Fiskekonkurrence i SSF d. 27. august 2022

 Konkurrencen er arrangeret af SSF’s Lystfiskerlaug. Har du spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Tony Olsen på tlf. 4050 9801.

 Deltagerpris kr. 50 pr. person -Tilmelding senest 24.august.2022 til tony@tgolsen.dkBetaling på skippermødet -kontant eller MobilePay.

Ved udsigt til stærk blæst aflyses konkurrencen. Vi satser på at meddele eventuel aflysning dagen før på sundby-sejlforening.dk og/eller facebook-gruppen ‘SSF sejlere/Sundby Sejlforening’. Ny dato for afholdelse vil så være d.24. september 2022

Program:

 Kl. 08.00 Betaling i Fritidshuset på Nordre Mole -med kaffe, morgenbrød og en lille en
Kl. 09.00 Fiskekonkurrencen starter(ingen fartøjer uden for molerne før kl. 9)
Kl. 15.00 Fiskekonkurrencen slutter(ankomst SSF’s moler senest kl. 15.00). Kom og få vejet dine fisk, straks du ankommer. Vi har øl og vand til de tørstige
Kl. 16.00 Præmieuddeling

Præmier

Hovedpræmien går til den største fisk (efter vægt).

Desuden er der første-, anden-og måske tredjepræmier i kategorierne:

1. Største torsk

2. største fladfisk

3. største ørred/laks/makrel

4. flest fangede arter.

Torsk indvejes med hoved og uden indvolde. Andre fisk i hel stand.

For nogle arter gælder der mindstemål –se tabellen neden for.

Bemærk:Den fisk, der tager hovedpræmien, kan ikke tillige vinde i de andre kategorier.  Eksempel: Hvis hovedpræmien går til en torsk, bliver det næststørste torsk, der vinder kategori 1 ‘største torsk’. Dog kan hovedpræmiefisken regnes med i opgørelsen i kategori 4 ‘flest fangede arter’.

I kategorien ‘Flest fangede arter’ indvejer alle deltagere i samme fartøj som et team. Præmier tildeles pr. fartøj.

Hvis to eller flere fartøjer indvejer lige mange fisk til ‘flest fangede arter’, vurderes fiskene i henhold til nedenstående pointtabel. Kun fisk, som er nævnt i pointtabellen, godtages.

Vi har også præmier til alle deltagende børn u/ 15 år.

ArtPoint pr. kgMindstemål
Ørred1,0 kg = 60 point40 cm
Ising1,0 kg = 80 point
Laks1,0 kg = 60 point60 cm
Makrel1,0 kg = 50 point
Pig-slethvar1,0 kg = 80 point30 cm
Rødspætte1,0 kg = 90 point25 cm
Tunge1,0 kg = 90 point
Sej1,0 kg = 40 point
Sild1,0 kg = 120 point
Skrubbe1,0 kg = 80 point23 cm
Torsk1,0 kg = 25 point35 cm
Hornfisk60 cm = 30 point. Pr. ekstra 5 cm tillægges 10 point

Eksempel:

1) En torsk på 2,5 kg giver: 2,5 x 25 = 62,5 point
2) En skrubbe på 0,8 kg giver: 0,8 x 80 = 64 point
3) En ørred på 2,5 kg giver: 2,5 x 60 = 150 point
4) En hornfisk på 65 cm giver: 40 point.

Konkurrencens sponsorer
Mads Grosell –Savage Gear
Jagt og Fiskerimagasinet
Honda Shoppen
Johannesen Kran-og maskintransport
Hellers
Sundby Sejlforening