Den nye vesmole er klar!

Molen er nu færdig istandsat og kan igen benyttes!

Havneudvalget