DMI varsler højvande – tjek fortøjninger

Torsdag aften får Danmark hård vind til kuling fra vest og nordvest, ved kysterne hård kuling med vindstød op til stærk storm, og DMI varsler at den kraftige vind giver forhøjet vandstand torsdag til lørdag langs Vestkysten, i Limfjorden, Skagerrak, Kattegat, Storebælt og den nordlige del af Øresund. 

Uagtet at SSF ikke ligger i den nordlige del af Øresund, og de fleste både er kommet på land, vil det alligevel være på sin plads at repetere retningslinjerne for ”god fortøjningsskik”:

  • Fortøjningerne skal være tilstrækkeligt dimensioneret (tovværket bør have en brudstyrke på mindst 2 x fartøjets vægt/deplacement).
  • Tovværket skal være håndtérbart (skal kunne opgås hvis behov opstår, og bør være mindst 16 mm i diameter, uanset at fortøjet er lille).
  • Tovværket skal være friskt (bør ikke være over tre år gammelt, da brudstyrken nedsættes væsentligt med alderen).
  • Fortøjningerne skal anbringes så fartøjet ligger neutralt ved middelvandstand, og fortsat ligger fornuftigt fortøjet ved høj- eller lavvande.
  • Der bør anvendes ”kødben” for at begrænse stress på tovværk og pullerter på både fartøjer og broer/moler.
  • Der skal anvendes rigtige knob eller stik – ikke ”kællingeknuder”, som let går i bekneb.
  • Fartøjet skal tilses med jævne mellemrum (ca. en gang om ugen, og altid ved kraftig vindstyrke og/eller store ændringer i vandstanden).

For både på land gælder, at presenninger og surringer m.v. skal tilses, og om nødvendigt justeres/strammes.

Ved at følge ovenstående retningslinjer kan vi undgå eventuelle skader på eget fartøj og/eller andre fartøjer og havnen.

Med sejlerhilsen – samt ønsker om en glædelig jul.

Havnekontoret