Fortsat lukket foreningsaktivitet medfører ændringer og aflysninger

corona17. apr. 2020
Myndighederne og Dansk Sejlunion opfordrer fortsat til, at foreningsaktiviteter holdes lukket pga. Coronavirus-situationen. Dette betyder, at vi stadig ikke har nogen mulighed for at indkalde til en ordinær generalforsamling.

Optimistisk set vil vi måske kunne afholde generalforsamlingen i juni måned, men det er nok mere sandsynligt, at det bliver i august eller september. Det er fortsat bestyrelsens intention at indkalde til en ordinær generalforsamling, lige så snart der bliver åbnet op for at afholde den type arrangementer.

Vi kan heller ikke afholde vores standerhejsning, som vi plejer, lørdag den 2. maj. Da det er vigtigt for bestyrelsen, at vi får hejst standeren, som tegn på at foreningens sæson nummer 96 er i gang, vil vi afholde en virtuel standerhejsning, som kan følges live via vores hjemmeside. Her vil man kunne følge standeren, der hejses til tops samt høre formandens tale.

Der vil ikke være noget arrangement i forbindelse med Standerhejsningen, og vi må indtrængende opfordre alle medlemmer til at holde sig væk fra klubhus og flagmast under selve standerhejsningen. Der er fortsat forbud mod forsamlinger på over 10 personer, så området vil være afspærret for medlemmer.

Bestyrelsen håber at vores medlemmer har forståelse for den specielle situation, og at I vil overholde reglerne og få det bedste ud af dagen hjemme fra sofaen foran PC’en. Det er planen at selve sætningen af standeren skal ske lørdag, den 2. maj, kl. 11.

Loppemarkedet den 3. maj, foreningsdagen den 17. maj og Vild med vand – Havnens dag den 13. juni er alle blevet aflyst. Hvorvidt vi kan holde et arrangement Pinsemorgen og Skt. Hans aften, vil bestyrelsen tage stilling til, når vi kommer nærmere datoerne, og ved hvornår og hvordan ’Danmark åbner op’.

Med henvisning til de fortsatte restriktioner har SSF’s bestyrelse besluttet indtil videre fortsat at aflyse alle planlagte aktiviteter og sejlads i foreningens både. Det gælder både i ungdomsafdelingen, i sejlerskolen og i foreningens J/70’er. Alle klublokaler, herunder Skipperstuen, Fritidshuset, Kajakhuset og medlemsværkstederne, er lukkede og de må stadig ikke bruges af medlemmerne.

SSF Kontoret og Havnekontoret holder også lukket indtil videre. Det vil derfor ikke være muligt at købe standere m.m. eller få udleveret årsmærker for tiden. Havneudvalget vil informere mere om årsmærkerne og standerne, når der er klarhed over, hvordan udleveringen skal foregå. Vi planlægger dog at holde SSF Kontoret ’telefon-åbnet’ den 30. april og den 7. maj, så nye medlemmer får en mulighed for at melde sig ind.

De udendørs toiletter i klubhuset samt handicaptoiletterne på nordre og søndre mole holdes åbent, og der vil blive gjort rent på alle hverdage.

Al kontakt til havneudvalget og havnefogeden skal ske via e-mails eller pr. telefon. Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne respekterer vores havnefogeds sikkerhed og lader være med at henvende sig personligt til havnefogeden på havnen!

Bestyrelsen beklager det besvær, som følger med vores beslutninger, men vi mener, at det er det eneste ansvarlige, vi kan gøre i den nuværende situation, hvor Corona-virussen stadig ikke er under kontrol.

Indtil der bliver løsnet op på myndighedernes – og Dansk Sejlunions – restriktioner, vil vi opfordre alle til at tage hensyn og tænke sig om, samt at følge myndighedernes anbefalinger:

  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • Host eller nys i dit ærme
  • Begræns fysisk kontakt
  • Hold afstand, min. 2 meter.

Ældre og svagelige personer opfordres til at passe på sig selv og ikke møde andre i foreningen i ovenstående periode.

Bestyrelsen følger situation nøje, og vi vil løbende melde ud, hvis der skal ske yderligere tiltag, eller når situationen normaliseres.

Med sejlerhilsen
Bestyrelsen