvalget

Kajakservice!

Kajakrampe

For at alle vore kajakroere kan dyrke deres sejlads hele året, er der lavet en isætningsplatform ud for Det Maritime Ungdomshus. Platformen kan bruges om vinteren, hvor broerne er taget ind og der ikke er både på deres faste pladser.

Vi håber rigtig mange får fornøjelse af den nye facilitet.

Havneudvalget

‘Gartner-Allan’ er gået bort

Vores æresmedlem ‘Gartner-Allan’ Petersen er efter længere tids sygdom gået bort d. 26. november 2021 i en alder af 82 år. Han blev bisat ved en privat ceremoni og hans aske er spredt ud for SSF’s havn.

Allan blev meldt ind i SSF d. 6. maj 1960. Han passede igennem en menneskealder foreningens grønne arealer. Han brugte det meste af sin fritid på dette arbejde, hvor han nidkært slog græs og fjernede ukrudt. Man så ham altid på foreningens område gående rundt med sin trillebør og sine haveredskaber. Altid venlig, aldrig førende sig frem, men næsten anonym travlt optaget af sine arbejdsopgaver.

I 1993 blev Allan udnævnt til æresmedlem af SSF. Det stoppede dog ikke hans arbejde med foreningens grønne arealer. Det var først, da helbredet ikke længere kunne følge med, at han stoppede.

I de sidste år havde Allan det helbredsmæssigt ikke godt, og han kom sjældent udenfor det plejehjem, hvor han boede, og derfor så vi ham heller ikke i SSF.

SSF har meget at takke Gartner-Allan for. Må han hvile i fred.

Claus Brask Thomsen
SSF Formand

Godt Nytår fra Formanden

Først vil jeg ønske alle medlemmer et rigtig godt nytår! 

Forhåbentlig er I alle kommet godt igennem julen og nytåret i familie og venners gode lag. Vi kommer desværre til at leve med covid-19 lidt længere, men meget tyder på at når foråret kommer, vil vi igen kunne leve normalt, men indtil da må vi følge de forholdsregler, som myndighederne anbefaler. Det går ikke så meget ud over vores foreningsaktiviteter, men Restaurant Sundby Sejl er ramt af restriktionerne mod store selskaber. De holder dog åbent vinteren igennem, og jeg vil da opfordre jer til at besøge restauranten, så der er noget liv i klubhuset.

2022 ser ud til at blive endnu et år med mange aktiviteter for medlemmerne. Foreningen har en god økonomi, bl.a. på grund af den store medlemsfremgang vi har haft, så vi har både mulighed for at fortsætte renoveringen af molerne og igangsætte nye aktiviteter under de forskellige udvalg. I 2021 fik vi netto 85 nye medlemmer, således at vi ved årets udgang nu er 1163 medlemmer.

D. 28. oktober 2023 kan SSF fejre 100 års fødselsdag. På medlemsmødet i oktober blev der diskuteret forskellige forslag til, hvordan vi skal fejre dette, herunder at vi skal fejre jubilæet igennem hele 100 års jubilæumssæsonen, dvs. fra standerhejsning til standernedhalingen. Det blev besluttet at nedsætte et 100 års jubilæumsudvalg, der skal komme med et oplæg til bestyrelsen. Hvis du har lyst til at deltage i dette udvalg, eller har ideer til hvordan vi kan fejre de 100 år, så kontakt snarest formanden.

Der er forskellige medlemsarrangementer planlagt i løbet af vinteren som vi håber at vi kan afholde, og jeg vil opfordre alle til at deltage i disse. Vores mange udvalg dygtiggør sig på kurser og/eller planlægger den kommende sommers mange aktiviteter. Hvis du har lyst til at gøre en indsats i et af disse udvalg eller som træner, instruktør eller hjælper ved aktiviteter, så vil jeg opfordre dig til at tage kontakt til udvalgsformanden og ’melde dig på banen’. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside under fanen KONTORET->Bestyrelsen->Foreningens faste udvalg.

Bestyrelsen er heller ikke gået i vinterhi. I den kommende weekend afholder vi en visionsdag, hvor vi vil begynde arbejdet med at lave en vision for SSF i de næste 5-10 år. Det er spændende at samle alle de gode ideer, der er i foreningen, i en fælles vision. I vil høre nærmere fra bestyrelsen, når der kommer et konkret oplæg ud af vores anstrengelser.

Til slut vil jeg ønske jer alle en god vinter og et godt helbred. Pas godt på hinanden!

Med sejlerhilsen

Claus Brask Thomsen
SSF Formand

Velkommen til den nye pladsmand

Bjarno Sørensen blev ansat som vikar for vores Pladsmand i slutningen af september, og han søgte stillingen som ny Pladsmand, da vi slog stillingen op.

Selvom vi fik mange kvalificerede ansøgere, stod det hurtigt klart for ansættelsesudvalget at Bjarno skulle være vores ny Pladsmand, og bestyrelsen har derfor ansat Bjarno som Pladsmand i SSF.

Vi har været glade for ham i hans tid som vikar og jeg er sikker på at Bjarnos energi, foretagsomhed og venlige væsen vil blive en stor gevinst for SSF. 

Bjarno vil arbejde på fuld tid om sommeren. I perioderne, hvor de fleste både skal i vandet og op fra vandet, vil han desuden arbejde om lørdagen.

I vintermånederne fra d. 1. december til den 31. marts vil Bjarno arbejde på nedsat tid. I denne periode vil han dog normalt kunne træffes på pladsen mandag, onsdag og fredag.

Vi ønsker Bjarno velkommen som vores Pladsmand!

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

Har du ændringer til dine kontaktinformationer?

SSF sender I den kommende uge opkrævninger ud for kontingenter, pladslejer m.v. Vi fakturerer via Mastercard BetalingsService, så det er vigtigt at vi har din rigtige adresse i vores medlemsregister.

Vi opfordrer alle til at tilmelde betalinger fra SSF til BetalingsService i Netbanken, da det er billigere og nemmere for foreningen i stedet for a fremsende girokort.

Hvis du har ændringer til din adresse, tlf. eller mobilnr., e-mailadresse, eller hvis der skal ændres ved dine abonnementer, så kontakt snarest kontoret på kontoret@sundby-sejlforening.dk

På forhånd tak!

Vintersæson i SSF

Det er nu for alvor vintersæson i SSF. Alle både er enten kommet på land, eller ligger på deres vinterplads i vandet. Vinterens skiftende vejrforhold med høj/lavvande, stærk blæst eller kraftigt nedbør påvirker bådene, og mange bådejere udviser godt sømandskab og kikker jævnligt forbi havnen for at sikre sig at deres båd er i orden. 

Men det er desværre ikke alle bådejere, der er lige opmærksomme på at båden skal tilses med jævne (hyppige) mellemrum – også i vintersæsonen – for at sikre at stativ, presenning, surringer og/eller fortøjninger m.v. er OK. Alle bådejere opfordres derfor til løbende at inspicere deres båd, også om læ, og foretage de nødvendige tiltag, som sikrer at båden kommer vel igennem vintersæsonen, uanset om båden er på land eller i vandet.

De bedste sejlerhilsener

Havnechefen

Skurtildeling 2021

2021 har været et kompliceret år mht. skurtildelinger, da en del af de tilbagekøbte skure har været i meget dårlig stand, og mangler og dårlig vedligeholdelse har måtte udbedres, før de kunne formidles videre til de nye ejere efter ekspektancelisten.

Herudover har foreningen fået bygget 7 nye enkeltskure under eksisterende tag på nordre plads, og et antal dobbeltskure er blevet ombygget til enkeltskure.

Prisen på et skur der er i OK stand er af bestyrelsen sat op til 3.000 kr. for et enkeltskur og 6.000 kr. for et dobbeltskur.

I alt 23 skure inklusiv 7 nye skure er blevet tildelt i 2021.

Se listen over de tildelte skure her.

Med sejlerhilsen
SSF Havneudvalg

Moleprojekt

I midten af januar 2022 vil molen på strækningen mellem mastekranen og den nedlagte bedding istandsættes. Hvis bestyrelsen skønner, at der er midler til det, så vil det også gælde strækningen til midterbroen.

Alle der har båden liggende her for vinteren kan derfor forvente en henvendelse om, at båden i en kortere periode skal flyttes til en anden grøn plads. Hvis det ikke kan lade sig gøre, da at sejle båden til en anden havn.

Havneudvalget     

Årets juletræsfest er aflyst

Vi ser os desværre nødsaget til at aflyse børnenes juletræsfest i år. Vi kommer stærkt igen med et nyt koncept i 2022…

Venlig hilsen 
Arrangementsudvalget

Nye kontortider på havnekontoret

For at være mere tilgængelig for vore medlemmer, så ændres havnekontorets åbningstider fra 1. januar 2022.

De nye kontortider for Havnekontoret bliver:  
Mandag, onsdag og fredag kl. 8,00 – 9,00 
Tirsdag og torsdag kl. 16-17

Havneudvalget

Amager Øst Lokaludvalg overrækker Frivilligprisen 2021 til SSF

Frivilligprisen 2021

Ved en lille ceremoni d. 25/11 fik SSF overrakt Amager Øst Lokaludvalgs Frivilligpris 2021. Det var samtidig tiende gang at prisen blev uddelt, og med prisen fulgte 25.000kr og for første gang – en fin glasmosaik af kunstneren Pia Mortensen.

Begrundelsen for valget af SSF kan læses herunder:

(mere…)

VHF/SRC kursus 2022 hos Sundby Sejlforening

Weekendkursus den 19. & 20. Februar 2022 fra kl. 09.00 – ca. 14.30

Et VHF/SRC certifikat er lovpligtigt såfremt man ønsker at benytte en VHF radio ombord på sin båd! Nu har du chancen for at få dit certifikat hos Sundby Sejlforening i samarbejde med VHF Skolen i Ballerup.

(mere…)

Velkommen til nye medlemmer i sep/okt 21

Maria Thastum2300  København S
Ulla Stuart2300  København S
Dimitris Moidinis2610  Rødovre
Lærke Havbløkke Tomassen2300  København S
Felix Havbløkke Tomassen2300  København S
Dorthe M. Hansen2200  København N
Philip Ejlev Eisen2200  København N
Sara Braunstein2300  København S
Anne-Marie Fogelstrøm2300  København S
Niels Fogelstrøm2300  København S
Jeppe Nybroe2100  København Ø
Gunhild Jørgensen1420  København K
Cecilie Westergaard2300  København S
Martin Frøstrup2300  København S
David Ravn Senderovitz2300  København S
Karin Elsbudottir2300  København S
Louise Stryhn Borg2300  København S
Christopher Xia Shing Zee2300  København S
Malte Jarlgaad Hansen2000  Frederiksberg
Lars Emil Kragh2450  København SV
Anders Holm2300  København S
Marc Somers2300  København S
Lene Reinholdt Jensen2300  København S

Ifølge vedtægterne kan der gøres indsigelser indtil d. 28/11 (14 dage fra d.d.)

Sundby Sejlforening vinder årets frivilligpris

For tiende år uddeler Amager Øst Lokaludvalg årets frivilligpris til en forening, der har udmærket sig for frivilligt arbejde. I jubilæumsåret blev det Sundby Sejlforening, der fik prisen for snart 100 års arbejde med sejlsport ved Amager Strand.
SSF var indstillet fra flere sider, og det blev i indstillingerne fremhævet, at de frivillige spiller en afgørende rolle i alt fra bestyrelsesarbejde over sejlerskole og til afvikling af stævner.

Læs artiklen fra Amagerøstlokaludvalg her >>

Lokalt hold fra Sundby Sejlforening vinder DM 2021

En reportage fra DEN 840 vinder af Dm i Sundby Sejlforening d. 9.-11. oktober.

Sundby Sejlforening var endnu en gang vært for et DM – denne gang i sportsbådsklassen Melges 24. 

(mere…)

Sundby Sejlforening søger ny Pladsmand m/k

Sundby Sejlforening er en fremgangsrig forening med mere end 1.100 aktive medlemmer og egen privat havn med offentlig adgang, beliggende på lejet område tæt ved det nyudviklede område Amager Øst. Vi søger nu en Pladsmand m/k til at udføre arbejde på foreningens område samt servicering af foreningens medlemmer og gæster.

Vi har valgt at annoncere stillingen på Jobindex.dk som ”Havneassistent/Pladsmand m/k” for at skabe interesse for stillingen og få flere ansøgere.

Sundby Sejlforening søger snarest muligt en ny Pladsmand m/k. Har du et brændende ønske om at holde foreningens havn, plads, bygninger og materiel i en ordentlig stand, samt at sætte service overfor medlemmer, brugere og gæstesejlere i højsædet, og kan du indgå i en foreningsledet organisation, hvor service og mindre reparationer/vedligeholdelse/oprydning/rengøring er en del af dagligdagen, så hører vi gerne fra dig.

Sundby Sejlforening har en lang historie (stiftet i 1923), men vi oplever i disse år en kraftig vækst både i antal medlemmer og i aktiviteter; bl.a. står vi overfor en række molerenoveringsprojekter.

Sundby Sejlforenings Havn har 315 bådpladser i vandet, ca. 75 joller og trailerbåde på land samt ca. 1000 gæstesejlere om året.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

Fin afslutning på en god sæson

75 medlemmer var mødt op for at fejre afslutning på endnu en god sæson i SSF. Traditionen tro med tale fra formanden, sang og salut. Tak til Lillian Green for den fine sang.

Læs hele formandens talen her >>

I år stod juniorerne Hannah og Amalie for nedhalingen.

Noter fra medlemsmødet d. 7 oktober

D. 7. oktober blev der afholdt medlemsmøde i SSF hvor ca. 50 medlemmer deltog.

Udover kommentarer og spørgsmål fra de fremmødte medlemmer, blev der diskuteret nogle emner som bestyrelsen gerne ville høre medlemmernes holdninger til.

