Vil du sejle J/70?

  Kalender for:
  Tid: 25. sep. 2019 - 16:00

  Sted: Det Maritime Ungdomshus

  Sejlsportsligaen stiller deres J/70-både til rådighed for SSF om eftermiddagen/aftenen. Både hjælpere til WOW-stævnet og andre SSF-medlemmer er velkomne!

  Vi kan disponere over 3-4 både mellem kl. 16 og 18 og de resterende efter ca. kl. 18.

  Vi mødes kl. 16 ved DMU, hvor vi laver nogle besætninger og rigger et antal både til svarende til, hvor mange der møder op.

  Læs mere om planerne for eftermiddagen/aftenen >>