Forkert dato på medlemsmødet!

Redaktøren undskylder & skynder sig at rette:
Den rigtige dato for medlemsmødet er den 8. oktober 2015 kl. 19 i restauranten.