Emnerne var bl.a. 

 • Vision for SSF; ideer, ønsker og forbehold til hvilke muligheder du ser i de næste 5 – 10 år for SSF
 • Hvordan kan vi styrke aktiviteterne i Ungdomsafdelingen, Kapsejladsafdelingen og Sejlerskolen
 • Hvordan skal vi fejre 100års jubilæet i 2023?

Under det første punkt blev det bl.a. diskuteret hvorvidt SSF skulle involvere sig i et projekt omkring ’Ny Prøvestens Lystbådehavn’. Derudover blev der snakket om bedre faciliteter for gæstesejlere, Halvtag til lange master og fondssøgning.

Under det andet punkt blev der bl.a. diskuteret hvordan der kunne tiltrækkes flere hjælpere til ungdomsafdelingen. Mangel på både i sejlerskolen. Problemer med ansvar for vedligeholdelse af delebådene samt ønsker om flere aktive kvinder i foreningen.

Bestyrelsen informerede om at man vil anskaffe endnu en J/70 til næste sæson.

Med hensyn til fejringen af 100års jubilæet var der mange idéer, fra nye toiletbygninger, kapsejlads og fest til en 100års sæson.

Efter diskussion af de ovennævnte emner, blev der også tid til spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte medlemmer bl.a.:

 • Forslag om etablering af Teleslynge-anlæg i klubhuset. 
 • Spørgsmål til likviditeten i i år og næste år.
 • Spørgsmål til beskæring af træer og buske på søndre mole.
 • Hvad gør vi med de misligholdte både der fylder i havnen?

Diskussionerne var som altid i SSF livlige, og vidner om at vi har en levende forening med engagerede medlemmer.

Standernedhaling og Afriggergilde lørdag d. 30. oktober

Det er nu blevet den tid på året, hvor dagene bliver kortere & temperaturen mærkbart lavere, master rigges af & bæres i skuret, græsset studses på vinterpladserne og enkelte både står allerede i stativ.

Lørdag den 30. oktober 2021 haler vi standeren ned!

Klokken 17 ved flagmasten foran klubhuset
Formanden siger tak for sæsonen, hvorefter standeren stryges og samtidigt skyder kanonlauget sæsonen af. Efter et SSF-leve giver foreningen et glas vin, en vand eller en øl.

Klokken 18 i Restaurant Sundby Sejl
Afriggergilde med middag og efterfølgende dans til levende musik i klubhuset

Menu
Menuen bestående af hovedret, dessert og kaffe.
Til middagen serveres ½ fl. vin eller 3 fl. øl/vand pr. person.

Efter maden spiller ”Stop en halv” op til dans.

Klokken 02:00
Festen slutter.

Sådan kommer du med
Som noget nyt vil salg af billetter til Afriggergildet med middag og dans  foregå direkte hos SSF.
Du kan tilmelde dig ved senest d. 25/10 at indbetale kr. 200,00 pr. person til: MobilePay: 31583  
Skriv i kommentarfeltet:  Medlemsnr., navn(e), AFRIGGERGILDE

Ved spørgsmål kontakt Joan på ssf@sundby-sejlforening.dk

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer. 
NB Der er plads til 150 deltagere ved middagen, og billetter sælges efter ’først til mølle’ princippet!

Med venlig hilsen
SSF Arrangementsudvalg

Medlemsmøde d. 7. oktober

Torsdag den 7. oktober kl. 19:00-21:00, mødes SSF’s medlemmer og bestyrelse i klubhusets Store Sal. 

SSF Kontoret holder derfor ekstraordinært lukket torsdag d. 7. oktober!

Ifm. medlemsmødet har Restaurant Sundby Sejl følgende medlemstilbud:

’Dagens ret + 1 øl/vand’ for 100,00 kr. Tilbuddet serveres i tidsrummet kl. 17:00 til 18:30.

Reservation hos restauranten er nødvendigt senest tirsdag d. 5. oktober.

Mødet vil blive afholdt iht. de anbefalinger som myndighederne har givet mht. covid-19, og bestyrelsen opfordrer alle til at overholde disse anbefalinger ved f.eks. at undgå fysisk kontakt, at holde afstand, brug af håndsprit, m.m.

På medlemsmødet er der i modsætning til på generalforsamlingen tid til at gå i dybden med de emner man ønsker at diskutere. Medlemsmødet kan ikke formelt beslutte noget, men de synspunkter der fremsættes og styrken af støtten til synspunkterne indgår som et vigtigt input til bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen ønsker at høre medlemmerne holdning til følgende emner:

 • I 2016 lavede en gruppe medlemmer et idekatalog over, hvordan de så SSF kunne udvikle sig i fremtiden. Mange af deres visioner er allerede blevet nået, så bestyrelsen vil i løbet af vinteren holde en visionsdag, hvor vi i bestyrelsen vil arbejde med visioner på alle foreningens områder.

Kom med dine ideer, ønsker og forbehold til hvilke muligheder du ser i de næste 5-10 år for SSF.

 • Bestyrelsen ønsker på kort sigt at styrke aktiviteterne i Ungdomsafdelingen, Kapsejladsafdelingen og i Sejlerskolen f.eks. med anskaffelse af nyt materiel og bedre udnyttelse af det nuværende materiel.

Kom med dine input og giv din mening, ønsker og forbehold til kende, f.eks.:

 • Ideer til hvordan vi får flere instruktører, trænere, hjælpere
 • Ideer til finansiering
 • Vil du hjælpe med i et sponsorudvalg?
 • Ideer til nye aktiviteter

Alle medlemmer opfordres til udtrykke deres ønsker til nye aktiviteter og brugen af vores faciliteter, så vi fortsat kan udvikle vores dejlige forening og havn.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

24-09-2021

Vikar for pladsmanden

Foreningen har ansat Bjarno Sørensen som vikar på pladsen. Bjarno vil under ledelse af Erik, vores Havnechef, være at finde på pladsen i perioden fra den 27. september til den 30. november 2021.

Bjarno vil arbejde fuld tid (37 timer/uge). Den daglige normale arbejdstid er placeret fra mandag til fredag i tidsrummet kl. 08:00 – 18:00 og lørdage i lige uger (til og med uge 44) kl. 09:00-13:00. Bjarno vil umiddelbart holde fri om onsdagen.

Bjarnos primære opgaver er praktiske gøremål på havn og plads, herunder oprydning, opsamling af skrald, mindre reparationer, pasning af de grønne arealer i samarbejde med frivillige og tjek af toiletbygninger og udvendige toiletter i klubhuset (herrer og damer alle steder) for håndklædepapir, toiletpapir, sæbe og evt. andre mangler.

Desuden vil Bjarno passe havnekontoret i åbningstiden under Eriks ferie i uge 41 og 45.

Bestyrelsen ønsker Bjarno velkommen til Sundby Sejlforening og til vores havn.

Hvis du oplever, at noget er i uorden på havn og plads, skal du henvende dig til Erik på Havnekontoret (mobil 30621405) eller sende en e-mail til havnen@sundby-sejlforening.dk.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

27-09-2021

Årets SSF’er 2021

Traditionelt har vi ved afriggergildet uddelt en pokal til ’Årets SSF’er’. Årets SSF’er et medlem, der har lavet et stort og uegennyttigt arbejde for vor forening. Bestyrelsen synes, at der er mange, unge som gamle, der gør et rigtig godt stykke arbejde for SSF, og som har været i betragtning som Årets SSF’er 2021’.

I den sidste årrække har vi givet pokalen til én eller flere medlemmer, der igennem mange år har tjent klubben og derved fortjent hæderen. I år har vi kigget en anden vej, da vi traf vores valg, for at sætte fokus på vores ungdomsarbejde.

Årets SSF’er er en ung gut fra ungdomsafdelingen. Han er en del af vores Youngsters Team og har også deltaget på andre af vores hold i sejlsportsligaen. Han har bestået førerprøven i år og meldt sig klar til at instruere nye sejlere fra næste sæson. Han har været hjælper på vandet ved vores DM-stævner i år. Men ikke mindst tildeles han titlen, fordi han med sit gode humør, sin store energi (og mange kræfter) og sit altid positive væsen rager op som en rollemodel i ungdomsafdelingen. Vort håb er at vi med dette valg af Årets SSF’er vil sætte fokus på det store arbejde der udføres i ungdomsafdelingen, og at det vil inspirere andre til at være aktive i ungdomsafdelingen, både børn, unge og voksne.

Tillykke til ’Årets SSF’er 2021’: Hjalmar Elmegaard 

Tirsdagssejlads starter tidligere

Det mørke efterår trænger sig på, og tirsdagssejlerne har derfor – efter en hurtig afstemning i Facebook-gruppen – besluttet at fremrykke starttidspunktet for de sidste to tirsdage i år.

17:30 Skippermøde ved Mastekranen / banetavlen.
18:00 Start.

Vi ses til “Tirsdags-VM”!

Velkommen til nye medlemmer i August 2021

Emil Lund T Christensen2200  København N
Niels Willler2300  København S
Pernille Rørth2300  København S
Cecilie Rørth2300  København S
John Schmidt2300  København S
Morten Tellefsen2300  København S
Vibeke N Andersen2300  København S
Dorthe Duus Nielsen2300  København S
Morten Duus Nielsen2300  København S
Olmo Ahlmann2300  København S
Flemming Andersen2300  København S
Alex Møller26135 Landskrona
John Kenny Rasmussen1620  København V
Oliver Kjærsgaard2300  København S
Birgit Helle Martens2300  København S
Nicklas Martens2300  København S
Maria Martens2300  København S
Bo Landgreen-Petersen2200  København N
Rasmus Lyhne2300  København S
Thomas Mikkelsen2300  København S
Marianne G. Frøstrup2300  København S
Anders Kristiansen2300  København S
Bo Laksafoss Holbek2300  København S
Josefine Kampmann1623  København V
Hans Christian Jeppesen2300  København S
Gabriele Albani2100  København Ø
Mayada Magdi Mohamadani2200  København N
Neel Bodholdt2300  København S
Lotte Boas2300  København S
Jeppe Tuxen2500  Valby
Jannik Nisted Nipper1904  Frederiksberg C
Pamela Nørgaard2720  Vanløse
Mia Høyland- McMahon2100  København Ø

Ifølge vedtægterne kan der gøres indsigelser indtil d. 27/9 (14 dage fra d.d.)

Vores pladsmand stopper

Vores pladsmand Jon Høgsted Hansson har valgt at opsige sin stilling hos SSF, således at han stopper med udgangen af september måned. Han vil dog afvikle noget restferie, inden han stopper.

Bestyrelsen takker Jon for hans indsats for Sundby Sejlforening og ønsker God Vind fremover.

Med sejlerhilsen

SSF Bestyrelse

Parkering

Der er nu opsat nye skilte på parkeringspladsen, så det er tydeligt, at det er en privat parkeringsplads. Der vil laves stikprøver på, om det kun er medlemmer, som parkerer på pladsen i tidsrummet kl. 22,00 – 08,00. Altså om natten! 

Hvad skal du gøre, hvis du benytter pladsen i det tidsrum? Du skal blot lægge en seddel i forruden med dit medlemsnummer og navn, så bliver du ikke politianmeldt.

Brug derfor altid trygt parkeringspladsen for du må jo ikke holde på havnepladsen.

I vort reglement for PLADSEN i §1 står: ”…Al motorkørsel og parkering uden tilladelse på havnepladsen er forbudt. Ærindekørsel er tilladt. Ved kørsel på havnepladsen skal vises størst muligt hensyn til fartøjer under klargøring. Cykler og knallerter skal henstilles på de af bestyrelsen anviste pladser. Hvis de henstilles udenfor disse, kan de fjernes uden ansvar……”

I sommerperioden er der dog mulighed for – efter aftale med Havnechefen – at parkere på området, hvor den nedlagte bedding var.

Havneudvalget

Fiskekonkurrence 25. september

Så afholder SSF’s lystfiskerlaug igen fiskekonkurrence med flotte præmier fra vores sponsorer…

læs hele programmet her

Saltholm Rundt, søndag 22. august.

Søndag d. 22. august sejler vi Saltholm Rundt.

Vi mødes kl. 10:00 ved mastekranen på Søndre, hvor detaljer og info om dagens tur udleveres.

Start kl. 10:30 fra SSF Startlinjen (mellem den store røde kuglebøje ud for badeanstalten Helgoland og yderste molehoved på “spøgelseshavnen” lige overfor). Mål samme sted.

Vi håber på en dejlig tur, og stort fremmøde. Der er bestilt smukt, højt vejr. Det bliver super.

På vegne af Tirsdagssejlerne
Jens C. Andersen, “Abbey”

Havnepladser 2021

Årets uddeling af pladser i havnen er nu afsluttet. På oversigten kan det ses, at der i år er uddelt 67 pladser i form af fastepladser, byttepladser og lånepladser. Det er rigtig mange medlemmer, der nu har en sæson, hvor deres fartøj kan være i havnen på deres ”egen” plads.

Desværre er der jo også næsten lige så mange, der må håbe på, at der til næste år bliver en plads til dem.

Husk at alle med låneplads og ansøgere, der ikke fik en plads i år, skal søge igen i december / januar.

Hilsen Havneudvalget

Liste over tildelte havnepladser

Kom til kapsejladsmøde d. 12/8

Kære alle sejlere og frivillige

Tak for den store opbakning til DM for Nordisk Folkebaad, Det er væltet ind med positive tilbagemeldinger. Dejligt at vi i Sundby kan lave store stævner.

Vi går nu ind i planlægningen af de næste stævner og kapsejladser i august, september og oktober. Derfor indkaldes til møde for alle der er interesseret kapsejlads i Sundby.

