GØR DET SELV  KURSUS I DIESELMOTOREN 7. MARTS

Torsdag den 7. marts 2024 kl. 12.30 til 16.00.

Eleverne får lov til at afprøve:

  • et brændstoffilter
  • en diesel-forpumpe
  • højtryks brændselspumper og dyser
  • en impellerpumpe = saltvandskølepumpe
  • adskille en oliekøler
  • kendskab til udluftning af brændstofsystemet
  • udskiftning af oliefilter
  • frostsikring af motoren efter båden er kommet på land.

DieselHouse er B&W´s museum og ligger i Energiporten 8, København SV.
Transport Bus 7a og stoppested H.C. Ørsted Værket
Indgang for personer/cykler gennem låge i Vasbygade over for Apcoa Parkering
Mange P-pladser rundt om  DieselHouse – Nummerplade registrering i foyeren

Max. deltagere til kurset: 10 personer

Tilmelding på e-mail: IbPetersen42@outlook.dk

En Bur-Wain dieselmotor startes op.