GTL – godt for miljø & motor

Ib Petersen skriver om GTL brændstof til dieselmotorer. GTL (gas to liquids) er naturgas i væskeform.

Jeg må kommentere Verner Dvoracek´s indlæg i sidste blad, som minder mig om den gamle mastekrans skæbne, hvor en lille kreds af ældre medlemmer i 20 år agiterede imod opsætning af en ny elektrisk/hydraulisk kran.
Verner henviser til en artikel i Lynette Nyt 4/11-2018, skrevet af Klaus Schlichter. Ud af fire positive sider refererer han to negative linjer, ved at omtale evt. problemer med forpumpen i ældre dieselmotorer fra 60’erne, hvor nogle gummipakninger evt. skal skiftes.
Forpumpen sørger for, at brændstofsystemet har et tryk på 2 bar, og pumpen kan også betjenes med hånden ved udluftning. En forpumpe koster 500-700 kr.

Jeg gentager Klaus’ overskrift på indlægget: GTL er godt for både miljø og motor, dvs. mindre skadeligt for vores omgivelser. Hele artiklen kan læses på nettet.
Svovl er meget giftigt og EU har indført regler, der forbyder blyholdig benzin og begrænser svovlindholdet i dieselolie, med henblik på at forbedre luftkvaliteten og reducere emissionerne af drivhusgasser.
Mineralsk diesel indeholder ca. 2% svovl. Det findes ikke i GTL. Smøreevnen er ens for mineralsk diesel og GTL.

Bosch er en af verdens største leverandører af højtrykspumper/dyser, som bruges bl.a. i dieselmotorer fra BMW, MAN, Mercedes, Volvo og VW. Bosch har sagt god for GTL.
GTL har en rensende effekt, fordi det er rent og ikke indeholder affaldsstoffer. Det kan derfor løsne gamle aflejringer fra dieselolien (som vand og sæbe fjerner snavs). Det indeholder selvfølgelig ikke opløsningsmidler.
Det er korrekt, at grov filteret mellem tank og motor og finfilteret på motoren skal skiftes oftere i starten.
GTL har mindre viskositet men et højere cetantal (brændværdi), så motorens effekt vurderes at være den samme. GTL har en bedre vandudskillelse, så risikoen for dieselpest er nærmest ikke til stede.

GTL er i starten tilbudt primært i lystbådehavne og til arbejdskøretøjer (landbrug) som erstatning for marinediesel, der ikke er påbudt at indeholde den lovbestemte biodiesel på 7%. Marinediesel er beregnet til dieselmotorer, som ikke bliver brugt i lange perioder og derfor har stor risiko for at udvikle dieselpest.
Udbuddet vil blive større, efterhånden som der etableres flere GTL raffinaderier og tankkapaciteten udvides.

Højtryks rækkepumpen presser dieselolie gennem dyserne med et tryk på 3-500 bar, og Bosch nye Commonrail pumpe trykker med op til 2000 bar. Dette enorme bar-tryk skal forstøve brændstoffet mest muligt for at opnå en maksimal forbrænding. Mineralsk dieselolie er urent, så dyse spidserne kokser til og forstøvningen bliver ringere med tiden, sågar ”savler” de hvis de ikke bliver renset og justeret ind i mellem. Resultatet er uforbrændt dieselolie i udstødningen, og motoren ryger med grå eller sort røg, og man kan se oliefilm i kølevandet. Prøv at se dit eget kølevand inde i havnen. Desværre ses jævnligt oliefilm på vandet i begge bassiner. Grå røg er ok ved temperaturer under 10 grader, hvor det er fortættet vanddamp.

Jeg har talt med Volvo-Søren, som servicerer de fleste Volvo motorer i Lynetten (og SSF), og han har ikke stødt på problemer grundet GTL, og jeg har talt med Leif Tønnesen, som hjælper med at skifte oliefilter og andre småting i Lynetten, og han er bekendt med, at der er skiftet gummipakninger på to forpumper til ældre BMC motorer. Leif vurderer, at ca. 3% af Lynettens bådejere tanker marinediesel i en anden havn.

København, den 11. januar 2020
Ib Petersen DieselHouse