Årets SSF’er 2021

Traditionelt har vi ved afriggergildet uddelt en pokal til ’Årets SSF’er’. Årets SSF’er et medlem, der har lavet et stort og uegennyttigt arbejde for vor forening. Bestyrelsen synes, at der er mange, unge som gamle, der gør et rigtig godt stykke arbejde for SSF, og som har været i betragtning som Årets SSF’er 2021’.

I den sidste årrække har vi givet pokalen til én eller flere medlemmer, der igennem mange år har tjent klubben og derved fortjent hæderen. I år har vi kigget en anden vej, da vi traf vores valg, for at sætte fokus på vores ungdomsarbejde.

Årets SSF’er er en ung gut fra ungdomsafdelingen. Han er en del af vores Youngsters Team og har også deltaget på andre af vores hold i sejlsportsligaen. Han har bestået førerprøven i år og meldt sig klar til at instruere nye sejlere fra næste sæson. Han har været hjælper på vandet ved vores DM-stævner i år. Men ikke mindst tildeles han titlen, fordi han med sit gode humør, sin store energi (og mange kræfter) og sit altid positive væsen rager op som en rollemodel i ungdomsafdelingen. Vort håb er at vi med dette valg af Årets SSF’er vil sætte fokus på det store arbejde der udføres i ungdomsafdelingen, og at det vil inspirere andre til at være aktive i ungdomsafdelingen, både børn, unge og voksne.

Tillykke til ’Årets SSF’er 2021’: Hjalmar Elmegaard 

Vil du med til Youngsters-camp til oktober?

Youngsters er camps, fællesskab, sejlads og glade unge sejlere. Youngsters’ første Ungdomsligastævne, der blev afviklet i Sletten den 22.-23. august, var kulminationen på flere år med udvikling og camps – også i Sundby. Se og hør her, hvorfor de unge sejlere er vilde med Youngsters.


Video: Nikolaj Schwaner

Til oktober er der Youngsters-camp igen. Skal du med?
Tilmeld dig Youngsters-camp, 23.-25. oktober, på Hou Maritime Idrætsefterskole >>

‘Youngsters’ med fart på

DSC_0891
Der var fart på de unge i weekenden, med 50 unge sejlere i ti J/70’ere på vandet samtidigt, på små, hurtige baner og masser af manøvrer. Det er supergod træning og forrygende at opleve fra en gummibåd midt i det hele. (mere…)

Johanna på førsteplads i Optimistjolle

image2

I søndags var Johanna fra SSF Ungdom til sit første C-stævne for optimister ved Sydfjordsstævnet i Herslev Strand Sejlklub, med hele familien inde i bilen og optimistjollen ‘Blå Special’ på taget.
I C-stævnets fire sejladser sejlede Johanna tre 1. pladser og en 3. plads ind; det gav en flot førsteplads, som de er ikke så lidt stolte af i SSF Ungdom.
Johanna siger, at det bedste af det hele var at være på vandet sammen men en masse børn, der syntes, det er sjovt at sejle.

At være ny i klubben

Tekst & foto: Dan Hirslund, far til Dina

Dina på 11 startede i ungdomsafdelingen lige efter vinterferien. Det var noget af en spøjs oplevelse at besøge sin nye sejlklub (mere…)

Ungdomsafdelingen har brug for flere (voksne) hoveder!

Ungdomsafdelingen har akut brug for flere hoveder, som har lyst til at hjælpe med at planlægge og træne vores unge mennesker, samt hjælpe med vedligeholdelsen af vores grej.

Tøv ikke, men kontakt os med det vuns!

De øvrige trænere, de unge og jeg er sikre på, at I efter kort tid slet ikke kan undvære os.

Claus Nygaard (ungdomsleder)

Information til (nye) medlemmer

Er du mellem 8 og 25 år og interesseret i at lære at sejle, så kom vær med!

dsc_8056

I ungdomsafdelingen i Sundby Sejlforening, som er hjemmehørende i det Maritime Ungdomshus, for enden af nordre mole mod vandet, kan du lære at sejle i joller og kølbåde.

Betingelsen for dette er, at du er interesseret i at ville lære det, at du er mellem 8 og 25 år, kan svømme 200 meter og ellers at du bare har lyst.

Undervisning og medlemskab

Ungdomsafdelingen underviser i tovværk, klargøring og vedligeholdelse af joller og kølbåde, sejladsregler, kapsejladsregler og selvfølgelig praktisk sejlads på vandet.

 Ungdomsafdelingen underviser i følgende bådtyper:

 • Optimistjolle, 1-mands
 • Europajolle, 1-mands
 • Zoom 8 jolle, 1-mands
 • Feva jolle, 2-mands
 • Yngling, 3-personers kølbåd
 • J/70, 4-5-personers kølbåd

Når du melder dig ind som junior- eller ungsenior-medlem i Sundby Sejlforening, skal du betale et indmeldelsesgebyr ud over det årlige kontingent. For dette beløb får du mulighed for at sejle fra ca. 1. maj til 30 september, eller evt. senere, afhængig af vejret og dit sejludstyr.

Se indmeldelsesgebyr og kontingent for junior- og ungsenior-medlemmer >>

De andre måneder beskæftiger vi os med undervisning i tovværk, kapsejladsregler og anden teoretisk undervisning indenfor den maritime verden. Så sætter vi ungdomsafdelingens joller og både i stand i løbet af de mørke måneder.

Et normalt undervisningsforløb for ungdomssejlere mellem 8 og 14 år er som følgende:

Du starter med at lære at sejle i Optimistjolle 1-2 gange om ugen, herefter er der mulighed for at vælge en anden klasse, større jolle, 2-mandsjolle eller kølbåd, det skal dog nævnes at duelighedsbevis kan kun erhverves i vores Yngling kølbåde.

