Elevernes tilknytning til SSF

Læs sejlerskolens overvejelser om, hvorledes man kan fastholde elevernes tilknytning. Overvejelserne udmøntes i en handlingsplan for sejlerskole og klub.

Handlingsplan for elevernes fortsatte tilknytning til SSF