Ansøg om køb af skur – 2021

Så er det igen muligt for medlemmer af Sundby Sejlforening at søge om at købe et skur på havneområdet. Send din ansøgning inden udgangen af februar 2021.

Når du udfylder ansøgningsskemaet herunder, skal du (mere…)

Tilmelding til sejlerskolen – 2021

dsc_6268

Der er mange, der ønsker at lære at sejle, men da der er et begrænset antal pladser på sejlerskolen, bliver pladserne fordelt efter medlemsanciennitet. Jo før du har meldt dig ind i Sundby Sejlforening, desto større chance har du for at få plads. Elever, der har deltaget på SSF’s sejlerskole i sejlbåd én sæson, har førsteprioritet til andet års sejlads.

Kurset er vederlagsfrit, men det er en forudsætning for tilmeldingen, at man er medlem af SSF.

Du tilmelder dig sejlerskolen ved at udfylde og indsende skemaet herunder.
Vi skal have din tilmelding inden udgangen af januar 2021 – og vi forventer at sende dig svar senest den 1. februar 2021. (mere…)

Ansøg om fast bådplads i havnen – 2021

Så er det igen muligt for medlemmer af Sundby Sejlforening at søge om havneplads. Send din ansøgning inden udgangen af januar 2021.

Når du udfylder ansøgningsskemaet herunder, skal du (mere…)

Nattevagt – hvad er nu det og hvordan

Vagtordningen omfatter alle medlemmer over 18 år og under 70 år, der har plads på foreningens område i nattevagtsperioden. Dette gælder ejere af alle fartøjer (inkl. trailerbåde, joller, kajakker, osv.) med plads i havnen eller på land i vinterperioden, uanset om fartøjet rent faktisk er på havnens område.
Hvert medlem skal melde sig til to nattevagter, dog er medlemmer over 65 år fritaget for den ene.

Nattevagtsperioden starter 1. oktober og slutter 30. april. 
Du kan tilmelde dig dine nattevagter på 2 forskellige måder: (mere…)

Ansøg om plads på land

Medlemmer af Sundby Sejlforening, der ikke allerede har en plads på land på havneområdet, og som ønsker en sådan plads, skal ansøge om en plads ved at sende en e-mail til havneudvalget med de oplysninger, der fremgår herunder.

Husk at skrive alle oplysninger korrekt. Det gælder især (mere…)

Ansøgningsfrister og -formularer

Se, hvornår du kan søge om plads til din båd i havnen eller på land, og hvornår du kan søge om køb af enkelt- eller dobbeltskur.

Ansøg om fast bådplads i havnen
Kan søges i perioden 1. december – 31. januar hvert år. 
Gå til ansøgning >>

Ansøg om plads på land
Kan søges hele året.
Gå til ansøgning >>

Ansøg om køb af skur
Kan søges i perioden 1. januar – 28. februar hvert år.
Gå til ansøgning >>

Ansøgningsformularer er kun tilgængelige herover og via opslag under ‘Nyheder‘ i de perioder, hvor det er muligt at søge.