Eskadre sejlads til Københavns Havn d. 12. juni

Kom og vær med til en sjov dag på vandet, hvor vi alle, motorbåde såvel som sejlbåde, i samlet trop viser vores SSF stander i et arrangement for alle sejlklubber imellem Køge og Gilleleje.

Sidste år deltog ca. 500 både og vi håber, at der kommer flere i år.

Der er afgang fra SSF’s havn kl. 11:15, men vi samles udenfor Helgoland, således at vi i samlet flok og med ’Bollen’ som forreste båd afsejler fra den store orange ’tirsdagssejladsbøje’ kl. 11:30.

Det vil være flot, hvis vi kan ankomme til Københavns Havn i en lang række. 😊

Alle deltagere anbefales at føre DS flag (hvidt flag med DS røde logo) under SSF standeren. Disse udleveres gratis fra Havnekontoret, eller fra flagmasten foran klubhuset d. 12. juni.

Du er også velkommen til at vise et banner til støtte for S/K Lynettens kamp mod lukningen af deres indsejling til Margretheholm Havn.

Kortet viser sejladsruten med indsejling gennem Kronløbet og udsejling igennem Lynetteløbet.

Læs hele sejladsbeskrivelsen >> 

Det er gratis at deltage!

Det er gratis at deltage, men vi samler donationer sammen, som gives til at støtte Dansk Søredningsselskab, som en påskønnelse af den sikkerhed selskabet yder alle sejlere til søs.

I 2020 kunne ‘Øresund sammen – hver for sig’ støtte dem med kr. 60.000.-

STØT HER

Med Sejlerhilsen
SSF Bestyrelse