Familiesejlads 11. juni 2017

Sæt X i kalenderen søndag, den 11. juni, hvor vi afvikler årets hygg’lige kapsejlads for hele familien.

Standerstrygning 2014

Vi mødes foran klubhuset kl. 10 til en lille én – og dommeren fortæller om banen og reglerne.

Efter sejladsen er der fælles frokost på Søndre mole eller et andet sted. Vejret bestemmer!

Husk tilmelding senest den 8. juni
Send en e-mail til bak.akkermann@gmail.com – eller udfyld en blanket, der ligger i mellemgangen i klubhuset.
Der skal være mindst 8 tilmeldte både, for at sejladsen bliver gennemført. Alle kan deltage!

Birgitte Akkermann