Bliv motorbådsinstruktør på SSF Sejlerskole

Sejlerskolen mangler instruktør(er) til undervisning i praktisk sejlads i motorbåd. Er du interesseret, så skriv straks til sejlerskole@sundby-sejlforening.dk.

For at blive instruktør skal du være medlem af Sundby Sejlforening. Du skal have “duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere”, samt være en erfaren motorbådssejler. Læs mere om sejlerskolen (mere…)

Velkommen som elev på sejlerskolen


Vi glæder os til at arbejde sammen med dig, så du kan få en god uddannelse og blive i stand til at føre en båd på god og betryggende vis.

Målet for uddannelsen er, at du kan opfylde Søfartsstyrelsens krav til prøven og opnå “Duelighedsbevis for fritidssejlere” som fører af et lystfartøj op til 15 meters længde.

Sundby Sejlforenings sejlerskole er certificeret af Dansk Sejlunion. Det betyder, at sejlerskolen lever op til de krav, der stilles af Dansk Sejlunion.

Læs mere om certificeringen længere nede på siden >>

Uddannelsen til duelighedsprøven

Uddannelsen til duelighedsprøven består af undervisning i praktisk sejlads og navigation.

Praktisk sejlads
Den praktiske sejlads gennemføres i sommersæsonen. Eleverne skal lære at sejle og at håndtere en båd samt at kunne løse de opgaver, som handler om at vedligeholde og passe en båd og dens udstyr, så den er i sødygtig stand.

På sejlerskolen kan du tage duelighedsbevis i motorbåd eller i sejlbåd.

Motorbåd
For motorbåd gælder, at du skal sejle i en sæson og afslutter med en praktisk prøve. Når den er bestået, uddeles et delbevis for praktisk sejlads.

Sejlbåd
For sejlbåd gælder, at du skal sejle i to sæsoner og afslutter med en praktisk prøve. Når den er bestået, uddeles et delbevis for praktisk sejlads.

Se detaljeret gennemgang af pensum og krav for at bestå den praktiske delprøve på Søfartsstyrelsens hjemmeside >>

Navigation
Den teoretiske undervisning i søvejsreglerne, afmærkning af farvandene og navigation foregår i vintersæsonen. Teorien skal du bruge for at kende reglerne for trafik på vandet og for at kunne finde vej på vandet.

Når du har gennemført navigationsundervisningen, skal du gennemføre en teoretisk delprøve. Når den er bestået, uddeles et delbevis for navigation.

På sejlerskolen tilstræber vi, at man sejler en sæson praktisk sejlads, før man tilmelder sig navigationsundervisningen.

Duelighedsbevis
Når både den praktiske og den teoretiske delprøve er bestået, får man sit “Duelighedsbevis for fritidssejlere”.

Undervisning, når du tager duelighedsbevis

Navigationsundervisningen
Det foregår i Skipperstuen i klubhuset en ugentlig aften kl. 19.00-21.00 fra begyndelsen af oktober til slutningen af marts. Undervisningen skal sikre, at eleverne gennemgår det pensum, som Søfartsstyrelsen kræver. Kurset afsluttes med at deltagerne aflægger den teoretiske delprøve omkring den 1. april.

Hvis du ikke kan få plads, kan du tage teoridelen på aftenskolekursus eller hos en anden udbyder.

Undervisning tovværkskundskab
Sejlerskolen afholder et tovværkskursus hvert år om foråret. Her lærer du de obligatoriske knob og stik og at takle og splejse flettet og slået tovværk. Du lærer også om forskellige tovværkstyper og deres anvendelse. Kurserne slås op her på foreningens hjemmeside under ‘Nyheder‘.

Den praktiske sejlads
Vi indleder med et introduktionsmøde i begyndelsen af april. Her vil du møde alle os omkring sejlerskolen: Sejlerskolelederen, instruktørerne, vikarerne og medhjælperne på sejlerskolen.

Ved mødet er alle eleverne blevet fordelt på de ugedage, hvor de skal sejle. Man sejler på en fast ugedag i en af bådene på et hold med elever og en instruktør.

