Godt Nytår fra Formanden

Først vil jeg ønske alle medlemmer et rigtig godt nytår! 

2023 er SSF’s 100 års jubilæumsår og det er med stor glæde, at vi allerede har fået den første jubilæumsgave idet jeg på vegne af SSF har underskrevet en ny 30 årig Brugsaftale med Københavns Kommune for vores område. Dermed er der ro omkring foreningens fremtid i lang tid fremover, og vi kan nu for alvor kigge på renovering og/eller udvidelser af foreningens bygninger og anlæg.

2023 bliver selvfølgelig et år med fejring af vores første 100 år. Vi planlægger en lang række arrangementer under 100 års ’paraplyen’ startende ved vores standerhejsning i første weekend i maj og igennem hele sæsonen frem til selve 100 års dagen d. 28. oktober, der falder sammen med standernedhalingen.

Til de mange arrangementer, herunder ikke mindst ’VM for Yngling’ d. 22.-29. juli er der brug for rigtig mange frivillige til små og store opgaver. Jeg vil derfor opfordre alle medlemmer, og ikke mindst vores mange nye medlemmer, til at melde sig til at hjælpe, og dermed vise at det ikke er en tilfældighed at SSF er nomineret som ’Årets Idrætsforening 2022’ som en ud af tre foreninger blandt mere end 700 indstillede.

Til slut vil jeg ønske jer alle en god vinter og et godt helbred.

Godt Nytår! 

Med sejlerhilsen

Claus Brask Thomsen

SSF Formand