Fejl i medlemsbladet

SÆTTERNISSEN HAR VÆRET PÅ SPIL

I det medlemsblad, der lige er udsendt til alle medlemmer, har sætternissen været på spil og annonceret med en ukorrekt dato på sejlforeningens traditionelle bankospil.

Den korrekte dato er:

SØNDAG DEN 6. FEBRUAR kl. 13,00

og vi håber selvfølgelig I vil møde talstærkt op.

Derudover fremgik de i bladet, at den nye pladsmand Bjarno Sørensen var en del af bestyrelsen. Dette er naturligvis IKKE korrekt.

Bladudvalget beklager den skete fejl.

Godt Nytår
Bladudvalget