Gamle indlæg vedr. certificering af sejlerskolen i SSF.

Sejlerskolen er for rigtig mange vejen ind i sejlerverden, og det er et krav, at den certificerede sejlerskole mindst en gang om året holder åbent hus for alle interesserede.

I år holdes åbent hus i forbindelse med Havnens Dag 25.maj 2019. Alle sejlerskolens instruktører vil så vidt muligt være til stede og hjælpe med at præsentere SSF på den bedste måde.

Klubben giver skriftlig overfor sejlerskolen instruks om alle sikkerhedsmæssige forhold for sejlads med sejlerskolens både.
Klubbens sikkerhedsinstruks om sikkerhedsmæssige forhold omkring brugen af klubbens fartøjer og hvorledes man håndterer en nød- eller ulykkessituation skal altid respekteres.

Sikkerhedspolitik

Beredskabsplan ved nød- eller ulykkessituationer

Læs sejlerskolens overvejelser om, hvorledes man kan fastholde elevernes tilknytning. Overvejelserne udmøntes i en handlingsplan for sejlerskole og klub.

Handlingsplan for elevernes fortsatte tilknytning til SSF

Sejlerskolen har skriftligt formuleret, hvilke forventninger man har til eleverne og hvad eleverne kan forvente af sejlerskolen. Endvidere er praktiske forhold som elevens sikkerhedsudstyr, oplysninger om egen forsikring og andet beskrevet.

Elevpolitik

Sejlerskolen har udarbejdet en plan for løbende vedligeholdelse og udskiftning af sejlerskolens materiel. Planen skal som minimum sikre, at skolens materiel altid er i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Vedligeholdelsesplan for foreningens skolebåde

Instruktørpolitikken beskriver, hvilke forventninger klubben har til instruktørerne i forhold til deres ”arbejde” og i forhold til sejlerskolens elever. Politikken kan indeholde praktiske anvisninger og holdningsmæssige forhold.

Instruktørpolitik

Sejlerskolens uddannelsesplan skal sikre, at alle instruktører har kendskab til brugen af Dansk Sejlunions eller sejlerskolens eget undervisningsmateriale, indsigt i pædagogiske forhold omkring undervisningen af voksne elever og tilstrækkelige sejladsmæssige færdigheder.

Uddannelsesplan for sejlerskolens instruktører

Udarbejdelsen af diverse dokumenter til certificeringen har været en stor opgave, som en gruppe instruktører har arbejdet med.

Klubbens bestyrelsen har naturligvis været inddraget omkring sikkerhedsinstruks og generelle spørgsmål som vedrører hele klubben – og har godkendt den samlede ansøgning, før den blev indsendt til Dansk Sejlunion.