Besøg Burmeister & Wains DieselHouse

  Ib Petersen med den gamle dieselmotor

  Hvor ska’ vi hen du?
  Til en spændende dag på DieselHouse, B&W’s Museum, søndag den 21. januar 2018, kl. 10.30.
  Alle medlemmer af SSF er velkomne.

  Program
  Kl. 11.00: H.C. Ørstedsmotoren fra 1933 startes
  (verdens største stationære i 3 etager)
  Kl. 11.30: B&W dieselmotor nr. 1 fra 1903 startes
  Kl. 12.00: Ib Petersens Bur-Wain fra 1945 startes
  Kl. 12.30: Frokost
  Kl. 13.15: Guidet rundvisning på museet
  Kl. 15.30: Afslutning

  Frokost for kr. 100 inkluderer 3 stk. smørrebrød og en øl, en vand eller et glas hvidvin.
  Tilmelding/betaling via netbank reg. 6737 konto nr. 1194530 senest den 15/1- 2018.
  Eller kontant i Skipperstuen, tirsdag den 16. januar, fra kl. 19 – 20.00.

  Transportmulighed: Linie 30 fra Bella Center og stoppested H.C. Ørstedsværket
  Indgang for personer/cyklister gennem låge i Vasbygade over for Uno-X tanken.
  DieselHouse, Energiporten 8, 2450 København SV (mange P-pladser til bilister).

  Sundby Sejlforening
  Aktivitetsudvalget/Motorbådsudvalget

  Standerstrygning 2014