,

General-forsamling 2024

Generalforsamlingen blev i år afholdt d. 17. Marts med god stemning, og knap 100 deltagere. Formanden indledte generalforsamlingen med at mindes de medlemmer der er døde i det forgangne år. Herefter blev årets jubilarer hædret på god SSF maner.

Formandens beretning og gennemgang af regnskabet blev godkendt med applaus. Herefter gennemgik formanden budgettet for 2024. Vores økonomi er sund, og budgettet blev godkendt med applaus.

Bestyrelsen fremlagde forskellige forslag som alle blev vedtaget uden diskussion.

Et forslag om at undersøge mulighederne for at udvide havnen afførte en livlig diskussion, men endte med at blive vedtaget.

Formand, skoleleder, ungdomsleder, kapsejlladsleder og suppleant blev genvalgt med applaus, og et par nye medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen som klubhus- og havnerepræsentanter.

Alt i alt en god generalforsamling der traditionen tro blev afsluttet med et SSF længe leve, og en øl eller vand til de fremmødte.