 • Vi har fået et folkebådsfelt i SSF, her er det aftalt at lægge bane ud om tirsdagen, startende fra d.24/8.
 • Vi har WOW stævne d. 18-19/9 
 • DM for melges 24. d.8-10/10.

Til disse stævner, er der brug for frivillige til rib´s, morgenmad, banemærker…..

Vi har fået flere henvendelser fra medlemmer der gerne vil sejle J/70, så vi skal se om vi kan lave et nyt hold.

Så hvis du vil hjælpe eller skal sejle, så kom til mødet d.12/8 kl 19.00 i klubhuset

Håber at se så mange så muligt.

Hvis du ikke har mulighed for at komme til mødet, men gerne vil give en hånd med så send en mail til kapsejlads@sundby-sejlforening.dkher skriver du hvilke stævner du har mulighed for hjælpe

Kapsejladsudvalget.

Så blev det endelig Skt. Hans

Med lettede restriktioner blev det atter muligt at holde den traditionsrige midsommerfejring med sang, musik og båltale af formanden.

Læs formandens tale

Ny kode til toiletterne på nordre og søndre mole

Medio juli ændres koderne på toiletterne. Gæstesejlere får koden på kvitteringen for havnepenge.

Husk at henvise gæster til toiletter i klubhuset. Hvis det er en ”hastesag”, så åben til et toilet (uden bad!) uden at vores besøgende ser koden!

(mere…)

Vinter i SSF!

Sundby Sejlforening har atter haft et fantastisk år, hvor vi igen har fået mange nye medlemmer. Velkommen til alle, der selvfølgelig skal have det bedst mulige ud af deres medlemskab.

Vores succes betyder selvfølgelig også mere pres på vores tilbud!

Her drejer det sig alene om vores landpladser.

(mere…)

Stærk strøm udfordrede deltagerne i fiskekonkurrencen

12 både med 30 raske lystfiskere meldte sig til start i årets første fiskekonkurrence i SSF-regi. Konkurrencen løb af stablen den 19. juni 2021.

Der var sædvanen tro kø ved håndvasken på Prampladsen på nordre mole…
(mere…)

SSF’s klublokaler er igen åbne for medlemmer

Bestyrelsen for SSF følger de anbefalinger, som vi modtager fra DIF og Dansk Sejlunion. Af meddelelse fra Dansk Sejlunion kan læses, at vores foreningslokaler, dvs. Skipperstuen, Fritidshuset, Medlems- og gæstehuset (’Kajakhuset’) og Saltsø Pavillonen nu også må benyttes til socialt samvær og anden ukontrolleret brug. 

Vi må afholde foreningsarrangementer indendørs med op til 100 deltagere, så længe den ansvarlige for arrangementet kontrollerer at alle har et gyldigt coronapas, og at der er min 2 m2 gulvplads pr. deltager. 

’Stuerne’ i Fritidshuset er ca. 50 m2, så der må være max 25 deltagere til f.eks. seniorernes onsdagsfrokost eller tilsvarende officielle arrangementer. Husk at der kun er adgang med et gyldigt coronapas! 

(mere…)

Nyt om DM for Nordisk Folkebåd 1-3 juli

Der er nu 14 dage til stævnet i Sundby, og planlægningen skrider fremad.
Der er Pt. 33 tilmeldte både, hvilket giver omtrent 100 deltagere.

Her lidt info om det praktiske:
Stævnedeltagerne skal ligge på Søndre mole mellem plads 38 og 67. Der er sendt mail ud til de berørte pladslejere om at søge andre pladser i havnen i perioden 30/06-04/07. Vi skal prøve at være behjælpelige med alternative pladser.
Der er også taget kontakt til de medlemmer, der skifter rundt mellem de grønne pladser om at de skal flytte til andre havne i perioden 27/6-04/07.

(mere…)

Mastekranen virker igen!

Vi har i weekenden haft et nedbrud på mastekranen ved søndre mole, til gene for en del bådejere, som havde planlagt at sætte mast på deres båd i weekenden.

Nedbruddet skyldtes at nødstoppet på fjernbetjeningen var gået i stykker – formentlig ved tab af fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen er nu udskiftet (og indkodet), og mastekranen virker igen 😊

(mere…)

Sankt Hans aften i SSF

Onsdag den 23. juni, fejrer vi, som vi plejer i Sundby Sejlforening, Sankt Hans ved Det Maritime Ungdomshus på Nordre mole med grill, musik og bål.
Grillen bliver tændt ved atten-tiden.
Tag din madkurv med og kom og nyd stemningen og udsigten.
Der bliver holdt båltale kl.ca. 20.50
og bålet tændes kl. ca. 21.00

Arrangementsudvalget

Mere om DM for Folkebåde

Forberedelserne til DM for Folkebåde fortsætter. Det er et stort arbejde at arrangere et DM, og der bliver arbejdet meget bag kulisserne for at vi kan være klar til den 01 JUL.

Nogle bådejere med plads på søndre mole har allerede meddelt, at de gerne flytter deres båd for at give plads til de gæstende folkebåde. Der skal lyde en stor tak denne opbakning til arrangementet.

(mere…)

Årsmærker 2021 – Sidste chance for udlevering

Alle fartøjer hjemmehørende i SSF skal senest d. 1. juni have påsat et ’2021 SSF Årsmærke’. Det gælder fartøjer i havnen såvel som på land inkl. vinterpladslejere, kajakker, skydepramme, SUB’er, slæbejoller m.v. Ligeledes skal alle trailere og jollevogne have påsat et årsmærke.

Det er nu sidste chance til at få afhentet dit/dine årsmærker og få dem sat på fartøjet/traileren. I slutningen af juni vil havneudvalget notere alle fartøjer/trailere uden et 2021 årsmærke og ejerne vil derefter iht. SSF Reglement for Havnen §7 blive faktureret et gebyr på 600,00 kr. for manglende årsmærke.

Årsmærkerne kan afhentes på Havnekontoret (til og med d. 18/6):

Mandag, tirsdag, onsdag, fredag    kl. 12:00 – 13:00
Torsdag                                                  kl. 15:00 – 17:00

eller

Årsmærkerne kan afhentes i Skipperstuen (dørsalg):

Torsdag d. 10/6,             kl. 19.00 – 20.30
Torsdag d. 17/6,             kl. 19.00 – 20.30

Her vil der også være mulighed for køb fra butikken (kasketter, bluser, frihavnsmærker, standere m.m.)

Husk du skal have betalt dit kontingent, pladsleje m.v. samt din ansvarsforsikring for at få udleveret årsmærke(r) 😊

Med sejlerhilsen
SSF Havneudvalg

Eskadre sejlads til Københavns Havn d. 12. juni

Kom og vær med til en sjov dag på vandet, hvor vi alle, motorbåde såvel som sejlbåde, i samlet trop viser vores SSF stander i et arrangement for alle sejlklubber imellem Køge og Gilleleje.

Sidste år deltog ca. 500 både og vi håber, at der kommer flere i år.

Der er afgang fra SSF’s havn kl. 11:15, men vi samles udenfor Helgoland, således at vi i samlet flok og med ’Bollen’ som forreste båd afsejler fra den store orange ’tirsdagssejladsbøje’ kl. 11:30.

Det vil være flot, hvis vi kan ankomme til Københavns Havn i en lang række. 😊

(mere…)

Prøvetur med ’Flyvefisken’

Sundby Sejlforening er medlem af ’Foreningen Fugl og Fisk af 2019’, der ejer motorbåden ’Flyvefisken’. Denne har plads på nordre østmole lige ud for DMU.

SSF’s medlemmer har derfor mulighed for at booke ture med ’Flyvefisken’ til medlemspris, men nu holder ’Fugl og Fisk’ i samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg et ”Vild med Vand” arrangement

Lørdag d. 12. juni 2021

Her vil der være mulighed for at få en gratis prøvetur med delebåden Flyvefisken – med fiskestang. Men du skal tilmelde dig.

(mere…)

Husk at skifte skiltet til grøn…

Sommeren er nu for alvor over os, og det er for mange medlemmers vedkommende tid at drage på sommertogt af kortere eller længere varighed.

Mens vore egne medlemmer er ude af havnen lejer vi de ledige pladser ud til både gæstesejlere og egne medlemmer uden plads, til glæde for såvel de gæstende både og SSF’s økonomi. For at gøre det lettere at udnytte de ledige pladser, og samtidig sikre at pladserne ikke er optaget, når de faste brugere vender tilbage til SSF, foreskriver vort reglement at pladsens skilt skal skiftes til grøn når pladsen forlades mere end en dag, og markeres med hjemkomstdato. Det er altid muligt at ringe til havnechefen et par dage før hjemkomst, og anmode om at pladsskiltet skiftes til rød.

Havnepladser, der observeres ledige mere end en dag, uden at være mærket med en hjemkomstdato, vil få pladsskiltet skiftet til grøn.

God sommertur til alle, som drager ud på togt 😊

De bedste sejlerhilsener

Havnekontoret

Fiskekonkurrence med flotte præmier

Sundby Sejlforening afholder fiskekonkurrence 19. juni 2021

Deltagerpris kr. 50 pr. person. Registrering og betaling på skippermødet – kontant eller MobilePay.

Konkurrencen er arrangeret af SSF’s Lystfiskerlaug. Har du spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Tony Olsen på tlf. 4050 9801.

(mere…)

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær
Generalforsamling i Sundby Sejlforening

Mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 11, 2300 København S.

Grundet fortsatte covid-19 restriktioner er det ikke muligt at afholde generalforsamlingen i klubhuset uden en deltagerbegrænsning, hvorfor bestyrelsen ser sig nødsaget til at afholde generalforsamlingen uden for foreningens område.

Alle deltagere skal have et gyldigt coronapas. Medlemmer, der møder op uden et gyldigt coronapas, er vi efter krav fra myndighederne desværre nødsaget til at nægte adgang til generalforsamlingen.

SE DAGSORDEN M.M.

Pinsemorgen i SSF

I år holder vi pinsemorgen på terrassen ved restauranten.  Da der stadig er forsamlingsforbud, er der lagt tilmeldingslister i restauranten. Der er lagt lister til 75 personer indtil videre.

Sejlforeningen gør opmærksom på at der stadig er forsamlingsloft på højst 100 personerudendørs, inkl. Arrangører og køkkenpersonale.

Hvis vejrguderne driller, vil arrangementer bliver flyttet indendørs, og her er kun adgang med mundbind/visir/coronapas/negativ test osv. Og her er forsamlingsloftet så på højst 50 personer, alle inklusiv.

Vi glæder os til at se jer allesammen

Arrangementudvalget

SSF Kontoret holder igen åbent

Myndighederne har lempet corona restriktionerne, så der er igen åbent for fysisk adgang i SSF Kontor åbningstiden den første og sidste torsdag i måneden kl. 19:00 til 20:30..

Kun adgang med gyldigt coronapas iht. krav fra myndighederne!

Der er åbent to gange inden sommerferien i juli måned, dvs. d. 3. juni og d. 24. juni.

I kontortiden er det muligt at blive meldt ind i Sundby Sejlforening, og desuden træffes Formand, havneudvalg og kontorets personale for diverse spørgsmål og køb af standere m.m.

SSF Bestyrelse

En ny sæson er skudt igang!

Så blev det endelig tid til standerhejsning.
Solen skinnede og der var stort fremmøde ( indenfor det tilladte antal).

Se Formandens tale:

Eller læs den her >>

Nu er det tid at sætte bådene i vandet

På trods af det kolde vejr i april måned er det alligevel lykkes for en hel del bådejere at få deres båd klargjort og søsat, og bådene begynder nu at fylde godt op i havnen.

Fartøjer med plads i havnen skal være søsat senest den 1. juni. I modsat fald skal medlemmet iht. SSF Reglement for Havnen inden denne dato skriftligt meddele havneudvalget, hvornår søsætning finder sted. Dette kan ske via en e-mail til havnen@sundby-sejlforening.dk

Havneudvalget og havnekontoret vil dog opfordre til, at du allerede nu giver besked, hvis du ikke kommer i vandet i år, således at SSF kan disponere over de ledige pladser til de mange medlemmer, der står på venteliste til en låneplads for den kommende sæson.

Husk også at der efter søsætning skal ryddes op på landpladsen, og hvis bådstativet/bukkene efterlades på pladsen, skal det/de mærkes tydeligt med ejerens medlemsnummer og fartøjets navn – og gerne også telefonnr. Bukke og klodser skal samles i den inderste ende af pladsen, og stiger skal fastlåses til bådstativet eller en buk. 

(mere…)

Årsmærker 2021

Nu er det atter ved at være tid til at afhente og påsætte årsmærker på både, trailere og kajakker m.v.

Årsmærkerne kan afhentes i Skipperstuen (dørsalg) :
Søndag 2/5,           kl. 11.00 – 12.00
Lørdag 8/5             kl. 10.00 – 12.00
Søndag 9/5            kl. 10.00 – 12.00

Der vil være mulighed for køb fra butikken (kasketter, bluser, frihavnsmærker, stander m.m)

eller på havnekontoret:
Mandag, tirsdag, onsdag, fredag       kl. 12.00 – 13.00
Torsdag                                                   kl. 15.00 – 17.00

Husk du skal have betalt dit kontingent og pladsleje m.v. for at få udleveret årsmærke(r) 😊

Med venlig hilsen

Havnechefen og Kontoret

Restaurant Sundby Sejl åbner d. 14. maj 2021

Bestyrelsen har den store glæde at byde Jørgen Michelsen velkommen som forpagter af Restaurant Sundby Sejl.

Forpagter Jørgen Michelsen

Jørgen og hans team har brugt tiden siden påske til at sætte køkken og restaurant i fin stand, således at Restaurant Sundby Sejl, om myndighederne tillader det, kan åbne i nyrestaurerede lokaler fredag d. 14. maj 2021.

