Erna er død

Vores “gamle” kasserer Erna Christensen er død 91 år gammel.
Mit første møde med Erna var til en standerhejsning, hvor hun og Ib, hendes mand gennem over 50 år, dansede ualmindelig smukt, ikke mærkeligt, for de var mestre i moderne dans.
Erna var een man lagde mærke til, og det skete da også, da hun i 1968 blev valgt til kasserer. Det blev et langt forløb under 4 formænd. Erna var kompetent og godt begavet, så hun klarede flot de opgaver, som det er at gøre folk tilfredse ved kassen, for derefter at få den til at stemme.
Også indførelsen af computeren klarede Erna, med hjælp fra et par unge hjerner, og snart var hun godt igang, og det har hun været siden med pc’eren.
Erna blev en hel institution i SSF og et æresmedlemsskab sluttede selvfølgelig denne epoke. Erna fortsatte med at være aktiv og havde, foruden en masse venner, 2 døtre, 5 børnebørn, 8 oldebørn plus svigerbørn, så de var mange, da 90-årsdagen oprandt og bagefter sagde hun: “Tænk, at det er mig, der har “skabt” dem. Ib og hun var enebørn, så hun fik et givtigt liv.
Vennerne var mange, og der var latteren i højsæde, altid grinede man meget i Ernas selskab.
Endelig flyttede hun til Sundparken, hvor hun nåede et nyde sin fine lejlighed.

Kære Erna, hvor vil vi savne dig, din glade latter, din livsvisdom og vort mangeårige venskab.

Æret være Ernas minde

Grethe Jacobsen