Er du SSF’s ny kasserer?

  SSF’s kasserer igennem de sidste 5 år har valgt ikke at genopstille ved generalforsamlingen, den 24. marts 2019. Vi søger derfor en eller flere kandidater, der vil stille op til valg som kasserer på generalforsamlingen.

  I forbindelse med skifte af kasserer har bestyrelsen efter råd fra vores revisor besluttet at omorganisere økonomifunktionen, således at den disponerende og den registrerende funktion adskilles. Det betyder at det daglige arbejde for kassereren, der jo er en del af bestyrelsen, gøres væsentligt mindre idet finansbogholderiet, afstemning, moms/skat og evt. flere opgaver lægges ’ud i byen’ hos en professionel bogholder.

  Bestyrelsen forventer derfor ikke at kassereren fremover vil modtage et honorar, men at denne vil være ulønnet ligesom alle andre bestyrelsesmedlemmer.

  Du bør stille op hvis du:

  • Brænder for SSF
  • Er åben for nye ideer, villig til at lytte til medlemmerne og til at lære nyt
  • Synes, at det vil være spændende at indgå i en samarbejdende bestyrelse med store visioner
  • Har erfaring med virksomhedsøkonomi eller foreningsøkonomi (store foreninger)
  • Har ’hands on’ erfaring med et eller flere ERP-systemer (finans-, debitor- kreditor-, ordremodul osv.) og nemt ved at tilgå nye systemer (vi bruger i dag C5 classic)
  • Har erfaring med budgettering, opfølgning (drift og likviditet) og regnskabsaflæggelse
  • Har erfaring med rapportgenerering
  • Er en skrap MS Office 365 bruger (specielt Excel)
  • Kan styre samarbejdet med en ekstern bogholder
  • Elsker at lave forbedringer i vores processer og procedurer
  • Vil elske løbende at være med til at udvikle vores økonomi- og havnesystem

  Ansvars-/arbejdsopgaver:

  • Medlem af økonomiudvalget
  • Ansvar for at ’økonomiprocessen’ fungerer effektivt
  • Medansvar for udarbejdelse af årligt budget
  • Ansvar for månedlig budgetopfølgning (drift og likviditet)
  • Ansvar for årsregnskabsaflæggelse
  • Ansvar for betaling af kreditorer
  • Ansvar for kontantkassen
  • Håndtering af lønudbetaling (via ProLøn) for ansatte
  • Overordnet ansvar for medlemsregistreringen
  • Ansvar for diverse rapporteringer til myndigheder og organisationer
  • Medlemsindbetalinger i SSF Kontorets åbningstid (første og sidste torsdag aften i hver måned)
  • Aftaler med pengeinstitutter

  Posten som kasserer besættes for en 2-årig periode ved valg på den kommende ordinære generalforsamling! For at være valgbar til tillidsposter skal vedkommende have været A-medlem i mindst 2 år umiddelbart før valget, eller enstemmigt godkendes af generalforsamlingen som valgbar.

  Vil du vide mere?
  Hvis du vil høre mere om eller har spørgsmål til kassererposten i SSF’s bestyrelse, så kontakt næstformand Claus Brask Thomsen (mobil 40104275) eller formand Jørgen E. Jensen (mobil 21180463).

  Medlemmer er i øvrigt altid velkommen til at stille op til alle poster, der er på valg, også selv om det nuværende bestyrelsesmedlem genopstiller.

  Med venlig hilsen
  SSF’s Bestyrelse