Er du kandidat til SSF’s bestyrelse?

På generalforsamlingen, søndag den 22. marts, er en lang række bestyrelsesposter på valg. Har du lyst og energi til at yde en ledelsesmæssig indsats for vores forening, så overvej om du vil stille op til valg på generalforsamlingen!

Følgende bestyrelsesposter er iht. vores vedtægter på valg:

  • Formanden
  • 2 havneudvalgsmedlemmer
  • Ungdomslederen
  • Kapsejladslederen
  • Sejlerskolelederen
  • 1 suppleant til bestyrelsen
  • 1 intern revisor

Herudover har den nuværende kasserer og webredaktøren meddelt at de af personlige årsager trækker sig på generalforsamlingen.

For at stille op til valg bør du som kandidat nøje have overvejet at du

  • har lyst og energi til bestyrelsesarbejdet
  • kan afse den nødvendige tid til bestyrelsespostens arbejde
  • har de nødvendige kvalifikationer til at udfylde bestyrelsesposten.

Hvis du kan svare ’JA’ til alle 3 punkter vil bestyrelsen opfordre dig til at stille op til valg på generalforsamlingen.

Med sejlerhilsen
Bestyrelsen