Fiskekonkurrence med flotte præmier

Sundby Sejlforening afholder fiskekonkurrence 19. juni 2021

Deltagerpris kr. 50 pr. person. Registrering og betaling på skippermødet – kontant eller MobilePay.

Konkurrencen er arrangeret af SSF’s Lystfiskerlaug. Har du spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Tony Olsen på tlf. 4050 9801.

Ved udsigt til stærk blæst aflyses konkurrencen. Vi satser på at meddele eventuel aflysning dagen før på sundby-sejlforening.dk og/eller facebook-gruppen ‘SSF sejlere/Sundby Sejlforening’. Ny dato for afholdelse vil så være den 20. juni.

Corona-regler – især i forbindelse med skippermødet: I skrivende stund er reglerne således, at indendørs aktiviteter er med begrænsninger eksempelvis med krav om coronapas, hvorfor vi primært opholder os udendørs.

Program for dagen

Kl. 08.00 Skippermøde på Prampladsen/Fritidshuset (afhængigt af corona-situationen) på Nordre Mole – med  kaffe, morgenbrød og en lille en
Kl. 09.00 Fiskekonkurrencen starter (ingen fartøjer uden for molerne før kl. 9)
Kl. 15.30 Fiskekonkurrencen slutter (ankomst SSF’s moler senest kl. 15.30). Kom og få vejet dine fisk, straks du ankommer. Vi har øl og vand til de tørstige
Kl. 16.30 Præmieuddeling

Præmier

Hovedpræmien går til den største fisk (efter vægt).

Desuden er der præmier til:

  1. Største torsk
  2. største fladfisk
  3. største ørred/laks
  4. flest fangede arter.

Torsk indvejes med hoved og uden indvolde. Andre fisk i hel stand.

Bemærk: Den fisk, der tager hovedpræmien, kan ikke tillige vinde i de andre kategorier.  Eksempel: Hvis hovedpræmien går til en torsk, bliver det næststørste torsk, der vinder kategori 1 ‘største torsk’. Dog kan hovedpræmiefisken regnes med i opgørelsen i kategori 4 ‘flest fangede arter’.

Hvis to eller flere fartøjer indvejer lige mange fisk til ‘flest fangede arter’, vurderes fiskene i henhold til nedenstående pointtabel. Kun fisk, som er nævnt i pointtabellen, godtages.

I kategorien ‘Flest fangede arter’ indvejer alle deltagere i samme fartøj som et team. Præmier tildeles pr. fartøj.

Vi har også præmier til alle deltagende børn u/ 15 år.

Pointtabel til artskategorien (kategori 4)

ArtPoint pr. kg
Ørred1,0 kg = 60 point
Ising1,0 kg = 80 point
Laks1,0 kg = 60 point
Makrel1,0 kg = 50 point
Pig- slethvar1,0 kg = 80 point
Rødspætte1,0 kg = 90 point
Tunge1,0 kg = 90 point
Sej1,0 kg = 40 point
Sild1,0 kg = 120 point
Skrubbe1,0 kg = 80 point
Torsk1,0 kg = 25 point
Hornfisk60 cm = 30 point. Pr. ekstra 5 cm tillægges 10 point

Eksempel:
En torsk på 2,5 kg giver: 2,5 x 25 = 62,5 point
En skrubbe på 0,8 kg giver: 0,8 x 80 = 64 point
En ørred på 2,5 kg giver: 2,5 x 60 = 150 point
En hornfisk på 65 cm giver: 40 point.

Konkurrencens sponsorer:
Mads Grosell – Savage Gear
Aamann & Wulff Aps ejendomsservice mv.
Jagt og Fiskerimagasinet
Restaurant Sundby Sejl
Sundby Sejlforening