En fiskekonkurrence med mange fisk, men for få deltagere

SSF afholdt fiskekonkurrence 25. september 2021. DMI lovede for dagen rigelig vind krydret med hårde vindstød. Heldigvis var deltagerne i konkurrencen også i stødet. De landede nemlig mange fine fisk – og mange med rimelig størrelse.

Max sejlede sammen med farmand Mikkel og Jan Kristoffersen (Jans Lystfiskershop) på BOTO. Teamet satte konkurrencerekord med syv arter, ligesom de landede en havørred på 1,6 kg.

BOTO med Mikkel som skipper landede hele syv arter: sild, ørred, torsk, skrubbe, rødspætte, makrel og ising. Syv arter er rekord for i hvert fald de seneste tre konkurrencer.  

Et fint udsnit af de mange arter, der blev fanget ved konkurrencen. De spræller nok ikke længere, men det gjorde nogle af dem ved indvejningen.

Jimmy i FRK. CAMILLA rendte dog med hovedpræmien, et gavekort på kr. 2.500, for en torsk på 3,25 kg i renset vægt. Kriteriet for hovedpræmien var ‘største fisk’.

Jimmy Jensen må siges at være en dygtig sportsfisker. Igen har han vundet hovedpræmie i en SSF fiskekonkurrence. Tillykke med førstepræmien. Man ved, man har med en seriøs lystfisker at gøre, når han siger, at han skal på vandet for at træne – for det gør Jimmy.

Eventuelle årsager til lavt deltagerantal

I alt startede ni både, hvilket var et antal noget under det forventede. I de to foregående konkurrencer deltog 12 både. Deltagerne i de tre konkurrencer, lystfiskerlauget har arrangeret, kom primært fra lystfiskerlauget. Antallet af såkaldt familiebåde fra SSF har i konkurrencerne ligget på to både i snit, hvilket vidner om en begrænset interesse derfra. Arrangørerne havde tilsagn fra et par både, som endte med at melde fra på grund af tekniske problemer. Muligvis har den friske vind været en faktor i forhold til deltagerantallet.

Mulige ‘forbedringer’ af  konkurrencerne

 Det skal ingen hemmelighed være, at arrangørerne gerne ser et større felt i fiskekonkurrencerne fremadrettet, ikke mindst fordi økonomien for konkurrencerne har været, og forventes at være, fin. I konkurrencen 25. september var der præmier for omkring kr. 12.000. I evalueringen umiddelbart efter konkurrencen drøftede lystfiskerlauget, hvilke tiltag der eventuelt kan gøres. Herfra kan nævnes:

  • At vi lægger os i selen for at udbygge laugets netværk til andre inkarnerede lystfiskere i og uden for SSF
  • være tidligere ude med annoncering af konkurrencerne på SSF’s medier samt i laugets netværk
  • gå over til forhåndstilmelding og betaling.

Tak til vores sponsorer

Deltagerne ved præmieoverrækkelsen udtrykte stor taknemmelighed over for sponsorerne: Mads Grosell – Savage Gear, Johannesen Kran og Maskintransport, Jagt og Fiskerimagasinet, Hellers, RengøringsAgenterne og Sundby Sejlforening. Konkurrencen sluttede af med at udbringe et trefoldigt hurra for SSF og sponsorer. SSF bum.

Præmieoversigt – fiskekonkurrencen 25. september 2021

Hovedpræmie – et gavekort på kr. 2.500:
Jimmy (FRK. CAMILLA) for en torsk på kg. 3,250

Flest arter
1. præmie – et gavekort på kr. 1.000: BOTO
2. præmie – et fiskehjul: FRK. CAMILLA
3. præmie – en fiskestang: BIMMER

Største torsk
1. præmie – et gavekort på kr. 1.000: BOTO
2. præmie – et fiskehjul: GALLAXEN
3. præmie – et fiskehjul: FRK. CAMILLA

Største laks/ørred/makrel
1. præmie – to gavekort på hver kr. 500: BOTO
2. præmie – et fiskehjul: BOTO
3. præmie – fiskestang: LOMA. Mads lod præmien gå videre til næste i rækken, så

fiskestangen endte hos FRK. CAMILLA

Største fladfisk
1. præmie – to gavekort på hver kr. 500: FRK. CAMILLA
2. præmie – et fiskehjul: SASCHA
3. præmie – en fiskestang: BIMMER

Desuden var der Sundfisker fladfiskeforfang samt Savage Gear Sandell jigs til de tre deltagende børn.

Af Kim Allan Jørgensen