Kryds i kalenderen: Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen 2016 er der nu sat dato på. Den bliver, som traditionen byder, den dag, sommertiden begynder, søndag den 27. marts og som sædvanligt skal du tidligt op: Formanden byder velkommen klokken 09, påskedagsmorgen. Det er vist ikke sket før.

Indkaldelse til generalforsamling, med tidsfrist for indlevering af forslag til forsamlingen m.m., sendes ud i begyndelsen af det nye år.

Her kan du læse referatet fra bestyrelsens møde i november.