De fik haver på Søndre

Have nr. 1 er blevet tildelt medlem nr. 176, Niels Jønsson.
Have nr. 6 er blevet tildelt medlem nr. 122, Kim Poul Andersen.

Havneudvalget