Indkaldelse til generalforsamling 2015

  Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sundby Sejlforening søndag den 29. marts 2015 klokken 09 i klubhusets restaurant. Husk sommertid!


  Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Protokol og beretning
  3. Regnskab
  4. Budget
  5. Lovændringsforslag
  6. Andre forslag
  7. Valg
  8. Eventuelt

  Følgende er på valg:

  Sekretær: Jacob Tyge genopstiller
  Motorbåd & Sikkerhed: Kim ’Pisk’ Andersen genopstiller
  Havneudvalgsmedlem: Tom Høst genopstiller
  Aktivitetsleder: Joan Høst modtager ikke genvalg
  Kasserer: Elin Brinkland genopstiller
  Kasserersuppleant: Lillian Green Jensen genopstiller
  Suppleant: Ledig post for to år
  Suppleant: Ledig post for ét år
  Webredaktør: Svend Erik Sokkelund genopstiller
  Statsautoriseret eller registreret revisor: Inforevision ønsker at fortsætte
  Intern revisor: Brian Frisendahl genopstiller

  Forslag
  der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 1. marts 2015 klokken 9:00.