Holder du af SSF og vil gerne bidrage

  Så kom til infomøde om arbejdet i bestyrelsen samt i de tilhørende udvalg, mandag den 2. marts, kl 19:00, i restauranten i klubhuset.

  Synes du, at Sundby Sejlforening er et rart sted at bevare og holder du af kammeratskabet og gør dig tanker om, hvordan en fremtid i vores dejlige havn kan udvikle sig – men ved ikke, hvordan du kan støtte op og påvirke?

  På infomødet om bestyrelses- og udvalgsarbejde i SSF vil bestyrelsen orientere om, hvad bestyrelsesarbejdet omfatter, hvilke muligheder det giver, samt svare på spørgsmål. Det samme gælder for de udvalg, der er tilknyttet bestyrelsen, og det spændende arbejde, der foregår i udvalgene.

  Aftenen er ganske uforpligtende, men er til for jer, der er nysgerrige eller overvejer at give en hånd med, så I får en idé om, hvem man kontakter eller hvad det indebærer.

  Følgende poster er på valg på generalforsamlingen:

  Sekretær: Josephine Fock – fratræder, hvorfor der ekstraordinært skal vælges en sekretær for en et-årig periode.
  Havneudvalgsmedlem: Jesper Lorents – genopstiller ikke, men stiller op til kapsejladslederposten.
  Havneudvalgsmedlem: Claus Brask Thomsen – genopstiller ikke, men stiller op til formandsposten.
  Sejlerskoleleder: Martin Clifforth – genopstiller ikke.
  Ungdomsleder: Heidi Jørgensen – genopstiller ikke.
  Kapsejladsleder: Tonny Pedersen – genopstiller ikke.
  Bestyrelsessuppleant: Jørgen Valdsgaard.
  Webredaktør: Svend Erik Sokkelund – fratræder, hvorfor der ekstraordinært skal vælges en webredaktør for en et-årig periode.

  Statsautoriseret revisor: Inforevision, statsautoriseret revisionsaktieselskab.
  Intern revisor: Brian Frisendahl.

  Med sejlerhilsen
  Bestyrelsen