Fortsatte corona-restriktioner i SSF

SSF’s klublokaler er fortsat lukket for medlemmer og foreningsaktiviteter

Bestyrelsen for SSF følger de anbefalinger, som vi modtager fra DIF og Dansk Sejlunion. Af nedenstående meddelelse fra Dansk Sejlunion kan læses, at vores klublokaler, dvs. Skipperstuen, Fritidshuset, Medlems- og gæstehuset (’Kajakhuset’), Saltsø Pavillonen og Sejlerskolepavillonerne fortsat IKKE må benyttes til aktiviteter, undervisning eller socialt samvær.

Bestyrelsen vil give besked om en åbning af lokalerne lige så snart, vi gives mulighed for at kunne åbne dem.

SSF Bestyrelse

MEDDELELSE FRA DANSK SEJLUNION:

Corona – ny genåbningsplan giver pt. store frustrationer

Vi kender nu de store hovedlinjer i næste fase af genåbningen 6. maj, men afventer fortsat de konkrete tolkninger. Helt overordnet bringer de nye udmeldinger store frustrationer.

Selv om indendørs idræt delvist er åbnet op i dag d. 6. maj, og vi i går meldte ud, at klubhuse nu kunne åbne, er der her til aften opstået stor usikkerhed hos DIF om, hvorvidt det overhovedet er lovligt for os som udendørssport at benytte vores klubhuse og andre indendørsfaciliteter.

Vi afventer derfor klarhed fra DIF på dette punkt, men indtil da anbefaler vi, at klubhuse, omklædningsfaciliteter etc. desværre holdes lukketDet betyder også, at undervisning og generalforsamlinger ikke kan foregå i klubhuse pt. Vi opdaterer vores q&a så snart, vi ved mere. Hvornår det bliver, har vi desværre ikke noget godt svar på pt., da vi afventer DIF og Kulturministeriet.

Der er fortsat også stor usikkerhed om de store stævner og events. I den nye aftale skelnes der mellem tre forskellige typer af events; stævner, motionsevents og større sportsarrangementer med hvert sit forsamlingsloft fra 500-5.000. Hvor de store kapsejladser og internationale mesterskaber indplaceres, afventer vi ligeledes melding om.

I Dansk Sejlunion har vi svært ved at forstå, hvorfor der skal være så mange begrænsninger for idrætten, og især på vandet. Vi hører igen og igen, at der ikke er nogen smitterisiko udendørs, og vi har endnu til gode at høre om smittetilfælde fra båd til båd. Det har vi igen gjort DIF opmærksom på.

Vi arbejder på højtryk for nærmere afklaringer og vender tilbage med opdateringer, så snart vi ved mere.

Med venlig hilsen

Dansk Sejlunion