GTL-brændstof nu i SSF

Foreningens brændstoftank er blevet bundsuget for slam og vand, og der er nu hældt GTL-brændstof på tanken. Fremover sælges dette mere miljørigtige, renere og lugtfri brændstof i stedet for det hidtidige entreprenørdiesel. Marinediesel kan ikke længere leveres fra vores leverandører.GTL er lavet på naturgas og kan uden videre hældes på en dieselmotor. Der er heller ingen problemer med at blande det med diesel, men ved brug af en blanding vil man ikke opleve den fulde effekt af miljøfordelene ved GTL.
Med GTL slipper man for diesellugt, oliefilm på vandet og risikoen for dieselpest reduceres – oveni en renere forbrænding.
Prisen for GTL er på niveau med prisen på entreprenørdiesel.

Bestyrelsen har modtaget en del tilkendegivelser fra medlemmer vedr. vores beslutning om fremover at sælge GTL brændstof i stedet for diesel fra vores brændstofstander på servicekajen; både positive men også enkelte fra bekymrede medlemmer.

Havneudvalget har nøje overvejet alle fremsatte argumenter, og bestyrelsen har besluttet at fastholde vores beslutning, idet vi mener, at de positive forbedringer ved GTL (Gas-to-Liquid) langt overstiger den risiko, der er for, at enkelte medlemmer eventuelt vil opleve problemer ved brug af GTL. Vi har talt med mange brugere af GTL, og repræsentanter fra flere af de havne, der i op til 3 år har solgt GTL. De anbefaler alle brug af GTL i stedet for diesel.

De fleste motorfabrikanter har godkendt brug af GTL-brændstof til deres dieselmotorer, dog har Yanmar endnu ikke godkendt det, idet de ikke har færdiggjort deres test. De har derfor heller ikke sagt, at GTL ikke er kompatibelt med deres motorer.
Mange motorproducenter anbefaler, at bådejeren tjekker gummipakninger og -slanger efter et skift til GTL.
GTL er mere letflydende, hvorfor det kan ske at spændebånd på brændstofslangerne skal efterspændes. Det er dog en lille pris for at opnå miljøfordelene ved GTL.

Med overgangen til GTL følger Sundby Sejlforening en lang række havne, der vil vise, at sejlsport er en grøn fritidsaktivitet. Vi lever for og i naturen, og vi vil være med til at begrænse forureningen fra vores sport.
Det er selvfølgelig den enkelte bådejers ansvar, hvad han eller hun hælder på sin motor, så hvis du er utryg ved at bruge GTL til din gamle dieselmotor, kan du selvfølgelig fortsætte med at bruge diesel, men så må du købe det i en anden havn.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse