Forslag til behandling på generalforsamlingen, den 31. august 2020

    Bestyrelsen forslår en række vedtægtsændringer og stiller desuden 2 forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 ’Behandling af eventuelt indkomne andre forslag’.

    Under dagsordenens pkt. 7 foreslår bestyrelsen justeringer af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser pr. 1. januar 2021.

    Fra medlemmerne er der i år indkommet flere forslag til behandling på generalforsamlingen under ’Behandling af eventuelt indkomne andre forslag’ samt under dagsordenens pkt. 7 ‘Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser’.

    Læs forslagene her >>