,

Energikrise – brug af elektricitet!

Hvad kan du hjælpe med?

Bestyrelsen har drøftet, hvorledes foreningen kan medvirke til at mindske brugen af elektricitet (energi) så hurtigt som muligt.

Alle foreningens bygninger vil blive tjekket for el- og varmeforbruget. Det sker ved at holde nogle af bygningerne uopvarmede (max. 10 grader) og holder temperaturen på ca. 19 – 20 grader øvrige steder. Medlemmerne opfordres til udelukkende benytter skipperstuen, som opvarmes med fjernvarme.

Herudover er det også vigtigt, at du hjælper ved ikke at bruger unødig elektricitet. Reglerne er beskrevet her:

Pladsen

§ 4

Unødig brug af ferskvand og el, herunder til opvarmning og køle- og fryseskabe, er forbudt, medmindre der er truffet aftale med bestyrelsen om betaling og betingelser for brugen.

Overtrædelse vil blive betragtet som tyveri.

Medlemmer med fast el-installation og/eller stort forbrug i skure, haver, både m.v. skal have en separat el-måler (bi-måler) eller betale en fast pris (fastsat af havneudvalget) for el-forbrug……

Alt el-materiel skal opfylde de almindelige regler for udendørs brug. 

Et fartøj tilsluttet 220/230 volt kan være uden opsyn ved opladning og vedligeholdelse af akkumulatorer, hvis der benyttes en moderne lader af typen IU0U (pulslader/switch-mode lader),…..”

Foreningen har anskaffet et termisk kamera, der kan måle temperaturforskelle. I den kommende tid vil der blive lavet stikprøvekontrol ved fartøjer i havnen, på pladsen samt ved grejskure (hvor der ikke er monteret bi-måler) så der kan tjekkes, at temperaturen ikke i nogle områder ligger over udendørstemperaturen. Herudover kan der laves stikprøvekontrol med en energimåler for at se, om der trækkes strøm. Opladning af elmotorer er selvfølgelig også unødig brug af el, hvorfor der altid skal være tilsluttet energimåler, når dette sker.

Vis et godt eksempel ved kun at have elkabler tilsluttet ved kortvarigt brug.

Hvis du nu eller senere bruger elektricitet, som ikke sker kortvarigt eller til opladning af batterierne, så skal du straks henvende dig til Havnechefen / kontoret for at få registreret din egen energimåler eller få lavet en aftale om betaling af et skønnet forbrug. En energimåler koster ca. 1200 – 2400 kr. alt efter fabrikatet. Foreningen kan formidle informationer om leverandører af disse.

Sammen kan vi mindske foreningens energiforbrug! 

På forhånd tak for din hjælp.

Havneudvalget