På sejlbådene er der tre eller fire elever på holdet. På motorbåd op til fire elever på holdet.

Vi indleder undervisningen med at forårsklargøre bådene, søsætte dem og rigge dem til. Herefter begynder selve sejladsen. Undervisningen foregår fra kl. 18.00-21.00, fra bådene er kommet i vandet og indtil slutningen af september.

Praktiske bemærkninger til dit duelighedsforløb

Introduktionsmødet i april
Det er vigtigt at du møder op til introduktionsmødet. Hvis du er forhindret i at møde, skal du melde afbud til sejlerskolelederen, så du ikke risikerer at blive slettet af listen.

Ved introduktionsmødet vil du møde “din båd”, dine holdkammerater og din instruktør. Vi vil også gennemgå en lang række praktiske forhold, som er relevante for dig at kende.

Alt sammen noget som er vigtigt for et godt sejlerskoleforløb. Du får også lejlighed til at spørge om alt, hvad du har brug for at vide. Det kan være en god ide at vente med at købe en masse personligt udstyr og tøj, indtil du har deltaget i introduktionsmødet.

Efter en fællessamling deler vi os op i de hold, der er dannet. Der vil du sammen med holdkammeraterne og instruktøren kunne tale om alle detaljer, du har behov for at vide noget om.

Forsikring
Sundby Sejlforening har ikke en ulykkesforsikring, som dækker dig under forløbet. Vi anbefaler, at du undersøger, om du har en fritidsulykkesforsikring. Hvis ikke kan det være godt at få en sådan.

Forventninger til SSF
Vi vil gøre os umage for, at du får et kvalificeret undervisningsforløb, som kan give dig basis for at blive en god sejler med al den glæde lystsejlads kan give.

Forventninger til eleverne
Vi forventer, at du møder op til undervisningen og deltager aktivt i både klargøring, tilrigning, sejlads og afrigning af bådene. Sejlerskolens både vedligeholdes af elever, i samarbejde med instruktørerne, der arbejder frivilligt og ulønnet. Arbejdet på bådene er vigtig at være fælles om, så bådene er sejlklar til standerhejsningen.

Vi forventer, at du med lyst og positiv energi vil gå ind i sejlerlivet – som kan give så store glæder.

Har du særlige behov, der har betydning for din undervisning eller din sikkerhed, forventer vi, at du sørger for at orientere din instruktør om dette.

På skolebådene sejler vi altid med redningsvest eller svømmevest.

Det er ikke tilladt at indtage øl eller spiritus før eller under sejlads på sejlerskolen!

Livet på sejlerskolen

Vi indleder uddannelsen med at forårsklargøre bådene. Du skal derfor sørge for at møde i “arbejdstøj”, dvs. tøj og sko, der kan tåle at blive snavset og vådt. Forårsaftenerne kan godt være kolde, og det er kedeligt at fryse.

Klargøring og tilrigning af bådene forud for sejladsen, såvel som afrigning og optagning af bådene efter sæsonen er en vigtig del af uddannelsen i at “holde båd”, så du ved, hvordan du skal til- og afrigge, når du selv er blevet “skipper med fod på eget dæk”.

Du lærer at vaske, polere, bundslibe, bundmale. Du lærer at klargøre bådens rig og at montere den på båden. Ligeledes lærer du at passe og vedligeholde en bådmotor.

I løbet af sæsonen vil du også lære at være opmærksom på slid og pres på grej og bådudstyr. Vi skal altid sørge for at vores båd er sikkerhedsmæssig forsvarlig og i orden. Det er en del af ansvaret ved at være bådejer. Vi må ikke udsætte vores besætning eller båd for unødig risiko. På vandet kan vi ikke bare “køre ind til siden og vente på Falck”. Vi skal kunne klare os selv og foretage mindre reparationer, så vi kan komme vel i havn igen. Det hører altid med – at vores båd skal være sødygtig – hele tiden.

Du skal også lære at kende og bruge sikkerhedsudstyr. Både det personlige udstyr og bådens sikkerhedsudstyr.