(mere…)

Standerhejsning d. 1. maj 2021

Standerhejsning til 2021 sæsonen foretages lørdag d. 1. maj kl. 11:00

Standerhejsning

Lempelserne i forsamlingsforbuddet har gjort, at vi i år kan afholde en ’rigtig’ standerhejsning ved flagstangen foran klubhuset, dog med den begrænsning at der max. må være 50 deltagere samlet.

Det er dejligt at vi igen kan mødes, men pga. covid-19 restriktionerne er morgenmaden kl. 09:30 dog aflyst!

Vi kan synge en sang og formanden vil holde sin tale før standeren går til tops til en kanonsalut fra kanonlauget.

Vi beder alle om at respektere forsamlingsforbuddets max. grænse på 50 deltagere, så hvis vi allerede er lige ved 50 forsamlet, beder vi om forståelse, for at du skal holde dig på afstand af arrangementet foran klubhuset.

Sejlbåde i havnen opfordres til at flage med signalflag fra top for at markere, at det er en festdag, at sæsonen efter en lang corona vinter nu er i gang.

Med sejlerhilsen

SSF Bestyrelse / 24-04-2021

Beddingprojektet næsten færdigt

Arbejdet med nedlæggelse af den tidligere bedding og retablering af arealet nord for skoleskurene til rekreative formål og landpladser for både, nærmer sig sin afslutning.

(mere…)

Årsmærker 2021

Nu er det atter ved at være tid til at afhente og påsætte årsmærker på både, trailere og kajakker m.v.

(mere…)

Forårsklargøring og affaldssortering

Påsken står for døren, og påsken er højsæson for forårsklargøring af bådene til sejlsæsonen. Både forårsklargøringen og udskiftning/montering af udstyr m.v. resulterer i en hel del affald, som skal bortskaffes.

Der er rundt omkring på havnen opstillet containere til forskellige typer affald, og vi henstiller til at affaldet sorteres og smides i de rigtige containere, til gavn for både miljøet og SSF’s økonomi 😊. Hvis forskellige typer affald blandes i samme container, skal indholdet i containeren efterfølgende sorteres manuelt, hvilket koster ekstra for SSF. 

Containere til malingaffald findes på søndre plads og i miljøskuret ved servicekajen.

Beholdere til spildolie, kølervæske, batterier og elektronikaffald findes i miljøskuret ved servicekajen.

Containere til pap findes ved masteskuret, ved havnekontoret og ved toiletterne på nordre mole. Husk at folde papkasser sammen inden de lægges i containerne. 

Metalskrot kan dumpes i skrotbunken ved den store container til brandbart restaffald.

Med ønsker om en god påske – og rigtig god arbejdslyst 😊

Havnekontoret

Pæne grejskure!

Sundby Sejlforening har mange aktiviteter og muligheder for dens mange medlemmer.

Det at er eje et grejskur er et af dem, og rigtig mange medlemmer står på venteliste for at erhverve et!

Da vi alle skal være tilfredse medlemmer og lidt stolte af vores sejlforening, så er det selvfølgelig nødvendigt, at vi har en pæn vedligeholdt havn. Det er derfor ærgerligt, at rigtig mange skurejere ikke vedligeholder netop deres skur.

Havneudvalget har nemlig netop gennemgået samtlige skure og noteret 80 skurnumre, hvor skuret ikke er i en tilfredsstillende stand – de fleste steder mangler en pæn sortmalet facade – og  virker derfor forsømte. Det ses selvfølgelig tydeligst, hvor naboskuret er i tip top stand!

(mere…)

Nyt vedr. Restaurant Sundby Sejl

Bestyrelsen har fundet en ny forpagter til Restaurant Sundby Sejl. Der mangler kun nogle formalia før vi kan underskrive en ny forpagtningsaftale med vores kommende forpagter Jørgen Michelsen.

Jørgen og hans folk er allerede gået i gang med at rydde op og male i køkkenet, så alt står klart til åbning d. 6. maj, hvis vi får lov til at åbne iht. covid-19 restriktionerne.

Gulvet i restaurantens store sal er blevet fornyet og vægge og vinduer får en gang maling inden åbningen. Vores pladsmand Jon har malet entreen, så den også er fin.

Vi glæder os til, at vi igen får lov til at åbne klubhuset og vi ser frem til at byder Jørgen velkommen som forpagter for Restaurant Sundby Sejl.

Lige så snart vi kan fastsætte en endelig åbningsdag vil vi melde det ud på vores hjemmeside samt på Restaurant Sundby Sejl’s hjemmeside og Facebook side.

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen /28-03-2021

Tak til alle vores sponsorer til WOW 2021

Opfordring fra Kapsejladslederen…

Hej alle kapsejlere i Sundby

Hvis i har planer om, eller allerede har tilmeldt jer stævner i 2021, så skriv til mig.
Jeg kunne tænke mig, at få et overblik over hvor mange Sundby sejlere der tager rundt til stævner, med henblik på at skrive om det på hjemmesiden, for at at motivere andre til at prøve selv.

Når vi igen må samles, indkalder jeg til møde for alle der er interesserede i kapsejlads. Agendaen kunne være:

 1. Hvad vil vi med kapsejladsen i Sundby
 2. Hvad vil jeg som kapsejladsleder i Sundby
 3. Hvordan styrker vi kapsejladsen i Sundby
 4. Skal vi have en kapsejlads skole sundby

Mvh. 
Jesper Lorents

Medlemmer, der har søgt om skur i 2021

Der har i år været mange ansøgere til skure. se hele listen…

(mere…)

Invitation til online foredrag om nødkommunikation

Foreningens SejlSikkert ambassadør – Tom Høst – har fået arrangeret et online foredrag om nødkommunikation og brug af SejlSikkert Alarm appen ekslusivt for vores medlemmer. Det bliver onsdag den 17. marts fra kl. 19-21.

Se hele beskrivelsen i kalenderen

Så skal der klargøres – husk at sorter dit affald!

Der er begyndende forår i luften, og det varer ikke længe før vi kan begynde at klargøre bådene til den kommende sæson.

Der skal både slibes, males og poleres på bådene, hvilket helt naturligt giver en del affald. Vi skal i den forbindelse være opmærksomme på at reglerne for bortskaffelse af affald bliver stadigt strammere, ikke mindst for ”farligt affald” som maling, olie og kemikalier m.v. Det er derfor særdeles vigtigt, at vi alle sorterer vort affald korrekt og anbringer det i de rigtige affaldscontainere – eksempelvis til ”maling”, ”spraydåser”, ”elektronik” eller ”batterier”. 

(mere…)

Olieudslip i havnen

Som nogle af vore medlemmer måske har bemærket, har vi i løbet af efteråret og vinteren haft fire mindre olieudslip i havnen. I jule-/nytårsperioden havde vi en oliepøl som, grundet ringe udskiftning af vandet i havnen, flød rundt i havnen i næste tre uger. Disse olieudslip stammer formentlig fra spild i forbindelse med påfyldning af brændstof, eller fra lænsning af sumpen i en af bådene i havnen.

Vi opfordrer derfor alle bådejere med både i vandet til at kontrollere sumpen i deres både, og rense sumpen for eventuel olie, således at olien ikke pumpes overbord i forbindelse med automatisk lænsning af båden.

Hvis der spildes brændstof i forbindelse med påfyldning, opfordrer vi til at melde dette til havnekontoret, så vi ved hvorfra udslippet stammer. Det gør opfølgning og eventuel indsats meget lettere.

På forhånd tak.

Havnekontoret

Havnepladser 2021

Der har atter i år været rigtig mange medlemmer, der har søgt om havneplads. 

Første uddeling af havnepladser / byttepladser er nu fuldendt! Hvis du har søgt og intet hørt, så var du ikke blandt de få heldige.

De ledige pladser var stort set kun pladser med en bredde mellem 1,8 – 2,5 m. Den bredeste plads var på 3,1 m.

Der etableres nye pladser ud for det nedlagte slæbested på Søndre Mole, så der inden sejlsæsonens begyndelse kan uddeles nogle få pladser på op til 3,5 m i bredden. Men det bliver første år kun som lånepladser, da vi skal være sikker på ikke at være låst, hvis der senere kommer en flydebro.

Medlemmer, der ikke skal bruge deres faste havneplads i 2021, opfordres til snarest og senest 31/5 at give besked herom, så deres plads kan uddeles som låneplads. På forhånd tak!

Havneudvalget

Nye medlemmer januar 2021

Foreningen byder velkommen til:

Gitte Sauerberg
Ronnie Bremer
Anton Sauerberg-Hansen
Jan Skov Otte

Ifølge vedtægterne kan indsigelser indgives indtil 23/02 21 (14 dage fra d.d.)

Ansøgere til havneplads 2021

Se listen over ansøgere til havneplads 2021 herunder. Hvis du mener, at du har søgt rettidigt i perioden 01/12-2020 til 31/1-2021, og ikke kan se dit navn på listen, bedes du tage kontakt til havneudvalget på mail havneudvalg@sundby-sejlforening.dk.
Vi bestræber os på at dele ledige pladser ud i løbet af februar måned og sender kun meddelelse til de heldige ansøgere, der er blevet tildelt plads.

http://sundby-sejlforening.dk/wp-content/uploads/2021/02/ansoegning-havneplads-jan21.pdf

Vh Havneudvalget

Fastelavnsfest aflyst

Eftersom vi ikke kan regne med at Covid-19 restriktionerne bliver ophævet frem mod fastelavn, er fastelavnsfesten d. 21. februar desværre aflyst.

Arrangementsudvalget 

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til  Generalforsamling i Sundby Sejlforening Søndag den 21. marts 2021 kl. 9.00 i klubhuset. 

 Hvis det pga. covid-19 restriktioner ikke vil være muligt at afholde generalforsamlingen i klubhuset på dette tidspunkt vil bestyrelsen se sig nødsaget til at udsætte generalforsamlingen til afholdelse på et snarest muligt tidspunkt. 

(mere…)

Seniorenes nytårsglögg aflyst

Seniorerne ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Vor lille nytårshilsen med glögg og æbleskiver d. 31.12.2020 er aflyst.

Med venlig hilsen
Jonnie, Lillian og Elin

By & Havn vil lukke Lynetteløbet – formanden orienterer

By & Havn har på vegne af Københavns kommune stillet et forslag om at anlægge en ny halvø ’Lynetteholmen’ i Øresund fra Refshaleøen, øst om Trekroner Fort og næsten helt ud til Middelgrundsfortet. Opfyldningen i Øresund kræver vedtagelse af en anlægslov i Folketinget. 

(mere…)

Covid-19 restriktioner i SSF forlænget til 17. januar

På baggrund af myndighedernes skærpede restriktioner vedrørende covid-19 opfordrer Dansk Sejlunion igen alle klubber til at holde alle indendørs idrætsanlæg lukkede, foreløbig indtil 17. januar 2021. Dette gælder også klubhuse og andre klublokaler.

(mere…)

Havnekontoret lukker for fysisk besøg frem til 17. januar

For at mindske faren for Covis-19 smitte, lukke havnekontoret for fysisk besøg indtil videre frem til den 17. januar 2021.

Henvendelser til havnekontoret kan i perioden ske via e-mails til havnen@sundby-sejlforening.dk eller i den normale åbningstid på kontorets telefon: 3258 1424.

Mandag til onsdag og fredag, kl. 12.00-13.00
Torsdag, kl. 15.00-17.00.
Lørdag, søndag samt helligdage: Lukket.

Nye medlemmer december 20

Foreningen byder velkommen til :

Anna Søndergaard, 2300 Kbh. S
Josefine C. B. Christensen, 22 Kbh. N
Jonas Madsen, 2300 Kbh. S
Amaili Damm, 2300 Kbh. S
Nikolai Sørensen, 2300 Kbh. S
Daniel A. Ackermann, 1432 Kbh. K

Ifølge vedtægterne kan indsigelser indgives indtil 28/12 20

Bestyrelsen ønsker en Glædelig Jul og et Godt Nytår!

2020 har været et vanskeligt år for foreningen og vores medlemmer pga. corona pandemien, og nu lakker året mod enden med nye alvorlige restriktioner. Men det er trods alt lykkedes at gennemføre en sæson. Vi havde færre arrangementer, men vi har kunnet sejle, og vi har kunnet mødes i mindre grupper.

Forhåbentlig vil de nye restriktioner hjælpe til, at der kommer kontrol over covid-19 smittespredningen. En vaccine synes også at være på vej, så vi kan kigge ind i 2021 med en del optimisme.

Vi planlægger at 2021 sæsonen kan starte som normalt til foråret, men vi er selvfølgelig parate til at ændre vores planer for generalforsamlingen og andre arrangementer, hvis myndighederne anbefaler fortsatte restriktioner.

Ligeledes forventer vi, at vi kan åbne Restaurant Sundby Sejl igen til foråret med en ny forpagter ved roret.

Vi takker jer alle for, at I hjælper med til at reducere risikoen for covid-19 smittespredning, ved at følge de anbefalinger som myndighederne og Dansk Sejlunion har udstedt. Pas godt på jer selv og andre i denne juletid!

Jeg vil hermed ønske alle medlemmer og jeres familie en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår!

På bestyrelsens vegne

Claus Brask Thomsen 🎅
SSF Formand

Seneste Covid-19 nyt fra Dansk Sejlunion

Nye kommuner lukker delvist ned

På et pressemøde d.10/12 bebudede myndighederne flere delvise nedlukninger af kommuner fordelt over hele landet og med virkning fra fredag den 11. december kl. 16. Der er tale om i alt 31 nye kommuner, der skal operere under skærpede restriktioner indtil foreløbigt 3. januar 2021. De skærpede restriktioner er de samme som dem, 38 af landets kommuner blev pålagt at efterleve fra mandag i denne uge.

