En afvandingskanal på det militære område ved lossepladsen

Den 15. september 1923 mødtes en gruppe amagerborgere i J. Andersens kolonihavehus. Det var fremsynede folk, der kendte hinanden. De havde deres småbåde liggende for enden af den åbne afvandingskanal fra Legravsvej ud i Øresund. Området var militærets og kanalen var ejet af kommunen og så havde man bare sin båd liggende. 

aaloebet_ca_1923_web

Men nu var det tid at få formalia i orden og danne en forening som man gjorde så mange andre steder, hvor man havde en fælles interesse.
Blichfeldt Olsen påtog sig at få de fornødne tilladelser fra militære & kommunale myndigheder på plads inden man mødtes igen den 28. oktober 1923 og stiftede sejlforeningen ‘Saltholm’ med Olsen som formand og J A Andersen som kasserer

Vores havn omkring 1938, før søndre bassin blev lavet. Du kan se den smalle bro til Helgoland, Vølunds fabrikshaller og den hvide Villa Sano.

Vores havn omkring 1938, før søndre bassin blev lavet. Du kan se den smalle bro til Helgoland, Vølunds fabrikshaller og den hvide Villa Sano.

Resten af dén spændende historie kan læses i Hans Guldager og Poul Christensens 75 års jubilæumsskrift ‘Sundby Sejlforening 1923 – 1998 og Claus Rønnov, William Thomassen & Svend Erik Sokkelunds ‘Sundby Sejlforening 90 år oktober 2013.

dsc_0909

I dag er Sundby Sejlforening en stor, moderne sejlklub med 325 havnepladser og lidt over tusind medlemmer, medlem af Dansk Idrætsforbund & Dansk Sejlunion, certificeret som ungdomsvenlig Sejlklub og med certificeret sejlerskole.