Dansk Sejlunion klar med forsikringstilbud

26. februar 2014
Den 27. februar lancerer Dansk Sejlunion en ny forsikringsordning til alle bådejere i medlemsklubberne. Den nye ordning giver bådejerne flere tilbud at vælge mellem, og samtidig får de en mægler med som forsikringsrådgiver.

Dansk Sejlunions forsikringstilbud til sejlerne får et betydeligt løft, når en ny ordning træder i kraft den 27. februar. Ordningen erstatter Dansk Sejlunions hidtidige Codan-aftale, der udløb ved årsskiftet.

Den nye ordning indebærer konkrete forbedringer på flere punkter, forklarer Dansk Sejlunions sejladschef, Steen Wintlev. ”For det første, så får du tilbud på kaskoforsikringer fra tre eller fire selskaber. Det giver dig mulighed for at sammenligne – og vælge dét tilbud, der passer dig bedst. For et andet, så har du en forsikringsmægler med som din rådgiver i processen. Mægleren bruger sin ekspertise til at anbefale en løsning, men det endelige valg er naturligvis dit eget,” siger Steen Wintlev.

Tættere på den enkelte sejler

Tanken bag den nye forsikringsordning er at kunne tilbyde løsninger, der kommer tættest muligt på den enkelte bådejers individuelle behov. Derfor har det været en høj prioritet at få flere selskaber med i ordningen, både for at sikre en sund indbyrdes konkurrence og samtidig skabe tilbud med varierende indhold, forklarer Steen Wintlev.

Ordningen indeholder samarbejdsaftaler mellem Dansk Sejlunion og en forsikringsmægler samt i første omgang fire forsikringsselskaber, der alle har lystfartøjsforsikringer som et kerneprodukt (selskabernes navne kan offentliggøres senere).

Bestilling via sejlsport.dk

Arbejdsgangen i den nye forsikringsordning er:

  • Som bådejer udfylder du en forsikringsformular på Dansk Sejlunions hjemmeside.
  • Mægleren modtager formularen – og indhenter tilbud på en kaskoforsikring, tilpasset dine behov.
  • Du får tre-fire tilbud retur – sammen med en anbefaling fra mægleren.
  • Når du har valgt selskab, sikrer mægleren, at du får den rigtige police til den korrekte pris.

Hele processen foregår online. I begrænset omfang vil det også være muligt at komme i telefonisk kontakt med mægleren.

”Det er en vigtig pointe, at mægleren er Dansk Sejlunions partner – og ikke selskabernes. Det er en person, der repræsenterer dine interesser som forsikringstager,” forklarer Steen Wintlev og tilføjer:

Hjælp ved skader

”Hvis du får en skade på båden, kan mægleren hjælpe dig med at udfylde skadesanmeldelsen, så forløbet bliver forklaret med det rigtige ordvalg og så videre. Også, hvis du får ballade med selskabet, kan du trække på mæglerens rådgivning.”

Prisniveauet på forsikringerne bliver konkurrencedygtigt, fastslår Steen Wintlev. ”Forsikringen bliver billigere at købe gennem Dansk Sejlunion i forhold til, hvis du køber samme forsikring på egen hånd,” siger han.

DS