Formandens ord ved standerhejsningen 2016

fmd_jørgenDette kan være gang nummer 93, vi skal sætte vores stander op, men det er min første standerhejsning som formand. Og det er en stor ære for mig at stå her i dag. For at standeren ikke skal falde ned, har jeg allieret mig med Basse, vores tovværkslærer, så alt skulle være forsvarligt bundet, og Patrick og Carla, to af vores ungdomssejlere, har lovet at hejse standeren op.

At vejret så tilmed er så utroligt flot og holder ved i så lang tid, er jo helt fantastisk. Sikken en start på sæsonen. Og det hele emmer jo af energi alle vegne, med kø ved mastekranen og med liv i havnen og frokost ved bådene.

Bestyrelsen har igen i år valgt at starte dagen med morgenmad til alle tilmeldte, og restauranten har sørget for kaffe, te og den gode mad. Og vores aktivitetsleder, Jørgen Valdsgaard, har bestilt godt vejr og står og griller pølser og æg til os.

Jeg er klar over, at mange savner den aftenfest, der igennem utroligt mange år plejer at blive afholdt. Men opfattelsen fra sidste år var, at rigtig mange nye ansigter dukkede op grundet det tidlige tidspunkt. For specielt børnefamilier kræver morgenmaden jo ikke barnepige. Det er jo vigtigt at få nye medlemmer til at komme og føle sig som en del af foreningen. Jørgen Valdsgaard har som kompensation reserveret restauranten, således at de, der gerne vil fejre standerhejsningen i aften, har mulighed for dette.

Det bringer mig egentlig til næste positive punkt… Det går nemlig rigtig godt i foreningen. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for den gode modtagelse, de nye medlemmer i bestyrelsen har fået: Nemlig Claus Brask og undertegnede. Det er dejligt at mærke energien i bestyrelsen og i havnen som helhed.

 • Det er skønt, at alle pæle i havnen næsten er skiftet.
 • Toiletudvalget kommer snart med en indstilling til, hvilke toiletter vi bør anskaffe.
 • Ny hjælpejolle er indkøbt, den gamle var helt udtjent. Den skal døbes her i dag af Isabel, Anna og Louise, tre af vores aktive piger fra ungdomsafdelingen. Det er for øvrigt Isabel, der har vundet konkurrencen om navnet til hjælpejollen. Så det er spændende om lidt at høre, hvad den skal hedde.
 • Ny Sundby Cup erstatter Old Boys-kapsejladsen og bliver en slags klubmesterskab
 • Adgang til de nye toiletter uden for restaurantens åbningstid for medlemmer, er etableret
 • Møder vedrørende fremtiden for Det Maritime Ungdomshus er i gang.
 • Tanker om, hvordan vi ønsker en ny lejekontrakt med kommunen, er i gang.
 • Forsøg på etablering af en interessegruppe for brugere af området omkring Amager Strand, som SSF deltager i, er nedsat.
 • Tættere samarbejde om Ungdomsarbejdet med Lynetten og Kastrup er ligeledes i gang.
 • Billetautomat til havnepenge m.m. er sat op.
 • Loppemarked i morgen klokken 11.
 • Næste weekend er der tur til Raa.
 • … og Pinsemorgen-træf.

Ja, mange ting er i gang. Faktisk står vi i en situation, de fleste andre klubber og foreninger misunder os. På sejlerskolen er efterspørgslen større, end vi kan skaffe instruktører til. Faktisk er der venteliste. Hvis vi havde tre instruktører mere, kunne 9 elever komme i gang på sejlerskolen.

I ungdomsafdelingen er vi omkring 50 medlemmer og må pt. sige nej til flere medlemmer, idet der er mangel på hjælpere, såsom brovagter, hjælpere til at være om bord på hjælpejoller samt bådfører til hjælpejollerne.

Jeg vil appellere til alle, der har lyst til at støtte op, om at kontakte Jan fra sejlerskolen eller Lena fra ungdomsafdelingen. Hos Jan kræves der duelighedsbevis, men det er ikke nødvendigt til alle opgaverne i ungdomsafdelingen. Og det er da trist i en sådan fantastisk luksus-situation at skulle sige nej til potentielle medlemmer.

Men tilbage til det, jeg startede med at sige om morgenmaden og nye medlemmer. I år har det nemlig været sådan, at ca. 8 % af alle bådene i havnen er nye, og vi får nye medlemmer hver torsdag. Hvordan får vi integreret alle disse nye i en dejlig kultur som den, vi har her i SSF. Vi har som sagt forsøgt os igen i år med et morgenmadsarrangement til standerhejsningen. Claus Rønnow har afholdt aftener for nye bådejere, og Ib for tidligere sejlerskoleelever, hvor man kunne spørge om løst og fast. Og der bliver gjort et stort arbejde i at hjælpe nye uerfarne med at købe båd, etc.

Min erfaring siger mig, at man lærer hinanden bedst at kende ved at gøre noget sammen. Derfor vil jeg, sammen med bestyrelsen, arbejde for, at vi får lavet en foreningsdag, eller hvad vi nu skal kalde den. Jesper synes, den skal hedde Mal din nabos skur-dag. En dag, hvor vi frivilligt, i fællesskab, kan male skure, skralderum, efterspænde bukke til mastekranen, rydde op på pladsen, fjerne ukrudt, etc. Alle de ting, der kan forskønne vores dejlige forening, kun fantasien sætter grænser. Måske nogen vil spille på guitar eller harmonika. Foreningen kunne så tænde op i grillen.

Vi kunne få ordnet en masse af de ting, der til dagligt generer os, og ikke mindst kunne vi være sammen og lære hinanden at kende. Og mon ikke der en rigtig god, måske lidt slidt historie, der kan få nyt liv ved at blive fortalt til nogle af de nye medlemmer på sådan en dag.

Skal vi ikke slutte dette af med at håbe, at vi alle får en rigtig lang og dejlig sejlersæson, med en tak til alle, der giver en hånd med, både praktisk og kulturelt, med et længe leve SSF.

Jørgen Erik Jensen
Formand, SSF