Havnefoged begynder 1. okt. 2018

Bestyrelsen har den glædelige nyhed at fortælle, at vi har ansat en havnefoged, der har første arbejdsdag den 1. oktober 2018.
Vores nye havnefoged hedder Dan Trunjer, og han har 10 års erfaring fra et lignende job i Mosede havn. Vi er glade for, at vi igen får en, der kan passe vores skønne havn, og tilmed en med god erfaring og et dejligt gå-på-mod.

Nye træffetider og ny titel pr. 1. oktober
Som noget nyt – og som en service til vores medlemmer og gæster – vil Dan få en mere sæsonbetonet mødetid. Tanken er, at Dan skal arbejde lørdag formiddag i de perioder, hvor vi alle har brug for ham i forbindelse med klargøring af både, og der hvor vi har mange gæster i havnen. Der vil derudover være sene eftermiddage, hvor han kan træffes.
Vi har ændret titlen på stillingen fra pladsmand til havnefoged, da vores forventning er, at Dan – ud over de daglige gøremål – også skal tage sig af nogle mere administrative opgaver.

Havnefogedens primære arbejdsopgaver
De primære opgaver for havnefogeden vil være:

  • Styring og planlægning af havnens daglige drift og vedligeholdelse
  • Selvstændigt udføre overkommelige opgaver og reparationer
  • Daglig rundering, oprydning på pladsen og tilsyn med rengøring af foreningens toiletter osv.
  • Være tilgængelig for foreningens medlemmer i Havnekontorets daglige åbningstid
  • Kontakt til håndværkere og projektledelse af f.eks. molerenoveringsprojekter i samarbejde med Havneudvalget/Bestyrelsen
  • Foretage kvalitetskontrol i forbindelse med bestilt arbejde
  • Administrativt arbejde i forbindelse med havnens drift, herunder uddeling af pladser på land, registrering af nye både, eller både der opsiges, i foreningens havnesystem (for tiden Microsoft C5) m.m.
  • Kontrol af betalt havneafgift for gæstesejlere (havneafgift betales i vores havneautomat)
  • Deltage i havneudvalgsmøder og FLID’s generalforsamlinger/seminarer.

Hilsen Bestyrelsen