(mere…)

Kapsejladsnyt: J/70- og ligasejlads i 2021

Foto: Frederik Sivertsen, Sejlsportsligaen

Husk, at det på generalforsamlingen blev besluttet, at det fra 2021 skal koste 1500 kr. pr. sæson at være en del af fællesskabet omkring vores J/70. Så hvis du planlægger at sejle J/70 til næste år, må du gerne give besked til j70@sundby-sejlforening.dk – så vil det blive opkrævet sammen med kontingentet i januar.
Dette gælder ikke de unge, der sejler gennem ungdomsafdelingen.

Hold dig opdateret via SSF’s J/70-gruppe på Facebook >>

J/70-stævner på bedding
I 2021 er der 4 liga-stævner, som vi skal finde mandskaber til: (mere…)

Desværre må vi aflyse årets juletræsfest

Som alle ved, er julemanden jo over 800 år gammel, så vi tør slet ikke udsætte ham for den mindste smittefare, derfor aflyser vi børnenes juletræsfest i år.
 
Venlig hilsen 
Arrangementsudvalget

Borgerforslag om LYNETTEHOLM

SSF’s bestyrelse har modtaget nedenstående vedr. et nyt borgerforslag om at udsætte lovbehandlingen Folketinget indtil der har været en grundig borgerinddragelse. Dette synes bestyrelsen, at SSF’s medlemmer skal have mulighed for at støtte. Bestyrelsen har selv tidligere afgivet et høringssvar på vegne af SSF.

(mere…)

Vinterstatus fra Havnechefen

Nu er vintersæsonen over os, og stort set alle både er kommet på land og står sikkert i deres stativer, bortset fra de, som ønsker at forblive i vandet vinteren over.

(mere…)

Klargøring til vinteren i SSF

Sommersejlsæsonen er uigenkaldeligt slut, og i SSF er vi nu ved at gøre klar til vintersæsonen, så bådene kan opbevares sikkert, både i havnen og på land, og så havn og landplads fremstår overskuelig og ordentlig for såvel vores egne medlemmer, som for vores gæster og naboer.

Forberedelsen til vinteren indebærer blandt andet at:

 • Midterbroen skal være fri for både, og vil blive spærret af fra samme dato.
 • Der lukkes for ”sommervand” på moler, broer og landpladser, og vandledningerne blæses fri for vand for at hindre frostsprængninger.
 • Tilbageblevne fortøjninger, indhalere, vandslanger, måtter m.v. på moler og broer bjærges og bortskaffes.
 • Tilslutning af el til både på land frakobles for at undgå kortslutningsulykker.
 • Alle låger og porte, undtagen lågen ved hovedporten, aflåses med kæder fra og med den 15. nov.
 • Toiletter og baderum på søndre mole aflåses for vinteren og kloakken gennemspules.
 • Baderum og herretoilet på nordre plads aflåses for vinteren, mens handicaptoilettet holdes åbent.
 • Containere til dagsrenovation kun tømmes hver 2. uge.

Husk årsmærke og mærkning af dit grej
Husk at alle både, herunder også vinterpladslejere, såvel i havnen som på land, skal være forsynet med årsmærke. Bådejere som endnu ikke har afhentet 2020-årsmærke, kan gøre dette i havnekontorets åbningstider.

Alle bådstativer skal ifølge vedtægterne være mærket med bådnavn og medlemsnummer (og gerne mobilnummer). Stativer som ikke er i brug og ikke afmærket, vil blive inddraget og bortskaffet af havnemyndigheden.

Ingen løse stiger
Stiger må ikke ligge løst på pladsen, da de kan benyttes af uvedkommende til at kravle op i bådene. Stiger skal derfor være låst fast til eksempelvis et bådstativ. Løse stiger vil blive inddraget og bortskaffet af havnemyndigheden.

Lågen ved hovedporten
Af hensyn til deltagerne i navigationsundervisningen samt aktiviteter i Det Maritime Ungdomshus holdes lågen ved hovedporten åben mandage, tirsdage og torsdage, indtil undervisningen slutter. Desuden holdes den åben i SSF Kontorets åbningstid.

Med sejlerhilsen
Havnechefen

Velkommen til nye medlemmer

31. oktober
Anders Larsen, 2300 København S
Peter Bergmann, 2300 København S
Martin Larsen, 2500 Valby
Klaus Kofoed, 2300 København S
Torben Hansen, 2200 København N
Rasmus Greve Falbe-Hansen, 2000 Frederiksberg
Pernille Larsen, 2400 København NV
Niels Budtz, 1265 København K
Sebastian Rask Hamm, 2100 København Ø
Valentin Rosenberg Larsen, 2400 København NV
Anders Max Nielsen, 2200 København N
Jens Chr. Thuren Lindahl, 2300 København S
Mark Stig Bertelsen, 2400 København NV
John Wulff, 2670 Greve
Henrik Thomsen, 2300 København S

Standernedhaling i covid 19’s tegn

DSC_5912

På lørdag, den 31. oktober kl. 14, vil en lille begrænset flok på 10 personer sørge for, at afslutningen på foreningens 96. sæson bliver markeret, uden at vi overtræder gældende regler.

Programmet i korte træk
Formanden holder tale, standeren nedhales, kanonlauget sørger for en salut … og så er det slut!

Selvom du ikke må møde op og se det ske, kan du kort efter følge begivenheden – på en skærm nær dig. Vi filmer nemlig begivenheden og lægger den på hjemmesiden så hurtigt som muligt. 

(mere…)

41 Øresunds-sejlklubber støtter Dansk Søredningsselskab med donation på kr. 60.000.-

 Steen Wintlev-Jensen fra Dansk Søredningsselskab og Carl Erik Kjærsgaard formand i Kongelig Dansk Yachtklub, ved overrækkelsen i Tuborg Havn.

Steen Wintlev-Jensen fra Dansk Søredningsselskab og Carl Erik Kjærsgaard formand i Kongelig Dansk Yachtklub, ved overrækkelsen i Tuborg Havn.

Pressemeddelelse 

Da Covid-19 i foråret havde lukket landet og derved også sports- og foreningsklubberne, besluttede sejlerne i Øresundsklubberne at hylde det fællesskab, de i foråret ikke kunne være en del af pga. Corona restriktionerne. 41 sejlklubber langs Øresundskysten gik sammen og planlagde en eskadre-sejlads for alle deres medlemmer. 

(mere…)

Nedbrydning af den gamle bedding

5. oktober starter arbejdet med nedrivning af den gamle bedding samt opfyldning til niveau. 
Vi beklager de eventuelle gener der må opstå som følge af arbejdet.

Med sejlerhilsen
SSF Havneudvalg

Nyt havnereglement for Københavns Havn – 24-03-2021

Kære sejler/lystbådehavn/bådelaug

By & Havn offentliggør i dag det nye havnereglement for Københavns Havn. Havnereglementet er By & Havns værktøj til at regulere trafikken og skabe muligheder for forskellige aktiviteter i havnen, samtidigt med at sørge for at sikkerheden er i top. Det er også her du finder ordensregler, forbud mm. i havnen.

(mere…)

Kapsejladslederen siger goddag

Kære alle med interesse for kapsejlads i SSF

Tak for valget af mig som kapsejladsleder på generalforsamlingen d. 31/8-2020.

(mere…)

Fiskekonkurrence flyttes

SSF’s fiskekonkurrence flyttes til lørdag den 10. oktober 2020

DMI melder om kuling fra øst lørdag den 3. oktober. Derfor flytter vi fiskekonkurrencen til lørdag den 10. oktober – og håber, at vejrguderne er os mildere stemt der.

Med venlig hilsen
Tony Olsen og Kim A. Jørgensen

Se invitationen til fiskekonkurrencen >>

Vinterplads i havnen

Vil du blive i vandet?
Sejlsæsonen er ved at være slut, men det udelukker ikke, at bådejere med fast plads i havnen stadig kan have deres båd i vandet.

Husk derfor INDEN d. 1. oktober skriftligt at give besked til havneudvalget eller havnechefen (jf. Reglement for Havnen § 21), hvis din båd skal blive i vandet i vinter, så der kan disponeres over vinterpladsen på land til en anden båd. Der er netop i år særdeles mange ansøgninger om vinterplads på land, så vi har brug for beskeden så hurtigt som muligt.

Husk også at der ikke må fortøjes både til midterbroen i tiden fra d. 15. november til d. 1. marts. Både med fast plads på midterbroen skal derfor ligge på en anden plads i vinterperioden.

Vil du søge om plads på land?
Der kan hele året søges om plads på land. Grundet stor søgning, har det fra dette efterår været nødvendigt at benytte samme metode som ved tildeling af fast plads i havnen og tildeling af skure. Nemlig tildeling efter anciennitet.

Når man har søgt om plads på land, dvs. helårsplads (f.eks. trailerplads), vinterplads eller sommerplads, så forbliver man på ansøgningslisten til man får anvist en plads, men det kan som sagt godt tage nogen tid, hvis man er nyt medlem.

Find ansøgningsskemaet ’Ansøg om plads på land’ på vores hjemmeside under fanen ’KONTORET’, og husk, at der altid på alle fartøjer og trailere skal være påsat gyldigt årsmærke.

Husk mærkning!
Reglement for Optagning/søsætning § 3 siger at afstivningsgrej, bukke og klodser skal være tydeligt mærket med medlemsnummer og fartøjets navn. Grej, der ikke er afmærket som nævnt, bliver af Havnechefen fjernet for ejerens regning og risiko.

På forhånd tak
SSF Havneudvalg

Medlemsmøde 1. oktober

Torsdag den 1. oktober kl. 19:00, mødes SSF’s medlemmer og bestyrelsen i klubhuset. 

SSF Kontoret holder derfor ekstraordinært lukket torsdag d. 1. oktober!

Mødet vil blive afholdt iht. de retningslinjer som myndighederne har givet mht. covid-19, og bestyrelsen opfordre alle til at overholde de anbefalinger, der ligeledes er givet, f.eks. at undgå fysisk kontakt, at holde afstand, brug af mundbind, brug af håndsprit, m.m. Det kan blive nødvendigt at sætte en begrænsning af antallet af deltagere på medlemsmødet.

På medlemsmødet er der i modsætning til på generalforsamlingen tid til at gå i dybden med de emner man ønsker at diskutere. Medlemsmødet kan ikke formelt beslutte noget, men de synspunkter der fremsættes og styrken af støtten til synspunkterne indgår som et vigtigt input til bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen ønsker at høre medlemmerne holdning til følgende emner:

 • Brugen af klubhuset og restaurationen. Vi skal indgå en ny forpagtningsaftale, og det giver os en mulighed for at gentænke, hvordan medlemmerne får mest ud af klubhuset og restaurationen.

Kom med dine ideer, ønsker og forbehold.
(mere…)

Båd fra SSF vinder Melges 24 stævne

image002

I weekenden d. 10/11-10 afholdt SSF et stævne for Melges 24-Klubben.
Stævnet blev vundet af båd 840 fra SSF med Marc Wain som skipper. Tillykke til hele besætningen.

(mere…)

Lågerne til havnen låses

Lågerne til havnen vil være låst fra den 1. oktober

Efter sommerperioden har lågen ved hovedindgangen til Sundby Sejlforening typisk stået åbent når restauranten har holdt åbent. Personalet har lukket og låst lågen, når de gik hjem efter fyraften.

Nu er vi jo i den situation, at vi for øjeblikket ikke har en forpagter til vores restaurant. Derfor vil vores havnechef eller pladsmand lukke og låse lågen, når de går hjem efter endt arbejdsdag. Dette vil ske fra d. 1. oktober, der samtidig er dagen, hvor vores nattevagtsperiode starter.

Alle medlemmer opfordres til lukke lågerne efter sig når de forlader havnens område. Dette gælder alle låger; for lågen ved hovedgangen gælder det dog kun uden for havnechefens/pladsmandens arbejdstid.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

Women on Water 2020 er aflyst

Grundet de nye retningslinjer for forsamlinger, der nedsættes fra 100 til 50 personer, har vi desværre måttet tage beslutning om at aflyse WOW 2020.

Vi vender stærkere tilbage i 2021. Nye datoer vil blive meldt ud, så snart vi kender dem.

Jesper Lorents
Kapsejladsleder

De tre bedste både nappede hver seks arter

Beretning fra årets fiskekonkurrence i SSF, 10. oktober 2020

Double T

Deltagere fra søndre og nordre bassiner mødes ved molerne på slaget 9. Søren Tønder i Double T er forrest i billedet.

Årets fiskekonkurrence i Sundby Sejlforening drejede sig primært om at fange flest forskellige fiskearter. Besætningerne på 12 både tog udfordringen op og dystede således (mere…)

Tilmeld dig Melges 24 DM i SSF

Den 10.-11. oktober afvikles DM for Melges 24 i Sundby Sejlforening. Det vil der helt sikkert komme mere om her på kanalen, når programmet begynder at tage form.

Sejler du Melges 24? Så er det nu, du skal tilmelde dig
Via linket herunder kan du se, hvem der kommer. Sundby stiller indtil videre med 2 både.
Meld dig til Melges 24 DM senest 19. september >>

Vil du med til Youngsters-camp til oktober?

Youngsters er camps, fællesskab, sejlads og glade unge sejlere. Youngsters’ første Ungdomsligastævne, der blev afviklet i Sletten den 22.-23. august, var kulminationen på flere år med udvikling og camps – også i Sundby. Se og hør her, hvorfor de unge sejlere er vilde med Youngsters.


Video: Nikolaj Schwaner

Til oktober er der Youngsters-camp igen. Skal du med?
Tilmeld dig Youngsters-camp, 23.-25. oktober, på Hou Maritime Idrætsefterskole >>

Ny bestyrelse og ny formand

På den nye bestyrelses og egne vegne takker jeg for valget og den store opbakning, som bestyrelsen fik på generalforsamlingen d. 31. august 2020. Endelig fik vi afholdt vores ordinære generalforsamling 2020, som pga. Covid-19-restriktioner har været udsat siden marts måned.

