Har du sikret din påhængsmotor?

Vi har i efteråret/vinteren haft to tilfælde af tyveri af påhængsmotorer fra både i havnen. Der er i begge tilfælde tale om nye mindre påhængsmotorer, som blot har været ”løst” monteret på agterspejlet, uden yderligere sikring. Noget tyder på, at gerningsmændene er sejlet ind i havnen og har demonteret påhængsmotorerne, hvorefter de er sejlet ud igen.

Vi henstiller derfor til alle bådejere med påhængsmotor, at motoren demonteres inden vinteren og anbringes et sikkert sted (så kan man ved samme lejlighed også vinterkonservere sin motor). Ifald motoren skal benyttes i løbet af vinteren, bør denne være forsvarligt sikret/låst så eventuelt tyveri umuliggøres/besværliggøres. 

Vi opfordrer samtidig alle medlemmer, som færdes på havnen til at holde et vågent øje med eventuelle fremmede fartøjer i havnen, og give havnekontoret besked ifald noget ser mistænkeligt ud.

De bedste sejlerhilsener

Havnekontoret