‘Gartner-Allan’ er gået bort

Vores æresmedlem ‘Gartner-Allan’ Petersen er efter længere tids sygdom gået bort d. 26. november 2021 i en alder af 82 år. Han blev bisat ved en privat ceremoni og hans aske er spredt ud for SSF’s havn.

Allan blev meldt ind i SSF d. 6. maj 1960. Han passede igennem en menneskealder foreningens grønne arealer. Han brugte det meste af sin fritid på dette arbejde, hvor han nidkært slog græs og fjernede ukrudt. Man så ham altid på foreningens område gående rundt med sin trillebør og sine haveredskaber. Altid venlig, aldrig førende sig frem, men næsten anonym travlt optaget af sine arbejdsopgaver.

I 1993 blev Allan udnævnt til æresmedlem af SSF. Det stoppede dog ikke hans arbejde med foreningens grønne arealer. Det var først, da helbredet ikke længere kunne følge med, at han stoppede.

I de sidste år havde Allan det helbredsmæssigt ikke godt, og han kom sjældent udenfor det plejehjem, hvor han boede, og derfor så vi ham heller ikke i SSF.

SSF har meget at takke Gartner-Allan for. Må han hvile i fred.

Claus Brask Thomsen
SSF Formand