Omkring 140 medlemmer deltog, og vi havde en god debat om emner, som har skilt vandene i foreningen. Det er glædeligt at så mange medlemmer er engageret i, hvordan det går for Sundby Sejlforening.

Vi fik valgt en ny bestyrelse med en god blanding af nye medlemmer og medlemmer med lang anciennitet samt af unge og erfarne. Det er mit håb, at vi nu alle kan se fremad og arbejde for en fantastisk fremtid for SSF.

Jeg vil sammen med bestyrelsen, medlemmerne i øvrigt og de ansatte fortsætte udviklingen af Sundby Sejlforening igangsat af den tidligere bestyrelse, både mht. de fysiske rammer i havnen og mht. de sportslige og andre medlemsaktiviteter.

Sammen kan og vil vi gøre Sundby Sejlforening til en endnu bedre forening for vores dejlige fritidsinteresse: sejlsporten.

Med sejlerhilsen
Claus Brask Thomsen
SSF Formand

Seniorernes bankospil er aflyst i år!

På grund af Covid-19, og det deraf følgende bøvl med plads og afstand, er seniorernes bankospil, der sædvanligvis afholdes i november, desværre aflyst i år.

SSF holder fiskekonkurrence 3. oktober 2020

Flyttet til 10. oktober pga. kulingvarsel!

Sild til fiskekonkurrence

Deltagerpris 40 kr. pr. person. Registrering og betaling på skippermødet – kontant eller MobilePay.

Har du spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Tom Høst på tlf. 2773 0863 eller e-mail: motorbaad-sikkerhed@sundby-sejlforening.dk

Ved udsigt til stærk blæst aflyses konkurrencen. Vi satser på at meddele eventuel aflysning dagen før her på hjemmesiden under Nyheder og/eller Facebook-gruppen SSF sejlere/Sundby Sejlforening. Ny dato for afholdelse vil så være den 10. oktober.

Program for dagen

(mere…)

Sidste tirsdag bliver en lørdag

DSC_1934web

Vi afslutter tirsdagssejladserne lørdag, den 19. september, med en distancesejlads på 15-20 sømil. 

Der er skippermøde kl. 9:00 og starten går kl. 9:30.

Når vi er i havn efter sejladsen, tænder vi op i grillen. Medbring dit gode humør og dine egne pølser, brød, bøffer og drikkevarer m.m. til en hyggelig eftermiddag.

Med sejlerhilsen
Claus V.

Sejlerskolen søger ny leder!

Den nuværende sejlerskoleleder stopper af personlige årsager som bestyrelsesmedlem på den ordinære generalforsamling d. 31. august 2020.

Har du lyst og energi til at yde en ledelsesmæssig indsats for vores forening, så overvej om du vil stille op til valg som sejlerskoleleder på generalforsamlingen!

Som sejlerskoleleder får du mulighed for at bruge dine lederevner og knytte nye venskaber, og du har to hovedansvar: (mere…)

Guld til SSF ved Klassemesterskabet for Folkebåde i Marstal

FD 1152 ved målgang i 7. sejlads, hvor guldet er en realitet. Billdet er sakset fra Klassemesterskab for Folkebåde, afholdt i Marstal 20.-21. & 22. august 2020. Arr. af Marstal Sejlklub & Ærø Sejlforening.

FD 1152 ved målgang i 7. sejlads, hvor guldet er en realitet.
Foto: Klassemesterskab for Folkebåde. Arr. af Marstal Sejlklub & Ærø Sejlforening.

SSF-sejler Marc Wain Pedersen var med som gast på Kertemindebåden FD 1152 Nefertiti, der løb med guldet ved weekendens Klassemesterskab for Folkebåde i Marstal.

Efter en serie, som lød 1, 2, 2, 3, 1, 4, 3, og en Dnc sluttede Nefertiti på 1. pladsen. Tillykke til Marc, skipper Morten Henriksen og besætningens tredjemand, Kasper Helweg-Larsen!

Youngsters med royalt besøg

SSF Marlins, Youngsters, aug. 2020
Det forlyder fra Sletten Havn, at der er fart over feltet ved weekendens ungdomsligastævne, hvor Ungsomsafdelingens SSF Marlins naturligvis er med.
Lørdag overværede H.K.H. Kronprinsen til vands dele af stævnet i en RIB og hilste på flere af de unge sejlere.

Mød SSF’s nye pladsmand

Jon Hansson, SSF's nye pladsmand.

Jon Hansson, SSF’s nye pladsmand.

Den 1. september 2020 startede Jon Hansson (61) som pladsmand i SSF.

Jon, der er uddannet maskinarbejder, maskinist og erhvervsdykker, har en lang og alsidig karriere i Søværnet og Marinehjemmeværnet bag sig og således masser af både maritim, teknisk og håndværksmæssig erfaring med sig i bagagen. Han er desuden aktiv tursejler og langturssejler med egen båd i Lynetten. (mere…)

Forslag til behandling på generalforsamlingen, den 31. august 2020

Bestyrelsen forslår en række vedtægtsændringer og stiller desuden 2 forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 ’Behandling af eventuelt indkomne andre forslag’.

Under dagsordenens pkt. 7 foreslår bestyrelsen justeringer af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser pr. 1. januar 2021.

Fra medlemmerne er der i år indkommet flere forslag til behandling på generalforsamlingen under ’Behandling af eventuelt indkomne andre forslag’ samt under dagsordenens pkt. 7 ‘Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser’.

Læs forslagene her >>

Er du kandidat til SSF’s bestyrelse?

Den ordinære generalforsamling 2020 bliver med ca. 5 måneders forsinkelse pga. covid-19 endelig afholdt den 31. august. Her er en række bestyrelsesposter på valg. Har du lyst og energi til at yde en ledelsesmæssig indsats for vores forening, så overvej om du vil stille op til valg til bestyrelsen på generalforsamlingen!

Selvfølgelig er det et stort ansvar at være bestyrelsesmedlem i en forening som Sundby Sejlforening med over 1000 medlemmer, men det er også meget givende at være med til at sætte retningen for en af Danmarks bedste foreninger, sætte nye aktiviteter i gang og forbedre forholdene på havn og plads.

Bestyrelsesarbejdet foregår i en seriøs atmosfære med godt humør, hvor du får mulighed for at bruge dine lederevner og knytte nye venskaber.

Følgende bestyrelsesposter er iht. vores vedtægter på valg: (mere…)

Generalforsamlingen den 31. august 2020 flyttes til større lokaler!

Generalforsamlinger er ikke underlagt forsamlingsforbuddet på forsamlinger over 100 personer, men de nuværende covid-19-arealrestriktioner giver os kun mulighed for at være 110 personer i klubhuset til en generalforsamling.

Bestyrelsen anser det for meget vigtigt, at vi får afholdt generalforsamlingen den 31. august, og vi har derfor på bestyrelsesmødet den 13. august besluttet at afholde generalforsamlingen i nogle større lokaler i nærområdet, hvor vi kan være op til 250 personer. Historisk har vi aldrig været så mange, men vi vil ikke stå i en situation, hvor der ikke er plads til alle medlemmer, der vil deltage.

Den ordinære generalforsamling 2020 i SSF vil blive afholdt mandag den 31. august 2020, kl. 19:00 i følgende lokalitet:

Mødesalen i Markmandsgade 11, 2300 København S

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

Vil du med til årets sjoveste kapsejlads?

SundbyCup_DSC_0516

Vil du møde andre medlemmer og deltage i årets sjoveste kapsejlads?
Så er Sundby Cup lige noget for dig – og nu er det tid til at tilmelde sig.

Nybegyndere og verdensmestre – alle medlemmer er velkomne, når årets Sundby Cup løber af stablen 5. til 6. september. Her vil der blive konkurreret i klubbens Ynglinge til søs, ligesom der vil være grill og aktiviteter på land – ikke mindst den populære middag lørdag aften.

Læs mere om Sundby Cup 2020 >>

Med venlig hilsen
SSF Sundby Cup-udvalg

Havnechefen holder sommerferie uge 34-35

Erik, vores havnechef, holder sommerferie i perioden 14.- 30. august 2020.
I den periode har Jesper Justesen, som vikar for pladsmanden, myndighed iht. (mere…)

Nyt naturområde åbnet

Området med de tre vindmøller nord for vores sejlrende er nu åbnet for offentligheden.

Det har lignet en havn i flere år, men er et deponi for lettere forurenet jord. Nu er Prøvestenen Syd åbnet for offentligheden som rekreativt naturområde.

Læs mere om Prøvestenens Syd på Amager Øst Lokaludvalgs website >>

‘Rundt om forterne’

Sejlklubben S/K Lynetten arrangerer igen i år kapsejladsen ‘Rundt om Forterne’, lørdag den 15. august. En hyggelig dag på Sundet med ædel kappestrid, hvor alle kan deltage.

Sejladsen er for kølbåde over 6 m LOA og med sejl, og der sejles fra Trekroner rundt om Middelgrundsfortet, Flakfortet og Middelgrunden. Banens længde vil være omkring 14 sm. (mere…)

Ny vikar for pladsmanden

Jens Jørgensen, der var ansat som pladsmandsvikar, har opsagt sin stilling, da han har fået fast arbejde andetsteds. Vi har derfor ansat Jesper Justesen som ny vikar for pladsmanden fra den 27. juli og frem til den 31. august

Jespers primære opgaver er (mere…)

Brug af borde, bænke, griller m.m.

På foranledning af henvendelser fra flere medlemmer har bestyrelsen diskuteret retningslinjerne for brug af private borde, bænke, griller og lignende, der er placeret på foreningens område.

Bestyrelsen har forståelse for, at nogle oplever, at vores område bliver ’oversvømmet’ af ikke-medlemmer. Det er imidlertid den nye virkelighed med de mange ny bebyggelser vest for Amager Strandvej og det er ligeledes fastslået i vores lejekontrakt med Københavns Kommune, at der skal være offentlig adgang i dagtimerne.

Bestyrelsen har besluttet at bibeholde hidtil gældende regler, der er som følger: (mere…)

Trin til ombordstigning

En del bådejere har monteret et hjemmelavet trin på molen for at gøre det lettere at komme til og fra borde. Dette er en udmærket løsning til gavn og glæde for de bådejere (og/eller gæster), som har vanskeligt ved at gå direkte til/fra borde.

MEN en del af disse trin er nu i så dårlig stand, at de udgør en risiko. Dette er måske ikke et problem for den enkelte bådejer, som kender sin bådplads og sit trins svagheder, men det kan være farligt for gæster og gæstesejlere m.fl., som benytter trinnet i den tro, at det er i orden. I fald der sker skade som følge af defekte trin, er det SSF’s ansvar og SSF bliver erstatningspligtig.

Alle bådejere med “hjælpetrin” monteret skal derfor kontrollere, at trinnet er løbende vedligeholdt og i forsvarlig stand. Havnechefen kan være behjælpelig med at fjerne trin, som er uforsvarlige eller uønskede.

Med NERTHUS fra Christianshavn til Corona

Nerthus– om at blive langturssejler i den store verden

Foredrag mandag, den 17. august kl. 20, i restauranten i Sundby Sejlforening

Sundbysejleren Joakim Refn og hans familie sejlede ud fra Christianshavns kanal 1. juli sidste år. Planen var den store rejse hele jorden rundt, med gaster, familie og venner, over de næste tre år. Men ved porten til sydhavet satte den lille virus en stopper for de store drømme. Nu er Joakim hjemme i Danmark på pause og fortæller om, hvordan hele rejsen kom i stand, om livet på et lille skib, de store udfordringer og de enkle løsninger, sammenholdet og den dramatiske hjemtur midt i en lukket verden.

Sådan kommer du med
Der er begrænset antal pladser, så meld dig til på SMS 5022 4212. Skriv navn og antal pladser.
Pris: 20 kr. per snude til skibskassen 😉

Foreningen er genåbnet og sommerferien er over os

11. juli 2020
Faren for covid-19 smitte er heldigvis nu så lille, at myndigheder og DIF/DS har lempet restriktioner og anbefalinger således, at næsten alle foreningens aktiviteter kan gennemføres, så længe forsamlingsforbuddet på max. 100 personer og anbefalingerne om afstandskrav (1-2 meter) og god hygiejne kan efterleves.
Læs anbefalingerne fra DS her >>

Vores klublokaler er genåbnet. Vi beder alle brugere om at hjælpe med til at holde dem rene. Sprit af før og efter brug og ryd altid op efter jer!

Toiletter og brusebade på havnen er åbne for brug og de rengøres hver dag. Hjælp med at holde dem rene. Brug børsten og saml papir op fra gulvet og smid aldrig håndklædepapir, bleer, hygiejnebind og lignende i kummen, men brug de opstillede affaldsbeholdere!

Med yderligere lempelser i forsamlingsforbuddet i august tror vi på, at vi kan gennemføre vores ordinære generalforsamling i slutningen af august.
Læs mere i indkaldelsen til generalforsamlingen >>

Ungdomsafdelingen er startet op med højt humør; også i vores J/70’er. Ligeledes har sejlerskolen starten undervisningen, dog kun for 2. årseleverne, da vi må sejle med mindre hold og har færre instruktører end oprindeligt planlagt.

Kapsejladser starter også rigtigt op efter sommerferien.

Havnekontoret holder nu igen åbent på alle hverdage med de sædvanlige åbningstider. På havnekontoret træffes vores havnechef.
Se, hvornår Havnekontoret har åbent >>

SSF Kontoret holdt igen åbent den 25. juni efter coronalukningen. Bestyrelsen holder som sædvanligt ferie i juli måned så næste gang, der er mulighed for at møde bestyrelsen på SSF Kontoret, vil blive torsdag den 6. august kl. 19:00-20:30.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommerferie og håber på masser af godt sejlervejr!

