Fartøjer uden plads-/årsmærker

Alle fartøjer med plads i havnen eller på land skal ifølge § 7 i SSF’s ordensreglement for havnen have påsat et årsmærke. Også bådtrailere skal have et årsmærke påsat.
Havneudvalget har i løbet af juli, august og september foretaget en række runderinger og noteret fartøjer uden synlige årsmærker. Det er et stigende problem, at fartøjsejere ikke afhenter deres årsmærker eller sætter det på deres fartøj. Vi er derfor iht. § 7 i gang med at fakturere gebyrer for manglende årsmærker.

Havneudvalget opfordrer alle fartøjsejere til i næste sæson at afhente årsmærket rettidigt!

Ordensreglement for havnen, § 7
Efter betaling for plads på havnens område udleveres et nummereret farvet årsmærke. Dette mærke skal være afhentet og påsat fartøj/trailer senest den 1. juni, og altid ved søsætning.
Mærket skal altid kunne ses tydeligt fra land.
Overholdelse af ovennævnte er fartøjsejerens eget ansvar.
Fartøjer i havnen uden gyldigt pladsmærke bliver straks taget på land for ejerens regning og risiko plus et gebyr på kr. 600,-.
Fartøjer med plads på land uden gyldigt årsmærke(r) skal betale et gebyr på kr. 600,-.

Havneudvalget