Forslag til behandling på generalforsamlingen den 24. marts 2019

    Bestyrelsen har ingen forslag til vedtægtsændringer, men stiller 3 forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 ’Behandling af eventuelt indkomne andre forslag’. Læs forslagene her >>

    Under dagsordenens pkt. 7 foreslår bestyrelsen uændrede kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser for 2019.

    Der er ikke rettidigt indkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen fra medlemmerne. Forslag, der er indsendt senere end den i vedtægterne bestemte tidsfrist på 21 dage før generalforsamlingen, kan desværre ikke behandles på generalforsamlingen.