Dykker-undersøgelser af havbunden ud for SSF

Sund & Bælt vil fra midten af denne uge foretage undersøgelser af havmiljøet ud for Amager Øst med dykkere, og beder alle med aktiviteter i området om at være opmærksomme på dette. 

Sund & Bælt foretager undersøgelserne for at blive klogere på, hvor i området der er ålegræsbede. Helt konkret kommer undersøgelsen til at foregå ved, at en båd trækker en dykker efter båden, hvor dykkeren registrerer dækningsgraden af ålegræs i området. Det er vigtig viden, som Sund & Bælt blandt andet skal bruge til at vurdere, i hvilket omfang projektet med østlig ringvejstunnel vil kunne påvirke havmiljøet. Dykkeren kommer vidt omkring i området og tilsammen dækkes mere end 45 km havbund. I alt vil ålegræsset blive undersøgt langs 33 transektlinjer (de linjer, som dykkeren undersøger langs). Til sammenligning er det mere end dobbelt så mange transekter, som der ligger i det nationale overvågningsprogram for hele Øresundskysten fra Gilleleje til Stevns.

Det præcise område, Sund & Bælt undersøger, er fremhævet med de grønne, sorte og lilla-stiplede linjer på det nedenfor viste oversigtskort. Hele undersøgelsen vil foregå fra slut august til midt september, og når dykkeren er i vandet, vil båden føre dykkerflag.

Befinder man sig i området, appellerer Sund & Bælt til, at man ikke sejler for tæt på båden. Særligt bagved, hvor dykkeren ligger med luftslange.