Ved siden af de praktiske timer på vandet underviser vi i de teoretiske ting vedrørende sejlads samt ikke mindst vedligeholdelse af joller og kølbåde.

Undervisningsforløb for ungdomssejlere over 14 år

Her vælger du selv, om du vil lære at sejle jolle eller Yngling, dette afhænger helt af dig selv. Ellers foregår det fuldstændigt som med de yngre sejlere.

Som medlem af ungdomsafdelingen har vi selvfølgelig visse forventninger til dig:

 • Du overholder vores reglement.
 • Du er en god kammerat.
 • Du har lyst til at lære at sejle.
 • Du møder til aftalt tid.
 • Sender afbud, når du ikke kommer.
 • At du, når du har modtaget undervisning og er blevet dygtig nok, medvirker i undervisningen af nye sejlere i ungdomsafdelingen.
 • For unge sejlere mellem 19 og 25 år, er det en nødvendighed for at deltage i afdelingens aktiviter, at du underviser eller på anden måde deltager med nødvendigt arbejde.

Hvornår sejler vi?

Der er undervisning om mandagen i fra kl. 17:30 til ca. 20:30.

For øvede sejlere vil der derudover, efter aftale, være mulighed for at sejle andre dage.

Sidst men ikke mindst er der selvfølgelig mulighed for at deltage i kapsejladser rundt om i Danmark og verden. Det er kun et spørgsmål om, hvor meget du vil lære, gøre eller har lyst til.

 • Du sætter selv dine mål med sejlsporten og vi hjælper dig gerne på vej.
 • At sejle er at leve.
 • Kom og besøg os og lær at sejle og begå dig på vandet.

Har du spørgsmål eller kommentarer du ikke kan finde svar på her, så kontakt vores ungdomsleder.

Trænere søges

dsc_8034

Forudsætning

 • Lyst til at undervise børn og unge mellem 8-25 år i teoretisk og praktisk sejlads.
 • Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere.
 • Ren børneattest.

 Formål

 • Sikre de unge sejlere får gode og lærerige oplevelser på vandet og på land.
 • Lære de unge sejlere at færdes på og omkring vandet på betryggende vis.
 • Medvirke til et sejlermiljø, hvor kammeratskabet mellem de unge sejlere kan trives og udvikles til gavn for både de unge og trænerne.
 • Styrke og støtte den enkeltes sejlermæssige udvikling både de som vil hyggesejle og de som vil kapsejladsen.

 Udførelse

 • Så vidt muligt møde 10-15 min. før træningen starter.
 • Dagens trænere fastlægger dagens program ud fra vejrforholdende den pågældende dag.
 • Planlægge i og optagning af følgebåd(e), udlægning og indtagning af sejladsbaner, fordeling af trænere i følgebåde, fordeling af sejlerne i grupper mm.
 • Der afholdes skippermøde med gennemgang af dagens program, vejrforhold, udførelse af til- og fralægning mm.
 • Forestå træningen på vandet.
 • Afholde afrigningsmøde efter afrigningen.
 • Videregive besked om evt. skader/mangler på grejet til ….
 • Deltage i planlægning og udførelse af afdelingens arrangementer.

 Sikkerhed

 • Alle der færdes ved slæbested og jollebro skal bære redningsvest. Der skal bæres påklædning efter vejrforholdende. Redningsvest er påkrævet under sejlads.

Brovagter søges

dsc_8051

Forudsætning

At være til stede på området omkring jollebro og det Maritime Ungdomshus før, under og efter sejladstræningen.

Formål

 • Hjælp med til- og afrigning af joller
 • Sikre at sejlerne sendes af sted fra og modtages ved slæbested/jollebro på en sikker og tryg måde.
 • At de unge sejlere kommer så hurtigt som muligt gennem badning og omklædning.
 • Kontrollere baderum for glemte sager samt at rummene forlades i god stand efter endt sejlads.
 • Sørge for at lånt/anvendt sejlerudstyr er skyllet og hængt til tørre i stativerne.
 • Ringe efter hjælp i tilfælde af en ulykke.
 • Sikre frie adgangsveje for ambulance samt dirigere denne fra Amager Strandvej til ungdomshuset/ulykkestedet.

Udførelse

 • Hjælpe primært de mindste/nyeste sejlere med at bære joller og grej i forbindelse med til -og afrigningen.
 • Hjælpe med at søsætte jollerne inden sejlads og køre jollevogne væk fra slæbestedet.
 • Sejlere, som sendes ind fra sejlads før træningen er slut, følges visuelt af brovagten på land og modtages fra jollebroen så vidt muligt med stævnen mod vindøjet, hvis sejleren vil på vandet igen hjælpes med at fortøje jollen ved broen. Bliver sejleren i land, hjælpes med at få jollen på land og afrigning af jollen påbegyndes. Sejleren skal blive i / omkring ungdomshuset til træningen er afsluttet – dvs. vente på de andre kommer ind og dagens sidste skippermøde er afholdt.
 • Få sejlerne så hurtigt som muligt gennem badning/omklædning efter sejladsen, og sikre at alt
 • lånt sejlerudstyr er skyllet og hængt til tørre i stativerne samt at baderummene efterlades ryddet og i pæn stand.
 • I tilfælde af ulykke ringes 112 og det sikres, at der er fri passage til ulykkestedet. Brovagten dirigerer ambulancen til stedet fra Amager Strandvej.

Sikkerhed

 • Alle der færdes ved slæbested og jollebro skal bære redningsvest.

Aktivitetskalender

<< maj 2022 >>
mantirsonstorsfrelørsøn
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5