Til sikkerhed hører også passende beklædning og fodtøj. Vi skal kunne holde os varme og komfortable. Især først og sidst på sejlsæsonen kan der være ganske koldt på vandet. Det må vi tage højde for.

Vi sejler i mange slags vejr – også i regnvejr!

Sådan melder du dig til sejlerskolen

Tilmelding skal ske via Sundby Sejlforenings hjemmeside
Alle A-aktive medlemmer af Sundby Sejlforening kan tilmelde sig sejlerskolen.

Meld dig ind i Sundby Sejlforening >>
Se kontingenter og priser >>

Tilmelding til praktisk sejlads i sejlbåd eller motorbåd
Tilmeldingsformularen er tilgængelig via opslag under ‘Nyheder‘ fra den 1. januar hvert år og frem til udgangen af januar. Pladserne bliver fordelt efter medlemsanciennitet.

Du kan også tilmelde dig her >>

OBS!
Alle skal tilmelde sig sejlerskolen i januar hvert år. Det gælder, uanset om du allerede har sejlet én sæson på praktisk sejlads eller har stået på venteliste fra sidste år. Pladserne bliver fordelt efter medlemsanciennitet. Dog har 2. års-elever førsteret.

Tilmelding til navigation
Tilmelding til navigation annonceres på hjemmesiden den 15. september via opslag under ‘Nyheder‘. Sidste frist for tilmelding fremgår af opslaget. Pladserne bliver fordelt efter medlemsanciennitet. Dog har elever, der har gennemført 1. års eller 2. års praktiske undervisning førsteret.

Kontakt sejlerskolen
Send en e-mail til sejlerskoleleder@sundby-sejlforening.dk

Tilbud til dig, der er ny på vandet

SSF har mange forskelligartede tilbud til nye sejlere – med eller uden egen båd. Her er nogle eksempler på aktiviteter, hvor du kan få trænet din sejlermuskel og møde andre SSF’ere.

Kapsejlads for sjov
I løbet af sommersæsonen er der mange muligheder for at sejle om kap for sjov sammen med andre SSF’ere. Det gælder blandt andet:

Når tiden nærmer sig, kommer der opslag her på hjemmesiden under ‘Nyheder‘.

Kurser og medlemsaftener
I løbet af vintersæsonen er der medlemsaftener med foredrag og oplæg, fx om sejltogter, kapsejlads, taktik og trim. Du kan også deltage i kurset ‘Hjælp, jeg har fået båd’, der løber over tre aftener i januar.

Følg med i kalenderen her på hjemmesiden eller se opslag under ‘Nyheder‘.

Delebåden ‘Blueberry’
SSF’s delebåd ‘Blueberry’ er et tilbud til dig, der lige har fået duelighedsbevis og gerne vil på vandet, men endnu ikke har egen havneplads og båd.

Læs mere om delebåden ‘Blueberry’ >>

Sejlerskolens historie

Sundby Sejlforening blev etableret i 1923 og sejlerskolen kom til i 1937.

Den første skolebåd var en gaffelrigget kragejolle, som blev bygget i Kalundborg. Prisen på båd og sejl var 1.600 kr. Båden blev døbt ‘Saltholm’. Den fik dog hurtigt kælenavnet. ‘Øveballen’. Den nåede at være skolebåd i 71 år.

Læs hele historien om kragejollen ‘Saltholm’ >>

I dag har vi motorbåden ‘Bollen’. Det er en 27 fods DM Fisherman bygget i 1977. Den har en Volvo Penta D 2 – 75 HS 25 A. Det er en 4-cylindret dieselmotor på 75 HK. ‘Bollen’ bruges også som dommerskib ved kapsejladser og som redningsfartøj.

Og vi har tre sejlbåde af typen Spækhugger: DEN-102 ‘Tøsen’, DEN-175 ‘Tyveknægten’ og DEN-265 ‘Banditten’. Spækhuggeren er en rigtig god sejlbåd med fine sejlegenskaber og af en god byggekvalitet.