Besøg Burmeister & Wains DieselHouse

Ib Petersen med den gamle dieselmotor

Hvor ska’ vi hen du?
Til en spændende dag på DieselHouse, B&W’s Museum, søndag den 21. januar 2018, kl. 10.30.
Alle medlemmer af SSF er velkomne.

Program
Kl. 11.00: H.C. Ørstedsmotoren fra 1933 startes
(verdens største stationære i 3 etager)
Kl. 11.30: B&W dieselmotor nr. 1 fra 1903 startes
Kl. 12.00: Ib Petersens Bur-Wain fra 1945 startes
Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.15: Guidet rundvisning på museet
Kl. 15.30: Afslutning

Frokost for kr. 100 inkluderer 3 stk. smørrebrød og en øl, en vand eller et glas hvidvin.
Tilmelding/betaling via netbank reg. 6737 konto nr. 1194530 senest den 15/1- 2018.
Eller kontant i Skipperstuen, tirsdag den 16. januar, fra kl. 19 – 20.00.

Transportmulighed: Linie 30 fra Bella Center og stoppested H.C. Ørstedsværket
Indgang for personer/cyklister gennem låge i Vasbygade over for Uno-X tanken.
DieselHouse, Energiporten 8, 2450 København SV (mange P-pladser til bilister).

Sundby Sejlforening
Aktivitetsudvalget/Motorbådsudvalget

Standerstrygning 2014