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening, mandag, den 31. august 2020, kl. 19.00, i klubhuset.

(mere…)

Saltholm Rundt 12. juli 2020

DSC_1929web

En blæsende søndag i juli 2020 tog tirsdagssejlerne den store tur rundt om Saltholm. Vejrudsigten var rigtig fin, med sol, tørt og stabil vestenvind, så hvor pokker kom al den regn fra? Og alle de skæve søer hen over ruffet og ned ad nakken … (mere…)

Etablering af HOFOR spildevandsledning i SSF

Københavns Kommune har besluttet at etablere udløb af en ny spildevandsledning i den vestlige ende af kanalen i Sundby Sejlforenings havn. Udledningen består udelukkende af regnvand. Det er ikke forurenet, da det kommer fra tagflader og befæstede arealer mellem de nye bygninger, der er bygget vest for Amager Strandvej.

Etableringen vil ske hen over sommeren 2020. Havneudvalget har måttet rydde det nordvestlige hjørne af pladsen, således at spildevandsledningen og en pumpestation kan graves ned her. En detaljeret tidsplan for projektet er endnu ikke udarbejdet, men du kan læse mere om projektet her.

Havneudvalget beklager det besvær medlemmerne vil opleve i byggeperioden, men vi gør hvad vi kan for at minimere besværet.

Med sejlerhilsen
SSF Havneudvalg

Parkering på Sundby Sejlforenings område

Havneudvalget får et stigende antal henvendelser vedrørende problemer med parkering på foreningens område indenfor porten. Parkerede biler optager trailerpladser for andre medlemmer, blokerer for ud- & indkørsel af trailere, eller holder til gene for kranbiler, som skal søsætte både. (mere…)

Vikar for pladsmanden

JensJorgensenweb_500
Foreningen har ansat Jens Arff Sand Jørgensen som vikar på pladsen. Jens vil under ledelse af Erik, vores Havnechef, være at finde på pladsen alle hverdage i perioden fra den 20. juli indtil den 31. august.

Jens’ primære opgaver er oprydning, mindre reparationer, rengøring af toiletter og pasning af de grønne arealer.  (mere…)

Saltholm Rundt

82991328_10219699739816859_3224803559331644502_o

Søndag d. 12 juli er vi nogle stykker som sejler en tur-/kapsejlads rundt om Saltholm.

Det kunne være hyggeligt, hvis vi var flere både til en dejlig dag på Sundet, så jeg håber du vil overveje at deltage. (mere…)

GTL-brændstof nu i SSF

Foreningens brændstoftank er blevet bundsuget for slam og vand, og der er nu hældt GTL-brændstof på tanken. Fremover sælges dette mere miljørigtige, renere og lugtfri brændstof i stedet for det hidtidige entreprenørdiesel. Marinediesel kan ikke længere leveres fra vores leverandører. (mere…)

Navigation & teori til duelighedsbevis

P2070006w

Kursus 2020-21 i navigation. og anden teori til duelighedsbeviset starter mandag den 5. oktober kl. 19 i Pejsestuen i Klubhuset. Læs herunder, hvordan du kommer med. (mere…)

Tirsdag

DSC_1911web
Om tirsdagen sejler vi. Denne tirsdag, med op til 12 m/s fra SV, blev det dog kun til to både, rebet godt ned. Man var enige om, at det havde været en herlig oplevelse, så mon ikke vi ser flere både i frisk luft fremover…

‘Sjælland Rundt’ med ‘Alvilda’

DSC_1874_SJ_rundt_2020

Jens, Jan, Jimmie & Lille Bo havde en herlig Sjælland Rundt i Jans Scancap 99, ‘Alvilda’, og blev nr. 3 i 10. løb med en sejltid på 41 timer 13 minutter. Se resultaterne på Trac-Trac.
BB 10’eren ‘Sveske’ vandt 10. løb med sejltid 36 timer 32 min.
Jens og Jimmie har for nylig købt hver sin BB 10 meter; Lars overvejer også en BB 10’er efter årets første resultater på vores lokale tirsdagsbane. 

Læs mere om Sjælland Rundt på minbaad.dk

Skt. Hans aften i SSF er aflyst i år

Vi er desværre i år nødsaget til at aflyse det traditionelle arrangement Skt. Hans aften i SSF med grill og efterfølgende bål ud for DMU, da vi ikke kan garantere, at vi kan overholde forsamlingsforbuddet på max. 50 personer til et arrangement.
Vi ønsker ikke at sætte arrangementsudvalget eller deltagende medlemmer i en situation, hvor man kan blive pålagt en større bøde.

Vi vender stærkt tilbage med et stort bål til Skt. Hans næste år.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse og Arrangementsudvalg

SSF har fået en ny delebåd: Tally-Ho

P1050287TallyHo

Sundby Sejlforening har overtaget Lis og Villy Mortensens Granada 27, ’Tally-Ho’. (mere…)

SSF er med i ’ØRESUND SAMMEN – hver for sig’ lørdag, den 13. juni

Logo Øresund sammen - hver for sigSammen med sejlere fra 42 andre sejlklubber i Øresundsregionen er vi med til at markere samhørighed og glæden ved at sejle sammen – hver for sig.

Det foregår lørdag, den 13. juni mellem kl. 12-14. Bådene skal runde Bøje 1 (Kongebøjen) i Københavns Havn, ud for den lille Havfrue, og vi sejler derefter retur til SSF.

Vi sejler fra SSF kl. 11:30 i en fælles eskadresejlads (der bliver evt. én for motorbåde og én for sejlbåde under sejl, det vil vi informere om senere). ’Bollen’ fører SSF’s eskadre an med Bent Knudsen som skipper og en stor SSF-stander i flagmasten. (mere…)

Tirsdag, åh tirsdag…

Sol, varme, luft & to starter: For de langsomme og for de hurtige. Ka’ det bli’ bedre?

DSC_1660 (mere…)

SSF søger ny Pladsmand m/k

Efter at vi med vores ny Havnechef, Erik Schmidt, er ved at have administrationen af havn og forening på plads, søger vi nu en ny Pladsmand til at varetage det praktiske arbejde på Sundby Sejlforenings havn og plads under ledelse af Erik. (mere…)

Sidste udkald for afhentning af årsmærker 2020

Sidste ekstraordinære åbningstid for afhentning af årsmærker hos Joan i Skipperstuen:
Torsdag den 4. juni fra kl. 19-20:30. (mere…)

Toiletter og bade er nu åbnet

Havnens toiletter og bade på søndre mole, på nordre plads og de udendørs i klubhuset er nu åbnet for brug.
Toiletter og bade bliver rengjort hver dag, men vi opfordrer alle medlemmer til at være med til at holde dem rene: (mere…)

Kontor er åbent for indmeldelser

SSF-kontoret holder under de nugældende Corona-restriktioner stadig lukket sammen med alle klublokaler. Det vil derfor ikke være muligt at møde op på kontoret den 28/5 og den 4/6.

Da der er en del, der har forespurgt om en anden mulighed for at blive meldt ind i SSF, vil formanden og næstformanden sidde klar ved telefonerne for gennemførelse af optagelsessamtaler (mere…)

Tilmelding til DM for Spækhugger 2020

DM for Spækhugger 2020 er flyttet til Hellerup Sejlklub – men afvikles stadig 20.-22. august 2020. 50-års-jubilæumsfesten er udskudt til næste år.

Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København glæder sig til at tage imod dig til dette års DM for Spækhugger.

Skolehold er også velkomne – og Dansk Sejlunion har givet dispensation, så skolehold kan sejle med planlagt udskiftning af besætningsmedlemmer. (mere…)

Toilet og bad i en Coronatid

Handicaptoiletterne og de udendørs toiletter i klubhuset er fortsat åbne – og der bliver gjort rent hver dag. Havnens badefaciliteter er til gengæld lukkede iht. anbefalingerne fra Dansk Sejlunion.

Bestyrelsen

Tirsdagssejladserne genoptages

Med henvisning til Dansk Sejlunion nye udmeldinger (se herunder), vurderer vi, at det er muligt at genoptage Tirsdagssejladserne, hvis vi tager vores forholdsregler. (mere…)

Årsmærker 2020

Du kan hente årsmærker hos Joan i Skipperstuen:
Torsdag den 21. maj fra kl. 19-20:30
Tirsdag den 26. maj fra kl. 19-20:30
Torsdag den 28. maj fra kl. 19-20:30.

Der vil være indgang via den udvendige dør til Skipperstuen og udgang via klubhusets hovedindgang.
Der må ikke tages ophold, hverken i Skipperstuen eller i klubhuset i øvrigt. Det er lige ind og ud. Sørg for at holde god afstand i køen.

Der vil være mulighed for køb af standere og frihavnsmærker.
Der vil kun være salg via MobilePay.
Hvis du ønsker at købe nøgle eller nøglebrik, skal du bestille i forvejen på ssf@sundby-sejlforening.dk

Med venlig hilsen
Joan Høst

Ny havnechef i SSF

Erik Schmidt

Sundby Sejlforening har fra den 18. maj 2020 ansat Erik Schmidt (60) som ny havnechef i SSF. (mere…)

Vores havnefoged er fratrådt

Som led i omorganiseringen af havnens personale havde Dan Trunjér, vores havnefoged igennem de sidste 19 måneder, sidste arbejdsdag den 30. april 2020.
Bestyrelsen takker Dan for hans indsats for SSF og ønsker ham god vind fremover.

Med sejlerhilsen
Bestyrelsen

Tirsdagssejladser er aflyst indtil videre

I lyset af Politiets ny fortolkning og Dansk Sejlunions skærpede anbefaling kan vi ikke lovligt afholde tirsdagssejlads den 5. maj og indtil videre, hvorfor tirsdagssejladserne er aflyst, indtil myndighederne åbner op for arrangementer med mere end 10 deltagere (for hele arrangementet).

Med sejlerhilsen
Bestyrelsen

Standeren er sat – sæsonen er i gang

Hør formandens tale, se standeren glide til tops og hør SSF’s 96. sæson blive skudt ind med salut.

Læs formandens tale >>

Og nu skal der synges!

Ingen standerhejsning uden en sang forfattet til lejligheden. I år har Lillian Green skrevet en nødplanssang, som vi kan synge sammen – hver for sig. SSF’s Coronakor synger for.


Nu er det din tur! Syng, så det gjalder!

Sundby Sejlforenings standerhejsning 2. maj 2020
Nødplanssang – men stadig på melodien: Nu går Våren gennem Nyhavn

Trods Corona er vi samlet – nu vor stander skal til top.
Rundt på havnen – med god afstand – kan vi se den sættes op,
vi kan vinke – smile – synge – vente på at give knus,
for den tid jo atter kommer – en sæson – for fulde blus.

Alt vi plejer kan vi ikke – mangt en båd dog flyde kan,
for i påsken var der mange – der fik plasket godt med vand.
Der blev skrubbet – pudset – malet – talt med dem, der kom forbi,
mon det ikke ender med, at – det en sommer fin – vil  bli’.

Vi må håbe inden længe – at vi mødes kan på ny,
ungdom atter sætter sejl op – og de ud på Sundet fly. 
Li’som mange nye voksne, der på sejlerskolen får,
lært hvordan et skib skal styres – og hvordan et sejl det står.  

Efter alt er blevet udsat – har vi meget vi skal nå’
vi ser frem til at vi mødes – gi’ et kram når det vi må.
Men i dag vi bare venter – på – at alt bli’r helt normalt,
vinke – holde pænt med afstand – det kan ikke helt gå galt. 

GOD SOMMER

Hent Corona-standerhejsningssangen i printervenlig udgave >>

Send os din sang
Er du frisk, optager du skønsangen på video med din telefon og sender herlighederne til SSF’s webredaktør, som deler de bedste indslag på websitet – eller i SSF’s gruppe på Facebook.

Kontoret er åbent for indmeldelser pr. telefon

SSF-kontoret holder under de nugældende Corona-restriktioner stadig lukket sammen med alle klublokaler. Det vil derfor ikke være muligt at møde op på kontoret den 30/4 og den 7/5.

Da der er en del, der har forespurgt om en anden mulighed for at blive meldt ind i SSF, vil formanden og næstformanden sidde klar ved telefonerne for gennemførelse af optagelsessamtaler (mere…)

Standerhejsning på en ny måde

DSC_5912
På grund af Corona-situationen er ingenting i år, som det plejer – heller ikke SSF’s standerhejsning.

På lørdag, den 2. maj, kl. 11, vil en lille sluttet flok sørge for, at foreningens 96. sæson bliver markeret, uden at vi overtræder gældende regler.

Programmet i korte træk
Formanden holder tale, standeren sættes, kanonlauget sørger for en salut … og så er det slut!

Selvom du ikke må møde op og se det ske, kan du (stort set) følge vores kære stander stryge til tops, mens det sker – på en skærm nær dig. Vi filmer nemlig begivenheden og lægger den på hjemmesiden umiddelbart efter. Vi satser på at være klar lidt før klokken 12 – men der kommer også en mail.

Alt det kedelige, vi ikke må
Som vi skrev i det seneste nyhedsbrev, den 17. april 2020, vil der ikke være noget arrangement i forbindelse med Standerhejsningen, og vi opfordrer indtrængende alle medlemmer til at holde sig væk fra klubhus og flagmast under selve standerhejsningen.

Der er fortsat forbud mod forsamlinger på over 10 personer, så området vil være afspærret for medlemmer. Vi håber, at alle har forståelse for den specielle situation, og at I vil overholde reglerne – og få det bedste ud af dagen hjemme fra sofaen.

