Indkaldelse til Generalforsamling 2014

Søndag, den 30. marts 2014
, kl. 9.00, i klubhuset

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Protokol og beretning
 3. Regnskab
 4. Budget
 5. Lovændringsforslag
 6. Andre forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt

Følgende er på valg:

 • Formand
  Tonny Pedersen modtager ikke genvalg
 • Sejladschef
  Jan Lauridsen genopstiller
 • Ungdomsleder
  Lena Skov Andersen genopstiller
 • Havneudvalgsmedlem
  Frits Meiniche modtager ikke genvalg
 • Havneudvalgsmedlem
  John Jacobsen genopstiller
 • Motorbåd & sikkerhed
  Flemming von Wowern fratræder posten, ny skal vælges for 1 år
 • Kasserer
  Britta Scharff fratræder posten, ny skal vælges for 1 år
 • Suppleant til bestyrelsen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag, den 2. marts 2014, kl. 9.00.