Med sejlerhilsen
Bestyrelsen

Bladet holder Corona-pause

Da der ikke må være foreningsaktiviteter i SSF på grund af Covid-19 virus, har vi i redaktionen besluttet, at bladet indstilles, til der igen bliver almindelige forsamlingsforhold, med nyheder af maritim interesse for os alle i SSF.

På redaktionens vegne
Elin Brinkland

Årsmærke 2020

Du kan hente årsmærker hos Joan i Skipperstuen:
Tirsdag den 5. og 12. maj fra kl. 11-13
Torsdag den 7. og 14. maj fra kl. 15-17
Lørdag den 9. maj fra 11-13
Søndag den 10. maj fra 11-13

Der vil være indgang via den udvendige dør til Skipperstuen og udgang via klubhusets hovedindgangen.
Der må ikke tages ophold, hverken i Skipperstuen eller i klubhuset i øvrigt. Det er lige ind og ud. Sørg for at holde god afstand i køen.

Der vil være mulighed for køb af standere og frihavnsmærker.
Der vil kun være salg via MobilePay.
Hvis du ønsker at købe nøgle eller nøglebrik, skal du bestille i forvejen på ssf@sundby-sejlforening.dk

Med venlig hilsen
Joan Høst

Har du købt en båd på auktion?

IMG_1264w

Må du ikke glemme at søge om en plads på land til dit nyerhvervede fartøj, så du kan få et passende årsmærke til skivet.

Ansøg om plads på land >>

Fortsat lukket foreningsaktivitet medfører ændringer og aflysninger

corona17. apr. 2020
Myndighederne og Dansk Sejlunion opfordrer fortsat til, at foreningsaktiviteter holdes lukket pga. Coronavirus-situationen. Dette betyder, at vi stadig ikke har nogen mulighed for at indkalde til en ordinær generalforsamling.

Optimistisk set vil vi måske kunne afholde generalforsamlingen i juni måned, men det er nok mere sandsynligt, at det bliver i august eller september. Det er fortsat bestyrelsens intention at indkalde til en ordinær generalforsamling, lige så snart der bliver åbnet op for at afholde den type arrangementer. (mere…)

Ny anvendelse af den nedlagte bedding

Til den kommende generalforsamling har et udvalg udarbejdet forslag til, hvordan den nu nedlagte bedding kan anvendes fremover. Det drejer sig om kaj og landplads. Skitserne herunder viser eksempler på muligheder. (mere…)

Auktion over 5 fartøjer og 1 bådtrailer

På grund af gældende restriktioner vedr. Coronavirus ændres den annoncerede auktion over både og bådtrailer uden ejere til et skriftlig salg via e-mailbud på adressen: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk med emnet ‘Auktionsbud’.

Der kan allerede nu indsendes bud på de udbudte genstande. På slutprisen (højeste bud) pålægges moms.
Genstandene har numre, som fremgår af opslag på havnekontoret (nr. 1 en Wayfarer jolle udgår):

Nr. 2. Rød slæbejolle
Nr. 3. Trapezjolle
Nr. 4. OK jolle
Nr. 5. Belinda 22 sejlbåd uden mast og sejl
Nr. 6. Mindre jolle
Nr. 7. Bådtrailer

På alle genstande er påsat et tal, der svarer til ovenstående. Hvis man ikke kan finde det pågældende fartøj/bådtrailer eller ønsker besigtigelse, kan dette rekvireres via samme e-mailadresse.

Når havneudvalget modtager et bud, kvitteres herfor. Ved efterfølgende højere bud, gives besked til alle andre budgivere på samme genstand. Der kan afgives bud frem til søndag, den 19. april, kl. 15:00. Herefter vil vindende budgiver få besked om afgørelsen.

Betaling for købt fartøj/trailer skal ske straks (bankoverførsel eller MobilePay) eller efter aftale. Fartøjet skal være fjernet/flyttet senest den 26. april.

SSF Havneudvalg

IMG_1264w

Nr. 2. Rød slæbejolle

IMG_1291w

Nr. 3. Trapezjolle

IMG_1295w

Nr. 4. OK jolle

IMG_1301w

Nr. 5. Belinda 22 sejlbåd uden mast og sejl

hvid_jolle

Nr. 6. Mindre jolle

Trailer

Nr. 7. Bådtrailer

Nyt fra formand og bestyrelse

corona6. apr. 2020
I det nye nummer af SSF Bladet står der mange ting, der ikke er sket eller som ikke kommer til at ske på grund af Corona-krisen. Det er en meget speciel situation, der er opstået, og planer må hele tiden opdateres eller ændres.

Jeg er ikke fratrådt og nye bestyrelsesmedlemmer er ikke valgt, fordi generalforsamlingen er udskudt. Vi fortsætter derfor alle på vores bestyrelsesposter, indtil det bliver muligt at afholde en ordinær generalforsamling. Vi vil indkalde til den med mindst 28 dages varsel, lige så snart det igen bliver tilladt at samles mere end 100 personer i et lokale. (mere…)

Lånepladser

Hvis du allerede nu ved, at din båd ikke kommer i vandet, så giv Havneudvalget besked.
Der er mange medlemmer, der vil blive glade for en låneplads.

Havneudvalget

s/y Nerthus i karantæne i Panama II

Besætningen på s/y Nerthus skriver 23. marts 2020:
Nerthus ligger på 5. døgn helt stille i det store havnebassin ved indsejlingen til Panamakanalen. Det er barsk ironi at have direkte udsigt til porten til Sydhavet i denne tid, hvor hver dag der går, gør det mindre sandsynligt at Nerthus kommer videre samme vej. Omkring os ligger de store handelsskibe på reden og minder os om, at der er en verden udenfor, men også at den ikke er inden for rækkevidde for os. (mere…)

s/y Nerthus i karantæne i Panama

Besætningen på s/y Nerthus skriver 18. marts 2020:
Smidt ud af San Blas – karantæne i Colon – alt vel ombord! (mere…)

Spækhuggeren bli’r 50 i år

013

Flushdækkede D1 før renovering; i dag er hun en meget smuk dame

Peter Bruuns velsejlende lille hval er populær som aldrig før. I år er det 50 år siden, han byggede den første. Det skal fejres! (mere…)

Sundby Sejlforening aflyser al foreningsaktivitet i marts måned

corona16. mar. 2020
Der tegner sig nu et meget alvorligt billede af situationen i forhold til smittespredningen. Derfor har regeringen og myndighederne ændret strategi og fraråder unødvendig kontakt mellem borgerne og lukning af institutioner.

I det lys har Dansk Sejlunion opfordret til at sejlklubberne aflyser eller udskyder alle arrangementer og aktiviteter resten af marts måned – med mulighed for forlængelse. (mere…)

Sundby Sejlforening aflyser generalforsamlingen den 22. marts 2020

corona12. mar. 2020:
Der tegner sig nu et meget alvorligt billede af situationen i forhold til smittespredningen. Derfor ændrer regeringen og myndighederne strategi og fraråder unødvendig kontakt mellem borgerne og lukning af institutioner.

SSF skal iht. vedtægterne afholde ordinær generalforsamling i marts måned, men det er Dansk Sejlunions holdning, at der nu foreligger en så alvorlig situation, at sådanne frister kan tilsidesættes.

Vi har indkaldt til generalforsamling den 22. marts, men set i lyset af myndighedernes og Dansk Sejlunions anbefalinger samt ikke mindst for at udvise samfundssind, ser bestyrelsen sig nødsaget til at flytte SSF’s generalforsamling til et senere tidspunkt, hvor der formentlig er mere styr på epidemien.

I vil få nærmere besked, når en ny dato kan meldes ud.

Ungdomsafdelingens træning og tovværkskurset er også aflyst i foreløbigt 14 dage.

Bestyrelsen følger situation nøje, og vi vil løbende melde ud, hvis der skal sker yderligere tiltag, eller når situationen normaliseres.

Mvh
Bestyrelsen

Coronavirus og generalforsamlingen den 22. marts

10. mar. 2020:
Da vi traditionen tro plejer at være mange til vores årlige generalforsamling, følger bestyrelsen dag for dag nøje udbredelsen af coronavirus samt de vejledninger og anbefalinger, der kommer fra myndighederne.

Der er et par forhold vi er nødsaget til at tage med i betragtning: (mere…)

Opfordring til de yngre & hal’gamle i SSF

Da jeg som 75-årig med diverse kroniske sygdomme tilhører risikogruppen mht. faren for coronavirus, må jeg med beklagelse melde afbud til årets generalforsamling. (mere…)

Stikmolen ved mastekranen er forsinket

DSC_1392_stikmolen

Grundet forsinkelse ved opstarten er stikmolen ved mastekranen først klar til brug sidst i marts. Vi beklager evt. gener ved dette.

Havneudvalget

1. tildeling af havnepladser, marts 2020

Følgende medlemmer har fået fast plads i havnen ved 1. uddeling: (mere…)

Hent årsmærke efter generalforsamlingen

Det vil være muligt at hente årsmærke hos Joan i Pejsesalen, umiddelbart efter generalforsamlingen, søndag den 22. marts 2020.

OBS: Der skal fremvises forsikringspolice/kvittering for betalt ansvarsforsikring, jf. § 5 i ordensreglement for havnen.
Der vil senere blive bekendtgjort yderligere åbningstider for afhentning af årsmærker. Årsmærket skal være påsat senest 1. juni og altid ved søsætning, jf. § 7 i ordensreglementet.

Havneudvalget

Hent dit årsmærke 2020 på kontoret

Årsmærker kan nu hentes i kontortiden første og sidste torsdag i måneden kl. 19 – 20.30.
Eller hos havnefogeden i dennes kontortid:
Mandag til onsdag og fredag kl. 12 -13, torsdag kl. 15 -17.
Der vil senere blive bekendtgjort yderligere åbningstider for afhentning af årsmærker.

OBS: Der skal fremvises forsikringspolice/kvittering for betalt ansvarsforsikring, jf. § 5 i ordensreglement for havnen.
Årsmærket skal være påsat senest 1. juni og altid ved søsætning jf. § 7 i ordensreglementet.

Havneudvalget

Gashåndtag stjålet

IMG_3474

Tom har fået en henvendelse fra et medlem, der har fået stjålet gashåndtag og starter fra sin lille motorbåd, der står på land på nordre mole. Tyveriet er sket mellem  27. februar og 1. marts.
Måske er det en god ide at tage et smut omkring havnen og se, om alt er på plads og i orden…

Kom til fastelavnsfest i SSF, 1. marts, kl. 11

Vi iler med at bringe denne invitation fra arrangementslederen, der beklager den sene udmelding:

fastelavn

Traditionen tro afholder vi
fastelavnsfest i SSF søndag, den 1. marts, kl. 11.

Vi slår katten af tønden, og der vil være tønder til damer og mænd, små og lidt større børn.
Vi finder de bedst udklædte – både børn og voksne. Og vi får besøg af en ballonmand.

Bemærk venligst, at tidspunktet er ændret.

Tilmeldning til arrangementslederen på e-mail arrangementsleder@sundby-sejlforening.dk – eller på mobil 5178 3274 (helst efter kl. 16).

Ved tilmeldningen skal man oplyse barnets alder.

Holder du af SSF og vil gerne bidrage

Så kom til infomøde om arbejdet i bestyrelsen samt i de tilhørende udvalg, mandag den 2. marts, kl 19:00, i restauranten i klubhuset.

Synes du, at Sundby Sejlforening er et rart sted at bevare og holder du af kammeratskabet og gør dig tanker om, hvordan en fremtid i vores dejlige havn kan udvikle sig – men ved ikke, hvordan du kan støtte op og påvirke?

På infomødet om bestyrelses- og udvalgsarbejde i SSF vil bestyrelsen orientere om, hvad bestyrelsesarbejdet omfatter, hvilke muligheder det giver, samt svare på spørgsmål. Det samme gælder for de udvalg, der er tilknyttet bestyrelsen, og det spændende arbejde, der foregår i udvalgene.

Aftenen er ganske uforpligtende, men er til for jer, der er nysgerrige eller overvejer at give en hånd med, så I får en idé om, hvem man kontakter eller hvad det indebærer.

Følgende poster er på valg på generalforsamlingen: (mere…)

Hans Jønssons bisættelse

Min hjerteligste tak for deltagelse i min mand, Hans Jønssons, bisættelse; du/I var med til det blev en smuk dag at sige farvel, og alle de gode minder kan vi bevare, i vore hjerter.

Kærligt Ditte Hansson

Ansøgere til fast plads i havnen

Se listen over ansøgere til havneplads 2020 (pdf) >>

Hvis du mener, at du har søgt rettidigt i perioden 01/12-2019 til 31/1-2020, og ikke kan se dit navn på listen, bedes du tage kontakt til havneudvalget på mail havneudvalg@sundby-sejlforening.dk.

Vi bestræber os på at dele ledige pladser ud i løbet af februar måned og sender kun mail til dem, der får tildelt plads.

Hilsen
Havneudvalget

Kvindesejlere i en mandeverden 30. januar

Torsdag den 30. januar, klokken 19, i Pejsestuen mødes unge og gamle kvindelige sejlere og deres mænd eller partnere.

Oplæg og diskussion:
Gast eller skipper; er du tilfreds med din rolle? Kan I bytte roller?  (mere…)

J/70 orienteringsmøde den 3. marts, kl. 19

Vil du være en del af aktiviteterne omkring SSF’s nye J/70’er?

Sundby Sejlforening har lejet en J/70 sejlbåd af Sejlsportsligaen med forkøbsret. Dette giver mulighed for at følge op på den fantastiske udvikling, der har været de sidste par år omkring vores deltagelse i J/70 klassen, Sejlsportsligaen og afholdelse af WOW-stævnerne.

Tanken er, at den ny klassebåd skal kunne fungere som klubbåd til kapsejlads (mere…)